1 737 0

Ръст в строителството

Ръст в строителството
Снимка: Shutterstock
Милена Богданова

С 1.4% се е повишил индексът продукцията в сектор „Строителство“, през ноември спрямо октомври на миналата година, сочат данните на Националния статистически институт. През ноември миналата година индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от предходния месец, като продукцията от сградното строителство нараства с 1.9%, a от гражданското/инженерното отчита спад от -с 0.6%.

Разглеждайки данните на годишна база ноември 2016 г.-ноември 2017 г. увеличението е 7.9%. Ръстът се дължи на положителния темп при сградното строителство, където увеличението е с 12.2%,а при гражданското/инженерното строителство - 2.8%.Напиши коментар:


Публикувай