27 884 112

Уникално свидетелство от първо лице за падането на Живков

С нищо не подсказва, че е готов да подаде оставка - нещо, което е декларирал предишната вечер пред Политбюро

Уникално свидетелство от първо лице за падането на Живков

Като обикновено, на 10 ноември 1989-та Тодор Живков става рано, не изневерява на спартанския си начин на живот. Събира на кафе служителите в резиденцията в „Банкя“, където в последните години живее. Съобщава им, че ще подаде оставка на пленума, който започва в 10 часа. Текстът е публикуван в "Епицентър" с автор Валерия Велева.

В 9.30 идва да го вземе началникът на УБО ген. Георги Милушев, за да го отведе на заседанието, което се провежда в резиденция "Бояна". В колата пътуват мълчаливо. Живков е умислен.

В асансьора към третия етаж на Дом №1 в „Бояна“, който отива директно в кабинета на Генералния секретар на ЦК на БКП, Живков обяснява на ген. Милушев за решенията на заседанието на Политбюро, взети предишната вечер. Самият Милушев научава в този момент, че Живков си е подал вече оставката пред Политбюро, а пленумът на ЦК на БКП, трябва да я приеме. „Нека дойде по-млад човек, по-енергчен“, казва Живов и допълва: „Ще видим на пленума.“ Не споменава, че е е решено Петър Младенов да го наследи.

Заседанието на пленума на ЦК на БКП започва в 10. 00 часа

Тодор Живков държи едночасова импровизирана реч. С нищо не подсказва, че е готов да подаде оставка - нещо, което е декларирал предишната вечер пред Политбюро. Надява се с речта да завладее пленума, както го е правил години наред. Някои вече се чули за оставката, но повечете членове на ЦК - не.

В обедната почивка Живков се оттегля заедно с медицинската сестра Ани Младенова и ген. Милушев в офис, отделен само за него. Мълчи. Не се докосва до яденето.

След това ляга да почине малко. В последните години Живков има проблеми със съня. Пие дормикум. Крие хапчетата и по джобовете, за всеки случай. В този ден на обяд таблетка му дава Ани Младенова. Все пак успява да поспи около час.

В 15.30 ч. започва втората част на пленума - решителният сблъсък.

По време на почивката Добри Джуров, Петър Младенов, Андрей Луканов, Георги Атанасов водят драматични разговори, притеснени от сутрешната реч на Живков, в която той изобщо не споменава пред пленума, че предишната вечер си е подал оставката пред Политбюро. "Съзаклятниците" решават да действат енергично по време на второто заседание на пленума.

В началото се изказват членове на ЦК, които хвалят Живков.

Водещ на заседанието е Георги Атанасов. Минали са повече от два часа с изказвания.

В един момент на проточилата се дискусия Георги Атанасов дава думата на Димитър Стоянов, който прочита решението на Политбюро от 9 ноември – за приетата оставка.

Живков дава знак на Георги Атанасов, че иска да говори отново, че е подготвил заключителна реч.

Георги Атанасов съобразява, че при това настроение в залата е възможно Живков да произнесе реч, с която да обърне пленума. И отказва да му даде думата.

Нещо повече - веднага поставя на обсъждане въпроса с оставката като съобщава, че тя е дадена предишната вечер пред Политбюро. От всички постове, включително и като Председател на Държавния съвет.

Живков е шокиран. Именно тогава долната му челюст увисва, очите му блуждаят в огромното учудване, неразбиращ какво става - исторически миг, запечатан от тв камерите.

Живков се опитва да каже, че е подал оставка само от партийния пост, но никой не го чува, защото Георги Атанасов не му дава микрофон. В този миг Живков разбира, че най-близките му са го предали.

През това време руският посланик Шарапов и Фьодоров нетърпеливо звънят на ген. Милушев, шефа на УБО. Избран ли е Младенов, питат, човекът, когото лично Горбачов е предложил за наследник на Живков.

Но се налага да чакат.

В залата на пленума тече оживена дискусия. Иван Масларов (1912-1992, главен секретар на Министерството на външната търговия, свекър на Емилия Масларова - б. а.) категорично се обявява срещу Младенов. Предлага за наследник на Живков другаря Лилов.

Думата взема философът акад. Николай Ирибаджаков (1920-2008) и иска да се отложи приемането на оставката.

Георги Атанасов реагира светкавично. Прекратява дискусията. Изказали са се 15 души. Стига!

Дава отново почивка. За допълнителна обработка на участниците в пленума, които са се разделили в мнението си дали Живков трябва да си ходи и дали Петър Младенов е подходящият човек, който да го наследи..

След почивката Георги Атанасов веднага подлага на гласуване оставката на Генералния секретар на ЦК на БКП от всички постове.

Пленумът гласува.

Малко преди 18 ч. оставката на Живков е приета.

От всички постове...

Половин час по-късно ген. Милушев отвежда Тодор Живков в "Бояна".

Ето денят ДЕСЕТИ НОЕМВРИ през погледа на Георги ЙОРДАНОВ, член на ПБ на ЦК на БКП:

6.00 ч. Спортни занимания.

7.45 ч. В Министерския съвет. Преса. По информацията до Политбюро за българо-турската среща в Кувейт.

9.45 ч. Бояна. Дом № 1 – за пленума на Централния комитет на БКП..

Николай Жишев ми каза, че идва от срещата на Георги Атанасов и Димитър Стоянов с първите секретари на областните партийни комитети. Присъствал и Продан Стоянов. Информирали ги за снощното заседание на Политбюро.

Попита ме:

- Вие единодушно ли решихте Петър Младенов да замени др. Тодор Живков?

- Разбира се. По принцип и по традиция всички решения на Политбюро се утвърждават с консенсус на участниците в заседанието.

Н. Жишев сподели, че решението на Политбюро ги изненадало. Някои от колегите му прибрали предварително подготвените си изказвания в чантите. Уверили Г. Атанасов и Д. Стоянов, че заедно с членовете на ЦК от областите им ще подкрепят решението на Политбюро.

10 ч. Заседание на Централния комитет в пленарната зала на Дом № 1. Присъстват и гости: Постоянното присъствие на БЗНС, поканени отговорни дейци от науката, изкуството, стопанския живот, управлението.

Др. Тодор Живков изнася доклад за по-нататъшното развитие на страната в сегашната сложна политическа обстановка. Докладът му е повторение на тезисите, публикувани на 29 октомври - датата, за която пленумът на ЦК на БКП бе насрочен. Поглежда към писмения текст, но повечето време говори свободно. Мисълта му е ясна. С поведението си не подсказва, че е разстроен или смутен след снощното заседание на Политбюро. На моменти дори се опитва да се шегува.

12.15 ч. Обяви се обедна почивка.

......................

Следващото заседание на пленума ще бъде закрито – само за членове и кандидат- членове на Централния комитет и членовете на Централната контролно-ревизионна комисия.

Обяд в ресторанта на Дом № 2. Небивало оживление… Новината за оставката на др. Тодор Живков вече бе известна на всички.

15.00 ч. Закрито заседание на ЦК на БКП. Георги Атанасов дава думата на Димитър Стоянов, който чете решението на Политбюро от 9 ноември – за приетата оставка на др. Тодор Живков като генерален секретар на ЦК на БКП и предложението др. Петър Младенов да бъде избран за генерален секретар на Централния комитет.

Кратки изказвания в подкрепа на решението на Политбюро направиха Ганчо Ганев – бивш ректор на Академията за обществени науки и социално управление (АОНСУ), Стефан Нинов – председател на Столичния народен съвет, Пантелей Пачов и Минчо Йовчев – първи секретари на областните комитети на БКП в Пловдив и Хасково.

Иван Масларов заяви, че приема оставката на др. Т. Живков. Не познава добре Петър Младенов и предлага да се обсъди и кандидатурата на Александър Лилов.

Академик Николай Ирибаджаков заяви, че поради голямата значимост на длъжността генерален секретар на ЦК заседанието е добре да се отложи, а решението за смяната да се вземе след двайсетина дни – на следващо заседание на Централния комитет. Залата зашумя.

Георги Атанасов обяви 30 минутна почивка и съобщи, че пръв след нея ще говори Лазар Причкапов – първи секретар на Софийския областен партиен комитет.

Край масите, заредени с безалкохолни напитки и плодове – небивало оживени разговори.

