2 563 10

Скептицизмът на един климатолог

Скептицизмът на един климатолог
Константин Карагьозов
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Статията е на Рой Спенсър. Рой Спенсър има докторантура по метеорология от Университета в Уисконсин и е Главен Научен Сътрудник в Университета на Алабама. Работил е за агенции като NASA, NOAA, и DOE.

"Важно е да се разбере, че скептично настроените учени по света изповядват много и различни гледни точки по въпроса и че не е възможно всички да са прави. Всъщност, в науката е много лесно да се греши. Изглежда всеки има своя теория за това какво причинява глобалното затопляне, но е достатъчно само един учен да бъде прав, за да се сгромоляса къщичката от карти, която ООН гради, чрез Международния панел за климатичните промени (IPCC) към нея. Те поддържат теорията, че климатичните промени са причинени от човека".

Измерването на дадени показатели за климатичната система на Земята е много по-лесно от това да разберем какво означават тези данни и до какво водят. Общо казано, никой не оспорва глобалното затопляне, а причината за него.

Температурата на Земята повишават ли се в момента?

Няма как да знаем със сигурност, защото естествените годишни вариации в температурата са много големи, като непрекъснато се случва охлаждане и затопляне. Можем да кажем, че температурата на повърхността и на ниската атмосфера са се повишили в последните 30-50 години, като по – голямата част от затоплянето е в северното полукълбо. Също така, степента на затоплянето в последните години е донякъде несигурна, поради проблематичния характер на продължителното измерване на температури с термометри, без тези измервания да бъдат повлияни от най-различни неклиматични ефекти. Ние нямаме начин да разберем дали температурите продължават да растат в момента. Единственото, което виждаме е затопляне (или застудяване) в задното огледало, когато погледнем назад във времето.

Защо според някои учени има охлаждане, а според други затопляне, което дори се усилва?

Тъй като средните температури варират много от година на година, а и от десетилетие на десетилетие, въпросът дали има застудяване или затопляне зависи от това колко назад във времето погледнем. Например през последните 100 години има като цяло затопляне, което е по-силно към края на XX век. Поради това, някои казват „затоплянето се ускорява“. Но ако вземем по-кратък и скорошен период, като например от рекордно горещата 1998 г. може да се каже, че Земята се е охладила в последните 10-12 години. Но и двата примера не ни казват нищо за това как температурата се променя сега или как ще се променя в бъдеще.

Температурите не са ли се покачвали и преди?

Да. В дългосрочен аспект, например в последните стотици хиляди години има значителни косвени доказателства (не от термометри) както за затопляне така и за застудяване. Тъй като човечеството не може да е причинител на тези древни събития, това е доказателство че природата може да причини затопляне и застудяване. Това отваря вратите към възможността и затоплянето в последните 50 години да бъде естествено. И докато много геолози посочват, че тези големи промени в далечното минало са ставали в продължение на милиони години, д-р Спенсър не е убеден, че това ни дава представа за това как хората може да сме повлияли на климата в периоди от порядъка на 10 до 100 години.

Но нали „хокейният стик“ ни показа, че затоплянето в последните години е безпрецедентно?

Хокейният стик е графиката, популяризирана oт IPCC и описваща катастрофални последици от глобалното затопляне в първата половина на XX век, свързани с нарастването на въглеродния диоксид във атмосферата. Реконструктивните данни на тази графика относно температурните промени в последните една до две хиляди години са огромен източник на противоречие. На пръв поглед тя показва, че хората са отговорни за промените в температурата през XX век, докато преди това не са имали значителен ефект. Различните версии на хокейния стик се базират на ограничено количество косвени доказателства, основно дървесни кръгове и включва съмнителни статистически методи. За контраст, д-р Спенсър е на мнение, че на база тези данни може да се заключи, че в началото на XI век е било поне толкова топло, колкото е днес. Фактът, че текущите данни от дървесните кръгове предполага застудяване в последните 50 години, докато всъщност е имало затопляне, трябва да бъде едно предупреждение относно достоверността на използването им като източник на информация относно температурните промени в последните 1000 години. Но без истински термометри никога няма да знаем със сигурност.

