886 0

Притча за безсмислените усилия

Събина Андреева

Вървял един рицар през пустинята. Дълго се лутал из нея. По дългия пъти изгубил коня, шлема и доспехите си. Останал само меча му. Рицарят бил много гладен, измъчвала го и страшна жажда. Изведнъж в далечината видял малко езеро. Със сетни сили се затътрил към водата. Съвсем близо до брега на езерото обаче, стоял триглав змей. Рицарят грабнал меча си и с последни сили започнал да се сражава с чудовището. Били се ден, били се два... Две от главите на дракона паднали отрязани.

На третия ден змеят легнал на земята изнемощял. Без да може да стои на крака и да държи меча си, до него се свлякъл и рицарят. Тогава змеят, с последни капчици сила, го попитал:

- Рицарю, ти... всъщност какво искаше?

- Да пийна вода.

- Ами... да беше пил...Напиши коментар:


Публикувай