1 527 0

Притча: Какво има мъдрият човек

Събина Андреева

Млад войник се учил да стреля с лък. Улучил целта и поискал напътствие от водача на армията. Водачът му задал следния въпрос:

- Знаеш ли защо улучи целта?

- Не знам.

- Значи още не си овладял изкуството.
Младежът си тръгнал и се упражнявал още три години, преди да се върне обратно. Пълководецът отново го попитал:

- Вече знаеш ли защо улучи целта?

- Знам, да. - отговорил уверено войникът.

- Сега вече си овладял изкуството! Пази го и не го забравяй! Постъпвай така, когато изучаваш не само стрелбата, но и самия себе си и царството, което пазим. Защото мъдрият човек познава не съществуванието и смъртта, а техните причини.Напиши коментар:


Публикувай