475 2

1 г. отпуск за осиновителите на дете до 5 г.

Размерът на обезщетението пък ще е 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение

Светослава Ингилизова

Осиновителите на дете до 5-годишна възраст ще имат право на 365 дни отпуск. Той ще може да се ползва от деня на предаването на детето за осиновяване, но не по-късно от навършване на 5-годишната му възраст. Това предвиждат промени в Кодекса на труда, които бяха одобрени от правителството. Те ще бъдат предложени за приемане от Народното събрание.

Промените имат за цел да се гарантират равни права на осиновителите, да се осигури необходимата родителска грижа и семейна среда за отглеждане на децата и повишаване на мотивацията за осиновяване.

С промените в Кодекса на труда се правят изменения и в разпоредбите на Кодекса за социално осигуряване, които регламентират обезщетенията при ползване на този вид отпуск.

Размерът му ще е 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход на лицето, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на осигурителния риск.

Когато осиновителката на дете до 5-годишна възраст или осиновителят, който сам е осиновил дете, не ползва отпуск за осиновяване, ще се изплаща парично обезщетение в размер на 50 на сто от обезщетението, на което са имали право.

Ако след изтичане на отпуска в размер на 365 дни детето не е навършило 2-годишна възраст, осиновителката има право на допълнителен отпуск при отглеждане на дете до 2-годишна възраст, каквото право на отпуск има и рождената майка на детето.

По време на този отпуск ще се изплаща обезщетение в размер, определен със Закона за бюджета на
държавното обществено осигуряване за съответната година. Когато допълнителният отпуск не се ползва, осиновителката ще има право на обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението, което се изплаща, ако се ползва отпускът.

Предвид необходимостта да бъде променена подзаконовата нормативна уредба, която урежда редът, условията и необходимите документи за ползване на отпуските при осиновяване и за изплащане на
обезщетения по време на ползването им, се предлага промените в Кодекса на труда да влязат в сила от 1 юли 2018 г.

България


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • 1 13:51  31.01.18
    Този коментар е премахнат от модератор
  • Осиновител
    Отговор
    2 15:17  31.01.18
    Искам да си осиновя едно цигане! Ако по време на отпуската го заведа в Израел, и там в клиниките го пусна за резервни части и го разглобят и прибера около 400 хилки, колко ще ми удържът българите за износа на резервни части, и кога ще мога да осиновя второ цигане?

Напиши коментар:


Публикувай