11 Май, 2021 12:56, обновена 11 Май, 2021 13:40 21 491 321

Румен Радев обяви служебния кабинет (СНИМКИ)

Стефан Янев - премиер, а Янаки Стоилов ще е министър на правосъдието

Румен Радев обяви служебния кабинет (СНИМКИ)
Снимка: БГНЕС

Със свой указ президентът Румен Радев назначи от 12 май 2021 г. служебно правителство на Република България. Служебното правителство е в следния състав:

Стефан Динчев Янев за служебен министър-председател на Република България

Снимка: Президентството

Румен Радев обяви служебния кабинет (СНИМКИ)

Роден е на 1 март 1960 г. в с. Поповица, Пловдивска област.

Бил е директор на дирекциите „Отбранителна политика” и „Политика за сигурност и отбрана” на Министерството на отбраната, както и аташе по отбраната в Посолството на Република България във Вашингтон, САЩ.

Измежду постовете, които е заемал след 2003 г., са началник на отдел „Отбранителна политика и анализи” в Дирекция „Отбранителна политика“ в МО и началник департамент „Трансформации” в Центъра на НАТО за борба с тероризма, Анкара, Турция.

От 1998 г. до 2000 г. работи като офицер за анализ в Департамента по планиране и програмиране на Групата за координиране на ПЗМ, гр. Монс, Белгия, след което е назначен за старши помощник-началник в отдел “Стратегии и доктрини” в Управление “Планиране на отбраната и въоръжените сили”.

През 1996 г. става експерт в Дирекция „Международно сътрудничество” на Министерството на отбраната.

Завършва Висшето народно военно артилерийско училище (ВНВАУ) „Г. Димитров“ в гр. Шумен през 1983 г. Продължава образованието си във Военна академия “Г. С. Раковски” – гр. София и Националния военен колеж към Националния военен университет във Вашингтон, САЩ.

Стефан Янев е секретар на държавния глава по сигурност и отбрана до 11 май 2021 г. Служебен заместник министър-председател по вътрешен ред и сигурност и министър на отбраната през 2017 г.

Владее английски, немски и руски език. Женен, с две деца.

Гълъб Спасов Донев за служебен заместник министър-председател по икономическите и социалните политики и служебен министър на труда и социалната политика

Снимка: Президентството

Румен Радев обяви служебния кабинет (СНИМКИ)

Гълъб Донев е роден през 1967 г. в София.

Завършва 35-та Руска езикова гимназия в София. Придобива магистърска степен по финанси в УНСС и по право в Русенския университет „Ангел Кънчев“. Специализира Бизнес и мениджмънт в УНСС.

От 2005 до 2006 г. е и.д. главен секретар на Министерството на труда и социалната политика. От 2007 до 2009 г. е член на Надзорния съвет на Националния осигурителен институт. През 2008 г. става председател на Надзорния съвет на Националния институт за помирение и арбитраж.

От 2001 до 2007 г. Гълъб Донев е директор на дирекция “Условия на труд и управление при кризи” в Министерството на труда и социалната политика.

От 2007 до 2009 г. е изпълнителен директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, а през 2009 г. става зам.-председател на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси”.

От 2014 до 2016 г. е заместник-министър на Министерството на труда и социалната политика. Сред длъжностите, които заема след това са зам.-директор на дирекция „Административно и информационно обслужване“ на и зам.-директор на дирекция „Вътрешен одит“ на Министерството на отбраната.

Бил е министър на труда и социалната политика в служебния кабинет на проф. Огнян Герджиков. Секретар е по социални политики и здравеопазване на президента Румен Радев от 9 май 2017 г. до 11 май 2021 г.

Бойко Илиев Рашков за служебен заместник министър- председател по обществен ред и сигурност и служебен министър на вътрешните работи

Снимка: Президентството

Румен Радев обяви служебния кабинет (СНИМКИ)

Бойко Рашков има дългогодишен юридически стаж.

В професионалната си кариера е заемал редица отговорни държавни постове като директор на Националната следствена служба, директор на Специализираната следствена служба, член на Висшия съдебен съвет, народен представител в 39-ото Народно събрание, заместник-министър на правосъдието, председател на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства.

Той е доцент д-р по наказателен процес и ръководи Катедра "Наказателноправни науки" в Юридическия факултет на Университета за национално и световно стопанство.

Атанас Ангелов Пеканов за служебен заместник министър-председател по управление на европейските средства

Снимка: Президентството

Румен Радев обяви служебния кабинет (СНИМКИ)

Атанас Пеканов е икономист в Австрийския институт за икономически изследвания (WIFO), във Виена, Австрия, и лектор във Виенския университет по икономика и бизнес (WU Wien). Преди това е работил в Европейската Централна Банка във Франкфурт, Германия. Завършил е бакалавърска степен по икономика във Виенския университет по икономика и бизнес и магистратура по икономическа политика в University College London.

В момента е докторант по икономика във Виенския университет по икономика и бизнес (WU Wien) с фокус върху темите парична и фискална политика. Член е на Съвета за икономическо и социално развитие към Президента на Република България.

Два пъти е избран за стипендиант на Българската Народна Банка (2015, 2019). През 2018 също е избран за стипендиант на Австрийската икономическа асоциация. Член на Инициативата за млади изследователи на Института за Ново икономическо мислене (Institute for New Economic Thinking).

Асен Васков Василев за служебен министър на финансите

Снимка: Президентството

Румен Радев обяви служебния кабинет (СНИМКИ)

Асен Василев е завършил икономика в Харвард и е специализирал бизнес администрация и право в Harvard Business School и Harvard Law School.

Съосновател е и президент на Everbread – една от петте компании в света за ценообразуване на самолетни билети. Everbread е частично финансирана от Националния Фонд за Научни разработки на Сингапур и от първия инвеститор в Skype.

Съосновател и директор е на Центъра за икономически стратегии и конкурентоспособност. Преподавател е в програмата за икономически растеж и развитие, афилиирана със Софийския университет “Св. Климент Охридски” и с Центъра за стратегии и кoнкуретоспособност в Harvard Business School.

От 1999 г. до 2004 г. Асен Василев работи като консултант в Monitor Group в САЩ, Канада, Европа и Южна Африка. Ръководи проекти за маркетинг и стратегическо развитие на големи международни компании в телекомуникационната индустрия, енергетиката, минното дело, застрахователната индустрия и в редица големи производители на потребителски стоки.

Министър е на икономиката, енергетиката и туризма в състава на служебното правителство на Марин Райков.

Георги Великов Панайотов за служебен министър на отбраната

Снимка: Президентството

Румен Радев обяви служебния кабинет (СНИМКИ)

Георги Панайотов е роден през 1968 г. в гр. Поморие.

Завършил е със златен медал Немска езикова гимназия в гр. Бургас. Магистър по политология от МГИМО, Москва.

Дипломат от кариерата с 25-годишен професионален опит в областта на политиката за сигурност, на многостранна, двустранна и регионална дипломация, права на човека и развитие.

Бил е постоянен представител на България към ООН в Ню Йорк, заместник-ръководител на посолствата на България в САЩ и в Афганистан, дипломат в политическа служба в посолството в Албания, началник на отдел НАТО в дирекция “Политика за сигурност” на МВнР, посланик за специални поръчения по сигурността в Черно море, референт за регионално сътрудничество и за Албания в дирекция “Югоизточна Европа”.

Владее английски, немски, руски и албански езици.

Стойчо Тодоров Кацаров за служебен министър на здравеопазването

Снимка: Президентството

Румен Радев обяви служебния кабинет (СНИМКИ)

Д-р Стойчо Кацаров е роден през 1964 година в гр. Дупница. Завършва медицина през 1990 година. Има специалност по вътрешни болести и специализация по здравен мениджмънт. През 2004 година завършва магистратура по право.

Работи последователно като участъков лекар, ординатор във вътрешно отделение. Избиран е за народен представител в 38-то и 39-то Народно събрание. В периода 1999-2001 година е бил назначаван последователно за Областен управител на Софийска област и заместник-министър на здравеопазването. Участвал е в управителните органи на няколко лечебни заведения, бил консултант на Националния омбудсман и хоноруван преподавател по здравен мениджмънт.

Основател на Центъра за защита на правата в здравеопазването и негов председател.

Виолета Колева Комитова за служебен министър на регионалното развитие и благоустройството

Снимка: Президентството

Румен Радев обяви служебния кабинет (СНИМКИ)

Доц. д-р архитект Виолета Комитова завършва образователна степен магистър по архитектура през 1980 г. в УАСГ, София.

Доц. д-р Комитова има редица професионални специализации, между които в Университета Де Монтфорт в Лестър, Великобритания през 1994 и 1996 г., в Университета на Източен Лондон през 1999 г. и в Училището по архитектура в Дъблин, Великобритания през 2000 г.

В професионалния си път се развива в областите на строителството, инвестиционните проекти, урбанизма и градоустройството, европейски проекти по програмите ФАР, Темпус, Еразъм-Сократ, ПРСР.

Членува в Съюза на архитектите в България, в Камарата на архитектите в България, в Международния съвет за изследвания и иновации в сгради и строителство, Работни комисии W63 (Affordable Housing) и W96 (Architectural Management).

Към днешния ден е преподавател в Архитектурния факултет на УАСГ.

Владее английски и руски език.

Николай Денков Денков за служебен министър на образованието и науката

Снимка: Президентството

Румен Радев обяви служебния кабинет (СНИМКИ)

Министър Николай Денков е член-кореспондент на БАН и редовен член на европейската научна академия Academia Europaea, професор и доктор на науките по физикохимия. Член е на експертна група "Физически науки" към Европейската космическа агенция. Ръководи лаборатория “Активни формулировки и материали” във Факултета по химия и фармация на СУ "Св. Климент Охридски".

Според класация на университета в Станфорд чл.-кор. проф. д.х.н. Денков е сред първите 2% на най-добрите учени в света. Научните му изследвания са в областта на физикохимията на колоидно-дисперсните системи, повърхностно-активните вещества и техните многобройни приложения. Публикувал е над 175 научни статии, две от които в престижното списание Nature, една в Nature Communications и 17 обзора. Неговите разработки са цитирани над 8500 пъти в научната литература (h-index = 47). Изнесъл е над 90 лекции на международни конференции, провел е над 80 семинара в чуждестранни университети и изследователски институти. Има 12 патента, включително шест международни (WIPO, US, Europe) и четири чуждестранни.

Ръководил е повече от 50 международни проекта, финансирани от чуждестранни фирми, сред които са Unilever, BASF, Saint Gobain, PepsiCo, Wacker, Dow Corning, Rhodia, Heineken.

Работил е като гост-изследовател в японската научна фондация (JRDC), старши изследовател в института на фирмата Rhone-Poulenc (Франция), водещ учен в изследователския институт на фирмата Unilever (САЩ). Бил е гост-професор в Инженерното висше училище по индустриална физика и химия ESPCI-Paris и в университета в Лил (Франция).

Бил е ръководител на 14 защитили докторанти, а други шест са в процес на подготовка.

За своите научни постижения чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков е удостоен с редица престижни отличия: наградата Solvay на Европейското колоидно общество (European Colloid and Interface Society), наградата Lectureship Award на отделението за колоиди и междуфазови граници на Японското химическо дружество, националната награда “Питагор” на МОН и др.

От 2014 до 2016 г. чл.-кор. проф. д.х.н. Николай Денков е бил заместник-министър на образованието и науката с ресори висше образование и европейски структурни фондове, а през 2017 г. - служебен министър на образованието и науката.

Светлан Христов Стоев за служебен министър на външните работи

Снимка: Президентството

Румен Радев обяви служебния кабинет (СНИМКИ)

Светлан Стоев е роден на 30.08.1960 г. в гр. София.

Завършил е УНСС, специалност „Международни отношения” през 1985 г. Има магистърска степен. Допълнително е завършил Международни икономически отношения в Дипломатическата академия в Москва (1990-1992 г.) и „Европейски институции и политики” в Дипломатическата академия „Густав Щреземан” в Бон (1998 г.).

Постъпва в МВнР след конкурс през месец октомври 1985 г. и там заема различни дипломатически постове. До 1987 г. е стажант-аташе в отдел „Печат“. От 1987 до 1990 г. е аташе в дирекция „Единен държавен протокол”.

Между 1992 и 1993 г. е Референт за Турция в управление „Международно право и консулски отношения”, след което до 1997 г. е Първи секретар в посолството на Република България в гр. Лагос, Нигерия. От 1997 до 1999 г. Светлан Стоев изпълнява длъжността Завеждащ сектор „Скандинавски страни” в дирекция „Западна Европа и Северна Америка”. От 1999 до 2002 г. е съветник в посолството на Република България в гр. Копенхаген, Кралство Дания.

През следващите години е Началник отдел в дирекция „Европейски страни” и председател от българска страна на Смесената правителствена комисия „България - Бавария”.

От 2005 до 2009 г. Светлан Стоев е посланик, ръководител на Дипломатическото бюро на Република България в град Бон, Федерална република Германия, след което до 2011 г. е Административен секретар на МВнР и председател на Междуведомствената комисия за имотите извън страната.

От 2012 до 2016 г. е извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Швеция. От 2016 до 2018 г. е Директор на дирекция „Държавен протокол“ в МВнР, а от януари 2019 г. е извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Дания

Светлан Стоев е семеен, с две деца.

Носител е на редица държавни отличия.

Владее английски, немски и руски езици.

Янаки Боянов Стоилов за служебен министър на правосъдието

Снимка: Президентството

Румен Радев обяви служебния кабинет (СНИМКИ)

Янаки Стоилов е роден на 8 септември 1958 г. в гр. Велико Търново.

Завършил е право в Юридическия факултет на Софийския университет. Доктор по право.

Преподава в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.

Понастоящем е професор по Теория на правото и ръководител на катедрата по Теория и история на държавата и правото в Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Почетен професор на университета „Джао Тонг“ – Шанхай. Автор на десетки научни публикации в български и чуждестранни правни издания. Член на редколегиите на български и чуждестранни списания.

Народен представител в VII-то Велико народно събрание, в което е секретар на Комисията за изработване на проект на конституция. Народен представител в няколко парламента. Заместник-председател на 43-ото Народно събрание, Председател на Комисията по външна политика в 42-ото Народно събрание. Бил е ръководител и член на българската делегация в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа и в Интерпарламентарния съюз.

Член на НС на БСП.

Женен с дъщеря.

Велислав Величков Минеков за служебен министър на културата

Снимка: Президентството

Румен Радев обяви служебния кабинет (СНИМКИ)

Велислав Минеков е професор в Националната художествена академия (НХА).

Завършва образованието си в Националната художествена академия и специализира в Хамбург, Германия.

Преподавател е по скулптура, металодизайн, художествено метолеене, художествено каменоделие и реставрация в България, Германия, Турция и ОАЕ.

Представен е с монументални и кавалетни творби в България, САЩ, Германия, Русия, Украйна, Корея, Испания, Италия, Люксембург, Холандия, Дания, Швеция, Швейцария, Сингапур, Китай, Мароко, Ливан, Босна, Сърбия, Бразилия и Обединените арабски емирства.

Награждаван е като участник в множество международни симпозиуми, конкурси и изложби.

Член е на творчески съюзи в Европа и организации, подпомагащи закрилата на културното наследство.

Проф. Минеков е граждански и политически активист. Участва в инициативи за промяна на закони в областта на културата, музейното дело, правния статут на колекционерите и авторските права.

Асен Петров Личев за служебен министър на околната среда и водите

Снимка: Президентството

Румен Радев обяви служебния кабинет (СНИМКИ)

Асен Личев е роден през 1952 г. в София. Магистър е по хидрогеология и инженерна геология. В продължение на 25 години работи в МОС и МОСВ.

Повече от 12 години заема длъжността директор на дирекциите по водите. Експерт е по управление на водите на национално ниво.

През 1997 г. участва активно в организацията и провеждането на институционалната реформа във водния сектор, завършила със закриването на НСВ и КГМР и със създаването на Министерството на околната среда и водите. Ръководи разработването на концепция за „Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в България до 2015 г.“, приета от Министерския съвет през 2004 г. През същата година ръководи разработването на Закон за управление на водите, който по политически причини е приет на първо четене от Народното събрание и замразен.

В своята дейност се ръководи от принципа „Околната среда, в това число и водата, не са просто търговски продукти, а по-скоро жизненоважни наследства, които следва да бъдат опазвани, защитени и третирани като такива“.

Христо Георгиев Бозуков за служебен министър на земеделието, храните и горите

Снимка: Президентството

Румен Радев обяви служебния кабинет (СНИМКИ)

Професор д-р Христо Бозуков е роден на 14 януари 1960 г.

Завършва висшето си образование през 1985 г. в Аграрния университет в Пловдив със специалност „Инженер-агроном по защита на растенията и почвата” и специализация – „Растителнозащитни технологии при полските култури”.

От 1985 г. е стажант-агроном в Института по тютюна и тютюневите изделия - Пловдив, а от 1986 год. след спечелен конкурс е назначен за научен сътрудник III ст. по растителна защита. От 1989 г. е научен сътрудник II ст., а от 1993 г. - научен сътрудник I ст.

През 1999 г. защитава научна и образователна степен „доктор по фитопатология”, а от 2003 г. - му е присъдено от ВАК научно звание "Старши научен сътрудник втора степен" (доцент) по научна специалност "Растителна защита". От 19 ноември 2014 г. е назначен на академичната длъжност „професор“.

От 2013 до 2015 г. е председател на Селскостопанската академия в София.

От 2002 г. насам е бил назначаван на длъжностите ръководител отдел „Агротехника и растителна защита”, главен секретар, председател на Научния съвет и директор в Институт по тютюна и тютюневите изделия, Пловдив. Председател e на Управителния съвет на ФНТССЗ-Пловдив, член на УС на ФНТССЗ-София и член на Съюза на учените в България. От 2015 г. е професор в Института по тютюна и тютюневите изделия в Марково, Пловдив.

От януари 2018 г. е член на Съвета за икономическо и социално развитие към Президента на Република България. Бил е министър на земеделието и храните в Служебно правителство на проф. Огнян Герджиков.

Носител е на Златна значка на Федерацията на научно-техническите съюзи, диплом от Съюза на изобретателите в България, златен медал „Проф. Асен Златаров“ за доказан творчески принос и високи резултати в областта на науката и техниката. почетен знак „За принос в приложната аграрна наука през 2016 г.“ от Българската асоциация за растителна защита“, Медал „За особен принос в развитието на аграрната наука“, от Руската академия на селскостопанските науки и редица други отличия и награди.

Георги Георгиев Тодоров за служебен министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Снимка: Президентството

Румен Радев обяви служебния кабинет (СНИМКИ)

Георги Тодоров е магистър по право. Професионалната му кариера преминава през Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Столична община и частния бизнес.

През годините е бил заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията в три правителства, председател на Управителния съвет на ДП „Пристанищна инфраструктура“, председател на Съвета на директорите на „Информационно обслужване“ АД, председател на Съвета на директорите на „Български пощи“ АД, заместник-председател на Съвета на директорите на „Пристанище Бургас“, член на Съвета на директорите на „България Еър“ ЕАД и пр.

Притежава дългогодишен експертен и управленски опит, както в сферата на транспорта, така и в областта на информационните технологии и съобщенията.

Ползва английски и руски езици.

Семеен с три деца.

Кирил Петков Петков за служебен министър на икономиката

Снимка: Президентството

Румен Радев обяви служебния кабинет (СНИМКИ)

Kирил Петков е един от основатели на Центъра за Икономически Стратегии и Конкурентоспособност, афилииран с Харвардския университет, където преподава курсове по икономическо развитие и микроикономика на конкурентоспособността.

Като предприемач, Кирил развива проекти в областта на иновации с висока добавена стойност и неговата фирма ПроВиотик притежава няколко патента по биотехнологии в САЩ. Завършил е финанси в университета на Британска Колумбия във Ванкувър, както и Магистратура по Бизнес Администрация в Харвардския университет, където е класиран в топ 10% на неговия випуск. Негов преподавател е професор Майкъл Портър, при който е специализирал в развитието на клъстерни стратегии.

Работил е за Макайн Груп, 6 милиардна компания, която инвестира и управлява мащабни производствени проекти в Северна Америка и Европа.

През 2018, Кирил и неговия баща организират спасителната операция за Боян Петров в Хималаите.

Кирил Петков е семеен, с три деца.

Андрей Стефанов Живков за служебен министър на енергетиката

Снимка: Президентството

Румен Радев обяви служебния кабинет (СНИМКИ)

Андрей Живков е роден през 1971 г. в град Ботевград.

Завършва средното си образование в 1-во Единно Средно Политехническо Училище „Кирил и Методий“ в град Кюстендил през 1989 г.

Завършва висше образование в Техническия университет в София със специалност „Електроснабдяване и електрообзавеждане“ през 1996 г.

Придобива професионална квалификация по „Управление на фирмата“ в Института за следдипломна квалификация към Университета за национално и световно стопанство през 2003 г.

Придобива професионален сертификат по Мениджмънт от Нов български университет през 2006 г.

Завършва магистърска степен със специалност Икономика през 2012 г.

От 1996 до 2012 г. работи в „Електроразпределение Столично“ ЕАД и след продажбата му – в ЧЕЗ Разпределение България ЕАД, като заема различни позиции, последната от които е ръководител направление „Столично“.

От 2014 до 2015 г. е член на Надзорния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

От 2017 до 2018 г. е председател на управителния съвет на „Електроенергиен системен оператор“ ЕАД.

Стела Иванова Балтова за служебен министър на туризма

Снимка: Президентството

Румен Радев обяви служебния кабинет (СНИМКИ)

Стела Балтова е родена през 1961 г.

Завършва средното си образование в Гимназия с преподаване на френски език „Захари Стоянов“ – гр. Сливен.

През 1988 г. завършва Химикотехнологичния и металургичен университет, София, със специалност "Технология на полимери, текстил и кожи". Продължава образованието си в Университета на Северен Елзас, Франция. Магистър е по дигитален маркетинг.

Притежава различни бизнес квалификации от европейски и световни институти.

В периода 2002-2005 г. е на дипломатическа работа като икономически съветник, ръководител на Службата по търговско-икономически въпроси в Копенхаген, Дания. По-късно работи в дирекция "Външноикономическа политика" на Министерство на икономиката и енергетиката.

През 2007-2009 г. е заместник-председател на Държавна Агенция по туризъм. Координатор е на Средносрочна рамкова инвестиционна програма 2008- BG161PO001/3.3-01/2008 по ОПРР (2008-2009).

Ръководи проекти в областта на националния маркетинг (2008-2011).

Стела Балтова е доцент по икономика на бизнес услугите. Преподава в магистърските програмите „Управление на туризма“ и „Предприемачество и иновации“ на Международното висше бизнес училище - Ботевград.

Директор е на Центъра за продължаващо обучение в МВБУ.

Андрей Георгиев Кузманов за служебен министър на младежта и спорта

Снимка: Президентството

Румен Радев обяви служебния кабинет (СНИМКИ)

Андрей Кузманов получава средното си образование в Централното спортно училище „Олимпийски надежди“, а след това завършва Националната спортна академия в София през 1991 г. Дипломиран учител е по физическо възпитание и треньор. Магистър е по „Физическо възпитание“.

Бронзов медалист от Европейското първенство по модерен петобой през 1985 година, многократен републикански шампион по плуване и модерен петобой.

В професионалния си път се е занимавал с анализиране и ръководене на учебно-тренировъчен спортен процес по модерен петобой, организация и провеждане на състезания. Бил е треньор по модерен петобой в различни спортни клубове.

Има опит в частния сектор на ръководни позиции в областта на търговията, производството, услугите, маркетинга и рекламата.

Президент е на Европейската конфедерация по модерен петобой, председател на Българската федерация по модерен петобой и на Балканската конфедерация по модерен петобой. Член е на Комитета по бизнес въпроси на Международната федерация по модерен петобой.

Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 165 гласа.

Свързани новини

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 1 Глобалисти сатанисти

  41 202 Отговор
  "ако една нация няма религиозна мотивация и липсва религиозна идентичност, структурата на тази нация ще се разпадне и тази нация в социалната рамка ще се разпадне отвътре, религиозният фактор е основният фактор, който позволява на една нация да се справи с трудностите, нито един фактор не може да повлияе така както религията влияе при приемането на жертви и справянето с всяка трудност. най-голямото предателство на обществото е това, определена група хора да иска да отслаби и направи по-малко важна ролята на религията в нашето общество" Генреал Солеймани.

  Коментиран от #68, #191, #221, #269

 • 2 Последния Софиянец

  139 57 Отговор
  На моя приятел професор Минеков му порасна работата.

  Коментиран от #13, #15, #28, #31, #129

 • 3 Тежка

  415 37 Отговор
  задача ! Успех и на добър час !

  Коментиран от #65

 • 4 Глобалисти сатанисти

  23 167 Отговор
  "ако една нация няма религиозна мотивация и липсва религиозна идентичност, структурата на тази нация ще се разпадне и тази нация в социалната рамка ще се разпадне отвътре, религиозният фактор е основният фактор, който позволява на една нация да се справи с трудностите, нито един фактор не може да повлияе така както религията влияе при приемането на жертви и справянето с всяка трудност. най-голямото предателство на обществото е това, определена група хора да иска да отслаби и направи по-малко важна ролята на религията фактор в нашето общество" Генреал Солеймани.

  Коментиран от #29, #148

 • 5 Майна.

  384 54 Отговор
  УСПЕХ!!! РЕВАНШИЗЪМ В ИМЕТО НА НАРОДА!
 • 6 Бацето

  287 39 Отговор
  Със шкафчето влиза у затвора или поне ще го разпитва ме ве ре

 • 7 ГЕРБ реве в момента

  422 51 Отговор
  ГЕРБ в кофите за боклук!
 • 8 УРА

  335 45 Отговор
  герберът посърна и увехна безславно :))

  Коментиран от #139

 • 9 Нека шоуто започне

  270 18 Отговор
  Сега!
 • 10 Айде ЗАПОЧВАЙТЕ

  84 21 Отговор
  КЛЮКАТА
 • 11 Народът

  406 35 Отговор
  Пожелавам успех на служебното правителство!
 • 12 юрист

  76 353 Отговор
  Мда- протестъра минеков отлично осребри участието си в държавния преврат, условно наречен ''протести''- хахахаах;0 Президента награждава с министерски постове част от верните си протестърски кучета;D

  Коментиран от #26, #59

 • 13 Ти що не им се обаждаш

  85 26 Отговор

  До коментар #2 от "Последния Софиянец":

  На твоите приятели ,а парадираш във факти?Да ти кажа ли?Защото те не са ти приятели и не те знаят,че съществуваш.

  Коментиран от #165

 • 14 Маргинал

  245 35 Отговор
  Затвор за Тиквата УТРЕ.
 • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 16 The other side

  37 179 Отговор
  Що така един не виждам завършил Моска,С.Петербург,Киев???? Пак назначения от Козяк

  Коментиран от #47, #81, #87, #136, #151, #202

 • 17 КИМ

  37 126 Отговор
  Добре е ,че всички са завършили в Масква

  Коментиран от #66, #204, #317

 • 18 Хаджи Папурко

  157 23 Отговор
  Абе нямаме ли финансист завършил само Свищов, не ми го хвали това правителство.
 • 19 Успех

  258 25 Отговор
  Дава надежди. Одобрявам Рашков, Кирил Петков, Асен Василев. Стойчо Кацаров. Надявам се и останалите да са на тяхното ниво, но нямам впечатления Успех на служебното правителство!
 • 20 Мъст

  233 27 Отговор
  Отмъстете на мафиота престъпник заради унищожения народ, последен по всичко в Европа.

  Коментиран от #41

 • 21 Чичо

  278 19 Отговор
  Да не забравят да сменят всички Областни управители и шефовете на Рдвр и Сдвр

  Коментиран от #37

 • 22 Кой

  49 13 Отговор
  поема МВР ?

  Коментиран от #27

 • 23 Псевдоним

  192 21 Отговор
  Успех на служебните министри!
 • 24 Бамбука

  228 13 Отговор
  И нито една калинка в служебния кабинет. "Срамота". Успех в тежката задача поне малко да разчистите блатото.
 • 25 sagittarius

  192 22 Отговор
  Язък за "политолозите"! Това си е чисто мъжки кабинет /колко пъти да го казвам/ и две жени за цвят. Сега ГЕРБ ще види кон боб яде ли 😅 Пожелавам на служебното правителство по-дълъг живот и успех! Кой разбрал, разбрал какво каза преди малко Доц. Киселова!
 • 26 ДаДа

  47 20 Отговор

  До коментар #12 от "юрист":

  Той затова се е отцепил от другите двама ,добър сценарий
 • 27 юрист

  76 12 Отговор

  До коментар #22 от "Кой":

  ''....Поста на министър на вътрешните работи и на вицепремиер поема доц. Бойко Рашков....'' - лекс.бг

  Коментиран от #32

 • 28 Оли гьо Френ

  50 42 Отговор

  До коментар #2 от "Последния Софиянец":

  Жертвал се е за майка България! Сега светна ли ти, как са те манипулирали триото, или още си на тъмно!
 • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 30 Освен руски шпиони

  39 106 Отговор
  ДРУГИ НЯМАШЕ ЛИ ?!

  Коментиран от #58, #63, #160

 • 31 sagittarius

  81 13 Отговор

  До коментар #2 от "Последния Софиянец":

  Не му е пораснала работата! Просто хем му беше ред, хем му се падаше. Очаквано беше да не влезе в краткия парламент. Който си е мислел, че триото се е разпаднало, наивно се е лъгал!
 • 32 Благодаря

  32 3 Отговор

  До коментар #27 от "юрист":

  сърдечно!
 • 33 Браво

  172 20 Отговор
  на Президента! Погрижил се за достойни и неопетнени хора!
 • 34 Сърп и чук

  30 77 Отговор
  Който е слушал ще папка😂😂😂
 • 35 Майна

  150 17 Отговор
  БОЙКО СРЕЩУ БОЙКО!!!САМО БОЙКО РАШКОВ ЩЕ СЕ СПРАВИ С ОНУЙ....НЕГОВ ЗАМЕСТНИК Е БОГОМИЛ БОНЕВ!!! УСПЕХ!
 • 36 Президентът

  137 13 Отговор
  Бацо уволнен си
 • 37 най вероятно

  77 8 Отговор

  До коментар #21 от "Чичо":

  от тях ще започнат. Изборният кодекс им дава това право!
 • 38 Защо няма Софиянци

  22 90 Отговор
  А само пробити пролетариати?

  Коментиран от #105, #240

 • 39 Българка

  170 17 Отговор
  Приветствам служебия кабинет , сформиран от президента. Като сравнявам оповестените кратки биографии на предложените министри мисля, че в пъти по-добри от тези на бойковите правителства. Надявам се да управляват с желязна ръка.
 • 40 иди

  30 106 Отговор
  само агенти на ДС

  Коментиран от #74

 • 41 Последен си

  28 13 Отговор

  До коментар #20 от "Мъст":

  Защото си неадекватен бе братле.Никой не ти е виновен
 • 42 Борисов в Затвора и ГЕРБ се разпада

  139 22 Отговор
  Учили в Харвард и в Англия хора,работили в чужди компании,доказали се в частния сектор. А сега сравнете с Бойко Борисов-завършил в университета Тодор Живков-специалност : Масажиране на Уши. Сънародници(без герберстите,защото те нямат родина), лсмята от Банкя е повалена ,стъпили сме и на шията,тя усеща също съдбата си и я чака с притеснително очакване,копието на Свети Георги е в нас и чака да бъде забито в главата на ламята ,крала,убивала и гонила нашите деца по други земи .

  Коментиран от #193

 • 43 Абе оти нема

  23 92 Отговор
  Родени у София а само селтаци?А?
 • 44 Да питам

  21 66 Отговор
  А дали ще крадът

  Коментиран от #46

 • 45 Просто човек

  40 17 Отговор
  Успех на новото правителство! Факти.бг, толкова ли е трудно да сложите по 1 снимка на всички министри?! 212-то трябва да е мястото...
 • 46 Ами

  14 40 Отговор

  До коментар #44 от "Да питам":

  По краденето ще ги познаете
 • 47 я пак

  35 2 Отговор

  До коментар #16 от "The other side":

  прочети! Ама внимателно!
 • 48 Браво

  125 17 Отговор
  ако е редовно, България ще дръпне светлинни години напред. Успех на служебните министри. Бог да пази България!
 • 49 !!!?

  26 78 Отговор
  Един генерал - Армия, два генерала - Война, три генерала - Епидемия, четири генерала - Пандемия !!!?
 • 50 уточнение

  44 89 Отговор
  Mного коуняги, много нещо!

  Коментиран от #53

 • 51 Интелектуалец

  90 11 Отговор
  Владее английски, немски и руски. Владее три чужди езика но сигурно слабо. Генерал Борисов говори английския като майчин.

  Коментиран от #123, #189, #320

 • 52 Европа

  47 132 Отговор
  Министърът на отбраната и министърът на външните работи - и двамата завършили в Москва. Министърът на правосъдието - член на НС на БСП. Какво повече да си говорим? То че Радев е пионка на комунистите от БСП беше ясно още когато го избраха. А по-лошото е, че БСП дори не са комунисти, ами капиталисти - троянски кон на Русия в България. Дано не свършат много поразии с евроинтеграцията ни в следващите няколко месеца.

  Коментиран от #85

 • 53 Ами

  16 35 Отговор

  До коментар #50 от "уточнение":

  В тях е власта и парите ,време е за осребряване
 • 54 и за какво

  56 9 Отговор
  беше този напън с националното събрание на партията ОПГ?! БСП ряпа да ядат пред тези по "организация"! Няма против, няма въздържали се, всичкото нещо гласува "за". В новия бардак вожд е старото лице! Завлече на дъното партията СИ! Очаквано и желано от много народ в тази държава.
 • 55 Fate

  21 63 Отговор
  Еничари
 • 56 Денис

  49 10 Отговор
  Браво ,най после обзаведени в горния етаж!!!!
 • 57 Браво на Президента Радев

  144 22 Отговор
  Това е най-достойното правителство, което някога клета България е имала! Всички са с престижно образование, владеещи по няколко езика, Които достойно ще представят страната пред ЕС и Света, За разлика от мутренското олигофренско правителство на Крадеца и Престъпника олигофрена борисоф! Който беше Срам за България, ЕС и Света!

  Коментиран от #108

 • 58 Имаше

  38 9 Отговор

  До коментар #30 от "Освен руски шпиони":

  Американски, ама те вече са в колата за боклук!
 • 59 Ами

  38 8 Отговор

  До коментар #12 от "юрист":

  що не учавства и ти, че да се "осребриш", ами предпочете да не рискуваш и си седя на задника, докато другите рискуваха

  Коментиран от #135

 • 60 бвнмнмкл;

  82 17 Отговор
  Мастити биографии, открити погледи. Нужна е здрава ръка и ред в държавата, надявам се простотиите бойковщини бъдат ликвидирани. Дано.
 • 61 БОЛШЕВИК

  75 18 Отговор
  Успех на служебния кабинет, и дано почне да натиска мутромафиотите, а народа на изборите да ги довърши. Народе???
 • 62 Някой

  92 13 Отговор
  Доста висококвалифицирани кадри има в служебния кабинет.Успех!
 • 63 9*19мм

  38 7 Отговор

  До коментар #30 от "Освен руски шпиони":

  Имаше едни от близкото минало,кой мека китка,кой далавераджия,имаше крадци,продажници и още богата гама паразити.
 • 64 ддд

  75 18 Отговор
  Екстра изглежда кабинетът, да видим какво ще свършат, и да видим как ще проче подготовката за идните избори. Също се надявам че Герб ще потъват все повече, и че вече няма да гледаме пропагандата им от медиите, а и от зайчарника. Субективно мнение, но според мен Радев е най-достойния президент на България след "промените", очаквам да преизибирането му наесен.

  Коментиран от #215, #282

 • 65 почна се

  85 17 Отговор

  До коментар #3 от "Тежка":

  За ГЕРБ има новина. Казват, че била добра. И в Централния затвор има футболен отбор! Бойко ще е капитан! Връбчо-СДС е там! Томчо Дончев е вратар, той на плонжове е цар! Лъчко- мозъкът е тук, ще съдийства със дудук! Тома Биков е защита, ще прецака тази свита! А Фандъчката горката, влачи кофата с метлата! Деса дуловска принцеса, тя на всички е метреса! Ще цери им махмурлука та да имат пак сполука! ПКП е мажоретка! Във Пандиза, супер гледка! Българинът рече и отсече! ГЕРБ при НДСВ са вече! Вече са в канализацията! Да живее демокрацията!
 • 66 я кажи

  14 3 Отговор

  До коментар #17 от "КИМ":

  кои?! Поименно!!!

  Коментиран от #102

 • 67 Тиквун

  68 17 Отговор
  На 11. 05 празнуваме освобождението от Б.Б. робство

  Коментиран от #70

 • 68 ЖОРО ГОЦЕВ

  25 20 Отговор

  До коментар #1 от "Глобалисти сатанисти":

  ВСЯКА ЕДНА РЕЛИГИЯ Е ЗАБЛУДА ЗА ПРОСТОЛЮДИЕТО! НЕ ПИШЕТЕ ПУЛНИ ГЛУПОСТИ, И НЕ ЗАБЛУЖДАВАТЕ НОРМАЛНИТЕ ХОРА С ВАШИТЕ ИДИОТИИ.
 • 69 Москва

  33 81 Отговор
  Браво товарищ Радев, ключови постове са агенти на Москва. Поздравляем!

  Коментиран от #125

 • 70 Хаха

  16 43 Отговор

  До коментар #67 от "Тиквун":

  Щото Фигуранта на Черепа - ще направи нещо :)
 • 71 Деймос

  69 21 Отговор
  Много добър екип е намерил президента... Успех и чегъртане на ГЕРБ му е майката ..
 • 72 SUPER

  74 16 Отговор
  Браво за Рашков и Минеков - хора на място. Страхотно е и, че имаме министър, завършил Харвард!!!
 • 73 jorj

  32 74 Отговор
  Цялата комунистическа смрад изплува.
 • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 75 хА ХА ХХА

  14 47 Отговор
  Най-много ми харесаха Асан Василев и НОВИЯ жИВКОВ.
 • 76 БОЛШЕВИК

  65 10 Отговор
  Мутрите когато нямат зад гърба си държавата и властта, са едни плужаци мислещи само за собствените си търбуси. Надяваме се на служебния кабинет в който има военни да започнат натиска и изобличаването на тая престъпна сган и мафия ГЕРБ и ДПС.
 • 77 Електра

  25 80 Отговор
  Кауна как успя, да събере толкова много червени боклуци на едно място. ДА ВИ Е ЧЕСТИТА НОВАТА КОМУ - ФАШИСТКА и ОСМАНО - МУТРИНСКА ВЛАСТ...

  Коментиран от #80

 • 78 Ахахаах

  85 17 Отговор
  Като чета Харвард, Оксфорд, УНСС, СУ, какви ли не титулувани хора се чудя какво право са имаши досегашните крадци и мекерета да се наричат министри. Гербери, вземете се вкупом и в някоя бездънна яма! Простаци герберски, кражбата и рекета ги превърнахте в национален манталитет! Тулупи!

  Коментиран от #223

 • 79 успех

  51 12 Отговор
  Имат на разположение най малко 6 месеца. Да видим какво ще свършат.

  Коментиран от #99

 • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 81 И. Иванов

  11 5 Отговор

  До коментар #16 от "The other side":

  Щото толкова и гледаш. Затова.
 • 82 БАРС

  67 11 Отговор
  По образование са добри. дано веднага да почнат да работят както се полага в една европейска държава за която претендираме чесме.Да им пожелаем успех.Ако се харесат на народа нека си останат
 • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 84 Слави Трифонов

  15 21 Отговор
  Къде са болсонаро и Мадуро?
 • 85 Додо

  16 39 Отговор

  До коментар #52 от "Европа":

  Успокой се.Мин.председателят е предложение на Мусака.Тя затова привика Президента на,,работна среща" преди две седмици.Всичко се контролира,за да са сигурни,че ,,пеем в правилния хор".
 • 86 КИМ

  23 49 Отговор
  А бе защо като ги проверих в гугъл всичките светят червено

  Коментиран от #238

 • 87 Гост

  25 36 Отговор

  До коментар #16 от "The other side":

  Отвори си очичките,тролей! Ако имаше закон за ЛУСТРАЦИЯТА, за половината от тези нямаше и да си чувал .
 • 88 Некаааа

  59 15 Отговор
  Изриването на изметта от управлението на България започне сега! Никога герб на власт! Те са изключително вредни за държавата ни! Има доста по-адекватни демократични десни партии от тези тулупи! Сдс и герб тотално изтекоха...
 • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 90 BigBulgarianBoss

  13 33 Отговор
  Всички едни красавци
 • 91 асад

  62 13 Отговор
  Къде са тези хора, къде е тинята на тикват. Разликата от Марс до банкя. Успех на кабинета
 • 92 ОФ ОФ

  12 39 Отговор
  Ще Вие е доста тежко с това правителство. Нека да му пожелаем успех , да проведе успешно изборите за НС. Остават Въпросите ОТ КЪДЕ ЩЕ СЕ В3ЕМАТ ПАРИ ДА СЕ ЗАПУШАТ ДУПКИТЕ В БЮДЖЕТА???? ЩЕ ПЕЧАТА МЕ ЛИ??? ЩЕ МИНЕМ ГЪРЦИЯ В КРЕДИТ ???? ВЪНШНА ПОЛИТИКА КАКВА ЩЕ Е ??? КАК ЩЕ СЕ ПРИЛОЖИ НЕЩО НЕ ПРИЛОЖИМО КАКТО НАПРИМЕР НОВИЯ ИЗБОРНИЯ ЗАКОН ??? ТАМ Е ЗАПИСАНО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ СЕКЦИИ. В ИКОНОМИКАТА НЯМА НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ СЕКЦИИ. ИМА ТОЛКОВА СЕКЦИИ * Машини за гласуване е РАВНО НА ТОЛКОВА ПАРИ ???? КЪДЕ СА СНИМКИТЕ С ПРЕЗИДЕНТИ НА САЩ ИЛИ СЕКРЕТАРИТЕ НА ЩАТИТЕ ??? Чудесно е ЧЕ НЕКОЙ СЕ СЕТИЛ ЧЕ ИМА ТАКАВА СТРАНА В СВЕТА КАТО КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ И ДАНИЯ. И ЧЕ ТРЯБВА ДА КУПУВАМЕ СААБ А26 84 М С ХАРПУН И ТОМАХУК КАЛИБЪР ПОДВОДНИЦИ. Ееее ТО Е САМО ЗА ДВА МЕСЕЦА. ДА МУ МИСЛЯТ ДРУГИТЕ.

  Коментиран от #100

 • 93 Ахахаха

  46 15 Отговор
  Щом гербероснята вие значи всичко е точно!
 • 94 Той

  13 48 Отговор
  Всичките са въпитаници на разни западняшки учреждения. Не виждам какво ще искат да променят. Робството си остава, менят се само играчите и лапачите. Просто по някаква прична бокича стана неудобен за САЩ и те го сменят с други, подобни на него. Лично аз съм разочарован от избора на сл. правителство. Дано не съм прав, но едва ли.
 • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 96 ГруЮ

  57 14 Отговор
  Я, само интелигентни лица! И нито едно с излъчване на калинка !? Браво! Успех!
 • 97 Доста сериозен отбор

  61 17 Отговор
  Образование и опит има в изобилие. Дано да са честни и истински българи! Успех. Все пак ще управляват БГ за няколко месеца. Браво на Президента за избора на този екип!

  Коментиран от #106

 • 98 Електра

  25 62 Отговор
  Кауна как успя, да събере толкова много червени боклуци на едно място. ДА ВИ Е ЧЕСТИТА НОВАТА КОМУ - ФАШИСТКА и ОСМАНО - МУТРИНСКА ВЛАСТ...
 • 99 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 101 NeXu s

  22 62 Отговор
  Мине.тков и Стоилов цепят мрака! Липсват само Жан Виденов и Румен Гечев, които да ни направят милионери, както през 90-те! Като гледам, всички са дърти комуноиди! Успех на ГЕРБ на изборите!
 • 102 КИМ

  2 7 Отговор

  До коментар #66 от "я кажи":

  Шега бе Уйли

  Коментиран от #110

 • 103 ПСР

  67 17 Отговор
  Сбогом,другарю Борисов и никога повече да не се връщаш! Един нормален,балансиран служебен Кабинет. Успех им желая.

  Коментиран от #277

 • 104 !!!?

  26 54 Отговор
  Ключовите министерства с московски възпитаници...демек Говорит Москва !!!?
 • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 106 Даа

  18 36 Отговор

  До коментар #97 от "Доста сериозен отбор":

  Даа имат опит в шпионирането за москва
 • 107 Глух синигер

  50 16 Отговор
  Интересни и дълги биографии имат а на Бочко е най-късата в Европа. Пожарникар, премиер и дотам. Успех на новото правителство!

  Коментиран от #111, #141

 • 108 NeXu s

  13 54 Отговор

  До коментар #57 от "Браво на Президента Радев":

  И които достойно ще наредят изборите в угода на Бкп, които по честен начин няма как да спечелят. И въпреки тпва, ГЕРБ пак ще бие! А ало източат и нялоя друга банка, после има да ревеш на умряло!

  Коментиран от #115

 • 109 иВАН

  19 32 Отговор
  Хора с качества. Но за съжаление от Освобождението досега хора с такива качества ни вкараха в две национални катастрофи. Явно се иска още нещо , което не се учи и е вродено, като прозорливост, визионерство . Тези са за малко.То и Милен Велчев дойде за малко уж , ама остана завинаги
 • 110 един трол

  14 2 Отговор

  До коментар #102 от "КИМ":

  и шега не може да скалъпи! Само оспами форума!
 • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 112 патриотът68

  22 49 Отговор
  Четеш,четеш и вуждаш,че министрите са завършили в Москва !!! Та,значи,правителството на България ли е или е назначено от Москва???? Президенчето нали уж беше президент на България ! Защо главните му министри са от БСП и ДС ,завършили в МОсква??? Пак ли ще ставаме руска губерния и официалиния език руски ли ще бъде ??? Питам ей така,за да знам ,дали да си хвърлям паспорта !!!!

  Коментиран от #163

 • 113 Zorro

  28 7 Отговор
  Кадеса Бай Шиле Къню,Аничка,Мутафа,Да съдят Нощ и Неговите членове . Успех г-п Радев...
 • 114 Р Радеф

  23 38 Отговор
  Нас червеното знаме роди ни
 • 115 Дией рива

  37 9 Отговор

  До коментар #108 от "NeXu s":

  И утре без един глупак и крадец, слънцето ще изгрее! И работа има! И по достойна от тази да се мразиш! :))

  Коментиран от #144

 • 116 60 стигат

  41 9 Отговор

  До коментар #99 от "Някой":

  Да ги разбият изчегъртат затворят и изличат. За ГЕРБ става въпрос
 • 117 ЧЕСТИТО

  14 43 Отговор
  Третата политическа сила направи правителство! Най-тежко победените ще управляват победителите! Чакайте светло комунистическо бъдеще и благоденствие на народа!
 • 118 Fenasi Kerim

  57 12 Отговор
  За пръв път от 12 години България ще има на власт политици и Премиер който владее три езика и не държи ръце в джобовете. Успех!
 • 119 Гост

  44 8 Отговор
  Хайде, честито! И да свършат работата, за която са назначени! И моля ви спрете да ни информирате повече какво са му написали на безкнижника на фацебука! Да сдава вилата, шкафчето, ключовете и жипката.... Може да ни информирата само, когато поеме към бай Ставри!
 • 120 hmhmhm

  34 10 Отговор
  УСПЕХ и честност !
 • 121 сара

  42 11 Отговор
  Успех желая от сърце на тези хора! Успех заради всички нас, за едно добро бъдеще ! Най-накрая да вземем глътка въздух... Представлението свърши, джипката е прибрана - дай боже завинаги.
 • 122 Перо

  12 27 Отговор
  Кадровият подбор е направен само въз основа на критериите: собственоръчно написана биография с изкуствено придадена тежест на маловажни неща и необвързаност с мутренския тежим. Някои хора от кабинета стават за създаване на дългосрочни програми и политики,в своя бранш,а не за постове за 2 месеца. Общо взето кадровия състав не отговаря за българската действителност и липсва опит в условията на криминогенната обстановка и полуграмотни,корумпирани елементи,вилняли във властта,през последните 11-12 г. Повечето министри са с теоритична,академична подготовка и опит в чужбина или чужди организации.
 • 123 ген.Борисов

  34 7 Отговор

  До коментар #51 от "Интелектуалец":

  говори английски като майчин, също като бебе на три дена.
 • 124 4537

  10 36 Отговор
  Този служебният министър председател не е ли учил нещо? Поне до 3 клас? Или не е бил в България тогава.

  Коментиран от #127

 • 125 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 126 УРА УРА УРА

  18 43 Отговор
  КОМУНИСТ ДО КОМУНИСТА МИЛА МОЯ МАЙНОЛЬО
 • 127 ами тя

  23 3 Отговор

  До коментар #124 от "4537":

  биографията му е написана, ама кой да чете!
 • 128 ДядоСтою

  40 11 Отговор
  БРАВО ВСЕ ХОРА С ОБРАЗОВАНИЕ И ОПИТ КРАЙ С ПРОСТИТЕ ТИКВИ И КАЛИНКИ ПРЕТЪПИ И КРАДЛИВИ
 • 129 Моряка

  9 16 Отговор

  До коментар #2 от "Последния Софиянец":

  Нали софиянци му събориха паметника,сега е негов ред-има един паметник в София на американските пилоти,избили 4-5 хиляди спящи софиянци.Само подсказвам
 • 130 юрист

  11 24 Отговор
  Бреййй- на тази снимка бойко рашков изглежда симпатично и човек може да си помисли, че остарява красиво;0 Жива да не бях- страшна снимка, страшен ретуш;D

  Коментиран от #134

 • 131 От все сърце, на ползу, роду

  31 8 Отговор
  Дано е на ДОБЪР ЧАС !
 • 132 Един от народа

  45 8 Отговор
  Браво! Най-после имаме министри с образование отговярящо на назначенията, а не калинки. Г. Борисов, оказа се че в България има и други специалисти, освен твоите. Кога най-после ще спрът да те показват от сутрин, до вечер. Стана много досаден.

  Коментиран от #137

 • 133 Доротея

  31 9 Отговор
  Кошмарът Му се сбъдна! И защо ви е да провеждате избори след като вече имате правителство! Оставете ги да работят!

  Коментиран от #294

 • 134 Мълчанието е з.лато

  16 2 Отговор

  До коментар #130 от "юрист":

  Най-вече, когато нямаш какво да кагеш

  Коментиран от #138

 • 135 юрист

  11 24 Отговор

  До коментар #59 от "Ами":

  Щото мен не ме блазни властта и НИКОГА няма да участвам в наркоманските психарски сборища, наречени гальовно от някои ''протести''. Аз не съм комунист и никога няма да бъда; аз не съм наркоман и никога няма да бъда, аз не съм антиваксър и никога няма да бъда- аз съм просто образован човек от средната класа.

  Коментиран от #236

 • 136 Виж добре

  20 1 Отговор

  До коментар #16 от "The other side":

  Има МГИМО Георги Панайотов, за инфо това е в Москва и е академия за международни отношения
 • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 138 юрист

  6 22 Отговор

  До коментар #134 от "Мълчанието е з.лато":

  Имам достатъчно какво да кажа, и то няма да се хареса на никоя партия, както и на президента и на служебния му кабинет....
 • 139 Моряка

  43 11 Отговор

  До коментар #8 от "УРА":

  Президента е събрал част от умственея потенциал на България.Жалко,че само за 2 месеца.Какъв контраст с калинките, лизачите и подлогите на Боко.Какъв срам ,че ги изтърпяме 10 години да ни се подиграват с агресивното си самохвално празнословие.Ами че всеки един от новите министри е образован повече от всички министри на Боко,взети заедно.
 • 140 Доротея

  31 13 Отговор
  Партиите два месеца не можаха да съставят правителство, а президентът успя само за два дни! Изводът - разпускай парламента, цялата власт - на президента! Толкова ли Слави не можа да отиде при генерал Радев и да си признае, че нищо не разбира, може само да пее грозно и да критикува, и да помоли президента да му даде списъка с министри, след което да го предложи за гласуване ето в този състав! Загубена работа!
 • 141 Не си прав

  26 4 Отговор

  До коментар #107 от "Глух синигер":

  не само пожарникар и премиер. Пропускаш генерал(ген.-лейтенант даже), "гален от три папи по главата" и пълен отличник от гимназията в Банкя.
 • 142 Зограф

  33 9 Отговор
  Да се изхвърлят ВСИЧКИ, които са назначени от ГЕРБ, независимо на каква позиция са - от чистачката до областните управители, директори и членове на дружества и бордове - ВСИЧИ!!! - те са подобия и са покорни на своя главатар - те ще пречат и вредят във всичко...

  Коментиран от #149

 • 143 Гост

  24 6 Отговор
  Па нема ли поне една проста тиква бе?
 • 144 ттт

  22 5 Отговор

  До коментар #115 от "Дией рива":

  А бе аз за всеки случай тази нощ няма да си лягам. Вярно, Слънцето на всички Слънца каза, че и без него ще съмне, но ако го е казал, само да изживеем щастливи последните си мигове!? Днес Слънцето изгря в 06:01 часа, значи утре бии трябвало поне една минута по-рано! Ама аз ще стоя буден и ще чакам с тежка тревога. Ох, въобще не мога да си представя, как така ще съмне без Него (може би по-правилно е НЕГО).
 • 145 Учен

  11 16 Отговор
  Представете си сега ако: - министрите бяха на възраст ДО 50 години! - министрите НЕ бяха американски или английски възпитаници! - министри НЕ можеха да са военни! Еххх, какво би било...
 • 146 Просто е

  13 4 Отговор

  До коментар #125 от "кажи ги":

  Ами виж какво са завършили в Москва, дечко.

  Коментиран от #153

 • 147 100perа

  28 7 Отговор
  Този кабинет има две - три основни задачи: 1. Да организира и проведе честни избори (или поне - относително честни). 2. Да прекъсне достъпа на ГЕРБ до държавен ресурс, който да използва за/на изборите. 3. Да неутрализира колкото може неизбежното саботиране на функционирането на държавата от калинките на ГЕРБ, които са в държавните институции. Предполагам, че ще се постараят, защото: - те са хора на президента и провалът им ще означава провал на Радев на президентските избори; - те са президентски хора и няма какво да губят - ако се провалят, (дори и Радев да вземе втори мандат), пътят им в политиката извън президентската институция ще е затворен. Но, както се казва, "Пилците се броят на есен!", ще почакаме - ще видим, какви ще ги свършат.

  Коментиран от #157

 • 148 Мама

  8 0 Отговор

  До коментар #4 от "Глобалисти сатанисти":

  Я вземи и прочети малко повече, мило чадо! Че нещо ти липсва!
 • 149 Доротея

  10 4 Отговор

  До коментар #142 от "Зограф":

  Да се изхвърлят, но отдел ,,Чистота" ще се задръсти от работа! Никой няма да ги уволнява! Те сами ще разберат позора си и ще наскачат през прозорците!
 • 150 царска бистрица

  16 2 Отговор
  Другари най важна е икономиката на една страна а като няма икономика се пуска печатницата а като ги няма и двете трябва да ручате жабетата или да поиграете чалга. До тука ви докара светлата демокрация измислена от илюминатите основали се ей тук в Инголщат Германия.
 • 151 Моряка

  18 10 Отговор

  До коментар #16 от "The other side":

  Ами чети по внимателно,бе братко.Русия 2 пъти е представяна с най тежкарския си институт-Московския държавен за междунарждни отношения.Кабинета е добре балансиран и от тази гледна точка.
 • 152 Петков

  37 11 Отговор
  Кво стана бе герберюги - тия новите всички с по 3-4 езика и образование от Харвард и Бостън, а вашите поцинковани кофи, кърджалиайски такива и дуловски мръсни усти нямат и средно. Ама иначе ще се избият да защитат Вожда, който е същия неграмотник - треторазрядна мутра, шофьорна Маргините - освен да се разхожда с Жипката, за друго не става.

  Коментиран от #158, #175

 • 153 Мама

  16 6 Отговор

  До коментар #146 от "Просто е":

  По дабре в Москва, отколкото в Юдея! Капиш היהודים סיימו
 • 154 ТРОЛОВЕТЕ НА СИКАДЖИЯТА

  32 9 Отговор
  РЕВЪТ ЯКО .... ОЗНАЧАВА САМО ЕДНО МУТРАТА ОТ СИК ОТЛИТА С ДВЕСТА ...
 • 155 Иво

  14 32 Отговор
  Каква радост за народа. Комунисти и ченгета ще управляват без да са спечелили избори от 10 години. Честито🤩🤩😡😡😡
 • 156 ВАНИНА

  26 10 Отговор
  Много. ХУБАВ. КАБИНЕТ.. Дано. Тези. Хора. Са. Доброто. Ново. Начало. За. Страната. Ни. НЕКА. НИ. РЪКОВОДЯТ. УЧЕНИТЕ. А. НЕ. МАФИЯТА

  Коментиран от #166

 • 157 юрист

  12 19 Отговор

  До коментар #147 от "100perа":

  ''...Публикувано във факти.бг: 2. Да прекъсне достъпа на ГЕРБ до държавен ресурс, който да използва за/на изборите....'' Уффф, ама четете я тази конституция, ве- президента разпуска НС и АВТОМАТИЧНО правителството в оставка вече ПРЕКРАТЯВА дейността си- т.е. герб вече НЕ СА правителство в оставка. Как ще се прекъсне нещо, което вече е прекъснато, т.е. настъпило е събитието и то е дало своя правопогасяващ ефект.... Не схващате ли, че за 80 процента от тези хора политиката НЕ Е ЦЕЛ, ЦЕЛТА ИМ Е в сивито им да е вписано, че са били на такива постове, за да осребрят после максимално това свое участие в служебния кабинет- това става чрез професията им- като в сивито им е вписано такова политическо участие, всичките им бъдещи контрагенти предполагат, че тези лица имат отлични политически връзки, които да използват за задвижването на определени търговски проекти, което, естествено, им се заплаща в доста щедри комисионни за сключване на такива сделки...Май никак не ги мислите тези неща и те са твърде далеч от упражняваната от Вас професия...

  Коментиран от #174

 • 158 100perа

  16 5 Отговор

  До коментар #152 от "Петков":

  :))) Абе друго си е - да си имаш поцинкована кофа, да донесеш с нея вода и една вмирисана ПКП да вземе па и да се подмие!
 • 159 Народът

  18 26 Отговор
  И сега хвърчилото направи голям гаф,Велислав Величков Минеков за служебен министър на културата!Тоя от отровното трио,които издигахте бесилки,носехте ковчези,осквернявахте националните символи на България,замеряйки герба на България и културните ни паметници с боя,яйца ,домати и какво ли още не.Ние Българите се срамуваме от вас и сте за съд и оттам за затвора!И сега тоя осквернител на културните ни паметници-културен министър.Това може би е отплатата на малкото юмруче към нарушителите на българските закони."БРАВО" резиденте!

  Коментиран от #169

 • 160 Моряка

  17 3 Отговор

  До коментар #30 от "Освен руски шпиони":

  Че България е пълна с други,не знаеш ли.Само фондацията "Америка за България" финансира 1500 НПО-та.Ами Сорос?

  Коментиран от #261

 • 161 Смехурко

  17 5 Отговор
  Нява нито един представител от ГЕРБ, позор!
 • 162 Доротея

  7 8 Отговор
  Най нормално ще е и след изборите загубените ви партии да не излъчат кабинет и хората да си управляват! Не е честно само 2 месеца да са премиери!
 • 163 Перо

  12 7 Отговор

  До коментар #112 от "патриотът68":

  Ти,ако си имал повече от една гънка на мозъка,отдавна да си се изнесъл,но няма фен на толупа,който да става за работа и живот на запад,защото Гешев няма юрисдикция там!
 • 164 Голем смях

  14 27 Отговор
  Бах ти държавата.Военен глупак за президент и военен глупак за премиер.Бах ти смехааааа.

  Коментиран от #170

 • 165 Последния селянин

  3 5 Отговор

  До коментар #13 от "Ти що не им се обаждаш":

  Как, бе? Той един път му е сервирал в кръчмата!😂😂😂😂😂😂

  Коментиран от #195

 • 166 666

  3 3 Отговор

  До коментар #156 от "ВАНИНА":

  Ванина какви са тия точки хаха🦧🦧🦧🦧🦧🦧
 • 167 ГРУ

  13 26 Отговор
  От североизток само студ и червена армия идва. Тези щом са избрани от Радеф значи са джънк всичките. След 2 месеца ще са история и никой няма да ги помни
 • 168 Пълно с калинки

  5 23 Отговор
  Пълно с калинки като при ГРОБ. Добре ще е да се направи съпоставка с досегашните.
 • 169 Смях в залата😂

  13 21 Отговор

  До коментар #159 от "Народът":

  Един почти затворник,но той ще ни бъде културен министър?! 😂😂😂
 • 170 БОЖКОВ

  22 15 Отговор

  До коментар #164 от "Голем смях":

  РАЗБОЙКО ЧЕТЕШ ЛИ, ЧЕТЕШ ЛИ. СКОРО ТВОИТЕ НАЙ-БЛИЗКИ МАФИОТИ КЕ СЕ ОТРЕКАТ ОТ ТЕБ. СВЪРШЕН СИ БОЙКО, ЗА РАДОСТ НА НАРОДА . ЗА ВСЯКА СВИНЯ ИДВАЛА КОЛЕДА, ТВОЯТА КОЛЕДА Е НА 11 МАЙ 2021. СВЪРШЕН СИ РАЗБОЙКО!!!!!
 • 171 Некой си

  31 4 Отговор
  Чета, препрочитам и не открива ни един кадър на школата в Симеоново, на свищовския "висш", на югозападния. Това си е дискриминация!

