1 215 1

Без строежи върху къщи паметници на културата

Милена Богданова

Кметът на Варна Иван Портних е издал заповед, с която налага строителна забрана на имоти, предложени за деклариране като недвижима културна ценност в Националния институт по недвижими културни наследства (НИНКН), но процедурата за тях не е приключила. Поводът за подобна забрана е унищожаването на известната в Морска столица Розова къща. „Старите сгради паметници на културата с архитектурна и историческа стойност всеки ден изчезват, което е огромен проблем”, казва кметът Иван Портних преди дни пред медиите.

Заповедта се отнася за сгради, които са разположени в т.нар. защитени територии с режим на културно-историческа защита, (определени съгласно чл. 2, ал. 1 и чл. 4 от раздел I към специфичните правила и нормативи към ОУП на община Варна с оглед опазването на недвижимото културно наследство (Ткин):

1. зона Ц2- устройствена зона на стария градски център, съгласно списък - Приложение №1.

2. компактната градска територия с концентрация на недвижими културни ценности (Ткин 5), която включва :архитектурен и археологически резерват "Одесос-Варна" (Ткин А1) и охранителната му зона; групова недвижима културна ценност (архитектурен комплекс)- система от ансамбли по бул. "Княз Борис I" – бул. "Сливница" (Ткин А2); новопредложени с ОУП: групов паметник пл. "Независимост" – ул. "Преслав" и шест ансамблови паметника: бул. "Вл. Варненчик"; пл. "Метрополит Симеон"; бул. "Мария Луиза"; ул. "Братя Шкорпил"; бул. "Приморски" и Малки римски терми: с граници- описани в приложение №2 (Ткин А2*); паметникът на градинското и парково изкуство "Морска градина" (Ткин А3) и контактната й зона; единични културни ценности и градски части със съхранена градоустройствена структура с потенциал за опазване отразени в план-схемите по част "Културно-историческо наследство" към ОУП на община Варна.Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • Другата Варна
    Отговор
    1 16:47  15.02.17
    Браво кмете! Отдавна трябваше да го направиш. Виж какво става и по "Напйй се сам" - какви са тия строежи?

Напиши коментар:


Публикувай