3 566 0

Притча за правилната реклама

Притча за правилната реклама
Събина Андреева

Веднъж тигърът отишъл да пие вода до езерото и видял свой стар приятел – лъва. Приближил се до него, поздравил го и го попитал:

- Кажи, защо по цял ден ревеш в джунглата като глупак?

- Съвсем не е глупаво, отговорил лъвът и намигнал. - Наричат ме Царя на всички животни, защото непрекъснато се рекламирам, казал той.

Наблизо бил заекът, който дочул целия този разговор. И в него се надигнали амбиции. Мислил, мислил и решил да се рекламира така както лъва го правил, за да го уважават. Прибрал се вкъщи и изревал колкото има сила, но от гърлото му изскочил не внушителен рев, а жалък писък. Лисицата дочула писъкът му, разбрала къде е дома му, намерила го и го изяла.

***

Когато рекламирате се уверете, че продуктът отговаря на рекламата.Напиши коментар:


Публикувай