2 400 0

КСБ с бърза реакция на трагедията в Хитрино

Милена Богданова

„Моят мандат като председател започна в доста сложно време, случи се и една голяма трагедия в Хитрино. Но мисля, че Камарата на строителите в България като обществено отговорна организация за много кратко време успя да се организира и да даде адекватна реакция на трагичния инциден”, каза новият председател на УС на КСБ инж. Николай Станков на пресконференция. „Много колеги изявиха желание да се включат и да помогнат на жителите на с. Хитрино и към момента имаме поети ангажименти от фирми – членове на КСБ, че 11 къщи ще бъдат възстановени безвъзмездно. Отделно открихме дарителска сметка за набиране на средства за възстановяване на щетите, като КСБ внесе първите 50 000 лв. в нея“, каза той.

Към края на 2016 г. в ЦПРС са вписани 4755 строителни фирми, от които 4707 български юридически лица и 48 чуждестранни фирми. Заличени са 433 фирми. Тази година за първи път от доста време има повече нововписани фирми, отколкото заличени. Данните са изготвени на база официална информация от Националния статистически институт, Министерството на финансите и от Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към септември т.г.

Отрасъл „Строителство” се развива основно от 97,3% малки фирми, 2,3% средни фирми и 0,4% големи фирми по критерий „Нетни приходи от продажби“. По критерий „Персонал” водещи с 83,9% отново са малките фирми, средните фирми са с дялово участие от 14,5% и големите с 1,6%.

Произведената продукция в отрасъл „Строителство” за деветте месеца на 2016 показва изпълнени обекти за 7 млрд. 428 млн. лв. при регистриран спад от 32% общо и по сегменти. Отчита се спад на годишна база при сградното строителство от 28,2% и спад на инженерно строителство от 36,1%.

Заети в строителната индустрия за първите девет месеца са 176 хил. човека при спад на годишна база 3,5%. Формираната Брутна добавена стойност от строителната индустрия за периода януари – септември възлиза на 4,7% дялово участие от общата БДС.

При разрешителните за строеж се наблюдава макар и незначителен ръст от 1,2% при общо издадени разрешителни, като най-висок ръст се регистрира при издадените разрешителни за административни сгради от 21,3% на годишна база.

Анализът на цялостната дейност на бранша показва и спад на броя на обявените обществени поръчките към края на септември от 3,5%. При сключените договори по обявени обществени поръчки от началото на годината към края на септември се наблюдава нарастване в рамките на 3,0%.

Общо сключените договори са 2115 бр. на стойност 1 млрд. и 468 млн. лв. По сегменти преобладават сключените договори за „Енергийна инфраструктура” с дял от 44,4% на броя и 59,0 при стойността, следва „Инженерна инфраструктура” с участие от 25,9% и 26,6% съответно при броя и стойността, високото сградно строителство има участие с 25,7% при броя и 9,2% на стойността и на последно място „ВиК” с незначителен дял от 4,0% и 5,2 % на стойността.Още по темата

 • Новите къщи на Хитрино

  Новите къщи на Хитрино

  Близо година след взрива на влак в района на гара Хитрино, в резултат, на който десетки души останаха без покрив над главата си, вече са готови и ...
  9.12.2017
  6 637
  7

Напиши коментар:


Публикувай