864 0

Представиха първата книга за Апостол Николаев-Струмски

Доц. д-р Стефка Венкова изследва живота и творческия път на видния музикален деец

Константин Карагьозов

Днес в Заседателната зала на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" бе представена книгата на доц. д-р Стефка Венкова "Апостол Николаев-Струмски: живот, вдъхновен от музиката".

Апостол Николаев-Струмски е емблематична личност за българската църковна музика. Роден през 1886 година в София, той композира и ръководи църковни хорове. Сред най-известните му творби е музика за „Велико славословие“, която днес е сред най-често изпълняваните композиции православна музика.

Монографията на доц. д-р Стефка Венкова е първото изследване за живота и творческия път на видния деец на българската църковна музика. Неговата музика звучи в храмовете и до ден-днешен. Получила е висока оценка както от съвременниците си, така и от поколенията след това. Авторската църковна музика на А. Николаев-Струмски е от най-изпълняваните и записвани.

Книгата е посветена на живота, музикалната дейност и творчеството на композитора. Описани са и са изведени основни стилови особености на неговото композиционно творчество, очертано е неговото място и принос в българската муикална култура.

България


Напиши коментар:


Публикувай