3 252 2

Смениха собствеността на редица имоти

Променят статута на специализирана болница

Смениха собствеността на редица имоти
Снимка: Shutterstock

Правителството предостави безвъзмездно за управление на Министерството на икономиката част от имот - публична държавна собственост за осъществяване на дейността му. Имотът се намира в ж.к. „Изток“, ул. „Лъчезар Станчев“ № 13 и представлява три помещения от сградата. Досега имотът е управляван от Министерството на здравеопазването, но вече е с отпаднала необходимост за ведомството.

Съгласно друго правителствено решение на община Лъки се прехвърлят безвъзмездно имоти - частна държавна собственост, намиращи се в землището на село Манастир в общината. Те представляват водностопански съоръжения и са с обща площ 17,8 дка. Имотите ще бъдат предоставени от общината на ВиК ЕООД гр. Пловдив за изграждане на обект „Допълнително водоснабдяване на гр. Лъки“.

Имот-публична държавна собственост се обявява за имот - частна държавна собственост и се прехвърля безвъзмездно в собственост на община Русе. Поземленият имот с площ от 1031 кв. м и построени в него пет сгради се намира на ул. „Александровска“ № 29 в общинския център. Той ще бъде използван от общината за създаването на единна инфраструктура с цел обособяването на места за провеждане на образователни и младежки дейности от общината съгласно приетия Общински годишен план за младежта на община Русе. Ползвателите - учебни заведения, студентски, ученически клубове и ученици, ще бъдат допускани без заплащане. Имотът досега е управляван от Регионалния инспекторат по образованието – Русе към Министерството на образованието и науката, но е с отпаднала за ведомството необходимост.

От публична в частна държавна собственост се променя статутът и на имот, управляван Министерството на земеделието, храните и горите за нуждите на Териториално поделение „Държавно горско стопанство – Троян“. Имотът се намира в град Троян и представлява терен с площ 459 кв. м заедно с построената в него сграда със застроена площ 105 кв. м. Той не се използва от горското стопанство и промяната на статута ще даде възможност за по-ефективното му използване и извършване на разпоредителни действия с него.

С друго Решение на правителството статутът на имоти в село Царев брод се променя от публична държавна на частна държавна собственост. Имотите представляват пет сгради, част от психоневрологична болница в селото. Промяната в техния статут се предприема с цел уреждане на съществуващи дългогодишни сложни правни и фактически отношения между собствениците им, Държавната психиатрична болница - Царев брод и Католическата монашеска общност „Сестри Бенедиктински“, и предоставяне на възможност за предприемане на последващи разпоредителни действия с тях.

Променя се също статутът на имот в гр. Лом, предоставен за управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Имотът с площ 1153 кв. м, заедно с построената в него четириетажна административна сграда, става частна държавна собственост. В момента той е предоставен за управление на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“, но не се ползва за нуждите на пристанището за обществен транспорт с национално значение. С решението на правителството се дава възможност за по-голяма оперативност и гъвкавост при управлението на имота. Ще се създадат предпоставки за реализиране на допълнителни приходи, включително чрез отдаване под наем на помещения от административната сграда.

Имот - публична държавна собственост, преминава в управление на областния управител на област Благоевград съгласно Закона за държавната собственост. Досега той е бил в управление на Висшия съдебен съвет, но се отнема от ведомството поради отпаднала необходимост за съдебната власт. Имотът с площ 100 кв. м. се намира в град Благоевград и представлява самостоятелен обект в сграда с предназначение за парокотелна централа.

България

Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • хе хе прехвърлат
  Отговор
  1 22:05  05.12.18
  на икономиката части от физиотерапията в Дианабад!! Некой гейбераст пак ще се облажи!
 • Няма измъкване
  Отговор
  2 08:11  06.12.18
  Сигурно Горанов си е преписал имота на името на друг собственик. Само номера правят. Само се крият и гледат как да си спасят кожите.

Напиши коментар:


Публикувай