33 428 104

Шоуто на Слави разкри: Кражби на субсидии в партиите в България

Вижте каква е общо предоставената държавна субсидия за 2018 г.

Шоуто на Слави разкри: Кражби на субсидии в партиите в България
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова

Според закона държавната субсидия за политическите партии е 11 лв на получен за тях глас. Истината е, че вземат 13.24 лв.

Нека караме подред и да се опираме само на факти

В закона за Политическите партии се определят критериите коя партия или коалиция има право на държавна субсидия и какъв размер е тя.

Първа стъпка

Определяне кои партии и коалиции по закон имат право да получават субсидия 11 лева на глас. Това е посочено в чл. 25, ал. 1 и чл. 26:

Съгласно чл. 25, ал. 1 и чл. 26 от Закона за политическите партии право на държавна субсидия имат:

1. Политическите партии или коалиции, които са регистрирани в Централната избирателна комисия за участие в избори, участвали са в последните парламентарни избори и имат избрани народни представители -

2. Партиите, които не са представени в Народното събрание, но са получили не по-малко от едно на сто от всички действителни гласове на последните парламентарни избори

ИЗВОД:

– за да получаваш субсиди,я трябва да си партия и коалиция, която има народни представители, тоест минали са 4% граница гласове

Партия, която има поне 1% от от всички действителни гласове на изборите

Втора стъпка

Определяне на общата сума за субсидиране на политическите партии и коалиции – посочено е в чл. 27.

Съгласно чл. 27 от Закона за политическите партии

Общата сума, предвидена за субсидиране на политическите партии и коалиции, се определя ежегодно в закона за държавния бюджет на Република България в зависимост от броя на получените действителни гласове от партиите и коалициите на последните парламентарни избори, като за един получен глас се предвижда субсидия в размер, определен ежегодно със закона за държавния бюджет на Република България.

ИЗВОД:

Следователно, след като вече е ясно кои имат право на субсидия, този член от закона само посочва как се изчислява и определя държавната субсидия за един получен действителен глас от субсидираните партии и коалиции.

Първо е определено кои имат право на субсидия.

Второ колко е тя – в зависимост от получените гласове за съответната партия или коалиция.

Както знаем - от 2014 г. годишният размер на държавната субсидия за един получен действителен глас съгласно Закона за държавния бюджет е 11 лв.

Трета стъпка

Как се разпределя на сумата от субсидията между правоимащите партии и коалиции. Това е посочено в чл. 25, ал.2.

Съгласно чл. 25, ал. 2 от Закона за политическите партии общата сума, предвидена за субсидиране в бюджета, се разпределя пропорционално на получените действителни гласове от всяка (правоимаща) партия или коалиция.

ИЗВОД:

Следователно при определянето на общата сума в бюджета за субсидиране на партиите и коалициите, трябва да се вземат предвид само и единствено действителните гласове на партиите и коалициите, които имат право на субсидия.

Обобщавам – членове 25, 26 и 27 показват

Първо – кои имат право на субсидия

Второ – че тя е равна на броя на получените от тях гласове

Трето – че всяка партия получава толкова, колкото гласа има по 11 лева

И така, сега да сметнем колко трябва да е субсидията при сегашния закон 11 лева на глас.

Според закона общата сума на субсидията, заделена в държавния бюджет за 2018 г. е трябвало да бъде:

2 920 804 действителни гласа (според официалните данни на ЦИК) за правоимащите партии и коалиции

x 11 лв. = 32 128 844 лв.

Нека видим колко пари е трябвало да получи всяка партия за 2018 година според закона.

Изчислена субсидия:

ПП ГЕРБ

1 147 292

12 620 212 лв.

БСП

955 490

10 510 390 лв.

ОП

318 513

3 503 643 лв.

ДПС

315 976

3 475 736 лв.

ВОЛЯ

145 637

1 602 007 лв.

Възраждане

37 896

416 856 лв.

общо субсидия

2 920 804

32 128 844 лв.

Нека видим сега истината – колко пари са получили партиите за миналата година. Напомням само, че според закона тя трябва да бъде 32 128 844.

Ето обобщените данни.

Държавна субсидия за партии и коалиции за 2018 година по данни на МФ:

ПП ГЕРБ 15 181 092 лв.

ПП „Движение за права и свободи“ 4 181 028 лв.

БСП за България 12 643 144 лв.

Обединени патриоти 4 214 592 лв.

ПП Воля 1 927 084 лв

ПП Възраждане 501 444 лв.

