3 207 28

Строителите на АМ „Хемус“ причиняват екокатастрофа на река Вит ВИДЕА

Съвсем отделен въпрос е, че с речна баластра не могат да се изграждат насипи за магистрали

Строителите на АМ „Хемус“ причиняват екокатастрофа на река Вит ВИДЕА
Снимка: Риболовен клуб „Балканка“

Строителите на магистрала "Хемус" причиняват истинска екокатастрофа с река Вит. За това алармираха от Риболовен клуб "Балканка". Въдичарите заснеха видеа с куп безобразия при строителството на аутобана и ги публикуваха във „Фейсбук“.

Строителите на участъка копаят баластра директно от коритото на река Вит и са превърнали терена в лунен пейзаж. Съвсем отделен въпрос е, че с речна баластра не могат да се изграждат насипи за магистрали. Освен това риболовците са се натъкнали на сеч на крайбрежна растителност, която е забранена от ПУРБ. Те припомнят, че има забрана за копане на баластра по бреговете на по-малко от 50 метра от речните корита и забрана за гола сеч на по-малко от 500 метра от повърхностните водни обекти, какъвто несъмнено е река Вит.

Според тях се извършва брутално нарушение на Закона за водите пред очите на Басейнова дирекция и РИОСВ Плевен.

Риболовците съобщават и за меко казано странни действия на контролните органи след като подават сигнал до тях.

Участъкът между Боаза и връзката с път I-5 Русе - Велико Търново се изпълнява изцяло със средства от републиканския бюджет от държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД. Трасето е с 15,24 километра дължина.

Ето и цялата публикация на Риболовен клуб "Балканка":

Подробен разказ за случилото се на 14.11.2019 при наша проверка. Станахме свидетели на всичко, което олицетворява краха на държавата: като започнем от най-високо ниво и стигнем до най-обикновения редови гражданин, който отдавна е забравил какви са му приоритетите и смисъсла на своето съществуване. Всичко се случва на място, където минават хиляди хора всеки ден, но явно фирмите на #КОЙ? се ползват с протекция от най-горно ниво.

На 14.11.2019г. около 10:00 часа, при проверка на строежа на АМ Хемус, от моста над река Вит при Боаза установихме, че цялото корито на река Вит в близост до строежа на новата магистрала Хемус представлява лунен пейзаж, разоран от тежка строителна механизация и транспортна техника. Поне три багера копаеха речна баластра от терасата на река Вит над моста, по посока на Тетевен.

Един багер под моста в посока Торос лениво копаеше разкривка в алувиалните отложения на речната тераса, за да се открие баластрата. Ето, моля, да се запознаете със следното видео, за да видите:

В началото видеото показва багера след моста, а в края се виждат един от багерите и камионите над моста.

В следващото видео ще видите транспортираната речна баластра в посока на строежа на магистралата:

Прикачили сме и снимка на един от камионите, на които ясно се вижда фирмата, собственик на камиона.

След показаните констатации се обадихме на зеления телефон на БДДР и РИОСВ Плевен, като описахме ситуацията.

И от двете институции бяха така любезни да изпратят техни служители, които да осъществят контрол.

Неизвестно защо, обаче, около двайсет минути след подаване на сигнала до БДДР и РИОСВ Плевен, се появиха някакви хора с един джип, които се представиха за охрана на строежа, а цялата механизация започна да се изнася от речната тераса позорно, кой накъдето види. Ето едно видео за да се убедите:

Даже един камион гордо върна баластрата, която току що му бяха натоварили, призовавайки на помощ остатъците от достойнството си.

Извиняваме се, че не снимахме и самия процес, а само изтеглянето на техниката от бойното поле, но не ни стигна времето, защото докато поддготвяхме дрона, някой свири отбой на строителите и те достойно се изнесоха към магистралата си, първоначално малко наляво надясно, но после целенасочено.

И това нещо не могат да го хванат от Басейновата и от РИОСВ, а?

Ето и още едно видео, което показва как последният позакъснял булдозер се изнася с мръсна газ от терасата на реката, изчезва и се анихилира:

Коментирахме с охраната също така, че не се забелязват необходимите атрибути за обозначаване на строеж - например информационно табло, а и те любезно, но твърдо отказаха да дойдат с нас да снимаме заедно евентуалните нарушения.

След като техниката се изнесе, направихме още едно видео от същото място, с което можете да се запознаете от ТУК:

Мястото едно време представляваше приоритетно местообитание 91Е0* от мрежата Натура 2000, в рамките на ЗЗ Български извор, но и това е малък проблем.

Към 12:00 часа ние изпратихме сигнал и на тел.112, като описахме ситуацията.

