1 786 0

Обвиниха кмета на Челопеч, отстраниха го от длъжност

Калина Петрова

На 06.01.2017 г. Специализирано звено „Антикорупция“ – СДГП привлече като обвиняем Алекси Кесяков – кмет на община Челопеч в престъпление по служба.

Разследването на СЗА-СГП е образувано от ОП София през юни 2016 г., а с постановление на главния прокурор е разрешено разследването да се проведе под ръководството и надзора на специализираното звено „Антикорупция“ при Софийска градска прокуратура.

Алекси Кесяков е обвинен в това, че на 28.04.2014 г. в с. Челопеч, в качеството си на длъжностно лице, заемащо отговорно служебно положение – кмет на Община Челопеч е нарушил служебните си задължения, регламентирани в ЗМСМА, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор и Вътрешните правила за изграждане и функциониране на системите за финансово управление и контрол в община Челопеч. От деянието му са настъпили немаловажни вредни последици от имуществен характер – ощетяване на бюджета на общината с 50 000 лева и са настъпили значителни вредни последици от неимуществен характер, а именно: нарушаване на финансовата дисциплина на община Челопеч, уронване на престижа и разколебаване на общественото доверие в общинската администрация, като орган който осъществява местното самоуправление в страната.

Разследването на СЗА е установило, че кметът на Челопеч е разпоредил по телефона на главния счетоводител на общината да изготви и подпише платежно нареждане, с което общината е превела на консорциум сумата от 50 000 лева. В платежното нареждане, по указание на Кесяков е било вписано като основание за превода несъществуващо правно основание – „ искане 3 по договор“, като кметът е знаел, че такова плащане не се дължи. Към същият момент консорциумът е участвал в процедура, обявена от община Челопеч, за текущ ремонт на основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ и в сградата на ОДЗ „Х. Кр. Андерсен“ в с. Челопеч. Едно от изискванията за допускане до процедурата е било наличност на парични средства в банкова сметка и представяне на банкова референция за това.

По досъдебното производство са изискани множество документи, разпитани са свидетели и са събрани доказателства чрез специални разузнавателни средства.

По искане на СЗА - СГП, Окръжен съд – София отстрани от длъжност кмета на община Челопеч.

Алекси Кесяков е с мярка за неотклонение „Подписка“.

Разследването продължава.

София / България


Напиши коментар:


Публикувай