Общо предоставена държавна субсидия за 2018 г. е 38 648 384 лв.

И така общата сума е според официалния отговор на министерство на финансите до теб е - 38 648 384 лв.

Забележете, тя е доста по-голяма от тази, която би трябвало да е по закон. Нека видим с колко:

38 648 384 - 32 128 844 = 6 519 540 лева

Нека видим сега, колко лева излиза държавната субсидия на 1 глас, според данните от МФ. Припомням, че по закон трябва да е 11 лева, предоставена държавна субсидия за един глас.

Получени лева - 38 648 384 лв.

Действителни гласове - 2 920 804

Лева на един глас субдисия - 13,23 лв.

Нека видим тали така е при всяка партия и коалиция, които има право на субсидия.

ГЕРБ

Получени лева - 15 181 092 лв.

Действителни гласове - 1 147 292

Лева на един глас субдисия - 13,23 лв.

БСП за България

Получени лева - 12 643 144 лв.

Действителни гласове - 955 490

Лева на един глас субдисия - 13,23 лв.

ДПС

Получени лева - 4 181 028 лв.

Действителни гласове - 315 976

Лева на един глас субдисия - 13,23 лв.

Обединени патриоти

Получени лева - 4 214 592 лв.

Действителни гласове - 318 513

Лева на един глас субдисия - 13,23 лв.

ВОЛЯ

Получени лева - 1 927 084 лв

Действителни гласове - 145 637

Лева на един глас субдисия - 13,23 лв.

ВЪЗРАЖДАНЕ

Получени лева - 501 444 лв.

Действителни гласове - 37 896

Лева на един глас субдисия - 13,23 лв.

И тук идва въпроса, как точно нарушават закона? Какво са направили? Кам МФ си е сглобило такава огромна сума в нарушение на закона?

И така - Общо предоставена държавна субсидия за 2018 г. е 38 648 384 лв.

За да получат 38 648 384 министерство на финансите, са си добавили не само гласовете на партиите които имат право на субсидия (припомням тези гласове са -2 920 804), но и гласовете, подадени за всички партии, дори на тези които не са минали единия процент на изборите нека ги добавим и да видим какво излиза.

Общо предоставена държавна субсидия за 2018 г. е

38 648 384 лв.

1.Общо гласове за партии и коалиции - 3 420 524

3 420 524 х 11 = 37 625 764 лв.

Пак не достига близо милион за да стане сумата дадена реално на партиите. Следователно са добавили още гласове. Откъде?

Ей сега ще видите откъде - от гласовете за независимите кандидати.

Общо предоставена държавна субсидия за 2018 г. е

38 648 384 лв.

1.Общо гласове за партии и коалиции - 3 420 524

В някои изборни райони, обаче, има и независими кандидати и с тези гласове общият брой на действителните гласове става - 3 425 632.

3 425 632 x 11 = 37 681 952 лв.

Пак не достига с около милион отпусната сума. Какво са добавили още? Добавили са дори гласовете от протестния вот – гласовете от графа “Не подкрепям никого”.

Общо предоставена държавна субсидия за 2018 г. е

38 648 384 лв.

1.Общо гласове за партии и коалиции - 3 420 524 гласа.

2. Добавени към тях гласове за независими кандидати - 3 425 632 гласа.

3.Добавени към тях и бюлетини "Не подкрепям никого“ и общият брой на всички действителните гласове по протоколите на ЦИК става:

3 513 419 гласа

3 513 419 х 11 = 38 647 609 лева

Пак милионите са по малко от реално отпуснатите. Липсват още около 1000 лева. И какво са направили? Откъде са добавили още гласове? Просто ЦИК е издал ново решение и , неясно откъде, да добавили още гласове. Добавили са си още 71 гласа. Ето:

Съгласно т. 6 от Решение 4670 - НС от 30 март 2017 г. на ЦИК общият брой на действителните гласове за партиите, коалициите, независимите кандидати и гласовете "Не подкрепям никого" според актуализираната база данни е 3 513 490. Тази сума е получена след повторното въвеждане на данните от протоколите на секционните избирателни комисии в ЦИК съгласно чл. 301 от Изборния кодекс.

3 513 490 гласа x 11 лв. = 38 648 390 лв.

И какво излиза - че общата сума, отделена за субсидия е 38 648 390, и тя е определена не въз основа на спечелените от тях гласове, както е по закон, а въз основа на общия брой на всички гласове, на всички партии, дори и на независимите кандидати и най-голямата наглост - и на гласовете "Не подкрепям никого".

А сега, нека видим по каква схема си разпределят тези 38 648 390 лева.

Министерство на финансте използва следната формула за изчисление на субсидията за всяка партия:

(Броят на Действителните Гласове за съответната Партия)

(разделен на):

(Общия брой на получените Действителни Гласове на правоимащите партии и коалиции)

=

(полученото число) х (по Общата Сума за Разпределяне)

=

Държавна Субсидия за съответната партия или коалиция.

(ДГП : ОБДГ) х ОСР = ДС

ОБОБЩЕНИЕ:

1. Според закона:

2 920 804 действителни гласа за правоимащите партии и коалиции x 11 лв. = 32 128 844 лв.

Общо предоставена държавна субсидия за 2018 г.:

38 648 384 лв.

Разлика:

38 648 384 - 32 128 844 = 6 519 540 лева раздадени в повече

Държавна субсидия

вместо 11 лева на глас – 13, 23 лева

Шоуто на Слави разкри: Кражби на субсидии в партиите в България

Поставете оценка:
Оценка 0 от 0 гласа.

Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 1 гост

  173 9 Отговор
  Браво. Ама то се знае кви са. И пак се гласува

  Коментиран от #40

 • 2 СоцБоц

  248 13 Отговор
  Забрана за участие в политиката на всеки докоснал се до нея през тези 29 години.Нови лица и партии за създаването на нов Парламент. Съд и ефективни присъди за всеки доказан крадец, но от обективен Съд.А не герберските съдии-лизачи.

  Коментиран от #41, #68

 • 3 Фернандо Алонсо

  221 12 Отговор
  Това трябва да спре! Наглост! Безочие! Изродщина! Егати 10 главия змей. Всички глави (ГЕрб, БСП, ДПС, СДС, ДСБ, Атака, ВМРО, НФСБ, Воля, Царя и т. н. и всички докоснали се до властта през последните 30 год. - трябва да паднат от раз ,не може да продължава така. 50 хил. на година намаляваме, кражби, никакви реформи, ужас.

  Коментиран от #25

 • 4 Начина

  149 8 Отговор
  Начина е да изгоним всички политици от властта. Всички са, като свински черва с БКП книжки. В затвора сегашните и назначаване на хора без минало.

  Коментиран от #7, #18

 • 5 Тръмп

  33 208 Отговор
  Славчо учиндолския плаче за ревизия от Овъргаз до сега и смученето на милиони от КГБ срещу шоу-услуги!!!:):):)После ще млъкне чалгата завинаги!!!:):):)

  Коментиран от #13, #28

 • 6 Този коментар е премахнат от модератор


 • 7 Коментар📝

  46 22 Отговор

  До коментар #4 от "Начина":

  БКП ХИЩНИЦИТЕ
 • 8 ghjkl

  35 65 Отговор
  Да иде Бойко пак на гости в шоуто и има Слави пак да мънка като първолак. А иначе с тези математики явно пропускат някой член от закона, само да не ги плесне през лицето.

  Коментиран от #67

 • 9 ТКЗС

  125 25 Отговор
  БОКО СИ ОТИВА -УМИРГА ВЕЧЕ..ЗАВИНАГИ..АМИН..

  Коментиран от #27

 • 10 кгб

  25 40 Отговор
  подбрани истини. това манипулация ли е или утре министъра на финансите ще си подаде оставката, че някой не може да смята
 • 11 Мога да смятами да чета закона

  26 123 Отговор
  Не знам какви юристи ползва Слави, ама стана за смях днес. МФ си е спазило закона съвсем точно, тъй щото общата сума се определя между всички действителни гласове, а се разпределя пропорционално между дадените за правоимащите партии. Естествено, че ще се получи повече от 11, щото първите са повече от вторите.

  Коментиран от #36, #52, #53, #73

 • 12 гост

  90 4 Отговор
  Всички са маскари,само за пари и власт мислят.Не се наядоха.
 • 13 Този коментар е премахнат от модератор

 • 14 377

  30 13 Отговор
  Вервайте му,вервайте му....
 • 15 месара

  17 18 Отговор
  що ни занимавате със "спасителя"?!
 • 16 Игор

  19 10 Отговор
  Браво бат Стани
 • 17 Този помияр

  18 87 Отговор
  първо да каже колко данъци е платил на Тази държава с неговата офшорка и после да наднича как се рапределят Нашите пари. Има нещо символично в подредбата на новити в недлайна - 1.Манолова 2. Трифонов 3 Путин. Ха дано да е съвпадение, ама надали....

