11 163 81

Как Живков тайно подари българския златен резерв на Москва

Златният резерв отива на съхранение в Госбанк – Москва

Венцислав Михайлов
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Малко известен факт в българското общество е, че при първия от трите фалита на тоталитарното управление на Българската комунистическа партия (БКП) през 1960 г. тогавашният партиен лидер, тайно от партията, правителството и народа продава златния резерв от 20,1 тона на СССР, за да погаси част от кредитите, предоставени му от Москва. Тези факти са разкрити от журналиста Христо Христов, основател на сайта desebg.com, в документалната му книга „Тайните фалити на комунизма” (2007), изд. „Сиела”. Той е единственият изследовател на тоталитарния комунистически период, който иска и получава достъп до секретното дело №4/1990 на прокуратурата за установяване на причините за икономическата катастрофа, завещана от управлението на БКП през 1989 г. Върху архивна документация на това официално държавно разследване е изградена книгата му. Настоящият текст е част от документалното изследване на Христо Христов. Той е основател на сайта www.desebg.com.

През 1963 г. първият секретар на БКП и министър-председател (от 1962 г.) Тодор Живков предлага на закрито заседание на Централния комитет на партията България да се „слее” със Съветския съюз. Предложението е отказ от държавен суверенитет и на практика е национално предателство, тъй като превръща страната в 16-та република на СССР. Истинският мотив на Живков не е идеологически, а далеч по-тривиален. По това време той вече е разбрал, че без постоянна съветска помощ не може да управлява и да запази властта си. Тодор Живков вече е научил този урок през 1960 г., когато само четири години, след утвърждаването му като първи секретар на БКП, управлението му докарва страната до неплатежоспособност и невъзможност да връща валутните кредити на Москва. Единственото, което тогава го спасява е златният резерв на България, който той тайно и еднолично харизва на Кремъл, връщайки част от дълговете, които управлението му е натрупало.

„Не зная по какви причини, вероятно от съображения за сигурност, но преди мен златният резерв на страната ни беше изпратен за съхранение в съветски банки. Ние върнахме у нас това злато и забранихме износа.”

Думите са на генералния секретар на БКП Тодор Живков, казани в неговите „Мемоари”, издадени след промените в България. Това твърдение обаче не е нищо повече от една откровена лъжа. Тя цели да прикрие истината за тайната продажба на златния резерв на България на СССР през 1960 г. Златото изобщо не е върнато от Москва, както Живков твърди, а е предоставено еднолично от него на СССР, като единствена възможност на комунистическото управление в България да погаси част от дълговете си към Съветския съюз.

Положение на неплатежоспособност

Икономическото положение в комунистическа България в края на 50-те е толкова лошо, че страната е доведена до банкрут. Поради системното неизпълнение на годишните планове и некомпетентно управление, Живков довежда страната до неплатежоспособност. За да прикрие негативните тенденции в икономическото развитие, управлението не дава гласност на задлъжнялостта ѝ. Всички документи, свързани с валутния баланс, финансовото обезпечаване на кредитите и платежоспособността на страната, носят грифове „Строго поверително” и са известни единствено на малцина в партийното и държавното ръководство. През 1960 г. външният дълг на страната достига до непосилните за това време почти 3 млрд. лева. Управлението изпада в състояние, което не му позволява да изплаща получените кредити от СССР, най-големият по това време кредитор на комунистическата власт

Дълговете към съветските банки

Въпросът с издължаването към съветските банки, базирани в Париж и Лондон, както и към Държавната банка в Москва, става неотложен. През април 1960 г. в строго поверителен доклад председателят на БНБ Кирил Несторов предупреждава висшето партийно ръководство:

„Задълженията на страната в капиталистическа валута от 115 млн. долара в началото на годината достигнаха 134 млн. в края на месец март. Ейробанк, Париж, и Московската народна банка, Лондон, ни уведомиха, че не са в състояние да ни предоставят нови търговски кредити, докато не намалим сумата по ползваните досега такива. Всяко неплащане може да изложи на риск двете приятелски банки, както и Държавната банка на СССР.”

В просене на валута

Несторов информира още, че въпреки срещите с ръководителите на държавните банки на Чехословакия, Полша, ГДР и Унгария не е успял да получи спасителни кредити освен 10 млн. долара, които към април 1960 г. вече са били изразходвани. БНБ прави и усилия да получи 2 млн. долара от банки от ФРГ, но за кратък срок от три месеца. „Други финансови кредити от капиталистически банки не се очертават”, заключава председателят на БНБ. Той подчертава, че партийното ръководство трябва да предприеме сериозни мерки за генерално разрешение на въпроса за държавните плащания във валута.

„Особено внимание следва да се обърне на Министерството на външната търговия, Държавната планова комисия и другите министерства и ведомства за силно съкращаване на вноса и увеличаване на износа срещу капиталистическа валута”, се посочва в доклада. БНБ предлага и други мерки, изразяващи се в съкращения и икономии на валута. Банката обаче заключава, че и „те не са в състояние да решат цялостно въпроса за плащанията ни с капиталистическите страни през тази година. Поради това БНБ не намира друг изход от положението освен използването на златните резерви, които се намират на съхранение в Държавната банка на СССР”.

Хрушчов отказва кредитиране

Преди да се стигне до тайната сделка със златния резерв Живков прави неуспешен опит да измоли от съветския ръководител Никита Хрушчов отсрочване на издължаването на старите кредити и получаване на нови. Зам.-председателят на БНБ по това време проф. Нешо Царевски разкрива:

„Спомням си, че с Кирил Несторов, председател на БНБ, изготвихме доклади – устни и писмени, до Тодор Живков и Антон Югов за тежкото валутно положение на страната и платежния баланс. Тогава се взе решение да се направи обръщение към Хрушчов двете съветски банки в Париж и Лондон да помогнат, като ни кредитират със западна валута. Хрушчов ни изпрати отговор в размер на една страница и с него становище на Госбанк, Москва, която доста критично се отнасяше към българската валутна политика.”

В архивите по дело №4/1990 г. за икономическата катастрофа на БКП е запазен проект на писмо до първия секретар на ЦК на КПСС и председател на Министерския съвет на СССР Никита Хрушчов от Живков и Югов. В него се посочват факти за кризисното финансово състояние, които старателно са крити от българското общество, а именно, че „планът за износ в капиталистическите страни през 1959 г. беше изпълнен само 54,6 процента. Това доведе до сериозен разрив в платежния баланс с капиталистическите страни. В края на 1959 г. общата сума на нашите задължения достигна 115 млн. долара. Поради липса на валутен резерв, нашите задължения в края на първото тримесечие на 1960 г. достигнаха 129 млн. долара, от които 44 млн. подлежат на погасяване през второто тримесечие, а 35 млн. долара – през третото тримесечие на 1960 г.”

Задълженията са следните:

– 60 млн. долара към Банк Комерсиал пур Л’Ероп дю Норд, Париж;

– 20 млн. долара към Московската народна банка, Лондон;

– 18 млн. долара към западногермански банки;

– 6 млн. долара към италиански банки;

– 25 млн. долара фирмени кредити.

