2 753 38

Адвокат Шейтанов: Ритуално българско сепуко

by Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Преди броени дни, на 21.02.2018 г., Народното събрание си направи международно-правно сепуко. Без да съзнават, 110 депутати от парламентарното мнозинство върнаха България сред т.нар. “вражески страни“ по чл.53 от Устава на ООН. Това пише адвокат Владимир Шейтанов, в "Поглед.инфо"

72 години след приемането на Устава на световната организация в Сан Франциско през октомври 1945г., Българският парламент дезавуира базисно решение на Анти-хитлеристката коалиция на Техеренската конференция за наказване на фашистките военно-престъпници след края на Втората световна война. 110 български парламентаристи изпратиха в канавката на историята Декларацията от октомври 1943г. на Московската конференция на САЩ, Великобритания и СССР за осъждане жестокостите на Втората световна война. Мнозинството в Парламента се изказа против решението на Ялтенската конференция от февруари 1945г., да бъдат привлечени под съдебна отговорност военно-престъпниците от Втората световна война.
Българските народни представители отказаха да се съобразят с решенията на Берлинската среща на САЩ, Великобритания и СССР от 2 август 1945г., както и с Решението на САЩ, Великобритания, СССР и Франция от 8 август 1945г.

Сякаш, България фактически днес отново "кандидатства" за статута на "вражеска страна", каквато бе Царство България, срещу която Устава на ООН позволява прилагане на сила дори и без санкция на Съвета за сигурност на ООН.

Дано това някому нещо да говори в моята България!

Принципът за денацификация, наложен от победителите във Втората световна война, в продължение на 65 години бе в основата на следвоенното устройство на света.

От г-н Жаблянов бе потърсена политическа отговорност за нещо, върху което е изградена цялата съвременна система на международните отношения, начело с ООН.

Не от вчера Светът знае, че Сталин, Чърчил и Рузвелт се договарят за денацификация на държавите от Оста като България, за да постигнат целите на бъдещата ООН, една от които е

"да избавим идните поколения от бедствията на войната, която два пъти в нашия живот донесе неизразими нещастия на човечеството".

Не от вчера Светът знае, че Народният съд в България е институция-близнак на поредицата следвоенни трибунали за съдене на нацистките виновници в цяла Европа.

Причината, заради която на 21.02.2018 г. Валери Жаблянов бе освободен като Зам.председател на Народното събрание бе Декларацията на Парламентарната група на БСП във връзка с провеждането на 17.02.2018г. на Луков марш, част от която бе фразата "Народният съд е необходимо и военновременно решение". Тук няма да се отклонявам по второстепенни въпроси. Архи-важно е да се подчертае другото: принципът на денацификация на Европа (отричан от Луков марш) и Народния съд са като Арагва и Кура - двете сестрински реки в стария Тифлис, чиято неразделност е поетично възпята в безсмъртното стихотворение на Юрий Михайлович Лермонтов:

"е много лет тому назад
Там где сливаяся шумят
Обнявшись будто две сестры
Струи Арагвы и Куры"

Луков марш представлява централната политическа проява за годината на Българския национален съюз. Той обединява привърженици и симпатизанти на онези, които вмъкнаха България във Втората световна война. Наивно е да се счита, че тези хора са развълнувани главно от несправедливата смърт на едно физическото лице Христо Луков. В епицентъра на неговата мартирология лежат малко други интереси. Представителите на националистически организации от Германия (партията "Десните"), Швеция, Франция, Унгария, Гърция, Полша, Македония ("Национална борба") и Западните покрайнини, САЩ, Естония и Русия, които взеха участие в Луков марш-2018 дори не познават личността на Луков, да не говорим за бойните му прояви на български генерал. По команда от Българския национален съюз, на 17.02.2018г. в София се развяха немски и италиански знамена, горяха запалени факли и се произнесяха речи в познатия идеологически стил от 1941-1944 г.

Днес, организаторите на Луков марш се опитват да прикрият истинските си цели зад други международни въпроси, например мигрантския. Но това са кулисите на политическия театър. Луков марш и мигрантският въпрос имат различна социална същност. Те възникнаха по различно време и дори само поради това нямат общи корени. Истинската сърцевина, отразена и в символиката на марша, е реваншизмът на нацизма в Европа през 21 век.

