956

Притча: Съществува ли свободата?

Събина Андреева

Един цар се славел сред царствата с огромната си мъдрост. Народът му много го почитал и обичал, защото владеел със справедлива и строга ръка, но с много уважение към всеки. Веднъж при него дошъл един странник за съвет. Той го попитал:

- Кажи ми, владетелю, има ли наистина свобода?

- Разбира се, — отговорил владетелят. — Колко крака имаш?

Човекът огледал себе си, учуден от въпроса.

- Два, царю мой.

- А можеш ли да стоиш само на един крак?

- Мога.

- Тогава опитай, но първо реши на кой от двата ще застанеш.

Човекът помислил секунда-две и вдигнал левия си крак, пренасяйки тежестта си на десния.

- Много добре – казал царят . — А сега вдигни и другия крак.

- Как? Това е невъзможно!

- Ето, виждаш ли? В това се крие свободата. Но тя стига само до първото решение. Оттам нататък ставаш зависим от него.