Топенето на леда в Арктическо море не е ли доказателство за затопляне?

За затопляне – да, но не и за затопляне произведено от човека. В Арктическо море всяка година има топене на ледовете, но това топене достига връх през 2007 г. За съжаление имаме сравнително надеждни данни за топенето на ледовете в Арктика (и Антарктика) само от 1979 г. насам. Напълно е възможно ледената покривка на Арктическо море да е не по – ниска от нивата през двайсетте и трийсетте години на XX век, период през който данните от термометрите предполагат температурите да са били също толкова високи. За съжаление няма начин да знаем това, защото не сме имали сателити по онова време. Интересен факт е, че ледът на другия полюс – в Антарктическо море расте с почти толкова бързо, колкото този в Арктическо се топи в продължение на последните над 30 г.

Ами вдигането на нивото на световния океан?

Когато има затопляне е нормално и логично да се очаква повишаване на морското равнище. То се дължи отчасти на повишаване температурата на водата и отчасти на топенето на ледовете от ледниците на континентите. Но този факт не говори по никакъв начин за участието на човека и дали ние сме причината за него. Тъй като има доказателства, че стопяването на ледниците и покачването на морското равнище започва много преди човечеството да може да бъде обвинено, отново стигаме до заключението, че това е голям източник на неяснота.

Възможно ли е изобщо покачването на СО2 да причини глобално затопляне?

Има някои много интелигентни хора, които твърдят, че емисиите на СО2 изобщо не могат да причинят затопляне, тъй като предела на насищане на атмосферата с СО2 е много отдавна достигнат. Голяма част от затоплянето в следствие на СО2 се е случило много преди хората да започнат да горят въглища и да карат джипове. Всичко това е взето предвид в компютърните климатични модели, които предвиждат глобално затопляне. Увеличаване на емисиите на СО2 „би трябвало“ да причини затопляне, като степента на това затопляне е неясна. Разбира се напълно възможно е в тези модели да има сериозна грешка – и по странни неща са се случвали в науката.

Увеличава ли се нивото на СО2 в атмосферата?

Да, особено в последните 50 години… което е причината повечето климатолози да смятат, че СО2 е причината за глобалното затопляне. Нашите замервания на нивата на СО2 в атмосферата са вероятно най-точните дългосрочни замервания свързани с климата, с които разполагаме.

Виновно ли е човечеството за увеличението на СО2?

Въпреки че има вариране на концентрацията на СО2 в атмосферата, д-р Спенсър е на мнение, че ние сме причината за това, чрез горенето на фосилни горива. Нивата в момента са 390 частици на милион по обем, увеличение от прединдустриалния период, когато са били 270ч/м. СО2 нивата могат да бъдат много по – високи в градовете и в помещения със хора.

Не са ли естествените СО2 емисии десетки пъти над човешките?

Да, но се смята, че природата абсорбира СО2 със същите темпове, с които го продуцира. Можете да си представите СО2 резервоара на атмосферата като огромен контейнер с вода. Природата изпомпва постоянен поток в дъното на контейнера (атмосферата), като изсмуква същото количество на други места, а хората причиняваме постоянното покапване тук и там по време на този процес. Около 50% от СО2 емисиите ни по естествен път, чрез фотосинтеза се връщат в природата. А тя обича СО2, той е еликсирът на живота на Земята. Представете си какви протести щеше да има ако вместо да увеличаваме СО2, го намалявахме.

Увеличението на СО2 нивата ли е причината за глобалното затопляне?

Това теоретично е възможно, но според д-р Спенсър е по вероятно то да е причинено от естествени процеси. Най-малкото, няма начин, по който да определим каква част е породена от природата и каква от нас.

Защо повечето учени са на мнение, че СО2 е виновен за затоплянето?

Защото, по техни думи, не могат да намерят друг потенциален виновник. Няма доказателства, че природата не може да бъде причината, а по-скоро нямаме необходимите точни замервания за да можем да определен, че е тя. Това разграничение е от огромно значение, но за съжаление политиците и обществеността е подведена по този въпрос от IPCC.

Ако не хората, какво би могло да причини затоплянето напоследък?

Това е специалността на изследванията на д-р Спенсър. Той е на мнение, че естествените вариации в количеството слънчева светлина, абсорбирана от Земята, породени от естествените промени в облачната покривка, може да е причината в голяма степен. Според него климатичната система може да се променя сама и без въздействието на външен фактор като например промени в Слънцето.

Тогава какво може да породи естествени промени в облачната покривка?

Малки, продължителни промени във водните течения в океаните могат да причинят около еднопроцентни промени в това колко слънчева светлина достига повърхността на Земята. Това е достатъчно за да се отрази на климата под формата на затопляне или застудяване. За съжаление не разполагаме с достатъчно точни замервания на облаците за да определим дали това е основната причина за затоплянето в последните 30-50 г.

Колко важен е „климатичния консенсус“ в изучаването на климата?

В случая с глобалното затопляне е почти безполезен. Климатичната система е толкова сложна, че болшинството климатолози (обикновено експерти в множество специализирани области), приемат че има по – начетени учени, а те просто поддържат тяхното мнение. От друга страна в средите на най-начетените учени има значителен елемент на групово разсъждение, стадно мислене, натиск отгоре, политически натиск, подкрепа на дадени енергийни политики и желание за спасение на Земята, независимо тя има ли нужда от спасяване или не.

Колко важни са компютърните климатични модели?

Те са най-доброто средство, с което разполагаме за изследване на причина и следствие в климатичната система. Много лесно е да се сгреши и освен ако не можеш да извадиш математически уравнения и данни си принуден да убеждаваш другите с ръкомахане. За съжаление няма гаранция, че климатичните модели някога ще произведат използваем поглед върху бъдещето. Въпреки това трябва да ги използваме, защото учим много от тях. За съжаление те са основно използвани като доказателство, че човечеството причинява глобалното затопляне, вместо в изучаването на алтернативни хипотези като например естествени климатични вариации, като причина за затопляне.

Заключителни забележки

Според д-р Спенсър в бъдеще можем да очакваме и затопляне и застудяване. Имайте предвид, че докато утре ще знаем дали синоптиците са били прави, никой няма да помни след 50 г. че някакъв си учен днес е предвидил погрешно, че всички ще умрем от топлинен удар до 2060 г.

Изследователите на климата далеч не знаят толкова много за климата, колкото твърдят. Те имат много добра представа как работи климата като цяло, но причините за малки, дълготрайни промени в климатичната система са изключително несигурни.

Общото количество СО2, което хората са изхвърлили в атмосферата в последните 100 г. радиационния бюджет на Земята само с 1%. Как климата реагира на това малко побутване е много несигурно. IPCC казва, че ще има силно затопляне, с промени в облачната система, които ще го направят още по – лошо. Д-р Спенсър е на мнение, че ще има слабо затопляне, като облаците ще играят роля в намаляване на ефекта от това 1% увеличение. Разликата в тези две теории е в това дали ефекта върху облачната покривка ще е положителен (IPCC) или отрицателен (мнението на д-р Спенсър и малката опозиция от учени).

Засега нито едната страна не е доказала своята теория. Съществуването на тази несигурност не се оценява от много учени!

Много умни учени са скептици към теорията на д-р Спенсър, особено в частта какво причинява затопляне и какво увеличението на СО2 в атмосферата. За разлика от армията изследователи вербувани от IPCC, той и колегите му не се движат в предварително определена посока и не се страхуват да признаят, че не знаят със сигурност. Не използват фрази като „затоплянето, на което ставаме свидетели е продиктувано от увеличение на СО2“, които да оставят публиката да интерпретира като „ние стигнахме до извода, чрез задълбочен анализ на всички възможности, че затоплянето не може да бъде причинено от нещо друго освен СО2“.

Скептиците продължават да развиват алтернативни хипотези за климатичните промени и това репрезентира начина, по който научната общност оперира. Преди да се намесят политиците, ефектите от политиките им и милиардите долари.Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • Лупи
  Отговор
  1 10:37  04.07.17
  На американец вяра не трябва да се има. Ако ти каже, че е ден оглеждай се къде е луната.

