949 0

Притча: Как се става най-мъдрият?

Събина Андреева

Един мъдър учител имал дванайсет ученици и една дъщеря, в която всички били влюбени. Един ден споделил на учениците си, че има два проблема:
първият: да реши кой от тях ще бъде най-добър съпруг и вторият: как да плати за голяма сватба. Затова обявил състезание. Учениците трябвало да се промъкнат в селото през нощта и да откраднат каквото могат, без никой да ги види. Който откраднел най-много, на него щял да даде дъщеря си.

През следващите седмици учениците се прокрадвали в къщите в селото и открадвали каквото могат. Накрая учителят ги събрал, за да обяви резултата.

- Всички откраднахте много, с изключение на един, който не е донесъл нищо. Защо?

- Трябваше да следвам указанията ви, учителю – отговорил младежът. – Казахте ни да крадем, стига никой да не ни види. Аз влязох в много къщи, докато всички спяха. Но всеки път, щом се наканех да взема нещо, усещах, че някой ме гледа. Затова си тръгвах с празни ръце.

- Щом всички са спели, кой тогава те е наблюдавал? – попитал учителят.

- Аз се наблюдавах. Виждах как щях да открадна. Ето защо не взех нищо.

- Много добре! – възкликнал учителят. – Имам поне един мъдър ученик, който ме е слушал през годините. Всички останали, глупаци такива, вземете откраднатите вещи и ги върнете обратно. И помнете, каквото и неморално деяние да извършите, някой винаги ще ви види. Този някой сте самите вие.Напиши коментар:


Публикувай