2 187 0

Щрака: България е привлекателно място за производство

Улрике Щрака – ръководител Търговски отдел на Австрийското посолство в София
Улрике Щрака – ръководител Търговски отдел на Австрийското посолство в София
Милена Богданова
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

- Госпожо Щрака, към края на 2016 г. кои са акцентите в търговско икономическите отношения между България и Австрия?

- Основен акцент в дейността ни в последното тримесечие на 2016 г. беше подготовката и провеждането на международен форум на тема „Управление на отпадъците“, който се проведе в гр. Линц. Управлението на отпадъците е особено актуална тема за България, която предприема сериозни усилия в тази насока.

Австрия е една от водещите страни в областта на управление на отпадъци. Натрупала е ценен опит и е създала модерни и иновативни технологии за тяхното събиране, обезвреждане и оползотворяване. Като пример в това отношение може да се посочи австрийският град Линц, в който е създадена ефективна организация за управление на отпадъци. Участниците във форума имаха възможност да видят на място как функционира тази организация, какви съоръжения се използват и да се срещнат и разговарят с експерти по отпадъците и производители на съответната техника.

- В кои сектори на българската икономика се наблюдава през годината най-голям ръст на австрийски инвестиции?

- Новите австрийски инвестиции през 2015 г. и 2016 г. бяха в областта на фармацевтичната индустрия, преработката на дървесина, металообработката и строителните материали. Общо инвестициите са на стойност 200 млн. EUR.

- Какви са плановете за 2017 г.?

- През следващата година ще продължим работата по темата «Управление на отпадъците» и ще поканим австрийски фирми в България, за да се запознаят с пазара и възможностите за сътрудничество в тази област. Също така подготвяме австрийския щанд по време на изложението «Save the planet“ през март следващата година.

Друга тема, по която ще работим, е образованието. Ще поканим австрийски обучителни институции, които да се представят пред българските студенти.

Друг акцент в нашата дейност ще бъде миннодобивната индустрия. Ще запознаем австрийските фирми с развитието в индустрията. Това е един сектор, който среща затруднения на международните пазари, но въпреки това в България се реализират инвестиции.

- За първото полугодие на 2016 г. Австрия се нарежда на 13-то място по отношение на българския износ и на 12 място по отношение на чуждестранния внос у нас. Какви стъпки ще бъдат предприети за подобряване на тези позиции?

- Търговският стокообмен между България и Австрия е около 1.2 млрд. EUR годишно и досега имаше ясен превес на австрийския износ към България. Съотношението беше 2/3 австрийски износ, 1/3 български износ към Австрия. В последните години това съотношение претърпя промяна и българският износ към Австрия нараства с бързи темпове и вече има сериозен дял в стокообмена между двете страни.

Има много австрийски фирми, които възлагат поръчки на български производители. От една страна, това се случва в дъщерни дружества на австрийските фирми, а от друга – поръчките могат да са насочени към български партньорски фирми. Двустранните отношения стават все по-активни, което се дължи на вноса и износа между двете страни. Това е една част, която не се влияе от кризи.

- Кои са основните предимства, съответно недостатъци, които австрийските предприемачи виждат в България?

- Нека да направим разлика между износители и инвеститори. Предимствата за инвеститорите са, че България е едно привлекателно място за производство, като това помага на австрийските фирми да намалят разходите си и да бъдат по-конкурентноспособни или дори да оцелеят при динамичен пазар. Възлагането на поръчки на български фирми дава възможност на австрийските компании да останат на пазара. Предимствата обаче не се изчерпват само с по-изгодното производство и по-ниските данъци. Трябва да се отбележи, че по принцип българите са с добро образование. В същото време е важно да обърнем внимание на факта, че вече се забелязва недостиг на необходимите на бизнеса служителите и работниците. Една от причините за това, особено сред младите добре образовани българи, е миграцията към по-богати западни държави, в търсене на реализация и по-добро заплащане. Това са проблеми, с които се сблъскват и австрийските инвеститори – недостиг на служители и то не само добре квалифицирани.

На второ място бих отбелязала функционирането на правовата система, т.е. съществуват проблеми с държавни институции или с много добре обвързани местни частни фирми, конкуренти. В такъв случай не съществува правова възможност да се защити дадена фирма срещу такива структури.

Третата негативна точка е админинистрацията, която често не е ефективна или вземането на решения отнема много време.

Ако става въпрос за австрийски износители или фирми, които участват в проекти, обществени поръчка, то липсата на прозрачност към тях, е сериозен проблем.

- Къде се намира България на предприемаческата карта на австрийския бизнес спрямо съседните балкански държави?

- Австрийските фирми са изключително активни и непрекъснато търсят варианти за разширяване на пазарното им присъствие и оптимизиране на производствените процеси. В България Австрия е на второ място след Холандия в списъка на чуждестранните инвеститори. В съседните страни Австрия също заема челни места по инвестиции в съответната страна, например в Унгария е на трето място, в Румъния – на второ, в Сърбия – на първо място.

- Какво мисли австрийският бизнес за Brexit?

- Излизането на Великобритания от Европейския съюз не беше добра новина за австрийските фирми, които са активни на британския пазар. Проблем пред тях би бил променливият валутен курс. Обезценяването на британската валута в краткосрочен план би намалила потенциала за износ на австрийски продукти и услуги, което ще доведе до свиване на стокообмена между двете страни. Австрийският туристически бранш също би бил засегнат при това обезценяване на валутата. Тъй като все още има много неясноти около излизането на Великобритания от Съюза, е трудно да се направи цялостен анализ на ситуацията. Все пак Великобритания дори и след излизането от ЕС остава втората по големина икономика в Европа и един изключително важен пазар за австрийските фирми.

- По какъв начин австрийският бизнес преструктурира капиталите си на база излизането на Великобритания от ЕС?

- Не разполагаме с информация поделения на австрийски фирми да са се изтеглили от Великобритания резултат на планираното излизане на страната от ЕС.

- И накрая на нашия разговор, не мога да пропусна въпроса как наличието на служебен кабинет в България ще се отрази върху търговско-икономическите отношения между двете страни?

- Наличието на служебен кабинет ще доведе до известно забавяне или отлагане на много проекти, забавяне на решения. Последствието ще бъде проточване във времето на проекти на много австрийски фирми, които имат желание да участват като изпълнители или подизпълнители. Крайният резултат би бил и загуба на средства, ако българските институции не успеят да приключат проектите в рамките на програмния период 2020.

Също така има и фирми, които работят с министерства и в този случай тяхното лице за контакт се сменя. Предполагам, че при смяна на правителството голяма част от чиновниците в министерствата също ще бъдат заменени. Дефакто някой ако досега е контактувал с директор на дирекция и последния вече го няма, тепърва ще трябва да се изграждат отношения с новия служител. Когато някой иска да реализира даден проект и трябва да контактува с някоя институция, това е затруднение, тъй като се сменят хората и новите служители не са запознати с досегашното развитие на проекта.

Не очаквам политическата обстановка да окаже друго негативно влияние върху двустранните търговски отношения между България и Австрия.Напиши коментар:


Публикувай