1 721 0

АГКК с временен директор

Милена Богданова

След като началото на ноември изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) Светослав Наков беше временно отстранен от длъжност и неговите функции бяха временно поети от главния секретар на агенцията Лазаринка Стоичкова и директора на дирекция Геодезия и картография инж. Румен Янков. Поради здравословни проблеми инж. Янков ще бъде заместван от инж. Михаил Киров – началник на службата по геодезия, картография и кадастър – гр. Ловеч, за времето от 13.12.2016 г. до 11.02.2017 г.

Функциите на началник на службата по геодезия, картография и кадастър в Ловеч, през този период ще се изпълняват от инж. Десислава Калчева – главен експерт в същата служба.


Напиши коментар:


Публикувай