926 0

Ново групиране на морските плажове

Ново групиране на морските плажове
Снимка: М. Богданова ©
Милена Богданова

Правителството одобри проект на закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Целта на промените е да се създаде необходимата нормативна база, способстваща за въвеждане на възможността за групиране и класифициране на морските плажове съобразно техните физико-географски дадености и видовете туристически услуги, които могат да бъдат предоставяни в рамките на дейностите по стопанисването им.

„Предложена е цялостна преработка на административно-наказателните норми с цел да бъде определена компетентността на органите при установяване на административни нарушения и налагане на наказания. Предвидена е процедура и ред за прилагане на принудителните административни мерки, като същите, доколкото не са административни наказания, могат да се прилагат самостоятелно или кумулативно с предвидените наказания” пише още в решението на правителството.


Напиши коментар:


Публикувай