Не познавам границите на днешната немска политическа търпимост. Не знам дали подобна обществена проява щеше да бъде допусната по улиците на Германия. Но в България немските участници не бяха кой-знае колко обезпокоени от властите. Минаха с една поредна "ваймарска" забележка. Въпреки безпомощната забрана на Столичния кмет, навъсените вежди на Министъра на вътрешните работи и дипломатичното помъркване на Министерството на външните работи, на 17.02.2018г. маршът се проведе, окрилен от няколко безпристрастни... и законосъобразни... решения на българския съд през годините.

15-тото издание на Луков марш беше може би най-успешната му редакция, въпреки протестите и политическите декларации на неговите противници. БСП, ОП и ДПС, всеки воден от собствени политически подбуди, се разграничиха от тази проява. Дни преди това, несъгласие в категорична форма изрази и Световния еврейски конгрес. Дипломатическото представителство на САЩ в България също изрази загриженост. Изненадващо, не се забелязаха реакции на дипломатите на останалите участници в Анти-хитлеритската коалиция. Русия също остана като страничен наблюдател. Може би защото отдавна престана да обръща внимание на безбройните прояви на българския политически нео-реваншизъм.

И когато уж бяха налице всички признаци на едно очертало се политическо мнозинство против Луков марш-2018г., изведнъж Декларацията на ПГ на БСП бе остракирана в Народното събрание заради една гласно заявена историческа истина.

Из Устава на Нюрнбергския Трибунал:

Член 1. В съответствие със Споразумението, сключено на 8 август 1945 г. между Правителствата на Съюза на Съветските Социалистически Републики, Съединените Американски Щати и Обединеното Кралство на Великобритания и Северна Ирландия и Временното Правителство на Френската Република, се учредява Международен военен трибунал (наричан от тук нататък "Трибунал") за справедлив и бърз съд и наказване на главните военни престъпници от европейските страни от Оста.

Из Наредбата-закон за съдене от Народен съд на отговорните за въвличането на България в Световната война срещу съюзените народи и за злодеянията, свързани с нея (ДВ, бр. 219 от 6 октомври 1944 г., изм. и доп. ДВ, бр. 261 от 24 ноември 1944 г., изм. ДВ, бр. 9 от 12 януари 1945 г.).

Член 2. Лицата, които ще отговарят пред Народния съд са:

1. Лицата, които след 1 януари 1941 година са изложили сигурността на държавата или са поставили народните интереси в опасност било като са сключили международни договори с воюващи държави, било като са взели решение да обявят война и да водят война.

2. Ръководните лица, които след 22 юни 1941 година са заповядали действия, нарушаващи обявения неутралитет към Съюза на съветските социалистически републики, и с това са усложнили международното положение на България.

3. Ръководните лица, които във връзка с обявяването и воденето на войната с Англия и Северноамериканските съединени щати не са изпълнили своето служебно задължение, като не са взели надлежни и своевременни мерки за предпазване на народа и държавата от морално и материално увреждане.

4. Лицата, които след 1 януари 1941 година в старите предели на страната, в Македония, Тракия или другаде са използвали своите връзки с властта или с воюващите държави, или служебното си положение, за да набавят за себе си или за другиго противозаконна имотна облага.

5. Лицата, които са били в служба на Германия или на съюзниците й и при нейното упражняване дейно и съществено са допринесли за провеждането политиката на тия държави във вреда интересите на българския народ.

6. Лицата, които през същото време са изпращали наши войски в Югославия и Гърция, за да преследват народноосвободителните войски на тези страни, както и ония ръководни военни лица, които със своите действия или бездействия са станали причина да се поставят в опасност нашите войски.

7. Лицата, които в страната или извън нея във връзка с водената след 1 януари 1941 година от правителствата външна политика са заповядали, поощрили или извършили убийства, тежки телесни повреди, палежи, грабежи, обири или изтезания.

8. Лицата, които доброволно са служили и предавали на полицията, жандармерията и войската такива сведения, които са се отнасяли до безопасността или важни интереси на партизаните или другите борци за народните свободи.

9. Следователи, прокурори и съдии, които при предварителното или съдебното дирене или с издадените присъди са проявили явно пристрастие и грубо престараване с цел да подкрепят провежданите над народа терор, безправие и насилие.

10. Лицата, които в страната или извън нея от 1 януари 1941 година до 9 септември 1944 година със своите действия, писания, слово или по друг начин са допринесли дейно и съществено за извършването или провеждането на горните деяния, както и за гоненията срещу евреите.

Историята на международните отношения отдавна е отхвърлила спекулациите, че Народният съд в България е противозаконно учреден съдебен орган. Той е учреден със закон. Законът е приет в изпълнение на основополагащи международни документи – част от които са юридически. Неговите принципи и цели залягат в Споразумението на България със Анти-хитлеристката коалиция от САЩ, Великобритания, СССР и Франция, а по-късно с Мирния договор на България от Париж, с който са определени днешните граници на България. С други думи, България е била юридически обвързана с международно задължение да учреди Народен съд над лицата, виновни за водене на Втората световна война. Тя изпълнява международно задължение, от чието изпълнение зависят границите на държавата и нейното политическо устройство. В първите години след войната, България е била "вражеска държава" по смисъла на чл.53 от Устава на ООН от 1945г.

Много се надявам, че българската международно-правна мисъл няма да неглижира международния ангажимент на България като вражеска държава, победена по време на Втората световна война. Много се надявам да се намери здравомислещ българин, който да постави под съмнение Парижкия мирен договор, особено в частта му за запазване на границите на държавата към 01.03.1941г.. С тази част на договора се реализира невероятното постижение на победена страна да увеличи територията си. Така България запазва присъединяването на Южна Добруджа към Родината ( Крайовската спогодба от 1940г.).

Такива "чудеса" са изключителна рядкост в историята на държави с размера на България - да загубиш световна война, но да спечелиш територия. Част от правната предиспозиция за този резултат е изпълнението на поетия ангажимент за съдене на виновниците за водене на войната на страната на Нацистка Германия.

Т.е. изречението, заради което Жаблянов бе политически наказан, се оказва исторически обосновано и международно-правно издържано. Народният съд като правна фигура е едновременно и необходима и военно-временна: необходимо заради условията на Парижкия мирен договор; военно-временно заради това, че при неговото учредяване през ноември1944г. Втората световна война все още не е приключила.

КОЕ ДОТУК НЕ Е ВЯРНО?

Нещо повече, ако не бе учредила Народния съд, България щеше да наруши Парижкия мирен договор и Споразумението за примирие със САЩ, Великобритания,Франция и СССР. Всеки, който има елементарно понятие от международни отношения и международно право, може да си представи последиците за нашата България, ако от позицията си на победена страна не беше изпълнила условията на победителите. Не Луков, на Богдан Филов, не Цар Борис ІІІ, а Пророкът Мохамед, Исус Христос, Яков, Буда, всички божества взети заедно не биха спасили победена България от трета, най-голямата в нашата история, национална катастрофа.

Ако трябва да бъдем коректни към историческата истина, не можем да не кажем, че подсъдимите на Народния съд бяха откровени привърженици на фашистката и нацистка идеология. Сред тях имаше лица с доказано сътрудничество с фашизма и хитлеризма. Някои от тези лица са увековечени на снимки с хитлеристки символика - униформи, знаци, поздрав с изпъната ръка. Някои от тях са подписали Документа за присъединяване на България към страните от Оста - Германия, Италия и Япония. Някои от тях са подписали акта за обявяване война на САЩ и Великобритания на 01.03.1941г.

КОЕ ТУК НЕ Е ВЯРНО?

Какъв беше проф. Богдан Филов? Чий подпис стои под акта за обявяване на война на САЩ и Великобритания? Защо България бе квалифицирана като вражеска държава от победителите във войната? Защо София бе бомбардирана от англо-американската авиация? Кой предлагаше изпращане на български войски на Източния фронт против СССР? Кои депутати гласуваха нацисткия закон за защита на нацията? Кой заповяда носенето на жълтите звезди на дрехите на българските евреи и тяхното интерниране от столицата? Срещу чий акт се надигнаха тогава левите сили в България, БПЦ, някои депутати от Народното събрание? Извърши ли се депортиране към лагерите на смъртта в Германия на десетки хиляди евреи от зоната под българско управление в Македония и Беломорска Тракия? Кой създаде поста Комисар по еврейските въпроси и назначи на него Александър Белев? Колко десетки хиляди бяха убитите, осъдените на лишаване от свобода, въдворените в лагери, интернираните противници на съюза с Нацистка Германия? Кой подписа смъртната присъда на Вапцаров? Кой подписа смъртните присъди на децата от Ястребино, на детето Чампоев, на детето Палаузов? Кой обявяваше награди за отрязана партизанска глава? Колко български глави бяха отрязани и колко живота бяха погубени през процесния период? Нима това беше акт на Патриотизъм? Нима това беше акт на Героизъм?

