3 091 0

Магична поява на "Янините девет братя" от Любомир Пипков

Константин Илиев нарича тази творба „най-българската от всички български опери

Пламен Карталов
Пламен Карталов
Светослава Ингилизова

Очакването на музикалната ни общественост съвсем скоро ще бъде възнаградено с новата постановка на Софийската опера и балет на ненадминатия шедьовър на Любомир Пипков – величавата му оперна творба „Янините девет братя“!

Режисьорът Пламен Карталов е пристъпил към реализацията на това знаменателно произведение от националната ни музикална съкровищница, мобилизирайки за тази заветна цел един творчески екип от най-изтъкнатите и от съвсем млади артисти на първия ни оперен театър.

На времето той бе казал: „Янините девет братя е тема, в която се оглеждат много причини и много поводи, за да кажем, че тази тема както вчера, така и днес, и винаги ще остане да отеква като тъмен звън от камбана, звън, напомнящ за една цяла народна трагедия. В нея сякаш всички действащи лица с постъпките си от миналото са останали да живеят и днес“.

Самият Любомир Пипков през 1957 споделя: „ В тази опера исках да видя миналото на своя народ от съвременни позиции, да разкрия правото на един живот, пълен с мъдрост, опит и вяра в бъдещето … Върху фона на средновековието аз противопоставих два образа – светлия образ на резбаря Ангел срещу образа на Георги Грозника. Помъчих се да отправя укор към тогавашните тъмни сили, които сечаха ръцете на напредничавия човек у нас. Може ли да се каже, че това е бягство от съвременността? Струва ми се, че с историческия сюжет аз решавах съвременни задачи“. И още нещо добавя той:

„Творчески винаги ме е вълнувал проблемът за изграждане на български музикален стил. Винаги съм смятал, че той трябва да се оформи с помощта на три огромни фактора: опита от световната класическа музика, нашето песенно и ритмично богатство и историческия момент, който внася съдържание в творбата“. Това верую на незабравимия ни композитор дава основание да се направи заключението, че „Любомир Пипков преодолява етнографското боравене с местната музикална традиция и консерватизма в творческата приемственост, откривайки новите хоризонти на едно самостоятелно творчество“.

С небивало прозрение френският преподавател Пол Дюка оценява още в началния етап творческото начинание на младия си възпитаник Любомир Пипков: „Вие изравяте от земята един стил. Ако това произведение завърши така, както е започнало, ще бъде един шедьовър!“ Константин Илиев след четвъртата постановка на „Янините девет братя“ през 1984 г. продължава да нарича тази творба „най-българската от всички български опери. Този катехизис на нашето национално музикално творчество!“ Според него: „Само една кръвна връзка с манталитета, бита и изкуството на народа, една безгранична синовна любов към напуканите ръце на българина могат да родят произведение, като „Янините девет братя“.

По-късно изтъкнати музикални дейци ще отправят към достойнствата на това оперно заглавие своите искрени похвални слова:

„Когато един оперен театър постави „Янините девет братя“, това означава, че той се включва в решаването на съдбоносни проблеми на българската музикална култура“ (Иван Хлебаров).

„Сред многобройните му основни достойнства ще се огранича да наблегна на едно: до каква степен необичайността на музикално-театралното мислене на Пипков в тази творба, тези тъй модерни като днешно средство обрати и вметки в хода на събитията вътре в самото действие, прозвучава с двойна сила при намерената еднородност на стилистиката „ключът“ за средновековно зрелище. Зрелище пъстро и дълбоко като народопсихология, постигнало пределна четливост в решението с коренището и родовото дърво на българина, от което зловещо изригва Злото и така красиво и тъжно звучи Доброто. … Чрез тази опера ние трябва да показваме на какво е способен българският гений и трябва да я подкрепяме с всички сили. Любомир Пипков заслужава нашето преклонение!“ (Розалия Бикс)

В новата постановка на Софийската опера и балет ще видим и чуем в главните роли: Майката – Иванка Нинова и Румяна Петрова; Яна – Габриела Георгиева, Лилия Кехайова и Мариана Цветкова; Георги Грозника – Петър Бучков и Светозар Рангелов; Ангел – Костадин Андреев и Хрисимир Дамянов; другите братя – Ангел Антонов, Емил Павлов, Калин Душков, Росен Ненчев, Валентин Ватев, Николай Войнов и Стефан Димитров.

В останалите роли участват изтъкнати солисти от творческия състав и хорът на Операта.

Премиерата е на 22 март 2018 г. от 19,00 ч. Останалите представления ще бъдат на 28, 29 и 30 март 2018 г. също от 19,00 ч.

България


Напиши коментар:


Публикувай