2 243 0

Предвиждат промени в Агенцията по кадастър

Милена Богданова

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) публикува за обществено обсъждане проект на Устройствен правилник на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК). Според него се закрива длъжността заместник изпълнителен директор. Също така се предвижда да няма Главна дирекция „Регионални служби“. Създава се звено за вътрешен одит.

Предвижда се Агенцията да увеличи броя на своите служители с 52 души. Те ще бъдат прехвърлени от Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Така общият брой на работещите в АГКК ще се увеличи до 397 служители. „По този начин ресурсно ще бъде обезпечено ускореното създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за неурбанизираната територия чрез ползване на данните от картата на възстановената собственост”, обясняват в прессъобщение от МРРБ.

Общата администрация на агенцията ще включва 37 щатни бройки в дирекциите: „Административно правно обслужване“ и „Финансово стопанско управление“. Специализираната администрация, която ще се състои от 354 щатни бройки, ще бъде организирана в 3 дирекции: „Кадастрална и специализирани карти“, „Геодезия и картография“, „Информационни системи“, както и 28 регионални служби по геодезия, картография и кадастър.

Проектът на Устройствен правилник е публикуван на интернет страницата на МРРБ.Напиши коментар:


Публикувай