Стана така, че към 12:30 часа дойдоха от РИОСВ Плевен и от БДДР, както и от МВР Български извор, само за да видят, че вече няма никой в реката. Констатираха нарушенията, но извършителят остана неизвестен за тях.

По настояване на МВР собственоръчно описахме видяното от нас, докато се копаеше.

Впоследствие, с малко усилия убедихме РИОСВ Плевен и БДДР да дойдат с нас до с.Торос. Между моста над Вит при Боаза и бента на Боаза за ВЕЦ Ракита, установихме отново пълно изсичане на местообитание 91Е0*, приоритетно за опазване в рамките на ЕС, както и разораване на речното легло. Ето видео, за да се убедите:

Също така, на това място коритото на реката е засипано с тънък слой подравнен инертен материал, неизвестно защо.

Единственото, което обаче представителите на БДДР и РИОСВ-Плевен повтаряха е, че нищо не могат да коментират, че не са запознати какво се случва, че никого не могат да хванат и забележете, че не искат да гледат, защото ние сме ги викнали на сигнал само при моста Боаза. Забавно стана, когато пожелахме да оставим сигнал на зелен телефон и за участъка по-надолу, но служителката на РИОСВ ни заяви, че зеленият телефон се намира в джоба ѝ.

По-надолу, при бента на Боаза за ВЕЦ Ракита, заедно със служителите на БДДР и РИОСВ установихме, че в реката под бента се изпускат не повече от 30 л/сек, но това е най-дребното нарушение за деня. Ето Ви видео:

Моля да забележите, че и тук имаше малко сеч на върби при сливането на р. Калник и Вит. Описаните дотук видения могат да бъдат потвърдени и от служителите на БДДР и РИОСВ, без тежката механизация, разбира се, понеже тя се изнесе с неподозирана скорост и синхронизирана съвършена организация, с което учуди и нас.

По-надолу по течението, над село Торос, ние вече сами установихме още сечи и копане на речното легло, обаче извършителите вече се бяха изнесли. Ето Ви видео:

Накрая на проверката ни се върнахме при моста на Боаза - на разклона за Тетевен. Там установихме незаконен риболов в река Вит посредством мрежени уреди, но не сме сигурни дали това нарушение се извършваше от строители на магистралата или от някой друг, въпреки че двама носеха нещо като униформи. Ето Ви видео и за този проблем:

И така - Нарушенията накратко:

1. С речна баластра не могат да се изграждат насипи за магистрали! И това става при осъществяван "зверски" контрол от Консултант и Проектант, както и от Инвеститор, и ДНСК, нали така?

2. За да се копае по показания начин инертен материал е необходима концесия и заплащане на съответните такси, Само при положение че са преминали съответните процедури по ЗООС, ЗБР, ЗВ, промяна на предназначението на земята и т.н. и т.н. Ние засега не знаем дали има такава концесия, но доколкото знаем, подземните богатства, включително инертните материали, са изключителна държавна собственост, нали така? Тоест, това засега е потенциално нарушение, което сме помолили прокуратурата да провери, доколкото вероятно има защо гордите строители на магистрали у нас да бягат като попарени, за да не ги хванат.

3. За да се извършват показаните дейности е необходимо Разрешително за ползване на повърхностен воден обект, издадено от БДДР! Въпреки изричното ни настояване при подаването на сигнала, служителите на БДДР не донесоха такова разрешително, тоест по никакъв начин нямаше как да се провери дали се спазват условията на разрешителното, ако евентуално то би съществувало. Във всеки случай - в регистъра на разрешителните за ползване на ПВО на БДДР не се откриват следи от разрешителното.

4. Извършва се брутално нарушение на условията в Решението на министъра на ОСВ, с което са одобрени докладите по ОВОС/ОСВ за АМ Хемус, налично в регистъра на МОСВ на тези процедури. Засега няма да изброяваме нарушенията, за да не утежняваме изложението.

5. Извършва се брутално нарушение на мерките от ПУРБ 2016-2021 на ДР, които също няма да изброяваме засега напълно. Само ще отбележим, че сечта на крайбрежна растителност е забранена от ПУРБ, че има забрана за копане на баластра по бреговете на по-малко от 50 метра от речните корита и забрана за гола сеч на по-малко от 500 метра от повърхностните водни обекти, какъвто несъмнено е река Вит.

6. Друг интересен въпрос, ако няма концесия, е - дали инвеститорът не заплаща за баластрата от реката като за насип от съответните фракции трошен камък?

7. Извършва се и брутално нарушение на Закона за водите пред очите на БДДР и се извършва брутално нарушение на ЗБР и ЗООС пред очите на РИОСВ Плевен!

По повод точка 7. уточняваме, че в края на миналата седмица изпратихме сигнал до БДДР и ни беше отговорено, че са отишли на проверка и са видяли нарушенията, Обаче и Тогава Пак Нямало Извършител, което отдавна не учудва никого, най-малко нас!

Най-интересното стана накрая, разбира се. Докато снимахме бракониерския набег в реката, се появи нова патрулна кола на МВР и се опита да ни глоби за неправилно спиране покрай пътя? След приятелски разговор с полицаите, които са наши братя рибарчета, те откриха известна необоснованост на вижданията си относно прилагането на ЗДП и правилника към него, и ни се размина глобата, въпреки че ние настояхме да ни глобят, ако открият защо.

ОБАЧЕ, те също така неуверено споделиха, че са дошли ЗА НАС по сигнал, че някакъв съмнителен джип обикалял района? Тоест, на всичките показани нарушения, за държавните органи единствените съмнителни в цялата работа, Се Оказахме Ние ли, а? Браво на всички Вас!

Не че ние не сме си едни съмнителни типове, де, поне от гледна точка на държавните органи.

Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 14 гласа.

Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 1 ГосТ

  48 6 Отговор
  Това нарушение- директно към ЕК ! Нали не си мислите че ще има реакция в мутростан. Крайно време е, гражданските комитети да започнат да подават всички нередности и оплаквания към ЕК ! Тук все едно да се оплакваш от насилника, на насилника. Колкото и да е, в ЕС ще има по голям отзвук.
 • 2 Поредната свинщина

  25 6 Отговор
  След Гешев ГЕРБ загубиха следващите парламентарни избори. Изнесената тук поредна управленска свин.щина е само един дребен текст към политическият им некролог.
 • 3 Статист.

  21 5 Отговор
  Когато водата е мътна най лесно се лови риба а и когато Герб са на власт успехът е гарантиран.
 • 4 Магистрал бабаит

  15 3 Отговор
  Ужас
 • 5 El Torro

  22 3 Отговор
  Уникална държава, уникален строеж с уникални строители идиоти.
 • 6 БГ681

  30 1 Отговор
  Всичко се вмирисва от главата. На всяко ниво в държавата е пълен хаос безхаберие и некадърност с малки изключения. И това е така защото власта иска полсушни а не МОЖЕЩИ ,защото когато можещия види нередностите и се разприказва веднага бива пратен в отпуск. А резултата даже и тези хора с времето им умира надеждата.Не ни чака добро ако продължаваме да сме толквоа апатични към вс около нас. Не са важни само апартамента колата и дискотеката...

  Коментиран от #11


 • 7 Този коментар е премахнат от модератор

 • 8 Diushevadez4283

  2 3 Отговор
  Nedosegaemite ot GERB razrushavat vsicki po patya so. S Gerb promyana nyama I ne me moge da I'ma,zatova vsicki na granizata I da se iznasyame ot teritoriata
 • 9 Предната бе с пепел а Тая с ОБЛИ

  10 0 Отговор
  Камьни....
 • 10 Behemoth

  17 1 Отговор
  Магистралите на ТИКВАТА ей затова се гънат като кренвирши от соя....а относно РОСВ там работят хора зависими от ДПС пълни палячовци ...
 • 11 Антитрол

  4 6 Отговор

  До коментар #6 от "БГ681":

  Не сме апатични, но се научихме да отсяваме зърното от плявата. От 50 години минавам по няколко пъти в годината през Боаза. През лятото река няма. Защо ли? По много причини. Едната - над м. Скрибътна един местен богаташ е направил рибарник! Ха, вървете сигнаризирайте ЕК или арменския поп! Злобеете, защото сте некадърници!
 • 12 Този коментар е премахнат от модератор

 • 13 СссереМ

  4 15 Отговор
  Баце строи магистрали,а червените фуражки се пукат от яд и злоба.Баце като направи магистралата по нея червенотиквеновчета няма да се пускат да минават,за тях е предвиден един коларски път от София до Варна.
 • 14 Този коментар е премахнат от модератор

 • 15 Това е тероризъм!

  8 3 Отговор
  Тук трябва да има доживотни затвори, прекратяване на договори и съд от възложи тел през контрол и служители.
 • 16 НАТО ВЕЦ

  10 2 Отговор

  До коментар #7 от "Мая Ма":

  Само абсолютен идиот може да ползва такъв материал за строеж на път, камо ли на "магистрала". Те и за това се пукат още преди рязането на лентички.
 • 17 мали мали

  3 2 Отговор
  Като има материал на аванта що ще купуват,малко краднат па и нагли,ганиовска работа
 • 18 гост

  11 2 Отговор
  Мутроландия така си оперира: имаш човек в агенцията, която искаш да държиш далеч, и то не чиновник, а шеф. Така при подаване на сигнал ще имаш гаранцията, че няма да те закачат, а бездействието на институциите е всеизвестно. То не идва ей така, от мързела на хората, макар че и това е факт. Идва от това, че нарушителите си плащат, за да не ги закачат, плащат си за това бездействие. Всеки един камион по изискване трябва да има гпс, изключително лесно е да се проследи кои камиони на строителя са били на мястото, оттам с разпити да се достигне до всички замесени. Прекратяване на договорите е нещо напълно нормално, защото с това си действие се компрометира цялото строителство. Вижда се всеки нов път колко е зле, колко е нагънат, как пропада и се размеква, как няма нивилация, отводянване, няма законовите изисквания за дебелина и качество на баластра и асфалт. Браво на хората за сигналите, минисърът да се задейства и да уволни тази със зеления телефон в джоба, това е върла наглост и вероятно тя е подала сигнала за изтегляне. Не е ракетна наука, корупция е.
 • 19 gggw

  5 2 Отговор
  тия магистрали накрая ще струват колкото цялата дьржава - унищожаване на природата и всичко останало.. няма пари за здравеопазване и образование уж заради магистралите...
 • 20 А де

  4 0 Отговор
  '' Странни действия на контролните органи ''?! ... Ами, строят - от държавното дружество „Автомагистрали“ ЕАД.

 • 21 боцмана

  5 1 Отговор
  Това оплакване , директно към ЕС , иначе техните избрани прокурори ще заметет цялата история за нула време. Нека ЕС да види как се крадат средствата отпускани за магистрали , като се строи с евтини материали и в разрез с всички еко правила. Докато държавните контролиращи органи спят или по заповед не се сезират , все още се намират будни и съвестни българи. Хвала на рибарите , на които между другото не им остана къде другаде да начешат риболовните си страсти , по язовирите е като на регата , куцо , кьораво и сакато видяло се с някой лев се е качило в лодки и само един господ знае какво ловят и колко , а за нормалния рибар останаха само глоби за глупости , като непопълнен билет ,( като проверката се прави по време на риболова , а не след приключването му) , пръчка в повече , маломерна риба(като за такава смятат закупена от рибарски магазини , плевелни рибки за стръв)
 • 22 Георги

  9 1 Отговор

  До коментар #7 от "Мая Ма":

  Да уточня първо, не съм комунист. Пукам се от яд,че пак ни правят на глупаци и ние всички търпим. Хем виждаме какво е качеството на построеното досега,хем се оставяме да ни заблудят,че всичко е наред и се строи както трябво.

  Коментиран от #23

 • 23 НАТО ВЕЦ

  7 0 Отговор

  До коментар #22 от "Георги":

  Не обръщай внимание на "етикетите". Те, гербаджиите, когато няма какво да кажат, почват с "песента за "комунистите"", без значение че са все членове на БКП или деца на такива, с номенклатурно минало.
 • 24 Ник

  0 6 Отговор
  А с каква баластра според вас идиоти може да се прави магистрала щом с речна не може? С морска ли? Дайте поне обосновка на твърдението си защо не можело с речна.

  Коментиран от #26

 • 25 КОПАЧ

  5 0 Отговор
  След като унищожи Симеоновата могила край Поморие, сега Огнян Звездов /Мони 07/посегна и на Вит. Търсим еФтини инертни материали, за да ги фактурираме като скъпи. И да откраднем пари. Природата кучета я яли.
 • 26 Образовай се

  4 0 Отговор

  До коментар #24 от "Ник":

  бе гербераст обратното на умен. В пътищата технологично не се влага "баластра", а трошен камък. Да те "знам" в "инженера"...
 • 27 Бай Стою касапина

  0 1 Отговор
  Най-добрия материал за основата /леглото/на пътя е баластрата. Облият камък след валиране потъва минимално в почвата, за разлика от трошения камък. След уплътняване на баластрата се поставя трошения камък и отново се уплътнява. За сведение на някои специалисти тук, като се уволних от казармата карах две години валяк.Старите валякчия не ме пускака да валирам асвалт, а ме избичваха да мачкам баластра и камък. След това минерал бетон, поливане с битум и асвалт. И ставаше път, няма мърдане. А сега какви техногии измислят, след три месеца стават дунавски вълни. И отново ремонт. И кръпка до кръпка. Тъпо!
 • 28 незнайко

  0 1 Отговор
  На нито един от клиповете не видях течаща река !!! Видях ГЬОЛОВЕ пълни с вода !!! Каква река е това след като няма вода !!!

Напиши коментар:


Публикувай
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки.