3 538 1

Защо Македония и Саксония странстват в Средновековието?

Защо Македония и Саксония странстват в Средновековието?
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Пак се заговори за това какво е 'Македония' и "македонски" или "тракийски" е бил Солун в миналото, затова тук ще повторя краткото пояснение за употребата в изворите на макротопонима "Македония".

Това коментира в профила си във Фейсбук проф. д-р Лиляна Симеонова от Института по балканистика с Център по тракология към Българската академия на науките.

Топонимът 'Македония' спада към категорията на т.нар. МИГРИРАЩИ ТОПОНИМИ през Средновековието и Новото време. Това са топоними (и микро-, и макро-), които в една епоха се отнасят за един регион или място, а в друга епоха - за друг, т.е. това са названия, които се "местят" из пространството с течение на времето. В Западна Европа, например, такъв мигриращ топоним е 'Саксония', която в хода на Средните векове се "премества" от единия край на германските земи в другия, но се запазва като име на област.

На Балканите такъв тип мигриращ топоним е 'Македония' - название, използвано за различни части на Балканите през различните епохи. Така например, от края на VIII в. до началото на XIII в. 'Македония' е името на военно-административен окръг - т.нар. тема Македония, която обхваща дн. Източна Тракия и стига до Константинопол. Нейният главен град е Адрианопол (дн. Одрин). Затова и византийските автори от тази епоха най-често наричат дн. Източна Тракия с името 'Македония', а войниците във виз. армия, рекрутирани от тема Македония, са наречени "македонци". Всъщност, едно от поделенията на императорската гвардия също се наричало "македонци": напр. те били най-верните гвардейци на Константин Багренородни и в 949 г. предотвратили опита за преврат срещу него.

Има обаче и други визант. автори - обикновено това са автори от XI-XII в., - които проявяват склонност към архаизация на етно- и топонимите. По античен маниер, т.е. правейки аналогия с древното Македонско царство, което включвало и тези земи, те обозначават като 'Македония' областта около Солун и най-общо дн. Егейска Македония. Понякога тези визант. автори си служат и с понятието "Стара/Велика Македония" (гр. 'Палеа/Мегали Македониа'), а Солун наричат "македонски град". Когато четат визант. текстове, византолозите много внимават за коя от двете 'Македонии' - тема Македония или Стара Македония - става дума в дадения текст: обикновено това се разбира от контекста.

България

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
  • гост
    Отговор
    1 08:47  25.06.17
    А за Саксония нещо по-подробно,що нема саксонска държава ами двадесет години слушаме само за Македония?

Напиши коментар:


Публикувай