  Коментиран от #83

 • 18 Този коментар е премахнат от модератор

 • 19 Новичок

  85 8 Отговор
  Е те това ако не е геноцид.Народа едвам свързва двата края,а тия Варадеро-пури-хотели-субсидии-апартаменти-тераси-къщи за гости...бре нямат наяждане пфу да ви у наглеците.Само Разстрел нищо друго.
 • 20 на роя материала за последния етаж не му

  32 7 Отговор
  Това се получава защото не всички от подадените гласове са били за партии, които са минали единия процент. Т.е. кйто не е минал 1% субсидията му отива при другите, които са минали - както и при местата в народното събрание - който не мине 4% все едно гласовете му отиват за тия , които са минали

  Коментиран от #21, #90

 • 21 корекция

  3 15 Отговор

  До коментар #20 от "на роя материала за последния етаж не му":

  на тоя материала за последния етаж явно не му е стигнал. и т.н.
 • 22 Йозеф

  21 6 Отговор
  Слагаш ДДС и идва точно.

  Коментиран от #39

 • 23 ВЪЗРАЖДАНЕ

  19 7 Отговор
  Констадин Костадинов се ОБОГАТЯВА посредством книгата си която закупува с тези пари. 2 000 000 ЛВ.
 • 24 документите

  14 1 Отговор
  Връща им ДДСето
 • 25 Този коментар е премахнат от модератор

 • 26 Киро

  24 2 Отговор
  Абе вие бъзикате ли се,хванали сте ги,че лъжат с парите за кафе.
 • 27 Този коментар е премахнат от модератор

 • 28 Този коментар е премахнат от модератор

 • 29 Гербаджийски кавал

  23 20 Отговор
  Маркуча е проект на същите които направиха борисов, кво ни занимавате с тия идиоти оакани, само такива не са ни управлявали
 • 30 Марияна Христева

  86 8 Отговор
  Като чета някои от коментарите , още веднъж ми става ясно защо сме на тоя хал... Обиди и простащина ! Хората говорят с факти ! Нека се проверят и да се даде обяснение,ако има нарушения ,да има и наказания ! Добре е че има хора като Слави ,които да говорят за истината !

  Коментиран от #37, #42, #45

 • 31 Данчев

  36 1 Отговор
  Партиите - организирани престъпни групи с цел облагодетелстване на елитите си!
 • 32 отговор

  11 26 Отговор
  като им приспаднат ДДС-то и стават по 11 лв. дългият щото е от село като кури и той лъже на ангро

  Коментиран от #76

 • 33 Обяснение

  28 1 Отговор
  Искаме обяснение от МФ!
 • 34 розовата пантера

  22 11 Отговор
  Това със субсидиите е прах в очите, ДПС или по конкретно Почетния член, най-непочтено придоби ТЕЦ Варна за без пари и вече е получил 30 милиона студен резерв! Славка, защо не каже нещо по този въпрос, там са големите далавери, ами ни занимава със смешните си "разкрития"? Що ли?
 • 35 До кога

  29 6 Отговор
  Аз от кога ви казвам не гласувайте. Докато не си премахнат субсидиите никой да не гласува ако не всички, поне тези които не бяха съгласни на референдума. В противен случай възпроизвеждаме едни хрантутници които са финансово задоволени, положението ги устройва и могат да карат така още 30 г. Дори стават нетърпеливи и предизвикват предсрочни избори за да напълнят касите и да харчат безразборно. Пресметнете за 30 г. колко милиона са се обогатили, как може в богатите европейски страни да не заделят пари за партии, а тука да им даваме по 13 лв. за глас.
 • 36 Гражданин

  41 4 Отговор

  До коментар #11 от "Мога да смятами да чета закона":

  Освен че можеш да четеш и смяташ, можеш да стоиш и да те стрижат и да блееш като овца. Правилно ли е да вземат по 11лв. на глас при положение, че в богати държави не се полага субсидия? Правилно ли е да вземат заплати 20 пъти по-големи от тази на един работник? Докато има такива овце така ще бъде. Видяхте в Австрия за какви по-малки неща какво става.
 • 37 БОКС

  9 32 Отговор

  До коментар #30 от "Марияна Христева":

  ти си жалък пример за българин, наивен до кухота. Един чалгар устремен към властта, нищо добро не го чака тоя народ ако му повярва
 • 38 РЕАЛИСТ

  37 1 Отговор
  ХАЙДЕ ВРЕМЕ Е ЗА ЖЪЛТИТЕ ЖИЛЕТКИ И ДА МАХНЕМ ТЕЗИ БОКЛУЦИ ОТ ПАРЛАМЕНТА
 • 39 Гост

  13 1 Отговор

  До коментар #22 от "Йозеф":

  С ДДС не излиза сметката със 120 000лв. пак не са малко пари.
 • 40 TтТ

  10 19 Отговор

  До коментар #1 от "гост":

  Това е целта умньо, “социалистите”-комунистите искат по- ниска избирателна активност! Защото техния твърд електорат намаля(възраст)! Слави е марионетка, това можеше да се анонсира, ако въобще е вярно след изборите!!!!!
 • 41 ТтТ

  5 14 Отговор

  До коментар #2 от "СоцБоц":

  Иди в Русия,там ще ти е най-добре и ще направиш нещо полезно за България!!!
 • 42 Гербаджийски кавал

  16 23 Отговор

  До коментар #30 от "Марияна Христева":

  ПАТЕРИЦАТА НА БОРИСОВ МАРКУЧА СЕ ОПИТВА ДА ВИ ОТКАЖЕ ДА ГЛАСУВАТЕ ЗА ДА МОЖЕ ДА МАНИПУЛИРАТ ВОТА, СИЛАТА Е В ХОРАТА, А ЧАЛГАРЯ СЕ ОПИТВА ДА ВИ Я ОТНЕМЕ

  Коментиран от #51

 • 43 смяна

  5 14 Отговор
  за този който се интересува , това не е нищо ново, то е ясно защо се гърми толкова около името на тоя селянин славчо
 • 44 Hriato

  1 1 Отговор
  Слаб съм по математика. Мерси
 • 45 Ктб

  19 7 Отговор

  До коментар #30 от "Марияна Христева":

  Истината я казват журналистите на бивол, васил иванов, и няколко тв водещи, хора които са преживели атентати срещу тях и заплахи. Такива като трифонов с чадър и ползвани от еди кой си. Всички видяхме какво се случи когато се срещнаха с борисов, не ни е къса паметта
 • 46 bgcitizen

  26 2 Отговор
  Защо тогава пак гласувате за герб? Така ли не разбрахте че са лъжци!!!!

  Коментиран от #48

 • 47 Този коментар е премахнат от модератор

 • 48 8333

  18 3 Отговор

  До коментар #46 от "bgcitizen":

  Това се получава от липса на гласоподователи, което герб използва за да спечели, това е целта колкото по - малко се гласува толкова по лесно е за герб
 • 49 459

  21 2 Отговор
  В общи линии, ако горното е вярно ... - Това означава, че всички председатели на партии, са се събрали и са приели единодушно да крадат съвместно.
 • 50 От дивия северозапад

  20 2 Отговор
  Айде сега със задна дата да ги върнат до стотинка. Щом народа плаща със задни дати значи и тия уруди ще плащат.
 • 51 ТтТ

  4 1 Отговор

  До коментар #42 от "Гербаджийски кавал":

  Хаха тея комунисти сави обсебили! Всички мислите на опаки!!!!( като гей)
 • 52 Многознайко

  14 1 Отговор

  До коментар #11 от "Мога да смятами да чета закона":

  Като трябва да се разбира, че субсидията се взема от всички гласували и се дели на всички преминали 1% бариера, защо не го пише така в закона?

  Коментиран от #62

 • 53 Джони

  5 2 Отговор

  До коментар #11 от "Мога да смятами да чета закона":

  Пълна програма предлагаш ли гербавата шутка.
 • 54 967

  10 0 Отговор
  Дружно да се съберем пред компютъра и да се скъсаме да пишем из фейсбук, форуми и коментари, е те тогава вече политиците всичко ще си признаят!
 • 55 Talisman

  8 4 Отговор
  И какво като гласуваш, изборите се манипулират и Бойко пак ще се върне на бял кон.
 • 56 ДДСАР

  7 1 Отговор
  Какво искате от политиците бе те просто са си начислили ДДС . 11 лв по 20% =13.20 трите стотинки са за по лесно закръгляне.
 • 57 ами сега

  21 1 Отговор
  Ето,това е компроматът тип "Костинброд" за който намекна Бойко и който ще ги удари малко преди края на седмицата.Само че тук е не само ГЕРБ,ами и цялата политическа пасмина.Ха сега да ви видя.
 • 58 Един

  6 6 Отговор
  Пичове, ако вие се наредите на "държавната ясла" дали няма да "гребете с пълни шепи" повече от сегашните "правоимащи"??? Или всички сме "честни"!?