При мене дойдоха академиците Ангел Балевски, Георги Джагаров и Пантелей Зарев. Бяха възбудени. Бачо Ангел каза, че „шефът“ (Тодор Живков – б.м.) им предложил някой от тях да се изкаже. „Посочих Жоро (Георги Джагаров). Той смотолеви нещо, но отказа. Зарев мълчеше. Живков ни изгледа и се оттегли, без да каже дума. Сигурно ни се разсърди…“

Заобиколиха ме и други мои приятели. Работниците – герои на социалистическия труд Ради Кузманов, Стефан Рангелов, Константин Джатев, Тенчо Кънев споделиха, че Милко Балев им казал някой от тях да се изкаже от името на работническата класа. Ради Кузманов, към когото гледаха другарите му, отсече: „Вече сме поели по тоя път. Решението на Политбюро трябва да се изпълни“…

След тях акад. Илчо Димитров пък ми сподели, че Гриша Филипов агитира да има изказвания по предложението на Николай Ирибаджаков.

Потърсих Георги Атанасов. Той бе в помощната стая. Заедно с Тодор Живков, Петър Младенов и Йордан Йотов пиеха кафе и спокойно разговаряха. Дадох знак на Георги Атанасов, че трябва да говорим. Тодор Живков ме изгледа с остър, изпитателен поглед.

Георги Атанасов изслуша разказа ми за тревогата на академиците и героите на труда, но нищо не каза…

Ангел Балевски, Пантелей Зарев и Георги Джагаров отново ме намериха. Бяха разтревожени. Джагаров бе развълнуван: „Никакво отлагане на решението! Има опасност да се пролее кръв...“

Илчо Димитров мислеше, че обстановката се усложнява: „Напрежението сред хората продължава да расте…“

Отново потърсих Георги Атанасов. Преценихме, че е добре Лазар Причкапов да предложи изказванията да се прекратят.

Срещнах се с Л. Причкапов. Той не възрази след краткото си изказване да предложи разискванията по решението на Политбюро да приключат. Така и стори.

Георги Атанасов: „Който е съгласен с решението на Политбюро… моля да гласува… Решението се приема.“

Генерал Славчо Трънски и още няколко другари поискаха да говорят, но Георги Атанасов не ги забеляза и даде думата на новоизбрания генерален секретар Петър Младенов.

Петър Младенов благодари за доверието и изказа сърдечна благодарност на Тодор Живков за повече от тридесетилетната му успешна ръководна дейност начело на партията и държавата.

След като Г. Атанасов закри заседанието на ЦК, Продан Стоянов покани Политбюро в кръглата зала за кратко заседание.

Петър Младенов предложи на Тодор Живков да се предостави за обитаване служебна вила в Бояна, лека кола и шофьор, сътрудник, охрана и две лица за здравно и битово обслужване. Сподели, че е правилно пенсията му да бъде равна на заплатата на председател на Държавния съвет и да остане член на Комисията по изменение на Конституцията.

Политбюро прие предложенията на новия генерален секретар на ЦК на БКП без възражения.

Разделихме се с бодро настроение...

20 ч. Телевизия.

21 ч. Класическа музика – CD.

Литература...

-------------------------

ЕДИНАДЕСЕТИ ноември 1989 г. Заседание на Политбюро на ЦК на БКП.

Обсъжда се пенсията на Тодор Живков.

Досега е получавал 2500 лева заплата като генерален сектерат на ЦК на БКП и още 1500 лева като Председател на Държавния съвет.

Младенов предлага пенсията на Живкова да остане колкото е била заплатата му - 2500 лева и никой не възразява.

След това се обсъжда заплатата на новия генерален секретар.

Предлага се да бъде 2500, но Младенов отказва и заявява, че 1500 лева му стигат. В крайна сметка се взима решение заплатата му да бъде 1800 лева.

Разправата

Противно на всички обещания на другарите Тодор Живков остава в резиденцията в Банкя само седмица - до 16-17 ноември. След това започва лашкането му от вила на вила. Първо - във вила „Калина“ в "Бояна". През декември е изолиран. Достъп до него получават само внучката му Евгения Живкова и синът му Владимир.

Започват обиските в домовете на Владимир, на зет му Иван Славков, на Евгения.

По-нататък събитията се развиват с главоломна бързина.

На 18 януари 1990 година Живков е арестуван. През 1992-ра - осъден на 7 години затвор, през 1996-а - оправдан като държавен глава. Срещу него се водят общо пет дела. През 1997-а домашният му арест е заменен с подписка.

------

През 1997-а, 8 години след историческия пленум на Десети ноември 89-та, който преобърна живота в България, Тодор Живков ми каза в едно от интервютата, които в годините на неговия арест съм правила:

"Не допусках, че срещу мен ще се завърти машината, за да се роди един гнусен съдебен процес. Повярвах, че ще остана председател на Комисията за промяна на конституцията. Допусках и в това отношение някои съмнения, но онова, което стана с мен, ме шокира. И досега не мога да си обясня поведението и морала на тези „герои”.

Навремето аз дори за миг не помислих да тръгна на разправа нито с Червенков, нито с Югов, макар че открито им се противопоставях.

Не отстъпих от принципите си, не можех да плюя на лицето си.

А моите съдници се отрекоха от всичко.

Ако бяха им поставили задача да се отрекат от майка си и от баща си – щяха да го направят.

И от жените и децата си щяха да се отрекат.

Такова падение!

Онова, което не ми дава покой и най-много ме измъчва, е, че много хора, в това число ръководни кадри, бяха подложени на оскърбително охулване...

... Обвиняваха ме, че като Председател на валутната комисия съм отговорен за изтичането на средства в чужбина. Да, валутният резерв, който аз създадох през 1962-а година, бе под мой контрол, но до 1985-а, когато прехвърлихме комисията към Министерския съвет и тя бе оглавена от Андрей Луканов. Спомням си малко след това при мен дойде Васил Коларов, тогавашният председател на БНБ, и ми каза: „Другарю Живков, похарчени са 500 милиона долара”.

След известно време пак ми каза: „Похарчени са 200 милиона долара”. Така че още преди да бъда освободен от длъжност, от резерва са били изтеглени 700 милиона долара. Оставаха 1 милиард и 300 милиона, които бяха в чуждестранни банки.

Питам сега къде отидоха тези пари?

Още в края на 1988-а започнахме изграждането на фирмена организация. Беше утвърден Указ 56. Аз съм го подписал. Дадохме оборотни средства на фирмите. Всичко, което им бе необходимо за работа, го получиха.

И оттук започна разграбването.

Луканов наредил да се приберат оборотните средства и да се предоставят за създаването на частни банки.

Вложените в чужбина средства също бяха разграбени. (Прав се оказа.) Всичко изчезна, потъна. Окрадоха го разбойници.

Към това трябва да се прибави и ограбването по времето на Филип Димитров, което набра още по-голяма скорост. Бяха ликвидирани контролните функции на държавата, търговските организации, митническите ограничения.

Кое ме мъчи най-много сега?

Хората, които ме заместиха, не си дадоха сметка за последиците (има предвид Петър Младенов и Луканов – б.а.). Държавността е разбита и това трябва да се каже на народа..."

Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 83 гласа.

Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 1 Браво!!!

  208 82 Отговор
  Тодор Живков е Васил Левски на 20век. Не един паметник, паметници във всеки голям град за този ВЕЛИК БЪЛГАРИН.

  Коментиран от #6, #82, #93

 • 2 Вярвам, щом Валерия Велева

  44 100 Отговор
  го е публикувала, тази слугиня на комунягите.

  Коментиран от #8

 • 3 Светла му памет

  177 46 Отговор
  Велик човек с високи цели постигнати с подкрепата на правилните хора.Щом от създаденото в годините на неговото управление още се краде,може само да гадаем за стойността и мащабите му.
 • 4 Точно така,

  194 15 Отговор
  истината народът я знае, НО ТРЯБВА ДА СЕ ОБЯВИ ОФИЦИАЛНО. Т. Живков е свален от метежници.
 • 5 Пиперко

  107 41 Отговор
  Велик.
 • 6 Робус

  68 108 Отговор

  До коментар #1 от "Браво!!!":

  Какъв паметник :))), България тогава беше в грешния съюз, вместо да се развива като Австрия, Холандия, Франция... Да не забравим и атентата на ХХ век в църквата Света Неделя осъществен от българи срещу българи, целящ елиминирането на българския военен и политически елит, над 150 убити, повече от 500 ранени

  Коментиран от #12


 • 7 Вуте цигането

  165 5 Отговор
  неговите приятели комунисти и аденти на ДС го свалиха от власт , сега техни деца ни управляват

  Коментиран от #23

 • 8 Ххх

  74 8 Отговор

  До коментар #2 от "Вярвам, щом Валерия Велева":

  Какъв ти е проблемът с журналистката ? Просто вади нещата с големи подробности от кухнята, както се казва. Защото преди обявиха случилото се с две, три изречения. Другаря Тодор Живков подаде оставка - и толкова. И тук, там с недомлъвки се споменаваше по нещо пак с по две три думи, било за Живков дали е искал да подава оставка, било за ролята на съветския посланник Шарапов.

