1 945 1

Възстановените в Китай права на собственост

Шан - дзин Уей

Анализът е на Шан - дзин Уей за Project Syndicate. Той е бивш главен икономист в Азиатската банка за развитие и професор по китайски бизнес и икономика в Колумбийския университет.

Наскоро Китай прие нови мерки с цел още по-голяма защита на правата на собственост. Една от главните цели на подобна стъпка е осигуряване на дългосрочен икономически растеж. Но има още какво да се направи .

Три са основните цели на подобни мерки. Първата е да се ограничат възможностите на правителството да изземва собствеността както от предприемачи, така и от частни лица. Причината за това е, че в миналото законът определяше държавния сектор като „основата” на „социалистическата пазарна икономика”, а частният сектор беше негова „добавка”. С новите промени се дава не само „равен статут” на държавните предприятия и частните фирми, но и „еднаква закрила” на правото на собственост. Поне официално.

В последно време Китай е изправен пред нова вълна от изтичане на капитали. Отчасти тя е задвижвана от опасенията на предприемачите, че антикорупционната кампания на президента Си Дзипин, фокусирана върху държавни служители, може да се прехвърли и върху частния сектор. Отчитайки факта, че законите и наредбите в Китай, които регламентират бизнеса, са много сложи, а понякога дори противоречиви, е трудно предприемачите да не нарушат някое и друго правило.

Новите мерки са един вид прошка на „първородните грехове” – нерегламентирани или незаконни дейности или укриване на данъци от страна на частни предприемачи в началния етап на създадените от тях компании.

Програмата за амнистия в комбинация с по-високата степен на равенство между държави предприятия и частни фирми може да допринесе за разсейването на гъстия облак на несигурност, надвиснал над частния сектор, като насърчи предприемачите да запазят богатството и висококачествените специалисти в Китай.

Втората цел на новите мерки е да се премахне изземването на държавните активи от частни лица, включително и чрез работещи за собствена сметка мениджъри на държавни предприятия. Такава практика приема много форми, включително и продажбата на държавни активи под пазарната им стойност към свързани частни лица и търговия с вътрешна информация на фондовата борса.

Един положителен ефект от кампанията за борба с корупцията е потискането на това поведение. Дори и така, за да могат да отговарят на призива на Си за укрепване и разширяване на съществуващите държавни предприятия, е нужно съставителите на насоките да предложат повече мерки за свеждане до минимум на рисковете, произтичащи от лошо корпоративно управление.

Третата цел на новите мерки е да се насърчат иновациите. Факторите, които повишаваха икономическия растеж на Китай през последните няколко десетилетия – голямо количество на евтина работна ръка и внасяне на технологии, вече са със затихващи функции. Днес се набляга на увеличаване на производителността и местни иновации. Това обаче изисква висока защита на интелектуалната собственост.

Извършеното от мен проучване, съвместно с Чжуан Се и Чжан Сяобо, показва, че китайските фирми - най-вече тези в частния сектор- реализираха ръст в иновациите, и основно в получаването на патенти в страната и чужбина. Не е изненадващо, че те привлякоха мултинационални фирми и чуждестранни специалисти по търговско в опит по-добре да защитят интелектуалната си собственост. Ако правата на интелектуална собственост да станат по-сигурни, новите двигатели на растежа на Китай могат да получат значителна пара.

Но новите насоки не са достатъчни, за да гарантират този резултат.

Още веднъж, в програмата за амнистия на „ първородните грехове” на предприемачите все още липсват достатъчно подробности. Ако това позволява на властите да определят кои „грехове” са допустими, и точно по кое време, те са извършени, това може да създаде нови възможности за подкуп, засилвайки бремето върху предприемачите, отколкото да премахнат на несигурността.

Освен това, насоките не премахват предимствата за държавния сектор. Въпреки новите, по-равни условия, установени в насоките, финансовата система, която е доминирана от държавни банки, ще даде предимство на държавните предприятия по отношение на достъпа до финансиране и цената на капитала.

По същия начин, местните власти, които притежават по-голямата част от държавните предприятия, могат да се наместват доста в споровете, които възникват между техните собствени компании и частни фирми. За да се осигури истински равен статут между държавните предприятия и частните фирми, ще е нужно реформиране на финансовата система, както и правителството да продаде активи от тези държавни предприятия, които не са свързани с националната сигурност на Китай. Това са по-голямата част от компаниите.

Новата правна рамка на Китай за защита на правата на собственост дава много обещания. Но нейният успех ще зависи до голяма степен от това как тя се прилага, както и от степента, до която правителството ще проведе допълнителни реформи. В името на цялата световна икономика, единствената ни надежда е, че Китай е на прав път.

Превод: Милена Богданова/Венци Михайлов

Copyright Project Syndicate

Project Syndicate е най-големият по мащаб източник на коментари. Читателите на Факти.бг имат възможност да се докоснат до анализите и коментарите, както до мненията на европейски и световни лидери в различните области, политици, нобелови лауреати и граждански активисти по важните за света проблеми.

Китай


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • no name no face no number
    Отговор
    1 23:38  31.12.16
    Хм интересно по цял свят крадците и нечестните бизнесмени ги амнистират да ... и този свят скапан. Природата единствено се надявам да сложи точка на този порочен свят и тези същества.

Напиши коментар:


Публикувай