2 013 2

Влияят ли сътресенията в Европа на имотния пазар

Влияят ли сътресенията в Европа на имотния пазар
Снимка: АР/БТА
Милена Богданова

Вероятно голяма част от инвеститорите в имоти, които решават да ги продадат или пък тези, които възнамеряват да придобият недвижимост, си задават въпроса до каква степен политическите и икономически сътресения в Европа дават отражение на пазара. Оказва се, че имотният сектор остава стабилен въпреки наличието на дестабилизация на Стария континент. Наблюдава се ясно връзката между увеличаването на броя на работните позиции, базирани в офиси и инвестициите в съответния сегмент на недвижимите имоти през последния икономически и инвестиционен цикъл. „За запазването на този тренд е необходимо, приоритетът на европейските градове да остане фокусиран върху създаване на повече висококачествени офис-базирани работни места, което ще се отрази позитивно и на търсенето на такъв тип активи от страна на наематели и инвеститори”, посочват от компанията Colliers International.

„С Brexit, засилването на популизма в Европа и новият политически режим в САЩ, можем да кажем, че се очакват сериозни трансформации. Все пак, продължаваме да наблюдаваме икономически растеж в Европа, а недвижимите имоти запазват притегателната си сила за инвестиционния капитал в глобален аспект, привлечени от нивата на възвръщаемост и доход”, коментира Деймиън Харингтън, ръководител „Пазарни проучвания”.

През 2017 г. и в следващите години, Европа ще продължава да предлага възможности, но инвеститорите ще трябва да са подготвени за по-малки приходи (като плащат високи покупни цени). Въпреки че на повечето пазари беше налице увеличение на инвестиционните печалби през 2016 г., голяма част от тях са по-малко зрели, периферни пазари и по-високия инвестиционен интерес може да не се задържи във времето, особено с изчерпването на алтернативите. От пазарите, на които е имало растеж през 2016 г. Испания, Холандия и Полша притежават реален потенциал и мащаб да задържат инвестиционния интерес; Финландия, Чехия, Унгария и Румъния, в по-малка степен. Все пак, всяка от тези държави има специфични политически (и съответно пазарни) предизвикателства за преодоляване.

Ето и основни изводи от доклада:

1. Инвестициите в офисни и първокласни търговски площи са най-големи, но интересът към жилищни имоти нараства

Промените от демографски, технологичен и потребителски характер продължават да определят динамиката на търсене на недвижими имоти в различните градове. Въпреки че офисните и търговските площи продължават да бъдат най-популярни сред инвеститорите, с респективно 60% и 30% от общия обем на инвестиционните сделки в 25 от главните европейски пазари към края на 2016 г., налице са достатъчно доказателства за нарастващ интерес и към други активи. Растежът на инвестициите в жилищни имоти в големите градове надхвърля този в другите сегменти и достига нива от над 10% от инвестиционния обем в градовете.

Логистичните имоти са статични през разглеждания период, но очакваме това да се промени в бъдеще. Структуроопределящите двигатели на търсенето привличат вниманието към сектора, но за да се състезава успешно с другите сегменти и да генерира приходи, е необходима креативност и взимане на определени решения.

Активността в сектора на хотелите като цяло изглежда ограничена в региона, но също отбелязва по-голяма динамика. От 2007 г. насам е нараснала с 230 базови точки, а обемите през 2016 г. са били с една трета повече от средното за периода. Въпреки конкуренцията от AirBnB, градовете в Европа продължават да отбелязват високи заетост и средна цена на стая, които постепенно се покачват от 2012 г.

Възвръщаемостта от сделките с търговски и офисни имоти запазва стабилни нива, но все още не е достигнала резултатите от 2007 г. Жилищните площи са с най-ниска възвръщаемост, равна на тази от 2007 г. Хотелите надминават и най-високия си резултат до момента.

2. Търсят се парцели за изграждане на проекти

Заедно със спада в продажбите на земя в Европа, сделките с парцели за строителство в големите европейски градове намаляват от 8.13% през 2007 г. до 3.25% към края на 2016 г. Инвеститорите и строителите ще бъдат внимателни, преди да предприемат действия в условия на настъпване на етап на зрялост на инвестиционния цикъл.

3. Разнообразна картина в Европа

От 2015-2016 г. е налице равно разпределение между градовете, в които е налице увеличение на инвестиционната активност и тези, при които има спад. Обемите в Европа, Средния Изток и Азия са се свили с около 27% на годишна база през 2016 г., но въпреки общото намаление на броя на сделките и обемите, картината е много разнообразна.

При половината от пазарите е регистрирано нарастване на активността през 2016 г. Сред тях са Холандия, Испания, Ирландия, Финландия, Чехия и Унгария, както и Швеция, Полша и Румъния, но при последните три е с по-бавен темп. Няколко големи транзакции са се случили и в периферните пазари – Балтийските държави, Гърция, Украйна и Хърватска.

„Намаляването на броя на сключените сделки през 2016 г. се дължи основно на по-слабата активност на основните пазари – Обединеното Кралство, Франция и Германия, където са се случили 60% от инвестиционните транзакции през последните 10 години. Спад има и на други големи пазари, в резултат на предизвикателства от икономически и политически характер – напр. Италия, Русия и Турция. Намаляващият продукт и високите цени са основните причини за свиване на обемите и понижаване на активността в Норвегия, Дания и Швейцария”, допълва Дайвъл.


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 3333333
  Отговор
  1 20:39  16.03.17
  Повишаването на лихвите в САЩ, определено ще повлияе на лихвите по кредитите. Дали по - скъпите кредити пък няма да повлияят на цените на имотите?
 • бай Либен
  Отговор
  2 07:57  17.03.17
  Бих се изненадал ако не повлиаят. Повишението вече е факт - https://vesti.bg/sviat/amerika/sasht-sa-na-praga-na-falita-6066741

Напиши коментар:


Публикувай