  Коментиран от #80

 • 59 Па4о70

  11 2 Отговор
  Просто са си сложили 20%ДДС . на 11лв.Ама пак се губят некакви стинки.ЕМа па кво толко муха ни жилнала! Те ни врътнаха с 4милиарда и нищо!ОГЪН ЩЕ ГИ ГОРИ ТИЯ НЕЩАСТНИЦИ!!!
 • 60 Булшитс

  11 0 Отговор
  Дране и обиране и това е, нищо не може да се направи. Не помагат нито референдуми нито нищо, ще си лазим в калта до последно
 • 61 политически МЪРТАВЦИ

  14 1 Отговор
  ДАНО ИМ ЗАСЕДНАТ В ТРАХЕЯТА НА ПОЛИТИЦИ, ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ПАРТИИ И РОДАТА ИМ И ДА СЕ СВЪРШИ ВЕДНЪЖ ЗАВИНАГИ! ТОВА НЕ СА ПОЛИТИЦИ! ПОЛИТИЧЕСКИ ПРОСТИ***ТУТКИ, КОИТО НА ВСЯКА ЦЕНА ДА СА НА ВЪРХА НА АЙСБЕРГА ОТ ЛАЙ**НА В ТАЯ ДЪРЖАВА!
 • 62 Мога да смятам и да чета закона

  3 3 Отговор

  До коментар #52 от "Многознайко":

  Всъщност точно така го пише или поне донякъде. В чл. 27 се предвижда обща субсидия на база всички действителни гласове, дадени за партиите и коалициите, която после се разпределя между тези, които са минали прага. Признавам си, че сега забелязвам, че в текста са добавени през 2016 думите "партии и коалиции", което би трябвало да означава, че дадените гласове за независимите кандидати и тези за неподкрепям никого, не влизат. Влизат в общата обаче дадените за неправоимащите партии и коалиции, което пак показва, че сметката на Слави е крива.
 • 63 Осъзнат

  15 1 Отговор
  Докато не премахнат субсидията няма да им дам мойте 13лв. Няма да гласувам. От където и да го погледнеш 13 лв на глас не е правилно. Никой не трябва да получава пари на готово в тази държава.
 • 64 Този коментар е премахнат от модератор

 • 65 Този коментар е премахнат от модератор

 • 66 Гочу

  12 9 Отговор
  Вярата ми наистина е в Мая Манолова , ако и дадат шанс. Тя отсвири всички.Не и пука ни за Бойко ни за Корнелия приватизаторите ни за никой. Ако се регистрира ще гласувам за нея.

  Коментиран от #74

 • 67 Иванова

  17 1 Отговор

  До коментар #8 от "ghjkl":

  С тези пари за партиите дават на ромите да гласуват.От сега списъците са готови,а ние си седим и пишем,после ще негодуваме,че ни управляат пак тези.Радев да разпусне парамента,като Зеленски.И не ми трийте коментара пак.
 • 68 Guest

  13 0 Отговор

  До коментар #2 от "СоцБоц":

  Значи това е най-правилният и радикален път: пълна чистка на всеки в системите и забрана по родови принцип за държавни постове, и народно избиране, за поне три поколения напред. Защото поговорката, че от милиционер полицай не става е на 101 % вярна! Само че нали се сещаш, че за да се "натисне копчето" трябват радикални действия от хора родолюбци с "тояга в ръцете". Ха сега сети се докъде докараха и този стълб в държавните структури, и може ли той да я свърши някаква срещу 100 к милиция и джандарма?!
 • 69 Нерон

  23 3 Отговор
  Незнам кой крив кой прав но като знам как се изкарват пари с честен труд ,и като слушам всичко това последните 20 години , вече не виждам смисъл от избирателната система в БГ. Що не сринат това нар.събрание не ги изпозатворят та да спрат да ме крадат.Как за толкова години един достоен и честен човек нема бе.Боклуци.
 • 70 електорат

