2 163 0

Поучителна история за семената на любовта

Поучителна история за семената на любовта
Събина Андреева

Един велик крал имал трима сина и искал да избере един от тях за свой наследник. Това било много трудно, защото и тримата били много мъдри и много смели. А пък били и близнаци – всички на една и съща възраст, така че било невъзможно просто да избере най-големия. Посъветвал се кралят с кралския мъдрец и той му подсказал какво да направи.
Кралят се върнал у дома и помолил да дойдат при него и тримата му синове. Дал на всеки по една торба със семена на цветя и им казал, че тръгва на поклоническо пътуване:
— То ще продължи няколко години — една, две, три, може и повече. И това е изпитание за вас. Тези семена ще ми ги върнете, когато се върна от пътуването си. Този, който ги запази най-добре, той ще стане мой наследник.
И кралят потеглил на път.
Първият син си помислил: "Какво да правя със семената?" Сложил ги в железен сейф – когато баща му се върне, те ще бъдат такива, каквито са били.
Вторият син си помислил: "Ако ги пазя така, както прави брат ми, те ще умрат. А мъртвите семена – изобщо не са семена". Отишъл в магазина, продал ги и получил пари. При това си помислил: "Когато се върне баща ми, ще отида в магазина и ще купя нови семена, ще ги дам на баща ми по-добри, отколкото са били".
А третият син отишъл в градината и пръснал семената навсякъде, където имало свободно място.
След три години, когато баща им се върнал, първият син отворил сейфа си. Семената били умрели и започнали да вонят. Бащата казал:

- Какво е това? Нима такива семена ти дадох? Те трябва да са способни да цъфнат с цветове и да миришат прекрасно, а тези семена вонят! Това не са моите семена!

Синът му възразил, че това са същите семена, но бащата казал:

- Ти си материалист!
Вторият син се втурнал към магaзина, купил семена, върнал се вкъщи и ги поднесъл на баща си. Но бащата казал:

- Но тези не са същите. Ти мислиш по-добре, но все пак това не е качеството, което бих искал да видя в теб. Ти си психолог.
Обърнал се към третия син с голяма надежда, но и страх едновременно. "Какво ли е направил той?" А третият син повел баща си към градината, където навсякъде цъфтяли милиони цветя. И синът казал:

- Това са онези семена, които ти ми даде. Щом узреят семената им, аз ще ги събера и ще ти ги върна.

Бащата се зарадвал на делото на сина си и казал:

- Ти си моят наследник. Ето така трябва да се постъпва със семената!
Този, който трупа, не разбира живота, който пресмята също ще го изгуби. Само съзидателният ум може да го разбере. В това е красотата на цветята – те не могат да се трупат и държат на склад.

Те олицетворяват Бога – не е практично да пестиш и трупаш.

Те символизират любовта – а любовта не може да се пази в склад.

Не е случайно това, че цветята са символ на любовта през всички векове, във всички страни, във всякакви общности. Любовта прилича на цветята – ако тя е разцъфнала в теб, ти трябва да я споделяш, да я даваш. И колкото повече я раздаваш, толкова повече тя ще расте в теб. Ако продължиш да даваш, ще дойде ден, когато ти ще станеш неизменен, безкраен източник на любов.Напиши коментар:


Публикувай