826 0

Притча: Колко са силни две праскови

Снимка: Shutterstock
Снимка: Shutterstock
Събина Андреева

Имало трима генерали, които били изключително силни и смели. Толкова силни и смели, че ужасно се възгордели и никого не уважавали.
Веднъж срещнали първия съветник на императора, но вместо да поздравят почтително мъдрия човек, те го оскърбили, накърнили и унизили с действията и думите си.
Това много огорчило съветника. Той отишъл при императора и му казал:

- Генералите на един император трябва да спазват етикета. Обаче Вашите не го правят. Днес те оскърбиха мен, утре може да проявят неподчинение и към Вас. Нямаме нужда от такива генерали.
Императорът се натъжил и отвърнал:

- Така е, но те са много силни, особено когато са заедно. Те знаят, че нищо не можем да им направим срещу тях.
Съветникът му рекъл:

- Силни са, но да видим дали ще излязат по-силни от две праскови. Изпратете им две хубави праскови с указанието, че те са за двамата най-достойни между тях.
Щом прасковите пристигнали и указанието било прочетено, двамата генерали, които били най-близо, бързо грабнали по една. Третият генерал се вбесил и се развикал:

- Как смеете! Аз съм по-достоен от вас! Дайте ми веднага моята праскова!
Когато изрекъл тези думи той извадил меча си и ги посякъл.
Но скоро след това се опомнил и от срам и мъка, че убил двамата си приятели заради такава дреболия, се самоубил.
Така тримата храбри генерали били победени от две праскови.Напиши коментар:


Публикувай