4 224 1

Променят статута на редица имоти

Променят статута на редица имоти
Снимка: Shutterstock
Антония Стефанова

Правителството реши да предостави безвъзмездно за управление имоти и части от имоти - публична държавна собственост, на Държавната комисия по сигурността на информацията. Имотите се намират в областите Кърджали, Плевен и Варна и досега са били стопанисвани от Министерство на вътрешните работи. Поради отпаднала необходимост за нуждите на МВР, правото на управление върху имотите се отнема от ведомството и се прехвърля на ДКСИ.

На община Несебър, област Бургас, се прехвърля безвъзмездно правото на собственост върху имоти - частна държавна собственост. Имотите, намиращи се в землището на гр. Несебър, са необходими за реализацията Обект „Разширение на път с. Кошарица - к.к. „Слънчев бряг“, предвиден с одобрен подробен устройствен план - парцеларен план, и определен за общински обект от първостепенно значение.

Община Бургас получава правото на собственост върху девет имота - държавна собственост. Те се намират в местността „Рибарско пристанище“ (бивша местност „Ченгене скеле“) и са с обща площ от 27 391 кв. м. Имотите ще бъдат използвани за реализацията на проекти, свързани с опазването на околната среда, съхраняването на местната културна идентичност и облагородяването на местността. Община Бургас възнамерява да реализира проект „Изграждане на етнографски културно-туристически комплекс“, който ще бъде предложен за финансиране по приоритетна ос 6 „Регионален туризъм“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020 г. Предвижда се благоустрояване на посочените имоти и изграждане на цялостен културно- туристически продукт с експозиционен и етнографски характер, с обособена зона за площадно пространство, пикник зона и зона за разходки на открито, крайбрежна алея и паркинг за осигуряване на условия за отдих и туризъм на населението и гостите на общината, като до тях ще бъде осигурен широк и свободен достъп. Проектът цели да утвърди и популяризира рибарството като традиционен занаят за региона чрез развитие на морската култура на населението, особено на младата аудитория. Експлоатацията на бъдещия културно-туристически комплекс ще бъде изцяло свързана с популяризиране на нематериалното културно наследство на местната рибарска общност. Така ще се създадат условия и за съхранение на сектор „Рибарство“ и за развитие и запазване на традициите в рибарския занаят. Община Бургас има намерение да реализира и проект „Изграждане на покрита лодкостоянка в акваторията западно от м. „Рибарско пристанище“ (бивша м. „Ченгене скеле“)“, одобрен за финансиране по Програма за морско дело и рибарство, процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки“.

Министерският съвет прие също решение за продажба на имот, собственост на Република България в американския щат Ню Джърси, околия Берген, район Франклин Лейкс, Франклин Фармз, 355 Фрийманс Лейн, парцел № 10, кв. 1107. С приемането на проекта на решение на МС българската държава ще се освободи от имот с отпаднала необходимост, за който към момента се отделя финансов ресурс както за поддръжка състоянието на имота, така и за заплащане на задължителни данъци и такси. Посоченият имот е придобит от българската държава по силата на договор за покупко-продажба от 21.12.1972 г., актуван с Акт за публична държавна собственост № 021/11.03.1999 г.

България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • Госъ
    Отговор
    1 00:32  13.08.19
    Аиде държавните имоти на безценицс за жилищни комплекси, а земите на частните лица за зелени площи :)

Напиши коментар:


Публикувай