  15 2 Отговор
  Тичайте и гласувайте, за да получават пари за пътувания в чужбина, за бонуси и дмс-та, за луксозни офиси и врътки да крадат пари за лично облагодетелстване. Някой да помисли за хората , за заплатите и пенсиите, за здравето и образованието? Мислят само как да ни убедят да отидем да гласуваме, и понеже сме стадо, успяват!
 • 71 млад съдя

  13 2 Отговор
  Това са документите, но трябва г-н Цацаров да ги превърне в обвинение за да има присъди, но дали ще го направи незнам. Писмените фактите с които ще работи съда са безспорни издадени от съответните институции и са годни доказателства.
 • 72 Ba7_Rambo

  13 2 Отговор
  Естествено, че спасението е да не се гласува... Или поне не безплатно, защото тогава като платят 50 лъва на глас, а получат 13, бързо ще се откажат да спасяват Родината...
 • 73 Истината

  5 6 Отговор

  До коментар #11 от "Мога да смятами да чета закона":

  Ти можеш да четеш закона и да смяташ, но народа не може.Няма значение каква е истината, важното е какво казват Трифончук и КУРнела.
 • 74 Някой

  3 3 Отговор

  До коментар #66 от "Гочу":

  Чувай Боже!?Вярата му била в сестра Галева ... Тая нагла червена ...която гласува закона за екстрадицията пък после стана пръв поборник срещу този закон... Тоя народ си заслужава съдбата ей!

  Коментиран от #77

 • 75 Георги

  13 2 Отговор
  Добре де,Бойко му беше на крака в шоуто и Слави не посмя да му зададе нито веднъж някой неудобен въпрос,защо сега се опитва да компрометира и да задава такива?!

  Коментиран от #84

 • 76 Този коментар е премахнат от модератор

 • 77 Горо

  3 2 Отговор

  До коментар #74 от "Някой":

  Учуден съм колко много глупаци пишат компетентни коментари
 • 78 Горо

  4 3 Отговор
  Учуден съм колко много глупаци пишат компетентни коментари
 • 79 Дедо Васо

  5 4 Отговор
  Какво ДДС това да не е търговска операция,кой от тях е регистриран по ЗДДС?
 • 80 Умно село

  12 0 Отговор

  До коментар #58 от "Един":

  Старите хора са казали: Гъз знае 2 и 200 , ама политическият гъз е НЕНАСИТЕН и алчен!
 • 81 Олимпийска надежда

  11 0 Отговор
  Оставка за Горанов!
 • 82 Националист

  8 0 Отговор
  Наказателен отряд и всички под ножа. Аз съм първия доброволец . Без пари ще о.и.тя.Май на там вървят нещата. Друго спасение няма. После който иска да става депутат министър и прочие.
 • 83 Maika ti

  2 0 Отговор

  До коментар #17 от "Този помияр":

  Този помияр е светец в сравнение с всички боклуци дето управляват БГ последните 30 год.!Или както се казва иначе " фани единия , утрепай другия " !!!
 • 84 Ооо не

  12 1 Отговор

  До коментар #75 от "Георги":

  Защото всички други са като теб и мен и търпят. Народа си заслужава съдбата. Ти да си видял и чул от вчера до сега да споменават нещо по темата в новините , сигурно няма и да чуеш. Всичко са платени медии и продажници. Гласа на Слави е глас в пустиня , жалко. Много ми се иска да има справедливост и наказание за крадците които ни управляват . Иска ми се смяна на статуквото , президентска република и не повече от 100 депутати , но такива които до сега не са били част от тази помия. С две ръце ще гласувам за Слави.
 • 85 Българин

  3 0 Отговор
  Едни преяждат и повръщат, други недояждат и жулат само хлеб и салам за 3-4лв. Едни пият вино за стотин лв от държавната субсидия и летят високо в небесата, ама и те и тези със салама за 3лв. са равни, поне пред бог.Та да го имат предвид преяждащите и по малко да повръщат ! Да се смирят малко де!
 • 86 Годжи бери

  1 5 Отговор
  Трифонов си позволява, да тълкува превратно Закона, като според него, общата сума не е: "в зависимост от броя на получените действителни гласове от партиите и коалициите на последните парламентарни избори", а е "в зависимост от броя на получените действителни гласове от ОТГОВАРЯЩИТЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 25 и ЧЛ. 26 партиите и коалициите на последните парламентарни избори"
 • 87 Този коментар е премахнат от модератор