Живков го удря на молба

Живков и Антон Югов, по това време министър-председател, допълват унизителната ситуация с признанието:

„Ние си даваме пълна сметка за сериозното положение на нашите плащания, възникнало не само в резултат на обективни причини, но и поради съществени слабости на нашата търговия, и особено поради грешките, допуснати в търговията ни със страните, с които плащанията се извършват в конвертируема валута, където вносът на стоки не е бил строго обвързан с гарантиран износ на български стоки.”

Първият секретар на БКП и премиерът капитулират, като посочват, че въпреки взетите мерки „ние обаче не сме в състояние да посрещнем срочните погашения в капиталистическа валута през второто и третото тримесечие на тази година.”

След отказа на Хрушчов да рефинансира българския дълг, Живков изпада в безизходица. Тогава той еднолично решава да предложи на съветското правителство да купи българския златен резерв, като по този начин погаси част от дълговете.

Как обаче е било възможно Тодор Живков да продаде на Съветския съюз български златен резерв в размер на 23 тона, без никой да разбере нищо?

Само трима банкери с достъп до златото

Проф. Тотю Тотев, зам.-председател на БНБ в периода 1955-1974 г., обяснява какъв е редът за влизане в главния трезор на БНБ, където се е съхранявала златната наличност. Достъпът до трезора по това време са имали три длъжностни лица и то едновременно – проф. Тотев, в качеството му на зам.-председател на БНБ и съхраняващ ключа от трезора, главният касиер на БНБ Начо Николов, който е държал шифъра, и началникът на дирекция „Парично обращение” Розалин Чубриев.

„Не мога да кажа какъв е бил размерът на златната наличност, защото като станах зам.-председател на БНБ, приех само ключа от главния трезор, но не и самата златна наличност”, признава през 1991 г. пред прокуратурата проф. Тотев.

Златният резерв отива на съхранение в Госбанк – Москва

Архивните документи обаче показват, че Живков е бил улеснен в случая. Няколко месеца преди златният резерв да бъде изтъргуван за погасяване на фалиралото Живково управление, благородният метал е предаден на съхранение в Държавната банка в Москва. Акцията по прехвърлянето му в СССР започва още през септември 1958 г. Тогава правителството на Антон Югов със строго поверително от особена важност постановление решава ценностите на БНБ да се евакуират от централната сграда, а златният резерв на страната да бъде предаден на депо за съхранение в Госбанк – Държавната банка на СССР.

Като претекст се използва становище на МВР, че сградата на БНБ не е в състояние да издържи на „пряко попадение на фугасна бомба и на ударна вълна от атомен взрив”. Това налага строеж на запасен трезор. Златото е застраховано и под засилена охрана е транспортирано с влак от София до съветския граничен пункт Унгени през февруари 1959. Там представители на БНБ го предават на комисия от Госбанк.

В Москва то е претеглено в присъствието на български представители и е констатирано, че тежестта му е 20 153 479.84 грама. За извършената операция председателят на БНБ – по това време Вела Луканова, леля на Андрей Луканов – информира правителството с поверително писмо. Само 10 месеца по-късно, през април 1960 г., Кирил Несторов, заменил Луканова на председателския пост в БНБ, прави предложението до Живков депозираното вече злато да бъде продадено за спешно покриване на част от дълговете към съветските банки.

Именно за да се отложи временно неплатежоспособността на комунистическото управление, в която е изпаднало, Живков прибягва като крайна мярка до продажбата на златния резерв.

„По това време на България вече не отпускаха кредити от чужбина, защото бяхме използвали вече много такива. Нямаше изгледи за нови валутни постъпления, с които да плащаме лихвите и кредитите. Причината за продажбата на голямото количество злато на СССР беше, че вече никой не искаше да даде кредит на България, дори и съветското правителство”, разкрива проф. Нешо Царевски, началник на управление „Валутно” в БНБ от 1959 г. и впоследствие зам.-председател на БНБ, отговарящ за валутните въпроси.

Шикалкавенето на първия секретар на БКП

Поведението на Тодор Живков пред следствието през 1991 г. е показателно в опита да прикрие пазената три десетилетия тайна. Като се има предвид, че той се слави с изключително точна памет, първоначално заявява пред прокурора следното невярно твърдение: „За първи път чувам за такава голяма продажба на злато от България. Честно ви казвам, че това е всичко, което знам. Какъвто и отговор да дам, той няма да е верен, защото не си спомням нищо.” След като са му цитирани редица оцелели документи и свидетелски показания на банкери от ръководството на БНБ през 60-те години на ХХ век, той е принуден да признае:

„Предполагам, че за да дам съгласие за продажба на златото, е имало тежки аргументи, изложени от банката пред мен, и това е обусловило решението за продажбата. Вероятно с валутата, получена от тази сделка, са плащани някои разходи, които са били неотменими и не е имало никаква друга възможност.”

Операцията по продажбата на българския златен резерв на Москва е оформена с писмо на председателя на БНБ Кирил Несторов от 7 май 1960 г. до председателя на Госбанк в Москва Александър Коровушкин. Още същия ден председателят на съветската държавна банка е дал съгласието си да осъществи покупката. Българското злато е подложено на рафинация в Новосибирск за привеждането му към изискванията на международните златни борси в Цюрих и Лондон, при което е намаляло с 14 кг.

Нито цент в българската хазна

Ценният метал, възлизащ на 20.1 тона, е продаден от руската страна на четири партиди на 11 юли 1960 г., две от които в Цюрих и две в Лондон, при цена за тройунция (31.1035 гр.) от 35.10 щатски долара. Общо за него са платени 22 738 255 долара. От тях в българската хазна не влиза нито цент, защото са погасени просрочените задължения на Живковото управление към Москва.

Тайната сделка на Тодор Живков е осчетоводена от БНБ много по-късно – през март 1964 г., когато той вече заема и поста министър-председател. Тогава БНБ е изготвила формален доклад до Живков, с който е предложила на Бюрото на Министерския съвет да одобри продажбата на продаденото четири години по-рано злато, като средствата бъдат използвани за погасяване на задълженията към съветската страна. Първият екземпляр на доклада с резолюцията на Живков, одобряваща продажбата, не е заведен нито в правителствения архив, нито в архива на БНБ, обяснимо защо.

Следите от скритата сделка

Така едноличното решение на Живков за продажбата на златния резерв през 1960 г., остава запазено в дълбока тайна десетилетия наред. Следите на тази унизителна „сделка“, прикрита от първия секретар на партията, обаче не са заличени изцяло. В архивите е останала паметна бележка на БНБ от юни 1964 г., в която се посочва, че докладът за продажбата е получил одобрението на първия партиен и държавен ръководител.

„Тази продажба на златото на България е престъпление и решението за нея е взето от Тодор Живков. С продажбата българският лев се лишаваше от последното си покритие”, посочва през 1991 г. пред следствието бившият зам.-председател на БНБ проф. Царевски.