НЕ, ТОВА БЯХА ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПРОТИВ МИРА И ЧОВЕЧЕСТВОТО И ВОЕННИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ, НАКАЗУЕМИ ПО УСТАВА НА НЮРНБЕРГСКИЯ ТРИБУНАЛ?

И когато Валери Жаблянов казва, че Народният съд е една "необходимост";, който сме били принудени да изпълняваме във военно време, той не е прецизен само в едно: това не е обикновена необходимост; това е международно-правно задължение на България като „вражеска страна“ по смисъла на чл.53 от Устава на ООН, с всички правни и политически последици от това. И ние днес трябва да си зададем основния въпрос - а имаше ли престъпления и кои бяха престъпниците в България по смисъла на Устава на Нюрнбергския Трибунал. Възможно ли бе да не бъде учреден Народния съд в България и виновниците да не бъдат изправени пред съд? Каква би била тяхната съдба, ако тези лица бяха съдени за своите деяния в Германия, Русия, Франция, Унгария и др., като подсъдими на:

Нюрбернски трибунал за съдене на Главните военно-престъпници - 1945-1946

Т.нар. Следващи нюрнбернски трибунали - 1945-1947

Трибунала за Дахау - 1945-1948

Трибунала за Аушвиц - 1947 в Краков

Трибунала за Аушвиц - във Франкфурт

Трибунала за Белзец, Берлин -1960 в Първи Районен съд във Франкфурт

Трибунала за Майданек - 30 години

Трибунала за Собибор - 1965 в Хаген, Германия

Трибунала за Челмно

Върховен национален трибунал в Полша -1946-1948

Военните трибунали на САЩ в Италия (Казерта и др.)

Народния съд в Унгария

Народния съд в Румъния

Народния съд в Югославия

Народния съд във Финландия

Народния съд в Чехословакия

Военните съдилища в Украйна, Русия, Беларус и т.н.

Военни трибунали в Италия, Великобритания, Холандия, Дания

Процесът на века над Айхман в Израел

Процесът срещу фелдмаршал Кесерлинг във Венеция

Процесът срещу фелдмаршал Фон Манщайн и генерал Фон Фалкенхорст в Хамбург

Навсякъде това са трибунали, т.е. извънредни съдебни органи, а не редовни мирновременни съдилища. Тяхната юрисдикция е национална, но те прилагат наказателни състави, кодифицирани за първи път в Устава на Нюрнбернския трибунал. Времето е извънредно и неговите съдилища са извънредни. Довоенното наказателно право е неприложимо към масовите престъпления срещу човечеството.

След края на войната се приема се правна регулация на международните отношения, която в последствие е реципирана в наказателното право на европейските държави. Поради липса на други съдилища, материята за престъпления по време на война попада под юрисдикцията на тези трибунали. И едва през 2002г., със създаването на Международния наказателен съд, за първи път се учредява общ наказателен съд за подобни престъпления.

Извънредният характер на тези трибунали неизбежно слага отпечатък върху прилагането на правната норма. Но все пак това е цивилизован опит да се регулират едни сложни отношения, които в противен случай ще се решават по пътя на саморазправата. А какво би станало, ако близките на 50 млн жертви пристъпеха към уреждане на взаимоотношенията с виновните лица по несъдебен ред?

Извънредните трибунали се учредяват само и единствено за уреждане на отношения, възникнали в резултат на война и след изпълнение на своята задача, се разформироват.

Днес, престъпниците, които тогава понесоха своята отговорност, не могат да ни се представят като жертви, защото всъщност са извършители на най-масовото престъпление против човечеството.