  Коментиран от #10

 • Morgoth
  Отговор
  2 11:11  04.07.17
  Всичко в което влязат много пари се опорочава. Дали има глобално затопляне сега зависи не от научни факти, а от политически и икономически лобита. А междувременно на 150 милиона километра от нас се случва нещо интересно - слънцето приключва своя цикъл 24 при драстично занижена активност и още по-драстично разминаване с прогнозите на учените. Ако тенденцията продължи вероятно следващите 10-20 години ще сме свидетели на не особено приятно охлаждане.
 • гост
  Отговор
  3 15:12  04.07.17
  Хората сме много интересни. Можем да правим подобрения за всички, например да направим Сахара зелена за 100-200 години да кажем, но вместо това инвестираме много време и пари в оръжия. Ако СО2 е виновника за глобалното затопляне да увеличим териториите с разстения, а ако не е виновен след някое столетие ще има повече обработваема и годна за живеене площ. Другото, което почти всички забравяме, е че парите са човешко изобретение и им се отдава много голяма от колкото имат. Без хартийките може, но без храна не може. Просто сме в матрицата и сме свикнали да мислим по този начин....
 • Гост
  Отговор
  4 21:08  04.07.17
  За първи път виждам да се публикува подобна статия. Браво, похвално е, че все пак се промъкна и различна гледна точка от политическо-лобистката лъжа за Глобалното затопляне!

 • Недоумяващ
  Отговор
  5 12:19  05.07.17
  Затоплянето, както и връзката между него и СО2 е научно доказана от началото на 20-и век. Недоумявам как хората може да са против чиста, екологична енергия и да предпочитат мръсни, пушещи комини и бълващи сажди и отрови ауспуси!

  Коментиран от #9

 • незнайко
  Отговор
  6 17:26  05.07.17
  ( Публикувано във факти.бг: Интересен факт е, че ледът на другия полюс – в Антарктическо море расте с почти толкова бързо, колкото този в Арктическо се топи в продължение на последните над 30 г. ) Това е достатъчно ясен аргумент, че ни лъжат с глобалното затопляне! Но нали колите трябва да стигнат "евро 6-7-8..." съответно и цената им.
 • Seliaka
  Отговор
  7 00:08  07.07.17
  Защо никой не споменава, че по време на голямото земетресение във Фокушима, земната ос се измести с по-вече от 1 десета от градуса по наклона спрямо луната, това означава разбира се по-студена зима и по-горещо лято, що големите мозъци се правят на тапи, следвай фактологията на процеса след 2011. Само, че Билденбургчетата си знаят и правят кинти с тяхната безпогрешна методика на обирджийство - проблем, реакция, решение, сиреч пак ще си направят кинти от измислен проблем и разбира се всички ще се бръкнем в джоба да им дадем кинти от които едва 3.5% отиват за дръвчета или нещо измислено. Големи крадци са си а пък знаете ли кой е представител за България на Билдебърг групичката - Петър Стоянов - бившето ни СДС президентче, (да ни е живо и здраво) Боже, моля те, пази България!
 • Mercedes-Benz
  Отговор
  8 07:09  07.07.17
  Чифутската мафия създаде "Глобалното затопляне", за да може чрез страха на безмозъчните овце да забогатее още повече! Нека тази статия я прочетат електричарите и зелените юпита, макар че се съмнявам кухите им кратуни да осъзнаят нещо...
 • Гост
  Отговор
  9 17:15  07.07.17

  До коментар #5 от "Недоумяващ":

  Аз пък недоумявам как може да пишеш подобни лъжи? Я ни покажи кой и как точно е доказал, че 0,039% съдържание на въглероден двуокис в атмосферата ще затоплят температурата на Земята с 2 градуса! И какво общо има това, че замърсяването трябва да спре? Двете събития НЯМАТ нищо общо! Само нискоинтелигетен човек, може да напише подобна глупост като твоята!
 • кольо
  Отговор
  10 14:03  10.07.17

  До коментар #1 от "Лупи":

  По-добро се преименувай на Глупи...

Напиши коментар:


Публикувай