  Коментиран от #26

 • 9 Behemoth

  99 9 Отговор
  И Баце така ще го изпратят в пенсия кога американските другари решат....
 • 10 Дълбок ПОКЛОН, пред светлата памет

  204 43 Отговор
  на Т. Живков. Прекланям пред него за: 1.Щастливото ми детство. 2.Безплатното ми здравеопазване. 3.Безплатното ми образувание. 4.Достойния начин на живот, който ми осигури. 5.Живота без корупция, КРАЖБИ, убийства, изнасилвания, наркотици и всички други пороци. 6. Възпитанието, което ми даде. 7.За това, че ме научи да се ГОРДЕЯ, че съм БЪЛГАРИН и да се наричам БЪЛГАРИН. БЪЛГАРИН ДА СЕ НАРИЧАМ, ПЪРВА ГОРДОСТ Е ЗА МЕНЕ. 8.Благодаря, че това което ми осигури, го осигури на всички 100% от населението на България. ПОКЛОН

  Коментиран от #18, #21, #53, #110

 • 11 Алфа Вълкът

  101 17 Отговор
  Така се прави безкръвен преврат. САЩ вербуват Горбачов и после бутат целия съветски съюз.

  Коментиран от #104

 • 12 Този коментар е премахнат от модератор

 • 13 РЗС

  39 84 Отговор
  живков е фалирал държавата само ТРИ пъти през своето управление. Русия е пращала вагони с пари насам, та да не умрем от глад. След живков парите е трябвало да се връщат, никой не ти дава даром нищо, още повече руснаци. За златния резерв, който е даден на русия също няма да говорим, който също няма да се върне.
 • 14 бкп

  43 57 Отговор
  комунисти=крадци
 • 15 Робус

  42 32 Отговор

  До коментар #12 от "Жоро":

  Не ме сравнявай със себе си, мамино детенце си явно. 130 убити в ЦЪРКВА,в християнска държава, в Европа, българи убиват българи в терористичен атентат. Това ако е малко

  Коментиран от #16

 • 16 Жоро

  23 15 Отговор

  До коментар #15 от "Робус":

  Ясно ти си Софиянец от село и всичко ти е бир таман.
 • 17 Поклон пред паметта на Т. ЖИВКОВ

  75 33 Отговор
  Прекланям се пред него за: 1.Щастливото ми детство. 2.Безплатното ми здравеопазване. 3.Безплатното ми образувание. 4.Достойния начин на живот, който ми осигури. 5.Живота без корупция, КРАЖБИ, убийства, изнасилвания, наркотици и всички други пороци. 6. Възпитанието, което ми даде. 7.За това, че ме научи да се ГОРДЕЯ, че съм БЪЛГАРИН и да се наричам БЪЛГАРИН. БЪЛГАРИН ДА СЕ НАРИЧАМ, ПЪРВА ГОРДОСТ Е ЗА МЕНЕ. 8.Благодаря, че това което ми осигури, го осигури на всички 100% от населението на България. ПОКЛОН

  Коментиран от #49

 • 18 лабораторията

  50 65 Отговор

  До коментар #10 от "Дълбок ПОКЛОН, пред светлата памет":

  3. ОбразОвание се пише, понеже си много си се образУвал по живково време и то безплатно(което и сега е такова).5. Имало е всичко изброено, но не се е говорело за това, корупцията си е била по всички нива, шуробаджанащината е била най-силна точно по живково време. 6. Възпитанието ти е от родителите, не строя на живков(който е руски).7. БЪЛГАРИН ДА СЕ НАРИЧАМ, ПЪРВА РАДОСТ Е ЗА МЕНЕ(НЕ ГОРДОСТ, идва от грамотността ти и знанията ти за АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ)8. Това което ти е осигурила Русия, не живков, а то е да можеш да работиш от 8 до 5, независимо колко некачествена стока произвеждаш и се криеш само и само да не работиш, да си плаща за това, да можеш да си ''намираш'' материали и инструменти на работно място, които да си ''прибираш'' вкъщи. И най-вече благодари затова, че ти се казва какво да правиш, да мислиш и да говориш.

  Коментиран от #28

 • 19 Kasapina

  48 28 Отговор
  Асам от малцинството и мога да кажа че ТОДОР ЖИВКОВ е наи великия Българиин които обичал своита страна и своия нарот векове да минат текъв патриот няма да се роди ЛЕКА МУПАМЕГ да ПОЧИВА НАМИРА

  Коментиран от #105

 • 20 1944

  49 35 Отговор
  комунистите лъжат повече от дърти цигани.
 • 21 Китайката

  41 69 Отговор

  До коментар #10 от "Дълбок ПОКЛОН, пред светлата памет":

  1.Щастливото ми детство,. - Всяко детство е щастливо, защото е безгрижно. 2.Безплатното ми здравеопазване. - Само така ти се струва, безплатен обяд няма 3.Безплатното ми образувание. - Личи си. 4.Достойния начин на живот, който ми осигури. Осигурили са твоите родители, ти ако неможеш сега, не е виновна държава. 5.Живота без корупция, КРАЖБИ, убийства, изнасилвания, наркотици и всички други пороци.-Личи си, че си бил дете тогава :) 6. Възпитанието, което ми даде.-И сега ако е разрешен боя от учители, но животинско е 7.За това, че ме научи да се ГОРДЕЯ, че съм БЪЛГАРИН и да се наричам БЪЛГАРИН. БЪЛГАРИН ДА СЕ НАРИЧАМ, ПЪРВА ГОРДОСТ Е ЗА МЕНЕ. - Сега какво ти пречи да се гордееш, че си българин, то не е в стомаха, а в сърцето е 8.Благодаря, че това което ми осигури, го осигури на всички 100% от населението на България.-Познаваш себе си, и малко около теб, не говори за 100% от населението на България :)

  Коментиран от #24, #38, #41

 • 22 az#ЛибераленКрах

  98 15 Отговор
  Всъщност Живков е свален по нареждане на предателя Горбачов, а който се съпротивляваше срещу това системата да бъде предадена получи куршум - Чаушеско... Превратът в София на 10.11.'89г. стартира драмата у нас, но този процес течеше в цялата източна Европа и в СССР и главният виновник за трагедията, която последва и отне живота на десетки милиони души се казва Михаил Горбачов!
 • 23 Pompev

  20 9 Отговор

  До коментар #7 от "Вуте цигането":

  тряя ти дам минус понеже сте червен електорат на БСП,за социални,но давам плюс заради написаното
 • 24 Ей Китайката

  37 17 Отговор

  До коментар #21 от "Китайката":

  Детството ти ще е безгрижно, ако Майка ти и Баща ти живеят в държавата на Т. Живков и Т. Живков им е осигурил всичко необходимо, за да имаш безгрижно детство. За останалите простотии, които пишеш няма да пиша.

  Коментиран от #29, #90

 • 25 Ххх

  68 4 Отговор
  Повечето коментари за Тато са определено пристрастни. Или излишно го величаят, или го изкарват най – големия престъпник. А за мен Тодор Живков си има и отрицателни, и положителни страни от живота и управлението си. Какви са за мене отрицателните – съмнения за агентурно минало и връзка с Никола Гешев, според мен, в немалка степен основателни. Чел съм, че лично е елиминирал някои от политическите си противници след 09.09.1944 г. Като ръководител на партията и държавата провеждаше политика, която доведе до съществени демографски и етнически проблеми след 1989 г. В смисъл, че при силна държава и еднолична власт е по – лесно да предприемеш мерки, които да ограничат и в някаква степен да стопират определени отрицателни тенденции в демографското развитие и съотношението между етносите. Но той не направи нищо в това отношение – дали и поради определени съмнения относно неговия произход. А за положителните страни – много би могло да се пише. И за реда в държавата, сигурността, ефективността на съдебната система и още много други. Особено по отношение корупцията по високите етажи на властта. Вярно е, че онази система не позволяваше на управляващите да присвояват средства от държавата по начин и в размери като тези през последните 25 години. Но, и в лично отношение смятам, че Тодор Живков имаше роля злоупотребите да са на относително ниско ниво, аболютно несъизмеримо със сегашното.
 • 26 До 8

  18 9 Отговор

  До коментар #8 от "Ххх":

  Защото тя публикуваше статии през 90-те удобни само на управляващите, а не публикуваше сигнали за огромните кражби и престъпници. Сигурно си млад и нищо не знаеш.
 • 27 Pompev

  17 16 Отговор
  Така е,имаше хубави работи при комунизма,никой не го отрича.Но се разпадна от корупция и крадене по високите части на властта,по нарездане на съюза

  Коментиран от #91

 • 28 Ей Лаболаторията.

  28 18 Отговор

  До коментар #18 от "лабораторията":

  Виждам, колко ти си образОван. Възпитанието идва от обществото, не само от родителите. Родителите трябва да живеят в добре подредено общество, за да ти дадат на тебе добро възпитание. Такова общество беше Живковото общество. Промит и изкривен мозък. Това личи от написаното от теб.

  Коментиран от #30, #37

 • 29 Китайката

  21 44 Отговор

  До коментар #24 от "Ей Китайката":

  Милиони безгрижни детства е имало тогава в Европа и без Тодор Живков. В Белгия, Германия, Холандия, наистина безгрижни. Без нужните изисквания за чавдарчета, пионерчета, комсомолчета, това ли е безгрижно детство. Всеки си има мнение, за мен не е било безгрижно, ако за теб е било, ОК, но без такива, ЕЙ, КИТАЙКАТА

  Коментиран от #36

 • 30 КУКУленд

  14 3 Отговор

  До коментар #28 от "Ей Лаболаторията.":

  Явно това ти е възпитанието от подредената държава, всяка втора дума с Обида.
 • 31 qwerty

  15 26 Отговор
  Не че нещо, но помня как ходех с баба да се редя на опашки за захар, пилешки фенери или пуешки шийки, като мама ми пишеше извинителни бележки за училище....

  Коментиран от #64, #69, #112

 • 32 Лекар БГ

  85 2 Отговор
  Така ми е втръснала тази тема! Заговор от"свои ",подкрепен от Москва сваля Живков.Това е. Луканов вече е изнесъл зад граница стотици милиони във валута,както и офиси на български външно-търговски фирми. Подготвяйки бъдещето на новите посткомунистически БГ"капиталисти и олигарси".Само след година,пак Луканов ще създаде и ДС отрочето ДПС,начело с агент Сава.Тепърва предстои огромното ограбване на соц наследството,икономиката и финансите.Пенсионният фонд на хората е"изчезнал".През Беров,Виденов,Костов и Царя,обикновените българи ще обеднеят в пъти.За да се въдвори мутро-милиционерската диктатура на Шофьора/Бодигард.И да настъпят мракобесните времена на тоталната власт с неовождизъм,грабене и крадене,като за края на света.
 • 33 Bubbles

  63 6 Отговор
  Най големия боклук - Луканов както и тези около негоосъждат България на унищожение, хвърлят пясък в очите на стадото като им казват че ще имат свобода... ...и банани... И voilà днес в България всички са свободни да отидат на терминал 2, а магазините са пълни с банани. Какво щастие БЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!
 • 34 стоян георгиев

  42 8 Отговор
  падането на живков ясно показва как се прави политика в българия по онова време.банда кариеристи и гъзолизци се ориентират в обстановката и като правешкия хитрец е нарочен от съветските му началници го закопават ,нищо че са му близали топ.ите 30 години.академик джагаров смях!!!та академик джагаров и другите академици не си мърдат и пръста за да защитят тоя дето ги е направил такива само щото са му пяли песни на уше.жалка комунистическа пасмина!
 • 35 Див селянин

  60 11 Отговор
  Колкото и да плюете другаря Живков и колкото да хленчите, че бил виновен за всичко - аз му благодаря, че имам покрив над главата и че благодарение на неговото управление България беше добро място за живеене. Сегашното положение, което е благодарение на неговия шАфИор, който е един неграмотник и нагъл селски тарикат не ме удовлетворява. Лека му пръст!
 • 36 Върви и виж детството

  24 14 Отговор

  До коментар #29 от "Китайката":

  на децата в държавите, които изброяваш. И ще разбереш, че не е щастливо, безгрижно може, но не е щастливо. Знаеш ли какво е щастие? Щастие не е само безгрижността, както пишеш, има много други фактори които допринасят за щастието.

  Коментиран от #60

 • 37 лабораторията

  13 19 Отговор

  До коментар #28 от "Ей Лаболаторията.":

  сериозно ли трябва да е подредено обществото, та да получиш грамотност и възпитание? Не е лошо да започнеш да мислиш(както не си правиш по живково време) И се благодари, че не е строя на живков, та да си изкажеш мнението, без след това да чупиш камъни в Белене.
 • 38 Ххх

  43 3 Отговор

  До коментар #21 от "Китайката":

  Има една приказка – ситият на гладния не вярвя. И твоята работа е същата. И предполагам си достатъчно сит. А да се опитваш да ми обясняваш, че сами единствено сме си виновни за положението и държавата няма никаква роля ? По Тошово време икономиката може и да беше измислена, но се създаваше заетост не само в големите градове. А сега хората от тези населени места как биха могли да си „направят“ живота според теб ? Правенето е ясно – или в София, или в чужбина. Пък и ако нямаш някаква ценена професия или познати, които да те наредят на прилична работа, и в София какво правиш ? А и какво си седнал да ми разсъждаваш за престъпността тогава ? Другият бил дете – а ти колко си годишен и какъв си бил, та си толкова светнат в нещата ? По върховете на тогавашното МВР ли си работил, или си бил в криминалните среди, та другия разсъждавал по детски, пък ти си възрастния. Аз за статистики за престъпността нямам, тогава и сега, но знам, че съдебната система тогава беше много по – малко корумпирана, ако изобщо можеше да се говори там за корупция, а присъдите, които се раздаваха бяха много по – тежки и адекватни на извършените престъпления.

  Коментиран от #44, #54

 • 39 ЧОЧО

  9 26 Отговор
  Aaaaa aз я нaмeрих тaя рeч нa П.Млaдeнoв . Eтo oткъcи oт нeя " Другaри , кaртинaтa в икoнoмикaтa e пoтрecaвaщa. Oт 1983 гoдинa cмe c oтрицaтeлeн прирacт, нужни ca ни нaй мaлкo 2,6 милиaрдa дoлaрa гoдишнo зaeми oт Зaпaдa . Изoлaциятa ни дoкaрa дo прoceшкa тoягa .Eдинcтвeн приятeл ни e Чaушecку.Мoжeхмe дa издържим oщe ceдмицa, oщe двe ,дa кaжeм oщe мeceц " При Живков България фалира 3 пъти
 • 40 Лекар БГ

  34 14 Отговор
  Промяна в Конституцията и президентска република,начело с Румен Радев днес биха извели България от сегашното блато.

  Коментиран от #43

 • 41 Хайл

  40 2 Отговор

  До коментар #21 от "Китайката":

  Надрусал си се от рано.ако не знаеш какво е било само защото си роден през "демокрацията" не пиши глупости...нормално ли е според теб 10 г пикльо да посяга на учител и да го обижда-БОЯ МУ Е МАЛКО
 • 42 Железов Г

  13 25 Отговор
  Как не ти прекъсна клавиатурата и да не ти разреши да сравняваш тоя селски хитрец - съветска подлога с Левски ? Ти ходил ли си на профилактичен преглед скоро ? Наблегни на проверката на психическото и менталното здраве.
 • 43 Този коментар е премахнат от модератор

 • 44 РЗС

  17 25 Отговор

  До коментар #38 от "Ххх":

  за едно си много прав - измислената икономика по живково време.С нея се създаде изкуствена заетост, което дава това измислено чувство на сигурност. Луканов е лакей на Горбачов, който имаше задачата да върне каквото Русия ни е дала като помощ, всичките тези окрадени пари и злато са отишли в Русия. Луканов понеже не е могъл да окраде всичко до стотинка, е трябвало да осигурни елита със каквото е останало в хазната, та да си мълчат и всички доволни. Всичкото това е направено под ръководството на Русия, както е било през цялото живково време. През демокрацията имате свобода на словото, свобода на движение, мислене и мнение. Ако сте кадърни и имате желание за развитие, има къде да се развивате. Не ви е нужен живков или друг да ви дондурка, а вие да лентяйствате и да викате, че е бил велик. Живковото време роди най-големите престъпници и лентяи, които сега управляват държавата, ще има да чакате докато нещо се промени.
 • 45 Вангелия Гущерова

  39 1 Отговор
  Тато го свалиха на 8 ноември на пленума. До 10 ноември Д.Джуров и П.Младенов си чистеха памперсите, за да не се разбере, че са се насрали от страх, да не би ДС да ги пореже като превратаджии. През това време ДС режисира спонтанните протести от "репресирани дисиденти", живите от които сега обикалят от канал на канал, за да ни разправят кави герои са били - а вижте колко яко надебеляха през това време. Убиха и Луканов, за да не върнат парите които им раздаде
 • 46 Тръмп

  18 24 Отговор
  През Комунизма всички бяхме Роби на Москва,включително и Живков!!!:):):)И до сега е пълно с комуноидни роби,които искат някой от Москва да се погрижи за тях на подходящата цена!!!:):):)В Москва са опитни сводници,спор няма!!!:):):)Тръмп

  Коментиран от #48

 • 47 Тръмп

  21 13 Отговор
  Живков беше свален от Москва,а изпълнителите са ясни!!!:):):) България се управляваше от Москва,но Бай Тошо се е самозалъгвал,че нещо зависи от него!!!:):):)Тръмп
 • 48 Тръмп пиши кои са комуноидите.

  26 5 Отговор

  До коментар #46 от "Тръмп":

  Те не са Комунистите, те са отцепници(метежници) от Комунистите. Това са П. МЛАДЕНОВ & А. ЛУКАНОВ и още няколко. Тези отцепват и пребоядисват в СИНИ други последвали ги. Това са Сдс, ДПС, Ндсв, Герб, Вмро. Тези Тръмп вие ги купихте.

  Коментиран от #50

 • 49 Иван

  10 16 Отговор

  До коментар #17 от "Поклон пред паметта на Т. ЖИВКОВ":

  И понеже си 100% грамотен, та затова пишеш "образОвание" с "у" и излиза съвсем друга дума?! Какво ти е образУвал безплатно, пъпките по зад...ка ли?!

  Коментиран от #52

 • 50 Фактите говорят

  28 2 Отговор

  До коментар #48 от "Тръмп пиши кои са комуноидите.":

  Глупости пълни пишеш ! Грабежа на България започва още през 80те години . От 10,9 милиарда долара заеми, в чужбина са изнесени поне половината, уж като външнотърговски дружества. Това го правят Огнян Дойнов, Андрей Луканов и други.По късно тия пари се връщат в България ,но вече като частни капитали на "назначените " милионери

  Коментиран от #89

 • 51 Русский

  32 3 Отговор
  Горбачёв предал ВСЕХ. Он предал Живкова, Хонеккера, Чаушеску, Ярузельского. Мне, как русскому человеку, стыдно. Стыдно перед болгарами в том числе. Я во время правления Горбачёва был маленьким ребёнком, но мне все равно стыдно.

  Коментиран от #94

 • 52 Иванчо

  24 4 Отговор

  До коментар #49 от "Иван":

  Аз може да съм объркал "О" с "У", което не променя смисъла на това което съм написал. ОБРАЗОВАНИЕТО КОЕТО ИМАМ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВИСОКО, КОЕТО ТИ НЯМАШ. Но виждам, че ти си заядлив и те боли от ИСТИНАТА КОЯТО СЪМ НАПИСЪЛ.

  Коментиран от #56, #95, #97

 • 53 Барчо

  36 6 Отговор

  До коментар #10 от "Дълбок ПОКЛОН, пред светлата памет":

  С това, което си написал съм напълно съгласен, но има и още доста точки от твоите осем. 9. Достойни старини с нормална пенсия за всеки, който е работил, независимо като какъв. Като се почне от портиер, та се стигне до директор. 10 - Гарантирана отпуска в съответния курорт на предприятието на море или планина пълен оинклузив на смешни цени. Пример - за 14 дни на море картата беше 28 лв с включени нощувки и пълноценна храна три пъти на ден. За дете до 14 г е на половин - 14 лв. Пътя от София до морето с влак беше около 4-5 лв. Демек за около 80 лв тричленно семейство е на пълноценна почивка. Средната заплата тогава беше около 140 лв. 11. Можеш да си планираш не само утре какво ще правиш, но и след година, две или 5. 12. Спокоен живот без тревоги какво ще има да сложиш на софрата утре. 13 - Младежта е предпазена от пороците на запада, които ти си изброил в т.5., 14 - Планова икономика, а не стихийна, както е сега. 15 - Екология на шест в по-голямата част на страната, както и хранителното производство. Пример за хранителното: Вчера си купих едни сладкишчета на "Боровец". Нетното тегло на продукта е 120 гр, а на опаковката (хартия и пластмаса) е 140 гр. Може и още много да изброявам. Имаше естествено и слаби звена, но те са нищо в сравнение с положителните, а и се броят на пръстите на едната ръка.

  Коментиран от #55

 • 54 Китайката

  13 28 Отговор

  До коментар #38 от "Ххх":

  Нека да се повторя, на запад не е имало Живков, но са били сто пъти по добре от Живкова България. И тогава Западът беше добре и сега. Комунистите тогава можеха да отидат на Запад, но за обикновения българин беше забранено, за да не му се разместят капаците от очите. Видяхме след 10 ноември производството на България, може да продава само на СИВ от немай къде. Е, през комунизма сме продавали мотокари и на Япония...., но всички знаем защо :). 2 000 000 сънародници избягаха от просперираща България в западналия капиталистически строй, и още най малко толкова оцеляха в България, получавайки пари изпратени от роднинини пак от лошия капитализъм. А, иначе в България си работим пак за 300 лева, както едно време, но лошото е, че вдигат цените на стоката, стоката е оценена, но българина не е оценен, не ни имат и за стока, май сме в робовладелския строй :)
 • 55 Благодаря ти Барчо

  29 3 Отговор

  До коментар #53 от "Барчо":

  Правилно дописваш, всичко което имахме. Да напишем какво имахме Българите и което го загубихме. Списъкът е много дълъг.

  Коментиран от #59

 • 56 Барчо

  21 3 Отговор

  До коментар #52 от "Иванчо":

  На мен също ми се случва да напиша вместо една, друга буква, но то не е защото не знам как се пише, а е просто техническа грешка, което предполагам и при теб се случва. За съжаление след десетина години тук вече ще се пише на шльоковица, която е все повече на мода при младежта. За още по-голямо съжаление те не знаят, че с това се самоубиват като българи. Азбуката ни е запазила през вековете, явно и тя ще ни погуби.

  Коментиран от #58

 • 57 историята помни малоумниците не

  9 23 Отговор
  Този болшевишки диктатор колко народ затри без съд и присъда в подземията и лагерите на ДС а тези в пандизите Политическите не може да ги преброим

  Коментиран от #63

 • 58 Правилно Барчо

  20 3 Отговор

  До коментар #56 от "Барчо":

  На клавиатура на телефон лесно се правят технически грешки, но това не се разбира от злобно настроените към нас, които сме написали реалността, такава каквата беше. Желая ти всичко добро и на фамилията ти.
 • 59 Барчо

  22 3 Отговор

  До коментар #55 от "Благодаря ти Барчо":

  Най-важното според мен това, което е писал човека, който коментирах е, че тези блага са получени от 100% от населението в Н.Р.България. Друго, което искам да допълня като 16 - Равно заплащане за равен труд. Какво точно се има в предвид в това. Не че Иван е копал 10 м окоп, а Пешо също 10 м окоп и да получат равни заплати!!!! Имаше някаква система за това да се направи съизмерение на труда на ... да речем на един лекар и на един обикновен бачкатор строител. Тогава се ширеше едно понятие като привлекателен и непривлекателен труд. Също и хвъркатата фраза: Учи, за да не работиш!!! Е, тя не е точно за да не работиш, а за да ти е привлекателен труда. Счетоводител, пилот, лекар, директор и т.н. А сега един строител, който се скапва и като се прибере в къщи се чуди къде да си сложи ръцете от болка получава по 500-600 заплата и като стане на 60 г е жив труп, а пък един лекар си докарва по над 5 000 лв на месец и на 60 години е шампион. Не говоря за санитари и мед.сестри. 17 - Лекарстватааааааааа. Леле тези лекарства. Навремето като човек се разболее примерно от грип и отиде в аптеката харчи най-много 4 лв пряко сили. Пряко сили. А сега преди две години за един грип похарчих 90 лв.

  Коментиран от #61

 • 60 Йонко-понко

  7 8 Отговор

  До коментар #36 от "Върви и виж детството":

  Да, щастие е когато видиш нещо ,, корекомско" и очите ти съветват, с един странен блясък или случайно видиш нещо ,,не комунистическо", на кино или по телевизията /определено от някои другар за упадъчно/ а на теб ти се вижда фантастично.. Абе друго си е да мечтаеш, и да нямаш. Убавиня! Аз може и да не съм прав...

  Коментиран от #67

 • 61 Това е най-голямото благо

  14 5 Отговор

  До коментар #59 от "Барчо":

  Че всички блага се получаваха от всички граждани на НРБ на 100%, без значение на вяра и етнос. 17. Липса на расизъм и етническа нетърпимост.
 • 62 Дедо

  14 16 Отговор
  Нищо хубаво нямаше при социализма на Бай Тошо,с изключение на това, че бяхме млади.В деня на свалянето му от власт ударих 2 коняка от радост и това беше първата ми употреба на алкохол в живота.А бях на 28 г. По-лошото е,че неговият пазвантин сега ни управлява.