Още продажби на българско злато

При задълбочаващия се проблем с платежния баланс Живков прибягва до още няколко секретни операции със злато. През май 1962 г. Бюрото на Министерския съвет в състав Антон Югов, ген. Иван Михайлов, Живко Живков, Станко Тодоров и Георги Дамянов разрешава на БНБ да депозира близо 6 тона злато в Унгарската банка срещу кредит в размер на 10 млн. долара. Заложените общо 5 878 кг злато на Унгарската банка обаче по-късно също са продадени за погасяване на кредити.

Сериозните проблеми с платежния баланс на НРБ и острата нужда от конвертируема валута за погасяване на взетите кредити продължават и след това. Чрез БНБ и Българска външнотърговска банка през 1964 г. още българско злато е депозирано в залог срещу кредит в Московската народна банка в Лондон в кюлчета и в български и чуждестранни златни монети. Три месеца по-късно то също е продадено. Теглото му възлиза на 5 849 кг, а операцията е съгласувана отново с Живков.

Така между 1960 г. и 1964 г. с негово разрешение са продадени общо около 31 880 кг или 31,8 тона чисто злато, като получената конвертируема валута е използвана единствено и само за погасяване на задължения предимно към съветските банки – Ейробанк в Париж и Московската народна банка в Лондон.

Дори и като премиер Живков старателно пази в тайна тези операции. Те са осчетоводявани в БНБ по специална сметка 105 „Разни дебитори и кредитори”. Какво се е крие зад нея, разяснява бившият зам.-председател на БНБ проф. Тотю Тотев: „Сметка 105 „Дебитори и кредитори” е „тъмна” сметка, която не дава представа за същината на извършената и осчетоводена по този начин операция.”

България


Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • Някой
  Отговор
  1 06:11  13.11.17
  Честито на всички онези, които още твърдят, че по времето на Живков всичко е било безплатно

  Коментиран от #4, #45, #50, #52

 • Да бе...да
  Отговор
  2 06:23  13.11.17
  Пълни фантасмагории..Как пък този разследващ журналист се добра до секретната папка-и защо точно той? Еми защото сайта му принадлежи на една от фондациите-която е грантова. И точно сега се пусна това инфо по мрежата-еми защото около 10 ноември се видя че хората все повече започват да уважават Тошовото Време..
 • А стига бе
  Отговор
  3 06:35  13.11.17
  Даммм ще ви повярвам ,ама друг път.Проблемът бил 3 милиарда долара през 60-те години...А в същото време са изградени 4 язовира и 2 водни електроцентрали на стойност над 4 милиярда долара. Някак си не се връзва това инфо???

  Коментиран от #19

 • А стига бе
  Отговор
  4 06:37  13.11.17

  До коментар #1 от "Някой":

  Нищо не е било безплатно-НО... плащала го е държавата,а не обикновенният човек.

  Коментиран от #6, #25


 • Зиги
  Отговор
  5 06:52  13.11.17
  Поредната долна лъжа и пропаганда. По долни сте и от комунистите в пропагандата си господа журналисти. Спрете да се чешите езиците с бай Тошо и да отклонявате вниманието от настоящите грабители на държавата - ОПГ ГРОБ. Каквото било, било. Това е минало. Нищо не можете да направите, за да промените историята, но спрете и да лъжете. Като говорим за ограбване, дайте да се върнем по назад в историята и да поговорим за златото на България, заминало за Цариград по време на османското "присъствие". Ооооооо, вярно. Това е неудобна тема за господа управляващите. Сакън да не разгневим султана и неговите везир - Лютви Местан. България е била разграбване безброй пъти, като последните 28 години това е ежедневие. По бай Тошово време не виждах нито просяци, нито наркомани, нито бездомници, а циганите си знаеха мястото и работеха. По негово време обраха банката в Хасково и престъпниците получиха смъртни присъди, а сега тези с банкоматите даже не могат да ги хванат. Пълна пародия на държава сме. Това е истината.

  Коментиран от #17, #28, #39

 • The Guest
  Отговор
  6 07:15  13.11.17

  До коментар #4 от "А стига бе":

  А с чии пари го е плащала държавата? - с нашите. След подаряването на златото са изхарчили фонда за пенсиите и затова и до днес постоянно има дефицит в пенсионната система. Къде сте чули и видели разни партизани и комунисти да разбират от икономика? А преди войната в България с капиталистическия си строй е имала 13-14% годишен ръст на икономиката.
 • Едге 13
  Отговор
  7 07:16  13.11.17
  Не може да се очаква нищо добро от престъпен режим. На прежде писалите мога да им кажа да вземат да си отворят очите поне малко.
 • 8 07:18  13.11.17
  Този коментар е премахнат от модератор
 • Извън закона
  Отговор
  9 07:26  13.11.17
  Тошовите роднини още ръководят,част от милиярдите бяха скътани първо в Австрия после в Швейцария после ги потопиха в офшорки и накрая част върнаха в бг за да управляват и заграбват още...всеки знае системата им )))
 • некойси
  Отговор
  10 07:55  13.11.17
  И на малките деца им стана ясно че плановата икономика не произвежда нищо. Дали сме живеели по-добре или не, няма да коментирам, но факт е че са натрупани дългове и сегашното управление продължава да трупа.
 • Другар
  Отговор
  11 08:01  13.11.17
  Ако искате пак да се случи,гласувайте за БСП,начело с другарката Нинова!
 • ha ha ha
  Отговор
  12 08:09  13.11.17
  Лъжете по-малко, здравословно е, понеже доказано лъжите не издържат на времето;)
 • Джон Смит
  Отговор
  13 08:09  13.11.17
  Много ми е интересно; С какви пари купих ме толкова, въоръжение за армията: Самолети, танкове, ракети и т.н. Сега един самолет не могат да купят! Защото нищо не се призвежда, краде се и парите се вземат от Чужди вериги и фирми!
 • Джон Смит
  Отговор
  14 08:12  13.11.17
  А колко тона злато се изнася от Челопеч и какво остава за България!

  Коментиран от #33

 • мислещ
  Отговор
  15 08:17  13.11.17
  може да е вярно , може да не е но на среща имаше много изтребители, танкове, БТР-и , да не говорим за тракторите, комбайните и т.н дошли от там.Да не говорим за изгодните апартаменти за които, още ни завижда цяла Европа- все пак 80% от българите са СОБСТВЕНИЦИ. Така че...
 • Бесен Язовец
  Отговор
  16 08:24  13.11.17
  Как няма д аим дадем на братушките златото те заслужават много повече от злато Аз например съм готов да им предоставя и жената да ощастливи и всичките руски войници Готов съм да ме онодят всички руски олигарси войници и генерали Даже съм им приготвил и цветния си телевизор лед като дойдат да има какво да гледат имам само руски програми българските съм ги изтрил Да живее Майка Русия

  Коментиран от #18, #48, #64

 • червения милионер
  Отговор
  17 08:30  13.11.17

  До коментар #5 от "Зиги":

  Ти пък си поредната червена кратунаа. Не вдяваш ли, че миналото и настоящето са в един времеви континиуум. Комунизма си отиде, но останаха комунистите и парите са в тях. Тия, по които плюеш са същите, като тия по чието време България е била ограбена, те продължават да я ограбват и до ден днешен.
 • 18 08:31  13.11.17
  Този коментар е премахнат от модератор
 • червения милионер
  Отговор
  19 08:33  13.11.17

  До коментар #3 от "А стига бе":

  Кое не ти се връзва бе, че докараха България до просешка тояга. Всичко, което са посторили комунягите беше и е неефективно и нерентабилно. На гърците, кой им построи икономиката, като нямаха социализъм? Прост народ, слаба държава!

  Коментиран от #35

 • 999
  Отговор
  20 08:35  13.11.17
  Дори и да е вярна тази информация тези двадесет тона злато са някъде към един милиард лева, имайки предвид че по това време са построени стотици язовири, заводи и предприятия излиза че теса вложени в нещо полезно за държавата. А какво ще кажете за КТБ близо пет резерва само,че откраднати. Дави е честита демокрацията.

  Коментиран от #26, #29

 • Бесен Язовец
  Отговор
  21 08:37  13.11.17

  До коментар #18 от "ьььььььььььь":

  Как какво отзад цъфтя като майска роза а бузите са ми бели като януарски сняг Товаришь Путин ще ни поведе срещу империализма и България пак ще се върне при братята и Матушка Россия където винаги е бил
 • Morgoth
  Отговор
  22 08:39  13.11.17
  Такива бяха, такива са и сега - управление на социалисти е равно на държавен фалит!
 • Адам Смит
  Отговор
  23 08:41  13.11.17
  Бай Тошо е бил по-голям капиталист от сегашните мухаха.
 • червения милионер
  Отговор
  24 08:43  13.11.17
  По интересно ще бъде, колко пари е спестил в швейцарски банки, навярно е скатал доста милиарди за да може неговата фамилия да управялва България и за вбъдеще.
 • Morgoth
  Отговор
  25 08:44  13.11.17

  До коментар #4 от "А стига бе":

  А тя държавата е едно нещо, дето седи от страни и има пари за всичко :)
 • червения милионер
  Отговор
  26 08:48  13.11.17

  До коментар #20 от "999":

  Ти, откъде си сигурен, че тия милиарди са отишли за язовири и вецове, големи сте калитковци. Щом ги е скатал тайна, хитрия селянин, работата е ясна, направо си ги е сложил в джоба! Кой ще го спре, като е имал пълната власт!? Бели пари за чернио дни са било това. Първо прочети малко за соца, щото никой не е наясно за безграничната власт, която е имал диктатора. Това е дикататура, да не мислиш, че е, като сега, "лошата" демокрация, когато всичко се декларира и знае, тогава е било още по зле, Първият решава и прибира и ако го питаш отиваш в концлагера да чукаш камъни. Много ви е разглезила тая демокрация.

  Коментиран от #30

 • Иван
  Отговор
  27 08:50  13.11.17
  КПСС-БКП вечна кражба....грешка,дружба!
 • Morgoth
  Отговор
  28 08:51  13.11.17

  До коментар #5 от "Зиги":

  Напротив - трябва да се припомня и то да се припомня редовно. Защото в момента недоволни от ГЕРБ и бавният прогрес, хората започват да мечтаят за едно забравено минало, което е било много по-лошо. Като се добави и липсата на реална алтернатива подобно залитане по миналото работи за слагане на власт на БСП. За който не си спомня 2 от 3 правителства на БСП бяха доста близо до това да последват светлия пример от социализма и да фалират държавата.
 • Иван
  Отговор
  29 09:03  13.11.17

  До коментар #20 от "999":

  Ти чувал ли си за бригадирското движение!?То просъществува под една или друга форма до 1989г.И аз съм участвал.С безплатният труд на десетки хиляди млади хора,така са построени много от пътищата,големи заводи и др.С РОБСКИ БЕЗПЛАТЕН ТРУД!Ама вие няма откъде да го знаете,нали сте родени през демокрацията,която плюете при всеки удобен случай.Така е строено и в СССР.Но там има и ГУЛАГ.

  Коментиран от #31

 • 999
  Отговор
  30 09:10  13.11.17

  До коментар #26 от "червения милионер":

  Мисля ,че ти трябва да четеш за соца. Като сегашните кражби никога не е имало и камъни чукаха тези дето ги хващаха ,че крадат. Само припомням КТБ, Цанков камък, Всякакъв вид и финансови пирамиди и измами, Санирането абсолютна кражба за 1,5 милиарда, Тотално разпродаване на държавата и то на безценица.

  Коментиран от #36

 • 999
  Отговор
  31 09:16  13.11.17

  До коментар #29 от "Иван":

  Иване и аз съм участвал и знам дисциплина и трудолюбие а не наркомания и п.....растия .

  Коментиран от #51

 • незнайко
  Отговор
  32 09:56  13.11.17
  В цялата статия, която ме съмнява в правотата си, се говори за 1960 година. Получил ключа, но не знаел колко злато има проф. Тотев. Така ще каже, за да могат 27 години да го крадат безнаказано. От 1960 до 1990 година, 30 години на загуба ли сме работели ? Лъжата лъха отвсякъде !!!
 • Дедо ви
  Отговор
  33 10:02  13.11.17

  До коментар #14 от "Джон Смит":

  Остава "ЕДИН ПО-ГОЛЕМ".
 • комсомолец
  Отговор
  34 10:17  13.11.17
  Дали пък не е дадено за плащане на репарации ( все пак безплатно освобождаване няма) ?
 • Грък
  Отговор
  35 10:29  13.11.17

  До коментар #19 от "червения милионер":

  Къде видя в Гърция икономика... И в момента в Гърция е социализъм - над 80% от тяхната икономика се представлява от държавен сектор. Простия народ в България са такива като тебе.....

  Коментиран от #37

 • червения милионер
  Отговор
  36 10:39  13.11.17

  До коментар #30 от "999":

  Абе симпатяга, ами нали тия същите, които крадат сега са потомци на ония, които крадяха преди, по соца. Много си знаел, какво, как и къде са правили другарите комунисти, когато имаше соц. Кво ми припомняш, имам достатъчно спомени, от соца. По соца кражбата си беше ПРАВО и ПРИОРИТЕТ на Партията БКП, както е и сега, всичко е едно и също, само го няма Бай Тодор, това е, хората са същите, сляп ли си или не може да четеш?
 • червения милионер
  Отговор
  37 10:50  13.11.17

  До коментар #35 от "Грък":

  Да, гърците нямат никаква икономика и за това им дадоха 150 милиарда помощи! Колко е минималната заплата в Гърция? Тия пари, откъде идват според теб? Гърция 800 евро , България 200 евро. Заплати от 2000-3000 евро въобще не са рядкост в Гърция, за разлика от България. България след ВСВ 1944 г. е била в пъти по добре от Гърция, но за съжаление идват комунистите и съсипват страната, както продължават и до днес.
 • златар
  Отговор
  38 10:58  13.11.17
  Доколкото разбрах сме изплатили задължения, в ситуация, когато никой не е искал да ни дава нови заеми. Руснаците изкопуват златото ни за 38.10 $ на тройунция при тогавашен пазарен курс 38.28 $. Ако не се лъжа през 1984-85 г. златния резерв е бил около 150 т., сега е към 40, по ми е интересно къде е отишла разликата. Тогава златодобива е бил държавен, сега взимаме някакви мижави %-ти от дадената концесия. Какво правим сега?
 • ТнТ
  Отговор
  39 11:04  13.11.17

  До коментар #5 от "Зиги":

  Виж сега, колкото и тъпо-слабоумен да си, ще ти стане ясно че когато една валута няма обезпечение нещата отиват на зле. Недей да ми говориш че сега е станало еди какво си, защото пенсионерите протестират, майките и инвалидите и те, медиците, учителите всички са на този хал не защото няма виновни, а защото именно през 90-те години имаше хиперинфлация поради това че БГ лева нямаше солиден гръб - сиреч злато. Опоскаха всичко и за това в един момент 1000 лв бяха нищо, но ако имаше златен резерв нещата щяха да са съвсем други. Да не споменавам и приватизацията, чий ... я свърши тая, опоскахте държавата и сега хората вият срещу вятъра и понеже не ви е изгодно да чувате, че сте същите помияри каквито бяхте тогава гледате все някой друг да ви е виновен. Не че новите са стока, ама ВСИЧКИ ЧЕРВЕНИ КОМУНИСТИ заслужават да им се вземе всичко, до последното петаче, защото тогава ядоха пиха и се веселиха, а сега техните деца се опитват да правят същото и то все на гърба на народа. А на него уважеми г-да почна да му писва, ама много да му писва и като хване сопата и ще ви изметем и от телевизиите и от медиите че и от парламента и бордовете на хранилките...
 • червения милионер
  Отговор
  40 11:06  13.11.17
  Явно има много промити мозъци, за съжаление има един мит, за "държавното". Кой обаче по соца е бил държавата? Партията БКП!? Толкова ли не може да го разберете, че "държавно" по соца не е точно онова държавно, което визира държавата, а е държавно по смисъла на партийната доктрина и принадлежност. Казано другояче, Партията и Вожда са собственици на всичко и всеки, както и не носят отговорност за действията си!
 • червения милионер
  Отговор
  41 11:10  13.11.17
  Примерно: Бай Тодор решава да продаде резерва и го продава на руснаците, прибира си няколко милиарда, може и всичките и никой копче не може да му каже, защото той е Вожда, Диктатора, това е положението, толкова ли е просто да се разбере? Става на въпрос за диктатура и тоталитарно управление, при този режим е така, това е нормално. Сега в наши дни техните наследници процедират по същия начин, защо според вас няма независима и ефективна съдебна система? Защо няма разделение на властите? Ами, защото така определни хора могат да си правят, каквото си поискат, напълно безотчетно и безотговорно, айде повече мислете!?
 • Сметкаджия
  Отговор
  42 11:18  13.11.17
  Около един милион тройунции, при цена-сегашна-близо 1270 долара, дава 1 270 000 000. Кажи ги три милиарда лева.
 • БЪРЗА СМЕТКА
  Отговор
  43 11:18  13.11.17
  През 61 година имаме дълг в размер на 129` 000 000 Продадено злато 22,1 тона на цена 22`738 255 Кой печели? - Ние или Руснаците? После взети още 10 милиона долара срещу 5 тона злато. До края на периода общи 31 тона злато срещу грубо 140 000 000 Ето я тъпата сметка: 22`738 255 $/ 20 153 479.84 грама = 1,128$/гр. 10`000 000 $/ 5 878 000 грама= 1,70$/гр Излиза така, че условно средната цена на грам е 1,41$ - Казвам условна защото автора не подава информация за останалите 5 тона на каква цена са предложени, но тя едва ли е с някаква сериозна дименсия! Хайде сега да смятаме 31,8 тона са 31`800 000 грама 31`800 000 гр X 1,41$ = 44`838 000$ Какво излиза? 140 000 000$ Дългове 44`838 000$ Платени в злато ---------- 95`162 000$ Остатък от дълга Питам какви пари в БНБ и Българската хазна? - Къде е кражбата?
 • Грую
  Отговор
  44 11:23  13.11.17
  И защо се чудите? Всеизвестен факт е политиката още по времето на Сталин да се прибират всичките златни резерви на държавите, през които преминава Съветската армия към Москва и не само злато, но и всякакви ценности. Ние българите сме страдали винаги от кражбите на властта, а най-явния признак на задаващата се нова кражба е липсата на приемственост. Как не сте забелязали, че идването на всяка нова партия в България на практика отрича всичко построено от отиващите си, декларира че ще прави реформи и на практика единственото, което променя е стилът на крадене и естествено персоните, извършващи актовете на грабеж спрямо народа. Сега ще видите, че след като мине и този балон "Председателството на ЕС от България" ще се изчерпи народното доверие и към ГЕРБ и ще дойдат новите, които ще отрекат всичко сторено до момента и ще направят "реформи" за наместване на техните хора по места за обогатяване на следващата прослойка от политически подлоги от властта за сметка и на гърба на народа.

  Коментиран от #61

 • БЪРЗА СМЕТКА
  Отговор
  45 11:33  13.11.17

  До коментар #1 от "Някой":

  Вземи тефтера и сметни числата дето са ги дали в статията,ако не ти се смята виж коментара ми малко по- горе (43)! -Автора се е постарал да раздува локуми без в събран вид да изложи числата. Като ги поставиш в таблица и елементарни сметки... - Няма нужда от приказки! Сега е същото! - Излиза Борисов и Цветанов - пожарникар и физкултурник... - И говорят за БВП, Приходи ... - А числата в отчетите в сайта на МФ и НСИ говорят друго!
 • стоян георгиев
  Отговор
  46 11:36  13.11.17
  тва е нагледно българската комунистическа икономика с многото пушещи заводи и щасливи работници управлявани от бивши овчари наричани напълно неверно паризани.единственото атрактивно нещо дето живков е можел да предложи след 15 години комунизъм е било българското злато събрано от лошите фашисти .след 10 години му се налага да се целува с брежнев уста в уста след като наново трябва да плаща ,а вече няма ни злато ни гявол:)))!прин третия фалит 89 година вече нямаше и кои да се целува с него.та тва е историята за съветската безвъзмездна помощ за българската икономика.лошото е че като добри ученици ние си дадохме не само златото на тия малоумници,а и морала и акъла,та днес още милеем по правешкия глупак!
 • RIDIK
  Отговор
  47 11:56  13.11.17
  Всичко е стратегия. СССР ни задължаваше да сме оперативно годни като южен фланг на Варшавския договор. Руските, военни съветници ни караха да купуваме все по модерно оръжие, въпреки, че не ни е по джоба. Тогава щедро ни отпускаха кредити в рубли, които конвентираха в долари по измислен от тях курс. Когато ни отпускаха долари, то бе главно за стоки за реекспорт. Още от тогава света им беше сложил юзди и имаше забранителен списък и чрез нас и другите страни от лагера го прескачаха. Така задлъжнели, без златен и валутен резерв бяхме лесно притискани за да бъдем послушни от "Големия брат" А нямаше нужда. Нашите комунисти, дошли на власт с негова / на брата / помощ, стоящи на власт с негова помощ, бяха готови до продадат цялата страна, дори да ни направят колония на СССР под формата на република и то доброволно. А вечното оправдание на комунистите: "... Ама вие защо си биете негрите ? ... в случая не върши работа. Още много неща ще излизат за тая продажна, интернационална, комунистическа сган. Както и да се боядисват, каквито имена и титли да си слагат са все едни и същи.
 • истината
  Отговор
  48 12:38  13.11.17

  До коментар #16 от "Бесен Язовец":

  Предполагам,че и LED телевизора ти е РУСКИ?
 • юрист
  Отговор
  49 12:41  13.11.17
  Тези неща се знаят отдавна от всеки, който е искал да ги научи. Интересно ми е сега- при изнесените факти, подкрепени с документи, как ще реагират живковите следовници...Нали точно те много упорито въздишаха по соца и твърдяха, че именно след 1989г. е настъпило разграбването на България и на парите на българските данъкоплатци от соца. Видно е, че истината е различна. Статията дава реална представа къде са отишли паричките на българският народ и за какво, в соченият в нея времеви период.Интересно ми е и друго- нека сега някой мастит живков следовник, с икономическа специалност, да обясни на себеподобните си превода от икономически език на разговорен български език, значението на тези думи:“...Публикувано във факти.бг: „ние обаче не сме в състояние да посрещнем срочните погашения в капиталистическа валута през второто и третото тримесечие на тази година.”..“ За мен, като обикновен адвокат, това е фактическо основание за обявяване на ДЪРЖАВЕН БАНКРУТ на нрб.

  Коментиран от #53

 • гост
  Отговор
  50 12:50  13.11.17

  До коментар #1 от "Някой":

  Пск се подвърждават някои правила,едно от които е че най-лесно се клатят роднини,в случая собствения си народ,жажда за власт,незнание за управление,чуждопоклонничество.Много хубаво неше през соца,че бях млад тогава.
 • Иван
  Отговор
  51 12:57  13.11.17

  До коментар #31 от "999":

  Ако ти е било кеф даа береш домати и краставици на полето без пари,прав ти път.Само не ми разправяй,че беше доброволно и хубаво.Всеки гледаше да не ходи !Или лъжа!?
 • 1ер
  Отговор
  52 13:02  13.11.17

  До коментар #1 от "Някой":

  Абсолютна тъпотия и ЛЪЖА!!! Така като някои велики откриватели говореха за милионите на Живков в чужбина!!! Жалко че по този начин чрез лъжи някои като Пасито изкат да изкарат че в БГ преди е било АД а сега е РАЙ!!! Всички виждаме какво е сега !
 • БЪРЗА СМЕТКА
  Отговор
  53 13:04  13.11.17

  До коментар #49 от "юрист":

  Ей там малко по- нагоре съм го направил изчислението като за тъпи юристи и журналисти... - С математика за 2-3 клас! - Нищо сложно няма само събиране и изваждане за да не затормозя нечия глава! - Преди да се беше изказал да беше прочел! - Просто е! За това юриста е юрист, а икономиста икономист! - Не се изказвай по теми, за които не си в час, така както аз не се изказвам по юридически въпроси!!! - Просто правило!

  Коментиран от #74

 • А ЗАЩО
  Отговор
  54 13:44  13.11.17
  Как няма да е малко известно на населението за трите фалита, като те не са го усетили по стандарт и по доходи. Защо сега всичко усещаме , защото сме в постоянен и перманентен фалит, и с кредити , и подаяния продължаваме напред.А защо не напишете , че 1960г. са се родили 178 000 деца????????????
 • К.К.
  Отговор
  55 14:17  13.11.17
  Това е първия фалит публикуван за пореден път.Време е за другите фалити до 1990г. да се подсещаме от време на време!
 • Нищо не разбрах
  Отговор
  56 14:29  13.11.17
  Явно съм почнал да приличам на Борисов, т.е. станал съм тъп и не ми е много ясно какво се е случило, но като се има предвид, че русофилите са деца на същите тези, които са изнесли златото и парите, да вземат сега да ги върнат.
 • фалирал
  Отговор
  57 14:39  13.11.17
  А къде е фалита? Имали сме сметки за уреждане, платили сме ги от златния резерв.
 • Варна
  Отговор
  58 14:44  13.11.17
  Първо: - Заглавието е манипулативно защото въобще не става въпрос за подаръци а за погасяване на дълг не с пари а с злато. Това за непросветените е естевен начин за разплащане особено в онези времена заради действието на Златно- Девизният стандарт! - Тоест банкнотите са толкова с колкото злато разполагаш, а златото е основна разменна стока! - Имаме дълг от около 130 милиона, част от които плащаме със злато понеже не разполагаме с налични пари! Второ: По времето, което се случват тези събития тече държавна програма за създаване на индустрия понеже тази държава е аграрна и с подчертано необразовано население по подобие в момента! По това време се строят черноморските ни курорти Златни Пясъци, Албена и разбира се Слънчев Бряг! По това време се правят разширенията и се въвеждат в експлоатация основните ни пристанища- Бургас и Варна! След 55 година започват и изграждането на основните мощности на коробастроителниците и кораборемонтните предприятия. - Вървят обучения на кадри. Започва и изграждането на Девненският промишлен комплекс Торови Заводи, Сода, Циментов Завод, Сградостроене, Захарен Завод( 25 години считано от 48 год) Строи се и Нефтохима в Бургас (60 -64год) Строи се Кремиковци в София 60 година - 63-та започва работа Няма да изброявам всичко, но повечето е редно да си зададат въпроса, че сега тези предприятия съществуват и носят основната част от дохода в страната, а са в частни ръце придобити по съмнителен начин!

  Коментиран от #59, #65

 • Олигарха
  Отговор
  59 14:59  13.11.17

  До коментар #58 от "Варна":

  Няма смисъл да им го обясняваш, така или иначе всичко е в миналото и индивиди с такъв интелект, като по-горните "капацитети" и автора на "статията"дето няма как да осъзнаят и разберат същината на нещата дори и след дистанцията на времето са безнадежден случай.

