987 0

„Български пощи“ продават имот в с. Соколово

Милена Богданова

На днешното си заседание Министерски съвет реши да бъдат продадени 220/1100 идеални части от недвижим имот, съсобственост на „Български пощи“ ЕАД в землището на с. Соколово, община Карнобат. Той представлява дворно място с площ от 1100 кв. м и сграда със застроена площ от 71 кв.м.

Продажбата ще бъде извършена чрез пряко договаряне със съсобственика на имота – физическо лице.

„Теренът не е необходим за основната дейност на „Български пощи“ ЕАД. Продажбата на неоперативни активи на дружеството е продължение на политиката на понижаване на разходите и увеличаване на приходите му” пише още в решението на правителството.Напиши коментар:


Публикувай