1 080 0

Министерство получава атрактивен имот

Правителството се разпореди с недвижими имоти

Министерство получава атрактивен имот
Снимка: БГНЕС

Правителството реши да предостави на Министерството на образованието и науката имот - публична държавна собственост в гр. Велинград за нуждите на Национална професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“. Имотът включва два самостоятелни обекта в сграда. Единият е със застроена площ от 800 кв. м, а вторият е с големина 303 кв. м. Те ще се ползват за създаването на общежитие и стол за хранене на учениците от професионалното учебно заведение.

Правителството разреши също така „БДЖ-Товарни превози” ЕООД (БДЖ-ТП) да продаде неоперативни активи, собственост на дружеството, на Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ). Решението предвижда чрез пряко договаряне и на цена не по-ниска от тяхната пазарна стойност, определена от независим оценител, да бъдат продадени общо петнадесет имота. В решението се посочва още, че след прехвърлянето на имотите към НКЖИ два от тях се обявяват за публична държавна собственост. С продажбата им, БДЖ-ТП ще може частично да погаси натрупаните финансови задължения към НКЖИ по схемата „дълг срещу собственост“.

Учредява се възмездно безсрочно ограничено вещно право - сервитут, върху част от имот - публична държавна собственост, в полза на „Електроразпределение Юг“ ЕАД - Пловдив. Частта от имота - публична държавна собственост, се намира в гр. Бургас и е с площ от 61 кв. м. Тя се засяга от частично кабелиране на 4 въздушни електропроводни линии и полагане на 2 нови подземни кабела. Пределеното по реда на Закона за устройство на територията парично обезщетение за учредяване на сервитутното право - право на прокарване върху част от имота - публична държавна собственост, е на стойност 1 904,42 лв. без ДДС.

Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 2 гласа.