  Коментиран от #108

 • 63 Барчо

  21 6 Отговор

  До коментар #57 от "историята помни малоумниците не":

  Повтаряш като папагал тази простотия. Няма такова нещо като "без съд и присъда". Има нещо като "народен съд", което е всъщност узаконяването на капитала си плаща сметките към народа с лихвата. Един елементарен пример: На моята баба брат го привикват за "справка" в полицията в гр. Плевен 1942 г, който тогава е бил на 14 годишна възраст. Някой казал, че го е видял в центъра на селото да говори с издирван политически. В плевенската полиция така го питат, че след една седмица е умрял като куче. Счупен крак, извадени нокти на едната ръка, избити зъби, отеклата глава са били само видните рани. Детето само е успял да каже, че този който го е убил на практика е от съседното село и едното има. След 1944 г този полицай бива осъден на смърт чрез разстрел от "народния съд". Някои подобни зверове не са стигнали до народния съд, а са били убити от роднините на убити и измъчвани.
 • 64 Всички помним

  17 6 Отговор

  До коментар #31 от "qwerty":

  Как преди 9.9.1944 г., нямаше ток, минаваха и секвестираха житото и нямаше какво да се яде, такива ми ти работи е имало преди комунизма
 • 65 Поклон (Обобщение)

  18 4 Отговор
  Прекланям се пред Т. ЖИВКОВ за: 1.Щастливото ми детство. 2.Безплатното ми здравеопазване. 3.Безплатното ми образование. 4.Достойния начин на живот, който ми осигури. 5.Живота без корупция, КРАЖБИ, убийства, изнасилвания, наркотици и всички други пороци. 6. Възпитанието, което ми даде. 7.За това, че ме научи да се ГОРДЕЯ, че съм БЪЛГАРИН и да се наричам БЪЛГАРИН. БЪЛГАРИН ДА СЕ НАРИЧАМ, ПЪРВА ГОРДОСТ Е ЗА МЕНЕ. 8.Благодаря, че това което ми осигури, го осигури на всички 100% от населението на България. 9. Достойни старини с нормална пенсия за всеки, който е работил, независимо като какъв. Като се почне от портиер, та се стигне до директор. 10 - Гарантирана отпуска в съответния курорт на предприятието на море или планина пълен оинклузив на смешни цени. Пример - за 14 дни на море картата беше 28 лв с включени нощувки и пълноценна храна три пъти на ден. За дете до 14 г е на половин - 14 лв. Пътя от София до морето с влак беше около 4-5 лв. Демек за около 80 лв тричленно семейство е на пълноценна почивка. Средната заплата тогава беше около 140 лв. 11. Можеш да си планираш не само утре какво ще правиш, но и след година, две или 5. 12. Спокоен живот без тревоги какво ще има да сложиш на софрата утре. 13 - Младежта е предпазена от пороците на запада, които ти си изброил в т.5., 14 - Планова икономика, а не стихийна, както е сега. 15 - Екология на шест в по-голямата част на страната, както и хранителното производство. Пример за хранителното: Вчера си купих едни сла

  Коментиран от #81

 • 66 Помнещ

  25 3 Отговор
  Преди 10.11.89 г., се държеше мбого на кадрите, невъзможно беше да си син на някой си и да те назначат за началник, минаваше се през всички звена на йерархията, такива неща като днес, активист на еди коя си партия или любовница на някой си, да се издигат на ръководни постове просто нямаше как да се случат.

  Коментиран от #99

 • 67 Барчо

  23 2 Отговор

  До коментар #60 от "Йонко-понко":

  Да кажем, че това за което говориш е едно от нещата, които не са плюс за онова време. В смисъл, че не всеки имаше достъпа да си купи директно от кореком японски телевизор примерно. Само че пред корекомите седяха едни виетнамчета и продаваха долари за 95 стотинки парчето. Говоря за един отрязък от времето. И имаше два варианта: Първи вариант. Влизаш с виетнамеца в корекома и му показваш кой телевизор искаш. Той ти го купува, защото който не е получавал заплата си в долари или друга западна валута няма право да пазари от кореком. Срещате се някъде пристрани и си получаваш западния телевизор. Втория вариант е да си пазариш сам, но рискуваш ако милицията направи тараш да си останеш без доларите и без телевизора. Това можеше да го направи и най-тъпия български гражданин и да се сдобие със заветната западна стока. Нали се сещаш, че ако бай Тошо не е искал да я има тази вратичка да може и обикновения българин да се сдобие с нещо западно, много бързо щеше да се реши въпроса с корекомите. Има много начини хем да продължат да работят корекомите както и преди, хем никой, който няма право да пазари от там да не може да пазари. Естествено не казвам че това с корекомите беше правилно, но не беше болка за умирачка. Предпочитам детето ми да расте без заплаха от това да му предложат някъде наркотици и да пукне като наркоман, отколкото да гледам западен телевизор. Всяко нещо си има цена и аз съм готов на момента да я платя. И в края на краищата това с корекомите, западната

  Коментиран от #68, #72

 • 68 Барчо

  22 6 Отговор

  До коментар #67 от "Барчо":

  западната техника и шарените бонбонки е много евтин трик, който ползвате за да докажете колко е било мракобесно онова време. Няма такова нещо. И тогава слушахме Пърпъл, Пинк Флойд, четяхме западна литература и гледахме ценностно европейско кино.
 • 69 Барчо

  25 3 Отговор

  До коментар #31 от "qwerty":

  Това за което говориш се нарича "крехка плановост". По онова време да ти кажа, в магазините нямаше фризери не защото не са съществували или защото не са могли да си позволят, а защото се продаваха месата само охладени. Та фенерите или патици или разните там краткотрайни стоки имаха много малък срок на годност и поради причината, че бяха естествени. Например в каймата се слагаше само месо, а сега в каймата се слага месо само като подправка. Та на въпроса. Във всеки район се смята колко население има и съответно едни хора изчисляват какъв магазин там е необходим, за да бъде обслужено. Управителя на магазина заявява колко патки, колко кайма, колко мляко и т.н. да поръча за утрешния ден. Каквото поръча, то се доставя. И сега най-важното!!! Ако му остане някоя патка и не я продаде се пише брак. Значи някой не си е свършил работата и целия екип забравя за премиалните, а може да очаква и мъмрене. По тази причина управителя поръчва по-малко, та да не остане. Тогава, друже киселото мляко имаше трайност 4 дни!!!! Чат ли си???? Прясното мляко имаше трайност 3 дни!!!! Анадъмно??? После се бракува. Сега млякото има трайност месеци. Всички храни са натъпкани с консерванти, които ако се сещаш са изключително вредни. Ма ти нали не се редиш на опашка и се кефиш, че ядеш отрови. Кефиш се на шарената опаковка на бонбоните, а като претеглиш опаковката отделно и бонбоните отделно се оказва, че опаковката е по-тежка и по-скъпа от самите бонбонки.

  Коментиран от #70

 • 70 Пилотът Гошу

  23 2 Отговор

  До коментар #69 от "Барчо":

  Какво им обясняваш на идиотите. Сега търсят био това, био онова и мрънкат защо месото не било като преди. Е, има банани. Да лапат по един и туй то...
 • 71 В НРБ

  25 3 Отговор
  , беше издигнато в култ БЪЛГАРСКОТО, КУЛТУРАТА, МОРАЛА, ЕТИКАТА, ЕСТЕТИКАТА и всички човешки добродетели. Икономиката произвеждаше НАТУРАЛНИ СТОКИ. Храните бяха ПРИРОДНО ЧИСТИ НАТУРАЛНИ, затова заболяемостта, бе сведена до минимум. От 45г. до 89г. населението на НРБ е близо 9 млн. Смъртността е ниска, продължителността на живота е дълга. Бяхме най-добре в света.

  Коментиран от #98

 • 72 Вовко Ленин

  4 16 Отговор

  До коментар #67 от "Барчо":

  Много си прост ве пич Даже и в болшевишка Русия ще ти се смеят на разсъжденията Егати тъпунгера

  Коментиран от #73

 • 73 Вовко Ленин ти си прост и злобен,

  14 3 Отговор

  До коментар #72 от "Вовко Ленин":

  млад, зелен и с объркани виждания за живота и правилното съществуване. Явно нищо РЕАЛНО ИСТИНСКО не си видял, но няма и да видиш с това мислене.
 • 74 Тошко

  27 3 Отговор
  Помня го живота при Бай Тошо! Може да не сме били богати но живота беше спокоен. Почивка на курорт,безплатно образование,култура,чистота,безплатно здравеопазване! Най малкото бяхме със здрави зъби а сега половин България са с болни зъби или нямат въобще защото не могат да си позволят стоматолог! Общо взето от 89 година насам само деградация!
 • 75 Хахах

  10 11 Отговор
  Много му е било чудно, че са го предали. Те всички комунисти са предатели. Дори терористите взривили Света Неделя, на разпита си казват всичко, дори че през Виена - Москва е финансирала атентата. Нашите комунисти създадоха македония по заповед от Москва и прдават България за пореден път. Той се чуди че бил предаден хаххахахаах
 • 76 П. У.