 • 88 Грую

  1 1 Отговор
  Аз като ги видях тези цифри в първия момент си викам: "Абе тези не се ли сещат, че 11 лева с ДДС стават точно 13,20 лева, а трите стотинки примерно бонус. Нали имаше едно време един скеч дето викаха : "Бяхме на уйкент. Кента си го купихме от пазара , а пък другото с ДДС."
 • 89 ПЕНКО

  1 0 Отговор
  АЗ /ЛИЧНО/ СЪМ ГОТОВ ДА ДАМ "СУБСИДИЯ " ОТ 100 ЛВ. ЗА "ОБИКНОВЕН"- НА ЧАС -НА ВСЕКИ ИЗБРАН !!! И ЩЕ ДАМ "СУБСИДИЯ" ОТ 50 ЛВ. НА ВСЕКИ ИЗБРАН -ЗА "СВИРКА " ... МНОГО НАД ДНЕШНИТЕ " ТАРИФИ " !?!?!?
 • 90 Субсидии

  1 0 Отговор

  До коментар #20 от "на роя материала за последния етаж не му":

  Тогава защо гласуваме за партии като парите се разпределят на всички гласове не коректно да даваш пари за този който не си гласувал. Така излиза че твоя вот е без значение защото винаги е печели някой без да губи
 • 91 Попа

  3 1 Отговор
  Не знам защо включват и ПП Възраждане, която дарява субсидията си. Тази партия единствена от получаващите субсидия по закон, не е представена в Народното събрание, нито има министър на финансите и не може да си гласува или раздаде сама нищо.
 • 92 snail

  3 1 Отговор
  За бога братя, не гласувайте! Те това чакат - по 11 лева с ДДС. Аз нямам кинти за тях! Да им дават техните лакеи!
 • 93 Котарака в чизми

  2 1 Отговор
  Абе мишоцииии.... и 100 лв. на глас да им стане субсидията, вие пак ще се възмущавате пред компютрите и след 2 мин. (като маймуните), ще забравите и пак ще си подкарате жалкия животец. Мишки !
 • 94 пипи дългото чорапче

  4 0 Отговор
  Моля не плюят е Възраждане.С Косьо бяхме студенти и наистина си беше умно момче.Работехме почти всички,не бяхме от богатите.Имахме страхотен преподавател по Балканска история и оттам е неговия интерес към региона.Започнаха да пишат глупости че мирно сме живели при османската империя и колко добре били българите.Оттам дойде всичко и това беше причината.Той не е любител на руснаците,само че отчитаме реалността.Откога като мислиш си русофил или русофоб
 • 95 Този коментар е премахнат от модератор

 • 96 Този коментар е премахнат от модератор


 • 97 гост

  0 3 Отговор
  Този Слави понеже му намаля рейтига започна да побликува данни който всеки може да ги види в институцийте който се занимават с финанси.Това ми изглежда повече на костинбродска "афера"3.БТВ с Антон Хекимян е преди него или "афера" № 2.
 • 98 Joro

  4 0 Отговор
  Мечтая си за 2 - 3 - 4% избирателна активност :>
 • 99 селянин 1

  1 3 Отговор
  ..нема такава държава,но в неделя има квадратче,,не подкрепям никого,,..

  Коментиран от #100

 • 100 Бъгс Бъни

  2 0 Отговор

  До коментар #99 от "селянин 1":

  Точно това квадратче е проблемът, тъпако! Прочете ли статията изобщо? Гласовете за "Не подкрепям никого" се разпределят пропорционално между партиите, ама кой да чете...
 • 101 Хаси

  0 0 Отговор
  Я, значи бензина по евтин със стотинки срещу има-нема 8 милиона за 4 години + заплатка от 5000 и разните му там други до десеттина хиляди джобни на месец. Осигуровка за 4 години равна на 40 год.трудов стаж на минимална заплата и около не. Колко хора са принудени да работят на такива договори ? Милион или повече в цели браншове. Изроди делящи ни на етноси ,религии и по бедност.
 • 102 Мариан

  2 0 Отговор
  Всеки пише но друго е решението За да се пребори ГРОБ , БСП И ВСИЧКИ ИЗМЕКЯРИ ТРЯБВАТ ДЕЙСТВИЯ ,БУНТ РЕВОЛЮЦИЯ, ПРЕВРАТ , ГРОБОВЕ. ДЕРЗАЙ НАРОДЕ.

  Коментиран от #103

 • 103 Марияна Христева

  0 0 Отговор

  До коментар #102 от "Мариан":

  Това е истината !!!
 • 104 Този коментар е премахнат от модератор

Напиши коментар:


Публикувай
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки.