1 884 0

Нови места за издаване на кадастрални карти

Нови места за издаване на кадастрални карти
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова

От днес (23 юни 2016 г.) в Направление Архитектура и градоустройство (НАГ) към Столична община, намиращо се на ул. „Сердика“ № 5 се предоставят кадастрални услуги. До края на юни изнесен офис ще заработи и на ул. „Кракра“ № 3 в София, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков.

Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) е административният орган от структурата на министерството, предоставящ най-много административни услуги за граждани. Общата цел на правителството е да облекчим режимите, така че гражданите да получават по-качествено, по-бързо и по-достъпни услуги”, каза Нанков.

В столицата вече работят четири изнесени работни места – в районните администрации „Нови Искър“, „Надежда“, „Люлин“ и „Подуяне“, а до края на следващата седмица такова ще заработи и в район „Илинден“.

Кадастралната карта е електронна и общодостъпна. Показва местата с кадастър в страната, като стига до ниво имот и от нея може да се получава информация за сградите. „Това поражда въпроса защо някои администрации и нотариуси изискват удостоверение на цена от 20 лв. за наличие или липса на кадастрални данни за дадено населено място или район в страната”, коментира министърът. Затова още днес ще бъдат уведомени Нотариалната камара и общинските администрации, че тази услуга се прекратява, защото справката може да се направи безплатно на Кадастрално-административната информационна система на АГКК на адрес https://kais.cadastre.bg/.

Регионалният министър съобщи още, че предстои да бъде преустановено изискването на официални документи и данни за провежданите административни производства на общински администрации, като за намаляване на административната тежест ще бъде проведена и среща с Националното сдружение на общините в Република България.

Министър Нанков съобщи, че се планира и в София да бъде въведена работещата вече в област Ловеч добра практика, в резултат от която услугите се заявяват електронно, необходимите за гражданите документи се изработват и те ги получават на собствения си адрес, доставени с куриер. Той напомни, че издадените по електронен път скици имат същата сила на удостоверителен документ, като тези на хартиен носител.

Безплатно за гражданите е нанасянето на промени в кадастралната карта, които касаят собственост върху апартаменти в жилищни сгради, други сгради и имоти. Заявените по електронен път услуги са с 30% по-евтини. Срокът за предоставяне на обикновена услуга е 7 дни, а за бърза услуга - 3 дни поради необходимостта от проверка на данните, касаещи вещни права и имотни граници.

От началото на 2017-а в София са подадени над 33 000 заявления за предоставяне на услуги от АГКК или 6800 заявления месечно. В резултат са издадени 4500 скици за имоти и сгради, 4800 схеми за самостоятелни обекти в сгради, над 3000 удостоверения, в това число удостоверения за приемане на проекти за изменения на кадастралната карта и кадастралния регистър, и други. Само 3080 заявления са подадени чрез електронния портал, а 619 са заявените от нотариуси с електронен подпис.

С безплатен достъп може да се провери как е отразена информацията за даден имот в кадастралната карта, като при наличие на грешки поправката може да се заяви по електронен път, допълни заместник-министър Валентин Йовев.

До края на следващата година трябва да приключи преобразуването на данните от картата на възстановената собственост на земеделските земи в кадастралната карта, стана ясно от изпълнителния директор на АГКК инж. Михаил Киров.Още по темата

 • АГКК с нов офис в София

  АГКК с нов офис в София

  Агенцията по геодезия, картография и кадастър има нов изнесен офис в София. Гишето се намира на ул. "Кракра" № 3. С отварянето на новото ...
  30.06.2017
  4 376
  0

Напиши коментар:


Публикувай