  16 3 Отговор
  Уважение, достойнство, чест, справедливост... Родолюбие... Все качества които днес се търсят.!Поклон.

  Коментиран от #77

 • 77 Хахах

  2 13 Отговор

  До коментар #76 от "П. У.":

  Хахахахахахах едно от изброените го няма при най-голямия национален предател ( куклата на конци на Москва) хахахахахахах ЕДНО няма хаххахаахах
 • 78 Козичката корнелка

  8 4 Отговор
  Стимулираха се децата на партийците . Като е бил толкова велик защо е допуснал да се откраднат тези пари събирани пак от трудовите хора . Тази крадлива сган се е родила и израснала по негово време и още не можем да я унищожим
 • 79 Винету

  17 3 Отговор
  Махнаха Тато и от държава ни направиха резерват с индианци

  Коментиран от #86

 • 80 Този коментар е премахнат от модератор

 • 81 РЗС

  7 14 Отговор

  До коментар #65 от "Поклон (Обобщение)":

  абе баче, ти по математика не си ли ходил по на бая ти тошо времето? кога е било по-добре сега или преди? Сега билета до бургас е 20 лева, средната е 1000лева или 50 билета, преди 5 лева билет, 140 лева заплата или 24 билета. 2 седмици почивка за 28 лева или 1/4, което към сегашната средна заплата е 250 лева на човек. Има ал инклузив почивки в турция и гърция за 500 лева за двама, с включен транспорт, храна и тн. в инстински хотел на плажа, а не в кобила/бунгало горе на хълма. Една лада 10 хиляди преди или 71 заплати, я погледни за 71(х1000лв) сегашни заплати каква кола можеш да си купиш нова, има ли нещо общо със съветски навес? 70ст/бензин или 200 литра със 140лева, сега 454 литра. Не искам да те обиждам, но ти си типичен комунист, капка мисъл не влагаш в изказите си.
 • 82 Този коментар е премахнат от модератор

 • 83 Този коментар е премахнат от модератор

 • 84 Някой от тълпата

  2 7 Отговор
  Пълни лъжи "Като обикновено, на 10 ноември 1989-та Тодор Живков става рано, не изневерява на спартанския си начин на живот" ? и вие това наричате спартански живот? вие сте със спарнански живот, слугите на вашингтон, дебилистични орки! идете при карамански всичките, там където си поискате но не и при живите!!
 • 85 Ти ли бе?

  4 5 Отговор

  До коментар #82 от "червени боклуци":

  Тодор Славков за разлика от теб е роден от Свята Жена!
 • 86 Даа

  6 0 Отговор

  До коментар #79 от "Винету":

  Може простичко да се каже палатков лагер!
 • 87 Този коментар е премахнат от модератор

 • 88 БКП

  2 3 Отговор
  Решихме да направим добро на другарите от народът - пролетариатът - трудещите се, като вече не чакат за жигула 15 години, а да станем капиталисти и да им внасяме коли на пазарни цена, в наши лични магазини. И применувахме нашата - червената буржоазия - елитът на НРБ, в БКП - българска капиталистическа плутокрация. И да продаваме свободно бананите всеки ден и всеки час. 1 ноември 89-а, Тодор Живков казва - че Унгария го послушала, Унгария прави демокрация 23 октомври 1989 г. Събитията в Полша и Унгария се развили по техен сценарии. 4-18 юни 1989 г. - "Солидарност" победи на изборите в Полша www.youtube.com/watch?v=4jmrb7AVCD8
 • 89 Сега

  6 1 Отговор

  До коментар #50 от "Фактите говорят":

  заемите ни са 70 милиарда! И държавната собственост е разграбена! Схващаш ли?
 • 90 Айде бе

  5 4 Отговор

  До коментар #24 от "Ей Китайката":

  Всички, които пишат какво им бил дал Живков искам да попитам: Вашите родители сакати ли са били? Не са ли работили? Да не би в държавите без Живков , Франция примерно, децата да не са били отгледани, здравеопазени, изучени, да не са имали щастливо детство, да не си обичат родината? Верно ли трицифрено число хора смята, че убиецът и доносник, неграмотно сричащият Живков е направил лично каквото и да било за тях? Че е имал други мотиви освен властолюбие и стремеж да осигури материално наследниците си? Че е било " по социалистически" да получава 4000 лв при стартова заплата за висшист 155лв? Нали уж Ленин им беше постулирал, че при соца минимална :максимална заплата трябва да е не повече от 1:3, пък останалото да е морална награда и удовлетвореност от труда. Като сте с толкова мили спомени от соца, що не си спомните тези работи? Да не говорим, че на този самозабравен дъртак и родата му всичко им беше безплатно- резиденциите, воаяжите, специалното снабдяване и обслужване, охраната, правителствената болница? Знам от хора, работещи в БГА Балкан как са се пращали самолети за да докарат неразглобен мотора на Тошо Славков или как цял самолет баби роднини е пътувал до Париж за сватба на Уляна Малеева, омъжваща се за българин, впрочем. Живял съм сред такива дечица, нямате представа колко надменно се отнасяха именно към пролетариата, как се кланяха на Запада и как ни един от тях не си е лягал изморен. Това си продължава и до днес, и днес са се впили в държавните служб
 • 91 И аз да кажа

  4 6 Отговор

  До коментар #27 от "Pompev":

  Соцът се самосрути. Защото е несъстоятелен като икономическа система . Защото природата не търпи изкуствена уравниловка . Защото всеки насилнически строй рано или късно отмира .Или не помните за диктатурата на пролетариата? Е, всяка диктатура се изчерпва. Освен това елитът на БКП е бил наясно с краха на соца, в средата на 80-те са събирали най-светнатите комуняги, образовали са ги как да правят фирми, как да ги източат така, че да си запазят икономическата власт. И Живков си е бил в течение (до днес има непотърсени стотици милиони в швейцарски банки). Не са били съвсем наясно кога и как ще се катурне стройчето им и някои изненади и посбутвания идват и от изток и от запад. А дето ходят по студията да обясняват, си е чисто театро. Пък вие, дето им лижете подметките, сте за жалене!
 • 92 Този коментар е премахнат от модератор

 • 93 Полфриймън е

  5 4 Отговор

  До коментар #1 от "Браво!!!":

  Васил Левски на 20 век
 • 94 Този коментар е премахнат от модератор

 • 95 И аз да кажа

  4 2 Отговор

  До коментар #52 от "Иванчо":

  Вижда ми се нескромно сам да си хвалиш високото образование, щом не вдяваш, че има разлика между образувам и образовам. Ама май теб верно са те образували, затова си толкоз благодарен. А майка и татко нямаш ли? Те дали са съгласни, че Живков те е създал и отгледал?
 • 96 filo

  9 4 Отговор
  Всеки нормален знае, че промените в България бяха инспирирани отвън. Известно е, че те настъпиха в цяла източна Европа и нямат нищо общо с престъпника Тодор Живков, който затри България, като създаде милиони дебили, някой от които се изказаха по горе. Иначе в всяко време за едни е било добре, за други зле. Всеки гледа от собствената с камбанария. За мен лично сега е много по-добре. Социализмът е една лъжа, която отдавна бе разкрита, включително и от самия Тато и е напълно излишно постоянно да коментираме това време.
 • 97 Айде бе

  3 3 Отговор

  До коментар #52 от "Иванчо":

  Не ни боли от "истината " ти, жал ми е за глупостта, съчетана със самомнение и агресия. Виждаме, че пишеш глупости- нищо, толкова ти е умът. А ти защо се нахвърляш на човек, за когото нищо не знаеш? Умният преценява фактите , преди да изкаже мнение, а от писанията ти струи емоция на недоволен от настоящето човек.
 • 98 И аз да кажа

  4 5 Отговор

  До коментар #71 от "В НРБ":

  Весело е в този сайт. Продължителността на живота преди 89-та била...дълга. Дълга спрямо СССР може би, дето беше 54г за мъжете, по техни данни. А за България има ясна статистика и тя е - плюс десет години в полза на съвремието. Не твърдя, че е заради промените, просто факт, човече!
 • 99 Айде бе

  7 6 Отговор

  До коментар #66 от "Помнещ":

  И като помниш толкова хубаво как неграмотно ата Дража Вълчева беше министър на културата и за дипломната работа на сина на Станко Тодоров и колектив му платиха 14 000лв (при заплата 105 лв за висшист). Явно си бил в сфера, дето няма връзкари или просто лъжеш! Помня и как издигаха на изборните длъжности партийци, как деца на другари ставаха студенти във ВУЗ-ове, в които не са кандидатствали и държали изпити. Грехота е да се лъже и разкрасява онова безбожно нагло време!
 • 100 БАКО НАКО

  9 4 Отговор
  я дек мисля ,че държава беэ эаеми няма колкото и да е раэвита .....нашата Родина след девети септември вижда в русия освен пратньор а и иэточник на ресурси не иэчерпаеми ....след девети септември Живков эаврва 50% от населението със цървулете....беэ поминък ,беэработица ниска грамотност и държава беэ эдравеооаэване...не имало и метър асфалт или междуселска пътна настилка а калдаръмите от турско ....това което е направил эа 30г управление е прецедент...в историята на БЪЛГАРИЯ аэ искам да попитам днешното правителство могат ли да оделят от днешния бюджет на държавата пари эа эакопуването на вакса(черна боя эа обувки) эа 240 хилядна армия ....има сега едни китайски от левче ефтини эа едно маэане на кубинка тамън стига...та ще могат ли да купят само ваксата эа месец на Живковата армия.....а ако примерно трябва да эаредят танковете на живков ще трябва да теглят эаем.....толков са жалки.....беэспорно всяко управление има свойте минуси...но сега са само минуси и една мечта эа по добър живот в условия на демокрация ...която вече 30г няма и иэгледи ни стигне....остава ни единствено спомените и носталгията по живковото време.....
 • 101 Ей тоя Барчо много се старае

  4 5 Отговор
  И като се е въодушевил, се прави, че не помни доносите, слагачеството, безумните събрания, политпросвети, бригади, стрелбата по границите, опашките. Щом е било толкова изкусно планирано, защо имаше дефицит? Защо всички стоки бяха немарливо направени и с грозни опаковки? А за пенсиите от 10-20 лв да кажеш нещо? А за самоубийствата? А за трите категории Активни борци и привилегиите им? А за граничните листове? А за жителството? Аз съм софиянец, но ако пожелаех да се заселя във Варна можеше да си умра с отворени очи! А за недостъпните специалности? Знам хора, дето кандидатстваха медицина или архитектура или изкуства по пет години. И положително бяха по-талантливи от връзкарите, записани там. Кой ще им върне пропиляното време? Защо не ги пускаха поне да се махнат и опитат другаде? Като чета на Барчо хвалебствията за соца, просто ме е гнус. Соцът беше добър само за подлеците и говедата!
 • 102 Този коментар е премахнат от модератор

 • 103 Аз, Врачанката

  2 7 Отговор
  Я,да погледнем и от другата страна на този ,,безгрижен,, живот! Действително,животът ни беше безгрижен,защото бяхме деца,а след това и юноши ивсичко ни беше широко около врата,защото нямахме грижа за нищо! Но я си спомнете,юношеските(тинейджърите) години,когато учихме по гимназиите и техникумите,колко бой сме изяли и колко настригвания е имало- независимо дали си момче,или момиче. Така са ме подстригвали учителите,че не можех да се позная,аз ли съм. И то да е само това,ами боя,който го ядяхме от учителите-без вина виновни? Ами,когато се събирахме по домовте и слушахме забранените за онова време рок-групи,винаги навън имаше поедин ,,дневален,, да следи,да не би да се покаже колата на Родната милиция,че хванеха ли ни,лошо ни се пишеше. А,че почти нищо нямаше в хранителните магазини и,че всяка една продавачка беше издигната на пиедистал и,че системата-вторият начин,беше все народна. Нали банани и портокали виждахме,само по нова година и то при условие,че майката е много добра приятелка с продавачката в плод-зеленчук а. Дори няма да забравя една нова година,майка ми, как я посрещна насинена,защото се беше спречкала,за някакви си 6 бутилки Кока-кола. Спирам до тук,не че няма още какво още да се каже за онези,,славни,, времена,че ходехме из града,като с униформа и,че имаше едно ЦНСМ(Център за нови стоки и мода) иедна Валентина,но там достъп имаха,само тогавашният,,елит,, на града. Така,че онези,които възхваляват,социалистическите времена,да ме извинят,но са в ле
 • 104 Гуню Тъпия

  3 2 Отговор

  До коментар #11 от "Алфа Вълкът":

  А защо руские не вербуваха Рейгън.....и да катурнат САЩ...???

 • 105 Този коментар е премахнат от модератор

 • 106 А БЕ

  3 6 Отговор
  От цялата драсканица е ясно , че няма по долно същество от комуниста - русофил , продажни и алчни и от тъпи по тъпи !
 • 107 От Живков.

  3 2 Отговор
  Напред гладна България .сега всичко е позволено 3 мил. Пълнят чужди хазни другите бесхаберници идва края на месеца ток вода кредити.
 • 108 Коментара

  2 3 Отговор

  До коментар #62 от "Дедо":

  Дедо, колкото кратък, толкова и смислен коментар! От мен +! Не мога да повярвам кави малоумници списват в коментарите... При това повечето с памет като на кокошка (или така ни изнася?!).
 • 109 Хри

  2 1 Отговор
  ДО Всички Драскачи по-долу изказали совето мнение, било то положително или отрицателно. Направих си труда да порчета повечето мнения и сега е рад и аз да се изкажа. Много е лесно да се критикува или велеиче даден човек. Вие като се мислите за голямата работа и тук изказвате мног компетентни мнения, питам ЗАЩО ДОПУСНАХТЕ БЪЛГАРИЯ ДА СТИГЕН ДА ТОВА ПОЛОЖЕНИЕ, НО ЯВНО СТЕ СИЛНИ САМО НА МАСА И НА ПИСАНЕ СКРИТИ ЗА МНОИТОРИТЕ И ПРЕДСТВЯЩИ СЕ ЗА НЯКОЙ ДРУГ. ВИЕ ЗЕЛАТЕ ДА ЖИВЕЕТЕ ЗЛЕ И ДА ВИ УПРАВЛЯВАТ НЕГРАМОТНИ, КРАДЛИВИ И ЖАЛКИ човечета. сАМИ СИ ГО НАПРАВИХМЕ И СЕГА СТРАДАМЕ ВСИЧКИ ЗАЩОТО БЪЛГАРИАНА Е ЗАВИСЛИВ, ПОДМОЛЕН И АЛЧЕН. Хайде успешна ВИ седмица.
 • 110 коментатор

  1 2 Отговор

  До коментар #10 от "Дълбок ПОКЛОН, пред светлата памет":

  По точки: "1.Щастливото ми детство" - ЩАСТИЕТО НА ДЕТСТВОТО ЗАВИСИ ОТ СЕМЕЙСТВОТО, А НЕ ОТ ДЪРЖАВНИЯ ГЛАВА! "2.Безплатното ми здравеопазване" - НИЩО БЕЗПЛАТНО НЯМА НА ТОЗИ СВЯТ. ЗА ТОВА ЧЕ НЕ СА ТИ ВЗЕМАЛИ ПАРИ В БОЛНИЦАТА Е ПЛААЩАНО ОТ НИСКИТЕ ЗАПЛАТИ НА ХОРАТА! "3.Безплатното ми образувание" - КАТО ГЛЕДАМ КАК СИ ГО НАПИСАЛ, ЯВНО НЕ Е БИЛО МНОГО ДОБРО! "5.Живота без корупция, КРАЖБИ, убийства, изнасилвания, наркотици и всички други пороци" - НЯМАЛО КОРУПЦИЯ? А РУШВЕТИТЕ ДАВАНИ ЗА ВСЯКА ПО-ДЕФИЦИТНА СТОКА? ВСЕКИ КРАДЕШЕ ТАМ КЪДЕТО РАБОТЕШЕ. ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ИМАШЕ И ТОГАВА САМО ЧЕ НЕ СЕ ОПОВЕСТЯВАХА МАСОВО И ЕЖЕДНЕВНО КАКТО СЕГА. НАРКОТИЦИ? - ФИЛМЪТ "АЗ ГРАФИНЯТА" ТИ СТИГА! "6. Възпитанието, което ми даде" - ВЪЗПИТАНИЕТО СА ТИ ГО ДАЛИ РОДИТЕЛИТЕ, А НЕ ДР.ЖИВКОВ!

  Коментиран от #111

 • 111 Като гледам коментарите

  2 0 Отговор

  До коментар #110 от "коментатор":

  Виждам колко ГРЕШНИ РАЗБИРАНИЯ ЗА ЖИВОТА И ВСИЧКО ЗА БИТИЕТО НА ЧОВЕКА ИМАШ ЗАЯДЛИВКО. Това е достатъчно да заявя, че си ниско образован след 1989г., и това, че съм допуснал техническа грешка с клавиатурата на телефона ЗАЯДЛИВКО, не променя значението ЗАЯДЛИВКО.
 • 112 Валери

  1 0 Отговор

  До коментар #31 от "qwerty":

  не че друго но споменът ти е за времето след тато-90,91,92г.явно си бил малък13/14 годишен.

Напиши коментар:


Публикувай
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки.