895 1

Осъдиха ексдиректор, продавал незаконно земя

Милена Богданова

Бившият директор на видинската Областна Дирекция „Земеделие” – Николай Тодоров, е осъден от Окръжен съд Монтана на 4 години затвор, глоба в размер на 5000 лв. и лишаване от право да заема държавна длъжност за срок от 4 години. Той е продавал незаконно земя с държавен и общински статут.

Тодоров е заемал длъжността директор от 2002 г. до 2009 г. В периода 30.12.2008 г. – 12.06.2009 г. Тодоров е нарушил Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) като се е разпоредил със земи от държавния поземлен фонд, изземвайки по този начин правомощията на министъра на земеделието и храните. Отново в нарушение на Закона земите са продадени на лице, което не отговаряло на изискването на закупуването им, на цени, несъобразени с посочения в закона ред за тяхното определяне.

Подсъдимият сключил четири договора за покупко-продажба на земя с подставено лице, представляващи частна държавна собственост, частна общинска собственост и публична общинска собственост. Със същия купувач бил сключен договор за покупка-продажба на земя – частна общинска собственост без решение на общинския съвет и без търг или конкурс. Въпреки изричната забрана, предвидена в чл.7 от Закона за общинската собственост да бъдат продавани имоти и вещи – публична общинска собственост, Тодоров сключил на 12.05.2009 г. договор за покупко-продажба на имоти, представляващи полски път отново със същия купувач.

Извършената по делото експертиза дава заключение, че продадените имоти не съответстват на кадастралната основа, заложена в изготвените парцеларни планове. От вещото лице е установена пълната липса на цитираните в история на имотите решения по ЗСПЗЗ като титул за собственост на продадените имоти. Не са открити протоколи за непригодност на земята в стопанските дворове. Липсват актове за държавна собственост, както и актове за общинска собственост за всички продадени имоти. Вещото лице стига до извода, че е имало изработен парцеларен план, но той не е нанесен в картата на възстановената собственост и е скрит или унищожен. В с. Извор е продаден спортен терен, който категорично не е държавна собственост. В с. Косово, общ. Брегово пък е продаден терен на действаща детска градина, за която има акт за общинска собственост, а впоследствие той е дарен на община Брегово.

Заключението на съдебно-техническата експертиза показва, че общо за четирите договора разликата между договорената цена (333 375 лв.) и стойността, определена съгласно нормативните актове (2 329 031 лв.) е в размер на 1 995 656 лв.

С деянието са причинени значителни имуществени вреди за държавата, МЗХ и съответните общини. Държавата е ощетена със 103 906 лв., представляващи разликата между платената цена по всички сключени договори в размер на 133 523 лв. и пазарната стойност на продадените имоти – частна държавна собственост, на обща стойност 237 429 лв. На община Димово била нанесена щета в размер на 938 063 лв. Със сумата от 784 791 лв. е ощетена община Ружинци, със 113 716 – община Бойница и община Брегово с 255 031 лв.


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • гост
    Отговор
    1 13:22  26.10.16
    Забраната да зема държавна работа трябва да е доживот. Земята трябва да се възстанови на общините - това не го пише никъде дали е направено или не. И глоба от 5х.лв за измама за милиони е смешно, да не говорим, че след 7г. да има резултат на документална измама е срам и позор за прокуратурата.

Напиши коментар:


Публикувай