  Коментиран от #178

 • 172 Честито дрОгарю

  11 16 Отговор
  Мунчо!!! Само че този път Белият автобус,няма,да ви помогне!! Дано си приготвил,за платените ти предатели самАЛЬОт!!
 • 173 hhh

  28 11 Отговор
  Не съм голям фен на Радев, но този кабинет хич не е лош
 • 174 100perа

  11 8 Отговор

  До коментар #157 от "юрист":

  Ами това е така, но само до някъде. 1. Верните на Борисов хора са на маса висши постове в държавните институции и местните власти - и разполагат с държавен ресурс (вкл. административен), който без колебание ще използват. напр. МВР по изборите, за компромати и др. 2. В политиката няма милост - биографиите на служебни министри няма да им помогнат, а по-скоро ще им пречат (освен ако Раден не направи партия след като приключи с президентстването си). 3. Бизнесът и политическите връзки - и какво? Ще стане Янев напр. лобист. Пред кого - та той като политик ще е никой. Ние не сме в САЩ. При нас бизнесът търси пряка връзка с тези, които са на власт в момента - поне до сега е така. И комисионните вървят направо.
 • 175 Някой

  4 5 Отговор

  До коментар #152 от "Петков":

  Като виждам познанията ти ,то ти сигурно няма и начално образование.Нали майка ти ти пише постовете.
 • 176 Алексей Сергеев

  13 8 Отговор
  Асен Личев-министър на Околната среда и водите, член на ДПС, доказано корумпиран
 • 177 Всички знаят

  15 6 Отговор
  Важни са 2 неща: морал към обществото и професионализъм при упражняването на властта! Дано тези ги имат!
 • 178 РАЗБОЙКО

  15 6 Отговор

  До коментар #171 от "Некой си":

  КАСКЕТ , ТИ ЛИ СИ БРЕ???? НЕМА И НЕМА БИВШИ МИЛИЦИОНЕРИ ОТ ИПОН, БРЕХ ДА МУ СЕ НЕВИДИ. КО ША ПРАИМИ СЕГА????? И ОТ СИК НЕМА БРАТИНО. ТОЯ ЯКО НИ ПРЕКАРА!

  Коментиран от #183

 • 179 Бай Христо от Добрич

  10 14 Отговор
  Мечти, мечти! Че .рвените мечти нямат край! Нищо ново - не ви ли омръзна да гледате стари филми и да ядете притоплени манджи. Спомнете за царя и неговите юпита, и сега ще разберете защо всички говорят руски и кой назначи руските шпиони в министерството на отбраната. Бог да пази България! Ще ми разрешите да публикувам?
 • 180 Айде

  13 18 Отговор
  Да Ви е честит новия червен комунистически кабинет Да живее БКП
 • 181 11111

  23 10 Отговор
  За пореден път трите национални тел. Нищо не отразиха след обявянето на президента, но за тъпата сбирка на герберастите и до два през ноща ще висят да препредават като папагали изливането на "ителектуален" потенциал 😀. Помислете си после колко може да им се вярва. Хора не се делете от акъла си и мислете.
 • 182 Бойко Рашков

  15 17 Отговор
  От кабинета на Жан Виденов.Трябваше и Гечев да си вземе.Честито.Докарахте комунистите палма власт.Е после да не ревете ...
 • 183 Некой си

  11 6 Отговор

  До коментар #178 от "РАЗБОЙКО":

  ЗакършИхме го, братиньо! И от към к...ви е зле новото правителство. Ни дуловски, ни кърджалийски, никакви!

  Коментиран от #196

 • 184 dsсса

  4 2 Отговор
  Ако на Бабата в града на мечката изпратя снмките на бившия и новия и тя ще се гръмне. За непосветените "мечка" е "бер".
 • 185 баба Йоца

  13 12 Отговор
  И после Тиквата ще ми разправя "няма матрял". Хора четете биографиите на кабинета и си мислете за своите . Не ги сравнявайте с тия на Мутрата, физкултурника, шофьора и тия на калинките. Преди да предложите някой за Парламента - отпечатайте и публикувайте биографията му ! Да знае народа за кого гласува и колко чини.
 • 186 Голем смЯх

  11 13 Отговор
  Мунчо бил "обявил"??? Тоя тапир не,може само,да ги прочете всички комунистически ДеСета курдисани,да крадат заедно с него,камо ли,да ги "обяви"!!!!!! Порадвай се още малко,ония от Европа не пасът трева...Ще гледаш милиардите обещани,на Бойко през крив макарон!!!
 • 187 Джонката

  15 11 Отговор
  Много превъзбудени хорица , като чета коментарите. Това служебно правителство има една основна задача, да организира честни избори, които ще бъдат признати както в България , така и от международните наблюдатели. Всичко друго ще е по старому, нито бюджета могат да ревизират, защото няма Парламент, нито заеми да теглят , НИЩО ! Големите приказки за ревизия и т.н. са предизборна балалайка на Р.Р. , Мая Галева и още шепа жадни за реваншизъм лица.
 • 188 URAAA!

  20 13 Отговор
  Боже, благодарим Ти, след тази безпросветна тъма, че ни даваш Шанс! Браво, Г-н Президент!!!! Стискаме палци!!!
 • 189 Радул

  2 3 Отговор

  До коментар #51 от "Интелектуалец":

  Стига бе ))))
 • 190 Пешо

  7 6 Отговор
  Голяма част от служебните министри вече са били такива в предишни служебни кабинети. Минеков сбъдна мечтата си.
 • 191 НО ИСТИНКИ

  7 7 Отговор

  До коментар #1 от "Глобалисти сатанисти":

  РЕЛИГИОЗНИ. А НЕ КАТО ТОЗ ДЕТО "НИ УПРАВЛЯВА 12 ГОД" УЖ СЕ КРЪСТИ БАЦКА РЪЦЕ НА ПОПА А КРАДЕ МЕНТИ И ПЪЛНИ ЗА СЕБЕ СИ И ДРУГИ ШКАФЧЕТА.
 • 192 Ицо

  8 9 Отговор
  В ИМЕТО НА НАРОДА ОСЪДЕТЕ СУДЖУЦИТЕ ДО ЕДИН НА БЕСИЛОТО
 • 193 ИМПЕРИАЛИСТ

  13 11 Отговор

  До коментар #42 от "Борисов в Затвора и ГЕРБ се разпада":

  Многоучен специалист и силна личност, още не значи успешен политик. Без политици, школовани в партийните централи, една държава е обречена. Не се водете по шоумена Слави, толкова му е акълът...Този кабинет е пълен с аматьори в политиката. Този състав на министерския кабинет е по-подходящ за КОНСУЛТАНТСКА АГЕНЦИЯ...

  Коментиран от #197

 • 194 Иванов

  13 9 Отговор
  Само вижте лицата на тези комунисти - в името на народа сега ще си напълнят банковите сметки с милиони, дето после пак ние ще връщаме от данъци! По-страшното е, че те ще ни отдалечат от Европа и ще ни върнат в хватката на Мечока Русия, да се гаврят с нас както им е удобно! Е президента в крайна сметка доказа че ролята му е да прокара Руската национална доктрина! ! !
 • 195 James

  8 3 Отговор

  До коментар #165 от "Последния селянин":

  Тц, Минеков му е пикал на стената на кръчмата всеки ден по времена протестите.
 • 196 РАЗБОЙКО

  8 6 Отговор

  До коментар #183 от "Некой си":

  И СЕГА КО ША ПРАВИМ БРЕ КАСКЕТ???? ДА ВЗЕМА И ДА СЕ ДУПНА С ГЛОГА??? ТИ КО ШЕ КАЖЕШ БРАТИНЬО???? ВМЕСТО ДРУГИ ДА МА ............ УПНАТ. А ПО-ДОБРЕ АЗ, АЗ, АЗ, АЗ

  Коментиран от #199

 • 197 Некой си

  13 6 Отговор

  До коментар #193 от "ИМПЕРИАЛИСТ":

  Добре, де! Едно бързо сравнение с политическите "динозаври" борисов, ананиев, ангелов, кирилов, горанов, ангелкова, атанасова! Изброените, освен политически опит нямат и грам експертен такъв. В момента експертният им опит е на същото ниво, а политическият се изчерпва с поръчване на обемисти нощни шкафчета.

  Коментиран от #276, #287

 • 198 Изненадан

  8 9 Отговор
  Ами това да не е правителството на КУрнелия?
 • 199 Некой си

  3 3 Отговор

  До коментар #196 от "РАЗБОЙКО":

  Братиньо, никви Глок-ове! Ще стискаш зъби! И после хукваш към Брюксел да клепаш новите днеска и нощеска!

  Коментиран от #206

 • 200 Тиква

  12 8 Отговор
  Урааа и браво за служебното правителство. Желая им успехи от сърце и да работят само за благото на България. Радоста е че повече няма да виждаме герб тикви. Искаме правосъдие за тях скоро време.
 • 201 Нямаме нищо против

  11 8 Отговор
  ...този кабинет да си остане и след изборите с подкрепата на прогресивните формации!!! Така или иначе някой трябва да свърши черната работа, а тези хора ми изглеждат сериозно подготвени и мотивирани за тази цел.
 • 202 Един от малкото останали които неса подл

  4 10 Отговор

  До коментар #16 от "The other side":

  Е ти какво очакваш. Радев на кой е човек, верен. Ама 80% дебили пак немислят. Е, явно ще е така винаги. Сещаш ли се какво ще стане с тъй наречените разследвания щом министър председател ще е един от подчинените на Елена Поптодорова. Еййййй не им идва акъл на дебилното населени еййй.
 • 203 Го4о

  8 11 Отговор
  Ако се захванат с много неща, ще стане "с няколко ДИНИ под една мишница" и тогава Радев ще се прости с втория си мандат! Пожелавам им го от сърце.
 • 204 Еблев

  9 5 Отговор

  До коментар #17 от "КИМ":

  Къде трябва да са завършили? В Банкя в килийното училище ли!?

  Коментиран от #263

 • 205 az #МУТРИ, ВЪН!

  20 8 Отговор
  Честито на всички българи! След повече от 300 дни борба мутрите са свалени от власт!!! На празника на Кирил и Меродий! Колко символично! Върви народе възродени!!!

  Коментиран от #259

 • 206 РАЗБОЙКО

  10 4 Отговор

  До коментар #199 от "Некой си":

  АМА ЗАТВОРА НЕ МИ МЪРДА БРЕ КАСКЕТ, КАТ ТА СМЕНЯТ И СЪМ С ДВАТА КРАКА. МНОГО СЪМ КРАЛ И ПАРИ И ИМОТИ И БИЗНЕСИ И НАРКОТИКИ. МНОГО СЪМ КРАЛ. НЯМА ВЕКЕ БРЮСЕЛ, НЯМА И ТАМ НЕ МА ЩАТ ЩОТ ГИ ТАКОВАХ С 200. ТИ НАЛИ РАЗБИРАШ БРАТИНЬО? ИЛИ В ПАНДИЗА ИЛИ В ...РОБ. И ЗЛАТО КРАДОХ И КОНЦЕСИИ И ДЪРЖАВАТА ПРОДАДОХ И НА ГЕНОЦИД ПОДЛАГАХ НАРОДА. КО ША ПРАВИМ???

  Коментиран от #211

 • 207 12 Май 2021

  15 6 Отговор
  Ще остане в историята като дата, на която България се освободи от герберастко робство. Успех на служебното правителство с достойни хора дори за редовно правителство. Да живее народът на България!

  Коментиран от #242

 • 208 Дам

  12 6 Отговор
  Я имало и сериозно изглеждащи хора в България! Дано да не е само фотосесията обаче :)
 • 209 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 210 Еблев

  9 5 Отговор
  А бе някой знае ли къде се дяна държавния каскет?
 • 211 Некой си

  10 2 Отговор

  До коментар #206 от "РАЗБОЙКО":

  Братиньо, тогава ти остава да просиш за милост черепа, биби, вагит и кьовеши. Ще трябва да накиснеш дебелия, влади, вальо... ама мен не пипай!
 • 212 Сидней Рейли

  7 6 Отговор
  Тези ще поддържат статуквото до последно. Единствено Кацаров може да е малко свестен. Направете проверка Харвард за кои хора е и на какво ги учат. И ... мин на външните работи бил назначен с конкурс по Живково време - вие шегувате ли се? Основен извод - задкулисието и олигархията си назначиха правителство. Няма ново хора, т.е. едни и същи елити и прослойки са във властта, няма представителство на трудовите и обикновенни хора - т.е. буржоазна демокрация. и т.н. Нова партия трябва - партия на Народа.
 • 213 Некой си

  15 4 Отговор
  Като гледам и чета,тук няма "калинки"! Успех !

  Коментиран от #231

 • 214 Очарован

  18 6 Отговор
  Днес се диша някак по-леко! Зефирът на промяната! Жалко за изгубените в нищото години...Нама как да си ги върнем. В мечти остаряхме...
 • 215 Display

  4 4 Отговор

  До коментар #64 от "ддд":

  Всички го очакваме...........
 • 216 dsсса

  6 2 Отговор
  В ДИР,БГ още не са обявили, че имаме ново правителство.

  Коментиран от #301

 • 217 Макробиолог

  7 2 Отговор
  Хайде успокойте се малко,служ пр-во е с ограничени правомощия,не съм сигурен дали дори може да извърши необходимите кадрови и структурни промени по министерствата...за първото--има ограничения по трудовото законодателство,ще започнат едни обжалвания в съда и т.н....за второто--2месеца са недостатъчни за един министър за да направи одит та камо ли да оптимизира ведомството...но са длъжни да го започнат за да може следващото редовно правителство да не се мота от нулата..

  Коментиран от #281

 • 218 7777777

  17 9 Отговор
  БРАВО НА ПРЕЗИДЕНТА ВСЕ МОЗЪЦИ, НЯМАТ НИЩО ОБЩО С ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ГЕРБ!
 • 219 АМОН

  12 6 Отговор
  ПРАВИТЕЛСТВО НА РЕВИЗИЯТА И ДЕМОНТИРАНЕТО НА ГЕРБ.
 • 220 Симо

  8 7 Отговор
  ПЪРВАТА РАБОТА НА СЛУЖЕБНОТО ПРАВИТЕЛСТВО , ТРЯБВА ДА Е ,,РАЗЧИСТВАНЕ НА СМЕТКИ ,, .
 • 221 Panzerkorps

  1 7 Отговор

  До коментар #1 от "Глобалисти сатанисти":

  Абсолютно вярно. Аз непрекъснато повтарям - РЕЛИГИОЗЕН ФАНАТИЗЪМ ИЛИ СМЪРТ!
 • 222 Ялчин

  13 8 Отговор
  Одобрявам и приветствам служебния кабинет, сформиран от президента. Честито Освобождение на Българския народ.

  Коментиран от #226, #232

 • 223 Моряка

  10 7 Отговор

  До коментар #78 от "Ахахаах":

  Сравнението е плачевно,ама нали ние,дебилите,гласувахме от 12 години за тази простащина(калинки),хак ни е.Добре,че един пилот слезе на земята и ни показа,че в България живеят не само калинки и близачи.
 • 224 Сър Пичук

  10 15 Отговор
  Янаки Стоилов е един от най-активно участвалите при създаването на Конституцията и законите, довели до разрушаването и разграбването на Българияя и създаването на мутро-олигархичния модел, довел ББ и ГЕРБ на власт. Наското имаше интервю с него на което с Г. Пирински се подхилкваха доста нагличко, когато ставаше въпрос как БСП са спечелили изборите след 1-милионния митинг на СДС. Мястото му е в затвора, а не в университета, Парламента и Министерския съвет. А Минеков е син на придворния скулптут на Тодор Живков. Израснал със златна лъжичка в устата и обикалял Западна Европа, когато обикновените хора не можеха да отидат до една Югославия. Рано или късно справедливостта ще възтържествува.

  Коментиран от #228

 • 225 кикирикииии

  9 11 Отговор
  Майкоо.., ужас! Много изтормозени изглеждат.
 • 226 Моряка

  5 5 Отговор

  До коментар #222 от "Ялчин":

  Да,ама защо трябваше отгоре(Президента) да освобождава.Другите го правят сами.
 • 227 Здрав разум

  5 8 Отговор
  По джобовете си ще ги познаете. Най-големият икономически провал в българската история беше дело на завършили МГИМО и професори във ВИИ Карл Маркс, пардон УНСС.
 • 228 Контра

  15 4 Отговор

  До коментар #224 от "Сър Пичук":

  РЕСПЕКТ И НАСЛУКА! Впечетляващи CV. Много висок образователен и професионален ценз и богата култура. Много добър подбор. Истински балсам за душата ми са воплите на джендърската еврогейска сган

  Коментиран от #234

 • 229 !!!?

  7 12 Отговор
  Ето че заветната мечта на Фигуранта се изпълни. Сега вече "няма да се краде" щом той управлява !!!?
 • 230 123

  10 2 Отговор
  Няма ли промяна гответе се за война
 • 231 4391

  8 3 Отговор

  До коментар #213 от "Некой си":

  Няма, защото калинките се крият из държавната администрация и в работно време ..., нали разбирате - опашки пред гишетата, щото те ... чатят. Сменят се началниците и те спират. Съвсем нормално. Ще се спотаят ден-два и пак ще изпълзят, най-вероятно ще защитават новия началник. Калинки!
 • 232 !!!?

  8 1 Отговор

  До коментар #222 от "Ялчин":

  Хайде не варкай толкова, че като мине малко време може да си смениш ника, за да псуваш някой от новите ! Не забравяй, че Народът е винаги от другата страна на барикадата на тези които го управляват. А защо е така виж Историята !!!?
 • 233 72777277

  9 3 Отговор
  Искам си свободата! Нормалността! Просперитета!!!
 • 234 Сър Пичук

  7 6 Отговор

  До коментар #228 от "Контра":

  Де да бяха и верни... Познавам няколко от служебните и виждам, че биографиите са им добре "пипнати".
 • 235 С тоя военен от сащ за премиер

  4 5 Отговор
  Локдауни ли да очакваме!? Ясно е че от козяк са го посочили на натовеца Радев
 • 236 Просто

  3 3 Отговор

  До коментар #135 от "юрист":

  си милиционер и такъв ще си бъдеш.
 • 237 1378

  6 10 Отговор
  Ами то само комуняги бре. Потекоха реките от мед и масло.Блазе ни.Сега вече няма как да не ги стигнем европейците.Ако пък Кури ни поеме ,даже и ще ги разминем.

  Коментиран от #308

 • 238 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 239 2323

  11 5 Отговор
  От крачула на Буци се стекла кална диря, като разбрал състава на правителството
 • 240 Бамбука

  8 2 Отговор

  До коментар #38 от "Защо няма Софиянци":

  Щот са осрахти!
 • 241 МАЛОУМНИКА

  3 6 Отговор
  Аааа, Румене, г-н Президент - нито един от ВСШ "Г.Димитров"/ в Симеоново /и последващите и именувания/ НЕ не СТАВА!Те са Солта на Българската земя!

  Коментиран от #243

 • 242 цвбхймк;л

  6 5 Отговор

  До коментар #207 от "12 Май 2021":

  Не бързай! Идат нови избори. От нас си зависи кои ще си докараме. Току виж пак сме си нахлузили хомота... :(

  Коментиран от #246

 • 243 толупа

  3 4 Отговор

  До коментар #241 от "МАЛОУМНИКА":

  И от Свищовската "академия", и то задочно!
 • 244 Борисов Тиквата

  9 6 Отговор
  Аз не зная езици казваше тиквата...тъп съм.....правя се на улав.....не ми даваха да уча казваше той. ....дано никога повече не чуваме за тоя изрод крадлив. Освен че е в затвора.
 • 245 Днес

  6 8 Отговор
  България чества своя ден на Победата!
 • 246 Някой

  7 3 Отговор

  До коментар #242 от "цвбхймк;л":

  То няма кого да изберем, винаги са едни и същи! За кои да гласува човек, незнам? Все едно и също се получава, явно нещо генерално бъркаме или прекалено много ни се бъркат!
 • 247 Мутри Сбогом??? Радвай се народе!!

  9 7 Отговор
  Мутрите отиват, там където им е мястото!!!
 • 248 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 249 1944

  8 7 Отговор
  тоя кабинет май лавров и малофеев са го редили. бкп спечели неофициално изборите с подкрепата на кпсс. другари , идете си с мир , че иначе ....
 • 250 Слави

  12 9 Отговор
  На Служебното правителство УСПЕХ. Тази вечер ще се почерпя СПЕЦИАЛНО и с УДОВОЛСТВИЕ, че ТИКВАТА ВЕЧЕ НЕ Е ПРЕМИЕР. Като прочетох биографиите на Служебния кабинет, защо все си мисля, че са много по-подготвени от тиквения кабинет. От тиквения кабинет не знам някои да е завършил Харвард или пък във Виена, а само калинки до калинки мила моя майнольо. Ей, забравих ,,високо интелигентната ПКП" с блестящи географски познания. УРА тиквите ги НЯМА.

  Коментиран от #257, #274, #288

 • 251 Амед Азнавур

  7 1 Отговор
  що трябва да има на спорта и културата за 2 месеца? за 2 м хранилка за над 15 000 миндила..
 • 252 1944

  5 4 Отговор
  наритания от гундяев вече няма шанс за втори мандат. кеф.
 • 253 Asterix

  8 6 Отговор
  Мисля,че все още е рано за всенародна радост...следващите два месеца,ще бъдат подготовката за следеващите няколко мандата на служебното правителство! Важното е,че всички вече са спокойни!!

  Коментиран от #256

 • 254 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 255 ТЕЖКАТА АРТИЛЕРИЯ

  6 10 Отговор
  е строена!!! Служебно Правителство - Кошмара на ОПГ “ГЕРБ” се превърна в реалност!!!
 • 256 Дааааа

  8 8 Отговор

  До коментар #253 от "Asterix":

  ФАТМАКЪТ И ГОСПОДАРИТЕ МУ СЪЩО...
 • 257 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 258 КОЛ И ВЪЖЕ

  8 7 Отговор
  ВСИЧКИ ЩЕ РАБОТЯТ ЗА САЩ.ВСЕ НАТОВЦИ САМО ГЛЕДАЙТЕ И АНАЛИЗИРАЙТЕ.
 • 259 Много бъркаш

  11 6 Отговор

  До коментар #205 от "az #МУТРИ, ВЪН!":

  Мутрите никога не са били на власт.Техният девиз винаги е бил"Ние сме с вас,които сте на власт".Те винаги са се крили зад гърбовете на власт имащите.Но най много мутри има в БСП и ДПС.
 • 260 Гост

  12 7 Отговор
  С БКП напред. Ура ура! Децата на партийците отново с привилегии за училище, работа, жилища.

  Коментиран от #273

 • 261 Аааа

  3 2 Отговор

  До коментар #160 от "Моряка":

  А ми ДА българия са
 • 262 Чегевара

  9 4 Отговор
  Хунта цървули.
 • 263 КИМ

  3 3 Отговор

  До коментар #204 от "Еблев":

  НАЙ ДОБРОТО ОБРАЗОВАНИЕ Е ПРИ НАС В СЕВЕРНА КОРЕЯ ,
 • 264 Го4о

  9 5 Отговор
  Радев състави правителство в което жените са само две и то от грозни по-грозни. Сигурно ги е посочила Десислава Генчева!

  Коментиран от #271

 • 265 Пламен

  12 5 Отговор
  Комунист ченге комунист ченге и всички дъртежи винаги на държавната софра.
 • 266 гост

  8 5 Отговор
  Румба джас пръdна в час.
 • 267 Тошко

  9 6 Отговор
  Днес е новия 9 Септември! Ура другари! Народния съд предстои, нали ви казаха не отдавна от БСП, че това е "необходимото зло"! Радев ли? За него нямам думи, той е руска бира.

  Коментиран от #270

 • 268 бай Даньо

  7 4 Отговор
  Само комундел!
 • 269 Още малко ви остана

  3 2 Отговор

  До коментар #1 от "Глобалисти сатанисти":

  Каква изключителна глупост си написал.
 • 270 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 271 Ами кърджалийската

  5 4 Отговор

  До коментар #264 от "Го4о":

  Простакеса е красавица неземна, в сърцето на герберопитека завинаги
 • 272 Аз Негодника

  5 8 Отговор
  Божков само за Минеков ли се е застъпил...Или за всичките...Пародията мутри вън...Ако БСП се провали, и на президентските избори,редно ще е Корнелия сама да си подаде оставка...90% от мандата на Президента мина, да са конфронтира с ГЕРБ при все че БСП си има лидер...СОЦИАЛНАТА - СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ е пълна с ОЛИГАРСИ.

  Коментиран от #275

 • 273 О еее

  5 3 Отговор

  До коментар #260 от "Гост":

  Сега ще върнат АБПФК и пенсиите на АБПФК.
 • 274 ДолуГерб

  6 4 Отговор

  До коментар #250 от "Слави":

  Доживяхме...
 • 275 Мутри сбогом

  8 6 Отговор

  До коментар #272 от "Аз Негодника":

  Много скоро ще разберете всички герберски подлоги къде живее бай Ставри😆

  Коментиран от #289

 • 276 ИМПЕРИАЛИСТ

  8 8 Отговор

  До коментар #197 от "Некой си":

  ..........`айде, кажете тогава, каква политика ще провежда това служебно правителство? Лява ли, дясна ли? Не виждате ли, че това са абсолютни КАРИЕРИСТИ, начело с един селски "АЛЕН ДЕЛОН"...
 • 277 Бат Вальо

  6 6 Отговор

  До коментар #103 от "ПСР":

  Ти направо се ПоСРа, бе ... иначе, дружинката ми харесва, шоково ще отвори очите на народа, та и заслепените да видят ква иzмет драпа за властта ... масово ще поискат ГЕРБ обратно ...
 • 278 ДОСТОЕН И УМЕН

  8 6 Отговор
  ЧОВЕК, КАТО ПРЕЗИДЕНТА РАДЕВ НЯМА КАК ДА НАЗНАЧИ БОКОВИТЕ БОКЛУЦИ СЪБИРАНИ ПО КРЪСТОВИЩАТА! НЕКА ТОЗИ СЛУЖЕБЕН КАБИНЕТ ПРИБЕРЕ ПРЕСТЪПНИЦИТЕ ОТ БИВШИЯ МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ В ЗАТВОРА! НЕКА БЪДЕ РЕВАНШ ЗА ВСИЧКИ МЪКИ ПРЕЖИВЕНИ ОТ БЪЛГАРИТЕ!!! ДЕЙСТВАЙТЕ МИНИСТРИ БЕЗ ГРАМ МИЛОСТ!!!!!!!!!
 • 279 SAAB

  6 4 Отговор
  Бих предпочел тоя кабинет да остане по-дълго..........за главанако Шопен !
 • 280 БАЙ СТАВРИ

  3 3 Отговор
  При чистачката има няколко калъпа сапун, Един кашон с туби вазелин и много пакети с памперси и дамски превръзки с крилца !!!
 • 281 ИМПЕРИАЛИСТ

  3 4 Отговор

  До коментар #217 от "Макробиолог":

  .....чети: КТ.....Чл. 328;(2) (Доп. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Освен в случаите по ал. 1 служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 и поради сключването на договор за управление на предприятието. Уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца. На разбираем език: Всеки шеф, при постъпването си, може да уволнява в продължение на 9 месеца заварените преки подчинени.
 • 282 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 283 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 284 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 285 Някой

  4 2 Отговор
  Нека дойдат......... Извънземните!
 • 286 tato

  2 3 Отговор
  Свестни хора. Дано да ги опазят от корупцията. До 1-2 седмица всеки от тях ще е получил оферта на която не може да откаже или не бива да откаже. Този момент ще е разковничето
 • 287 Божеее

  4 3 Отговор

  До коментар #197 от "Некой си":

  Значи Ангелов и Ананиев ти се гледат некомпетентни в професията си? Ти завършил ли си повече от 8-ми клас?
 • 288 Само

  1 0 Отговор

  До коментар #250 от "Слави":

  Така си мислиш.Въпреки ,че мисленето не ти е силната страна.
 • 289 Не слагай

  5 2 Отговор

  До коментар #275 от "Мутри сбогом":

  Тигана преди да си уловил рибата.
 • 290 Ден Първи след Гербармагедон

  3 4 Отговор
  Започва разчистване на руините.....
 • 291 Бай Курти

  5 3 Отговор
  Голяма радост на каскетите.А всъщност сега ще ядат к@ра.Фърчилото ,както винаги пак се издъни.
 • 292 пешо

  1 1 Отговор
  Само министъра на туризма е с неотговарящо СиВи.

  Коментиран от #295

 • 293 666666

  2 2 Отговор
  Как пък един няма срещнат на някое кръстовище с купени дипломи и степени!?!?
 • 294 Айде бе

  5 2 Отговор

  До коментар #133 от "Доротея":

  Вече се видя как са работили. Министърката на МРРБ две вили си построила на морето с европейски пари баш по време на служебния кабинет, в който беше министър! Хвала и да ви е честита! Сега сигурно хотел ще си уреди!
 • 295 И аз да кажа

  1 0 Отговор

  До коментар #292 от "пешо":

  А визията й? Бонбонче!
 • 296 Вярвай си

  6 1 Отговор
  Мъдрият ни народ е казал да не се радваме на ново прасе и нов началник, а тук едно веселие е настанало...На един досега му било трудно да диша, ама сега с военните и чингисарите му било някак по-празнично! Лелееее
 • 297 IYI

  4 4 Отговор
  Солидно. Браво, г-н президент. Е, как да се прави сравнение между тези кандидатури и онези .окови карик@тури от последните 12 години?
 • 298 НИКОЙ

  1 6 Отговор
  НЯМА ДА ПЛАЧЕ ЗА герб тиквата си Умре от мъка дее ба тоз про ст пожар ни кар
 • 299 Хаберий

  4 6 Отговор
  Утре смяна на всички областни управители. Заповед на вътрешия министър, измитане на всички началници на областни и районни управления. Назначаване на новите след минаване на детектор на лъжата и полагане на нова клетва, за вярва служба на Родината. От Н-то управление на ДАНС или БОП да се открие дело на каскета и се постави на слушалка и външно... - разписват се от съдия. Арест на мутрата и всички окаляни министри, депутати, областни и общински гешефтари. Всички играчи с европейски пари в ареста и да пеят надлъж и на шир, кои мекерета на мутрата са вършеели в Г-8!. Измитане на цялото ръководство на ДАНС. Закриване на Комисията по досиетата на ДС и РУМНО. И още и още много дела....

  Коментиран от #321

 • 300 роялист

  8 2 Отговор
  Шпионина президент назначи шпионина премиер! Доживяхме и това:Зелените цървули начело на държавата!Жалко за България.
 • 301 SUPER

  1 0 Отговор

  До коментар #216 от "dsсса":

  Дир беше паднал цял ден или го ремонтираха :)))
 • 302 дявола

  3 2 Отговор
  На тази СХЕМА автора е някой който диктува нещата а Радев е само Изпълнител
 • 303 kjl

  6 1 Отговор
  Прегледах новите министри и се втрещих от министъра на спорта!!!! Който за съжаление познавам лично от 40г.По корумпирана личност не е имало на този пост от както тази федерация съществува! Но това е друга тема. Бил 3-ти на Европейско по Модерен петобой???? Пълна лъжа! Европейски първенства по Модерен петобой не са се провеждали ПРЕДИ 1987г. Та се пита как Дечо Кузманов е станал трети на първенство което никога не се е състояло???? Нека някой журналист го помоли да си покаже медала? Хайде журналистите, свършете си работата. Дечо е лъжец! Имах вяра в Радев, ама с този избор на този мошеник, вече имам съмнения.

  Коментиран от #318

 • 304 Добри

  3 4 Отговор
  Ако са толкова способни колкото са им добри биографиите, направо да остават за постоянно.
 • 305 баба мара

  0 5 Отговор
  НАБУТАЙТЕ ГО НА ШАЙКАТА НА СУДЖУЦИТЕ ДО ПЕТЪК МОЛЯ ВИ!
 • 306 Бай Ставри

  0 4 Отговор
  Доведете ми един министър от Герб в бобовдолския булка ще го направим
 • 307 карамбата

  4 0 Отговор
  Без Бойко не е интересно. Всички тия са нещастници.
 • 308 Моряка

  0 2 Отговор

  До коментар #237 от "1378":

  Не бях чувал на високо образовани и успели хора да се наричат комунисти.Ама в истерията от падането всякакви глупости сега се тиражират лично от Пожарникара.Останалите от кордебалета жално пригласят.
 • 309 НАША ГОРДОСТ

  2 0 Отговор
  САМО ДАНО БИОГРАФИИТЕ ИМ НЕ СА НАГЛАСЕНИ КАТО НА РАДЕФ. ГОЛЕМИ СПЕЦИАЛИСТИ,С ТИТЛИ,ЕЛИТНИ ОБРАЗОВАНИЯ,ЕЗИЦИ-ЩЕ ГИ ВИДИМ ЩО ЗА ОБРАЗИ СА..ДАЛИ ПЪК ОТ МНОГОТО УЧЕАНЕ НЕ СА ИЗПЕРКАЛИ?????? УЧЕНИ,СПЕЦИАЛИСТИ ,ОПИТНИ ,РАБОТИЛИ КАТО ЕДИКАКВИ СИ ЕЛИТНИ ОСОБИ, С ЕЗИЦИ,ИИИИИИИ ОТНОВО МАРШ КЪМ БЛАТОТО..
 • 310 Пенсионер

  2 1 Отговор
  Ураа, Боко падна.Вече си резервирах билет за почивка на Малдивите.Сега другаря Радев, като ми направи пенсията европейска ще обиколя света.А не ,като Боко да ми дава само 50 лева отгоре.

  Коментиран от #312

 • 311 ттт

  0 0 Отговор
  Съмна без Биби!
 • 312 Друг пенсионер

  0 0 Отговор

  До коментар #310 от "Пенсионер":

  Дава ти бате Бойко 50 лева отгоре, ама първо ти определя пенсията 300 лева надолу. Ама щом им се радваш, О. К., 11 юли идва, гласувай за Биби, той ще мине да то оцени жилището и ще ти сложи 51 лева по-висок данък, ще ти повиши цената на киселото мляко, ще ти премахне нощната цена на електроенергията и ще ти забрани да си караш колата на газ, защото замърсява. Апропо, служебното правителство на Стефан Янев назначено от Румен Радев няма да се занимава с пенсии. С такива "битовизми" се за има ваше само служебното правителство на Близашки, първата заповед на когото беше да увеличи цената на електроенергията.
 • 313 валентин

  0 1 Отговор
  др. Радев съжалявам че гласувах за вас. Не съм от БСП и никога не съм бил но мислех, че един пилот трябва поне да е интелигентен и умен. С ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО ПОКАЗАХТЕ ЧЕ НЯМАТЕ И МОРАЛ. А ТРЯБВАШЕ ДА ДА СТЕ НАДПАРТИЕН. НЕ РАЗЧИТАЙТЕ НА МОЯ ГЛАС И НА СЕМЕЙСТВОТО МИ. ВЕЧЕ НЕ СТЕ МИ ПРЗИДЕНТ ФАКТ.

 • 314 бкп дойде

  0 0 Отговор
  БСП (БКП) дойде!!!!!! Видя се кой стои зад Отровното трио!!!! За щастие ще е за кратко!
 • 315 Този коментар е премахнат от модератор.

 • 316 аз съм Веска

  0 0 Отговор
  КИРИЛ ПЕТКОВ ЩЕ ОГЛАВИ ЕДНО МИНИСТЕРСТВО ПРИ МОНАРХИЧНИЯТ РЕЖИМ .ТОВА МИНИСТЕРСТВО СЕГА НЕ СЪЩЕСТВУВА . НАРИЧА СЕ МИНИСТЕРСТВО НА ЗАДГРАНИЧНИЯТ БИЗНЕС. ТОВА МИНИСТЕРСТВО РАЗБУТВА ВЪШЛИВИТЕ ПОСОЛСТВА ПО СВЕТА , И ГИ ПРЕВРЪЩА В БИЗНЕС ЦЕНТРОВЕ , ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКА ПРОДУКЦИЯ . ДС СЕ Е ИЗНЕСЛО ПО ТЕЗИ ЦЕНТРОВЕ , И ЗАСИПВА С ПАРИ ДЪРЖАВАТА НИ .
 • 317 Максим

  0 0 Отговор

  До коментар #17 от "КИМ":

  Прочети по-внимателно статията. Особено трудовата биография на служебния ни министър председател Янев. Иначе е добре, че външният ни министър знае руски и надявам се няма да се излага да тича сляпо натам, където са заповядали Задокеанските господари.
 • 318 246

  0 1 Отговор

  До коментар #303 от "kjl":

  Абе министъра на спорта и не е толкова интересно кой е. То е ясно, всеки ще възползва до някаква степен от служебното си положение. Въпросът е как ще се проявят другите ни министри в по-интереснитв области, касаещи икономиката ни например.
 • 319 !!!?

  1 0 Отговор
  Всички министри от Харвард, а кремълския парашутист от Хасково !!!?
 • 320 далекоглед

  0 0 Отговор

  До коментар #51 от "Интелектуалец":

  Ти присъствал ли си на учения на НАТО да видиш на какъв език се говори.Само на английски без преводач.Най зле говорят италианците а турците са перфектни все едно му е майчин.Генерала при всички случаи говори отлично.
 • 321 Мармалад

  0 0 Отговор

  До коментар #299 от "Хаберий":

  Тоя филм сме го гледали и резултата винаги е трагичен.Винаги идват политически верни другари.Защо винаги правим една и съща грешка.Той и Цецо така направи.То който е за смяна сам ще си тръгне.На детектора ако се разчита само психопати ще останат .Нека нещата си стават последователно с обективни резултати.Не е важен цветът на котката а дали лови мишки.Дано бъдат по умни от предшествениците и да не започват от начало с ненужни структурни реформи за които ще губят време и ресурс.Още първата седмица ще си проличи.Хората са еднакви

Напиши коментар:

ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg ще бъдат премахнати.