1 267 0

Домът на апостолите на Исус е открит

Група от археолози в Израел вярват, че са открили родното селище на трима от дванадесетте апостола на Исус – Петър, Андрей и Филип, пише в. “Аарец”.

Девора Байкова

От Евангелието на Йоан се знае, че те са родени в изгубеното древно селище Бетсаида, което е известно като Юлия Ливия.

Еврейският историк Йосиф Флавий пише, че тетрархът Филип, син на библейския цар Ирод, е превърнал селището Бетсаида (разположено накрайбрежието на Галилейското езеро) в значителен римски град. Царят преименувал новия град през 30/31г. на Юлия Ливия в чест на съпругата на Август – Ливия Друзила.

Археолози открили останките на баня в римски стил близо до Галилейското езеро. По този начин за първи път от много години те намерили следите на търсения град.

Те свързали фактите и стигнали до заключението, че римската баня е част от града Юлия Ливия, който е разположен на същото място, където е било селището Бетсаида – родното място на тримата апостоли.



Напиши коментар:


Публикувай