  Коментиран от #60, #63

 • Варна
  Отговор
  60 15:04  13.11.17

  До коментар #59 от "Олигарха":

  Причината да го правя, е че ненавиждам манипулациите и лъжите! И понеже в последните години хората не четат, хората на Борисов и компания не спират да пропагандират как онези навремето са съсипали държавата, а те сега се опитват да я оправят, което разбира се не отговаря на истината! Понеже държавата се управлява от малоумници, трябва да не спираме да даваме глас и нагледно да опровергаваме лъжите им. Иначе Да! -Разбирам тезата ти! :-))

  Коментиран от #68

 • Справедлив
  Отговор
  61 16:33  13.11.17

  До коментар #44 от "Грую":

  Ама наистина си Груюююю..какъв Сталин те гони през 60-те години бе човек??? Леле колко елементарни и неуки сте станали в последно време..ужас...
 • Дръндрън
  Отговор
  62 16:34  13.11.17
  Само не разбрах къде е новината, че длъжникът трябва да си плати дълговете. А това екзалтирано човече Христо Христов е на грантова хранилка и грачи все в една посока. Златния резерв е точно затова - когато икономиката върви, се трупа, когато не върви - се топи. При това депозирането на злато от една държава в трезори на друга е обичайна практика. Едва тази година Германия взе решения да върне част от златния си резерв в Дойче банк във Франкфурт, след като десетилетия наред го е предоставила за съхранение на Франция в Париж. Айде стига с пещерния антикомунизъм, че сегашните крадат ден и нощ - куче влачи рейс.
 • стоян георгиев
  Отговор
  63 17:05  13.11.17

  До коментар #59 от "Олигарха":

  вярно че няма смисъл да ни го обяснява,щото освен на индивиди като теб на други тази лъжа на дежурния лъжец от варна няма кои да приеме за истина.
 • 64 17:18  13.11.17
  Този коментар е премахнат от модератор
 • стоян георгиев
  Отговор
  65 17:18  13.11.17

  До коментар #58 от "Варна":

  варна, нали съм ти казвал бе убавец да не пишеш глупости в този форум,щото ще те направя смешен за пореден път в лъжите ти!пиши някъде дето ме няма да се радват олигарха и такива като него на вещите ти .....ии!та лъжа едно.имало практика да се плаща в злато в онова време,щото било времето на златното обезпечение на парите.тва е пълна лъжа.със злато в онова време са плащали само страните от третия свят ,които са имали абсолютна неконвентируемост на икономиката си.втората ти лъжа ,че бил платен част от големия дълг и после икономиката поела по мед и масло ,демк обслужвала останалите задължения.всъщност тва е била само отсрочка ,българия не може да обслужва задълженията си и фалира вори път през ранните 70 тогава обаче ссср ни отписва дълговете заради целувки с език на двамата идиота и след като ни отписват задълженията и ни дотират с евтини суровини ние след 15 години пак фалираме под вещото ръководство на правешкия глупак въпреки многото заводи.щото те са абсолютно ненужни и вместо да си останем печаливша аграрна страна ставаме губеща промишлена.цялото преструктуриране на българската икономика и общество при живков е провал.нали прочете варна,провал!!!!унищожи се всичко ценно за българина и българия за сметка на ненужни и зле построени и управлявани заводи и градове.краха които донесе именно тва строителство е видим и сега!особено е показателно нивото на живков в мненията на чехи унгарци и поляци за нашата икономика.всички изброени го смятат за идиот.и не

  Коментиран от #67

 • стоян георгиев
  Отговор
  66 17:20  13.11.17
  и не на последно място.що бе варна ,този нормален за времето си ход живков извършва в пълна секретност?дори наи-големите му ибрикчии не знаехте за него,а и тои до смъртта си го отричаше?
 • Варна
  Отговор
  67 17:31  13.11.17

  До коментар #65 от "стоян георгиев":

  Я! - Неграмотния Стоян! Ти от къде беше село? - Ямбол, Айтос... - Нещо такова беше, май? Не знам що си мислиш, че успяваш да обориш фактите винаги. - Аз боравя с числа бе пич! - Това е! А като вземеш да завършиш някакво образование, може пак да говорим! - До тогава драги ми сТоЯнЧо ... Гледай си там мистрията и кофата с цимент! - Останалото не ти се отдава много!

  Коментиран от #73

 • Morgoth
  Отговор
  68 18:27  13.11.17

  До коментар #60 от "Варна":

  В това, че онези са съсипали държавата спор няма. Виж това, че сегашните се опитват да я оправят е много съмнително :)

  Коментиран от #69

 • Варна
  Отговор
  69 18:48  13.11.17

  До коментар #68 от "Morgoth":

  В същност спор има! - По онова време страната е аграрна и населението неграмотно! - Тези които поемат кормилата, колкото и да ги хулим правят смела програма и създават работни места, правят жилища, правят предприятия и създават цели отрасли! - Нещо от което черпим дивиденти и сега! Кое от новите ни правителство маже да покаже такава програма и действително развитие? - Отговорът е никое! Наблюдавам вече почти 30 години кражби и разруха! - За това твърдя, че тени настоящите не могат да се опрат и на малкият пръст на онези от преди 89 година просто защото хората създаваха и мислеха за напред! - Това че са били ограничени и натискани да не правят прекалено голям износ ... - Е друга тема! Всички, абсолютно всички големи градове и Димитровград разбира се бяха развити и създадени от онези хора и с помоща на труда на нашите родители. Настоящите.... - Единствено сериозен дълг и разграбени активи, създадени именно от онези предните друго няма! Ако 2 милиарда заем за стиропор във връзка със санирането са програма за заетост... - Спрямо онези това дори не подлежи на коментар! - Онези правеха! - Тези правят само пари за себе си и за онези отвън! - Факт!

  Коментиран от #76

 • Радо
  Отговор
  70 18:58  13.11.17
  След всичко преживяно от тоя народ през последните 150г., стигам до извода, че най-добре да си бяхме останали в рамките на Османската Империя, и щяхме да сме по-добре в момента, и повече като българско население, защото според мен сме се съхранили като народ 500г под шапката на Империята, а сега за около 30г. Демокрация, българите полека-лека сме на изчезване.
 • Кумчо Вълчо
  Отговор
  71 20:07  13.11.17
  Жалко "Факти" беше един от последните сайтове на които имах някаква вяра ама и той взе да пожълтява. Вярно че сме балъци ама хептен ни взимате за мезе.
 • Откачен Борсук
  Отговор
  72 00:09  14.11.17
  Четете и плачете, другари русорасти. Четете и плачете...
 • стоян георгиев
  Отговор
  73 00:27  14.11.17

  До коментар #67 от "Варна":

  не съм от аитос убавецо,но и да бях тва нищо не променя.особено лъжите ти за икономиката от фирми с един човек и сега за тва как всъщност златото било само необходима жертва заради големите инвестиции.та я ми кажи с кви цифри работиш ,че нещо не ги видях тия цифри???и пак ти казвам не се опитваи да лъжеш щото ще те хвана и пак ще ставаш за смях ,което се повтаря за кои ли път.иначе образованието ми е финанси точно по темата ,а съм изключително подготвен и като историк.трудно може някои да ми опонира особено в българската история в периода след освобождението,а ти пък хептен.лъжа е че през 60 те парите са имали златно покритие ,тази практитка е изоставена много по-рано.трябва да си изключителен лаик по темата за да твърдиш обратното което и правиш.поне да бе прочел статията малко по-задълбочено в нея се обяснява кви са било основните проблеми на българската икономика и тва основно е неината ниска ефективност,непозволяваща на местното производство да компенсира външните разходи.ситуация запазила се в българия до влизането ни в европеиския съюз,което води до постоянно обедняване на страната и в частност населението.
 • юрист
  Отговор
  74 03:11  14.11.17

  До коментар #53 от "БЪРЗА СМЕТКА":

