3 001 0

Притча: Къде поставяш любовта си

Притча: Къде поставяш любовта си

Веднъж Мъдрецът, връщайки се у дома след ежедневната си разходка, срещнал един млад човек, който седял на пътя и плачел горчиво. Обзет от съчувствие, възрастният мъж попитал:

– Момко, защо плачеш? Какво се е случило?

– Загубих амулета, който ми подари моята любима в знак на нашата любов.

– Но, ако това е единствената причина, поради която си толкова разстроен, то напразно проливаш сълзи, – отвърнал, поклащайки глава старецът.

– Как напразно, Учителю, та това беше символът на нашата любов?!

– Ти сам си отговори на въпроса, синко, – казал мъдрецът – Той е бил само символ. Забрави за амулета и се радвай, че си загубил него, а не любовта си.

– Но не е ли знак това, че ако загубя амулета, скоро ще загубя и самата любов, – учудил се суеверният младеж.

– Любов, чиято сигурност се крие в амулет, пръстен или каквато и да е вещ, не заслужава да бъде оплаквана – отговорил мъдрият старец и продължил по пътя си.


Напиши коментар:


Публикувай