1 836 0

Колко е опасен тромбът?

Колко е опасен тромбът?
Стефанаки Йоанис

Фомирането на тромб стои в основата на възникването на редица животозастрашаващи състояния – острите сърдечносъдови и мозъчносъдови инциденти, белодробната тромбемболия и др., обобщава Puls.bg

Профилактика на тромбообразуването се налага както при установен повишен риск от неговата поява, така и след прекаран вече остър съдов инцидент.

Какво представлява тромбообразуването?

Тромбообразуването е по същество нормален физиологичен процес. В някои случаи обаче се наблюдава повишена склонност на организма към формирането на тромби, което обуславя и по-висок риск от настъпването на остри съдови инциденти.

В патогенезата на тромбообразуването стоят три важни механизма:

Увреда на съдовата стена – при травма, артериална хипертония, съдови заболявания - васкулити, захарен диабет и др. Нормално съдовият ендотел притежава антитромботични свойства, които възпрепятстват адхезията на тромбоцити към съдовата стена и последващата им агрегация и формиране на тромб. Увредата на съдовата стена при редица заболявания, в такива случаи, е свързана с повишен риск от тромбообразуване;

Нарушена хемодинамика – нарушение в нормалния кръвен ток. Както забавянето на кръвния ток – при хипотония, така и неговото усилване – при артериална хипертония имат отношение към процеса на тромбообразуване. Артериалната хипертония има водеща роля в увреждането на съдовата стена, а оттам и във формирането на атероматозна плака и последващата тромбоза. Тя е и основен фактор за откъсването на тромб от първоначалното му място и навлизането му в кръвния ток – тромбоемболия. Забавянето на кръвния ток, от друга страна, е свързано със застой на кръвните клетки и повишена склонност към тромбообразуване;

Увеличен кръвен вискозитет – увеличен брой на формените елементи в кръвта за сметка на плазмата. Това от една страна може да се дължи на истинска полицитемия, каквато се наблюдава при някои хемaтологични заболявания, a от друга страна, на състояния, свързани със загуба на течности от организма – при дехидратация, изгаряния, големи кръвоизливи и др.

В голяма част от случаите, в процеса на образуването на тромбите взема участие повече от един механизъм.

България


Напиши коментар:


Публикувай