1 133 0

Осъдиха шефове на "Топлофикация - Шумен"

Осъдиха шефове на "Топлофикация - Шумен"
Анжелина Димитрова

Окончателна осъдителна присъда за бившия изпълнителен директор на „Топлофикация“ в Шумен инж. Юлиян Тодоров и за началника на котло-турбинния цех в дружеството и член на постоянна комисия по управление на държавните резерви и военновременните запаси инж. Илиян Лазаров, след като със свое решение Върховният касационен съд остави в сила присъдата на Варненския апелативен съд, произнесена на 28 септември 2015 г.

С нея беше отменена изцяло присъдата на Шуменския окръжен съд, който признал двамата подсъдими за невинни и ги оправдал по повдигнатите от Окръжната прокуратура в Шумен обвинения за извършени общостопански престъпления.

С присъдата на Варненския апелативен съд, постигната след протест на Окръжната прокуратура в Шумен, поддържан и от представителя на Апелативната прокуратура във Варна, двамата подсъдими са осъдени на по 1 година лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок и са лишени от права да заемат ръководни длъжности в държавни или общински търговски дружества.

Юлиян Тодоров няма право да ръководи държавно или общинско търговско дружество за срок от две години, а Илиян Лазаров - за срок от 1 година.

Бившият изпълнителен директор на „Топлофикация“ в Шумен Юлиян Тодоров е бил признат за виновен за това, че в периода 16 септември 2004 до 6 януари 2005 г. при условията на продължавано престъпление в качеството му на длъжностно лице съзнателно сключил две неизгодни сделки за продажбата на 3000 тона мазут с отклонения в показателите по БДС, което довело до намаляване наполовина на пазарната цена на горивото. От това ръководеното от него дружество било ощетено с 297 010 лева, като деянието представлява особено тежък случай.

Инж. Тодоров бил признат за виновен и по второто обвинение в обвинителния акт на Окръжната прокуратура в Шумен – за умишлена безстопанственост. В периода 16 март 2005 до май 2005 г. като длъжностно лице той не упражнил достатъчен контрол върху дейността на другия подсъдим, който отговарял като длъжностно лице за дейностите по управление, отчитане и приемане на съхраняваното гориво. Така били закупени 2062 тона мазут без сертификат за качество, който не отговаряли на стандартите. От сделката последвали значителни щети за дружеството в размер на 384 918 лева, което представлява особено големи размери, като и по това деяние съдът е приел, че случаят е особено тежък.

С въззивната присъда на Апелативния съд във Варна, оставена в сила от Върховния касационен съд, вторият подсъдим – инж. Илиян Лазаров, е признат за виновен също за умишлена безстопанственост. Като длъжностно лице в периода от 16 март 2005 до май 2005 г. – началник на цех и член на постоянната комисия по управление на държавните резерви и военновременните запаси, той нарушил редица подзаконови разпоредби и не положил грижи за изпълнение на възложената му работа по управление, отчитане и приемане на закупените 2062 тона мазут без сертификат за качество, които не отговаряли на параметрите по БДС и на договора за съхранение на военновременните запаси.

Причинената щета от умишлената безстопанственост за „Топлофикация“ в Шумен е значителна – в размер на 384 918 лева – особено големи размери, и особено тежък случай.

Това е второ произнасяне по делото на трите съдебни инстанции. Решението на ВКС е окончателно и е влязло в сила на 29 юни 2016 г.

Шумен / България


Напиши коментар:


Публикувай