  Юристите учим и : търговско право, ФИНАНСОВО ПРАВО; БАНКОВО право, ОБЛИГАЦИОННО право, та- пак питам- моля, преведете на всички незапознати с макроикономиката и с икономикса - какво означават на ДНЕШЕН икономически език следните думи“....Публикувано във факти.бг: „ние обаче не сме в състояние да посрещнем срочните погашения в капиталистическа валута през второто и третото тримесечие на тази година.”? Според Вас, какво съдържание се включва в специализираният икономически термин“ държавен банкрут“? Защото вече го има даже в уикито- “...Държавен банкрут от Уикипедия, свободната енциклопедия Държавният банкрут е неуспехът или отказът на дадена държава да изплаща изцяло своите дългове.[1] Спирането на дължимите плащания може да бъде съпътствано от формална декларация или да остане необявено. Ако потенциалните заемодатели смятат, че рискът дадена държава да изпадне в банкрут е голям, те могат да изискват повишени лихви като компенсация за този риск – такова рязко нарастване на лихвите се нарича дългова криза...“Имайте предвид, че дори не съм прибягнала до цитати от учебници по финанси/ икономикс- цитирам простото и тъпо уики, в което обаче инфото е поднесено по възможно най- простия начин- като за дебили....

  Коментиран от #75

 • БЪРЗА СМЕТКА
  Отговор
  75 08:26  14.11.17

  До коментар #74 от "юрист":

  К`во си учил е едно а какво работиш е нещо друго! Нали знаеш "И кучето гледало, но не станало касапин" Правото скъпи ми юристе не е като да го правиш на терен. Теорията е едно практиката е друго! - По какъв начин още да ти го набия? Ей там по- нагоре ти дадох и номер на изказване със сметки, защото автора е също толкова компетентен колкото и ти! Вземаш сумите които е обявил и смяташ- това е истината! - Другото са празни приказки! Вади тефтера и почвай да смяташ и после се вижда , кое е истината и кое не е! Ако си мислиш че икономиката на страната се праси с определения и без сметки нещо си се объркал! Провери числата! -Глупости не ми се слушат! Приличаш на хлапе което е прочело някакво определение и много иска да го каже като крещи от скамейката! Реалността е друга. - Икономиката ползва не определения а сметки! Автора е решил, че ще доказва кражба с данни показвайки числа! - Числа- Данни! На базата на числата вади някакви заключения! Е да! -Ама данните показват друга картина, различна от приказките! Имаш заеми за около 140 млн.,част от които са платени със злато на стойност около 44 млн. - Къде е подаръка? Понеже дрънкаш че много ги разбираш сам можеш да си отговориш на въпроса това обичайна практика ли е било да се плаща дълг със злато? -Това не е първият път, в който България плаща дългове със Злато. Ти си същият като енергийният министър в момента Теменужка. - Тая пача, не прави разлика между винт и болт, но пък се занимава с технически

  Коментиран от #77

 • Morgoth
  Отговор
  76 10:57  14.11.17

  До коментар #69 от "Варна":

  Аграрна или не страната ни е била с доста добри икономически показатели преди войната. Какво добро и какво лошо са направили соц. лидерите, кой от тях е бил кадърен и кой не няма да коментирам - не се чувствам достатъчно компетентен за тези детайли. Факт обаче е, че след 45 години управление България не само не може да се сравнява със западните страни, но и с източните, само Албания е след нас. Ако сравняваме със сегашните първо трябва да се отбележи, че тогавашна България е била с огромен процент младо население, с изградени трудови навици и с добро за времето си образование (задължително основно и интелигенция учила на запад). Т.е страна с голям потенциал, докато сега сме силно застарели, тежко разрастнало се циганско малцинство и като цяло с доста непродуктивно население. А когато обвиняваме сегашните властимащи в корупция, шуробаджанащина и прочее, нека не забравяме, че тяхната култура е изградена именно по времето на социализма и че повечето от тях са деца на същите тези соц. лидери от близкото минало.
 • юрист
  Отговор
  77 11:05  14.11.17

  До коментар #75 от "БЪРЗА СМЕТКА":

  “...Публикувано във факти.бг: Правото скъпи ми юристе не е като да го правиш на терен. Теорията е едно практиката е друго! -..“ Ти ме учиш на право? Ахахаха:) Имам и 18 години адвокатска практика, в която се включва и процесуално представителство по търговски дела- и този факт ли означава, че не разбирам нищо от търговско право, икономикс и финанси?:D

  Коментиран от #78


 • БЪРЗА СМЕТКА
  Отговор
  78 15:23  14.11.17

  До коментар #77 от "юрист":

  Именно! - Това ти казвам! - Означава, че не разбираш! Гола вода си! То е същото като да прочетеш закона за енергетика и да си мислиш че разбираш от енергетика. Ако прочетеш закона за счетоводство не означава, че си счетоводител... - Схващаш ли? Това че си правя в къщи контактите , пускам си кабели и подменям тръби не ме прави нито електротехник нито спецелист по ВиК. - Така е и с всички останали браншове. Сиреч не се напъвай! - Гледай си книжките и не се занимавай с неща от които ама бъкел не вдяваш! - До като не излезеш на "пангара" за да участваш в процеса не знаеш абсолютно нищо! Пак ти повтарям! - Ей там горе има едни сметки, които доказват, че автора на статията лъже и не отговаря на истината! - Подаръци не са правени и сметките го доказват! - Всичко останало са пълни глупости! Цялата му теза изградена на числата е погрешна и не отговоря на истината понеже резултатът говори съвсем друго!

  Коментиран от #79

 • Реално
  Отговор
  79 16:09  14.11.17

  До коментар #78 от "БЪРЗА СМЕТКА":

  Ти пич, си от малкото хора тук с железни нерви,който може да спори с "професора" юрист..

  Коментиран от #80

 • БЪРЗА СМЕТКА
  Отговор
  80 16:28  14.11.17

  До коментар #79 от "Реално":

  Хи Хи Хи! - Бе да си призная аз не съм от търпеливите, ама понеже познавах един куп юристкИ, които си мислят, че света се върти около тях... - Просто не им давам много фъндък. - Крайно време е да си научат мястото и то е в техният си ресор. Нагледахме се Пожарникар и Физкултурник да говорят за икономически показатели ... - Що пък и юристите не вземат да ни научат на икономика. - Направо да ни затворят икономическите университети!
 • А ДНЕШНОТО ЗЛАТО ОТ ЧЕЛОПЕЧ, КЪДЕ Е ?
  Отговор
  81 09:31  25.11.17
  НЯКОГА СМЕ ГО ДАЛИ ДА СИ ПОГАСЯВАМЕ ЗАЕМИТЕ, А ДНЕС ХИЧ ГО ДАВАМЕ БЕЗ ДА ПОГАСЯВАМЕ. КОЛКО СА НИ ЗАЕМИТЕ ДНЕС. ЩО НЕ КАЖЕТЕ. И КЪДЕ И КОЛКО ЗЛАТО ОТИВА ЗА КАНАДА.

Напиши коментар:


Публикувай