1 283 0

10 г. затвор за бивш служител на МО

Калина Петрова

Присъда от 10 г. затвор при първоначален „строг“ режим за присвоени 994 896 хил. лв., собственост на Министерство на отбраната, получи Димитър Илиев - бивш директор на Териториална дирекция - Варна при Изпълнителна агенция „Социални дейности на МО" по внесен обвинителен акт на Военноокръжна прокуратура – Сливен.

Присъдата произнесе Сливенски военен съд, който се произнесе за присвояването на парични средства в „особено големи“ размери - 994 896 хил. лв., собственост на Министерство на отбраната. На Димитър Илиев е наложено наказание лишаване от свобода за срок от 10 г., които да изтърпи в затвор или затворническо общежитие от „закрит тип“ при първоначален „строг” режим, както и конфискация на част от имуществото му - апартамент в кк “ Св.Св. Константин и Елена“- гр. Варна и гаражна клетка.

Подсъдимият Илиев е лишен от право да заема държавна или обществена длъжност, или да упражнява професия, свързана с управление, съхранение, контрол или отчитане на финансови или стоково – материални средства за срок от 10 г. Той е осъден да заплати на Изпълнителна агенция „Военни клубове и военно почивно дело“ сумата от 994 896.21 лв., ведно със законните лихви, представляваща обезщетение за причинените имуществени щети.

През периода от 06.04.2007 г. до 18.12.2007 г. в гр. Варна, в курортен комплекс „Св.Св. Константин и Елена“, Илиев в качеството му на длъжностно лице – директор на Териториална дирекция – Варна към ИА „Социални дейности на МО”, при условията на продължавано престъпление, присвоил парични средства в особено големи размери - 994 896 хил.лв., собственост на Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” – София, връчени в това му качество, да ги управлява, като деянието представлява особено тежък случай.  Илиев разпоредил превеждането на присвоената сума с бюджетни платежни нареждания по сметка на юридическо лице – изпълнител на обществена поръчка за заплащане на дейности, които на практика не са били осъществени. За улесняване на длъжностното присвояване подсъдимият Илиев в кръга на службата си съставил и използвал множество официални удостоверителни документи, в които удостоверил неверни обстоятелства, относно количеството на СМР и на доставено и монтирано оборудване.

Същото лице е осъдено и по четири досъдебни производства, след внесени обвинителни актове от прокурори при ВОП - Сливен в Сливенски военен съд с присъди съответно на шест години, три години и шест месеца, две години и шест месеца и две години и три месеца лишаване от свобода за присвояване на средства собственост на Министерство на отбраната, като престъпленията са свързани също с осъществяване на процедури по ЗОП и НВМОП.

За гореизложените присъди са публикувани съобщения на сайта на прокуратурата от 9 ноември 2015 г. и 20 май 2016 г.

 

 

Сливен / България

Още по темата

Напиши коментар:


Публикувай