1 114 0

Притча за великата мъдрост

Притча за великата мъдрост
Събина Андреева

При един възрастен мъдрец дошъл човек, който искал да научи какво да направи, за да стане толкова мъдър, колкото и мъдреца. Учителят му казал:

– Излез и постой навън.

Но навън валял проливен дъжд. Мъжът се намокрил до кости и след един час отново се върнал в къщата на топли при мъдреца.

– Какво стана? Докато беше навън, започна ли да ставаш по-мъдър? – попитал домакинът.

– По-мъдър?! – изненадал се мъжът. – Стоях на дъжда и си мислех, че съм глупак!

– Що за велико откритие! – казал учителят. – Та това е началото на мъдростта! Значи си на прав път. Ако осъзнаваш, че си глупак, значи си започнал да ставаш по-мъдър!Напиши коментар:


Публикувай