Безспорно, сред хилядите подсъдими на тези трибунали е имало и несправедливо осъдени. Като юрист и човек, изцяло подкрепям правото на всеки невинно осъден на справедлив процес. Но това не лишава от правно основание институцията на Народния съд, чиято легитимна цел е денацификацията на Европа и наказание за престъпленията от Втората световна война. Луков марш е символ на политическата реабилитация на едно световно престъпление, а не на една несправедливо осъдена личност. В този смисъл, напълно се солидаризирам с декларацията на Посолството на САЩ в София по Луков марш-2018г.

С решението за отстраняване на зам.председател на народното събрание за изричане на една историческа истина за Народния съд, българският Парламент наруши духа и буквата Парижкия мирен договор след Втората световна война, целите от Устава на ООН, косвено реабилитира престъпления, експлицитно изброени в Устава на Нюрнбергския трибунал, Устава на Международния наказателен съд и не на последно място – в Наказателния кодекс на Република България. И с това минира международния фундамент, на който е изградена днешната българска държава.

Това е най-сериозната международна дискредитация на България през първата пета от ХХI век, при това в периода на нашето европейско председателство.

Съвременна обединена Европа гледа стъписана и изумена как Народното събрание на страна-член на ЕС лишава държавата си от легитимност.

Дано някой в българската политика може да осъзнае какво означава това. ПОНЕ ЕДИН ЕДИНСТВЕН ИСТИНСКИ ПОЛИТИК

Що се отнася до самия Валери Жаблянов, той няма да има особени затруднения да осъди България за нарушаване на правото му на справедлив процес, правото му да събира и разпространява информация, правото му на собственост, пред един безпристрастен международен съд.

България


Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • гост
  Отговор
  1 11:10  25.02.18
  Като дявола евангвлието или като Шейтанов законите.
 • Весо
  Отговор
  2 11:27  25.02.18
  Съюзническите държави са подписали документ, в който е заявено: "да бъдат наказани". А не избити! В България са избити хиляди. В другите държави виновните са наказани със затвор, а Нюрнбергският процес завършва само с няколко смъртни присъди.
 • българин
  Отговор
  3 11:34  25.02.18
  Боже, пази България от прости депутати.

  Коментиран от #10

 • Анонимен
  Отговор
  4 11:46  25.02.18
  Няма кой да чете такава дълга и суха статия.

 • DEVSADIVTANVLNVS
  Отговор
  5 11:47  25.02.18
  Шейтан на турски а на български - Дявол ... на праведен се прави - начетен ... кой сте Вие г-н Дяволов ?
 • Българофил
  Отговор
  6 11:52  25.02.18
  Адвокатите си търсят клиенти! Нормално е. Но англоамериканците откъде да знаят, че един човеконенавистичен режим ще се смени с друг такъв. Всички тези деяния в парламента са породени от протест към комунистическата политика след войната, която ни отдалечи от цивилизованите народи!А какво казва сега ООН срещу санкциите срещу Русия? Така че сегашната българска политика не реабилитира нацизма, а порицава комунизма! И двете форми на тоталитаризма са еднакво гнусни!
 • Мирослав
  Отговор
  7 12:14  25.02.18
  Господин Шейтанов очевидно оправдава името си (Шейтан означава дявол), четейки прравни документи, точно както дяволът би прочел Евангелието: "...Публикувано във факти.бг: Не от вчера Светът знае, че Народният съд в България е институция-близнак на поредицата следвоенни трибунали за съдене на нацистките виновници в цяла Европа.". Не господи Шейтанов, Народният съд в България е престъпление срещу човечеството, нагла разправа на неграмотни и полуграмотни цървули с интелектуалния и културния елит на страната. В много случаи направено с цел заграбване на техните имоти. Отделно от това, "Народният съд" може да е всичко друго, но не и съд. Защитата на тази позорна страница от българската история е точно толкова престъпление, колкото и защитата на фашизма. П.П. Не допусках, че в днешно време някой мислещ човек може да се изкаже в защита на Народния съд. Жаблянов е ясен, той е от това котило, той цял живот се е ползвал с привилегии, базирани именно на този Народен съд. Ами Вие, г-н Шейтанов?

  Коментиран от #8, #14, #21

 • стоян георгиев
  Отговор
  8 12:25  25.02.18

  До коментар #7 от "Мирослав":

  респект.тва дето си написал трябва да го прочете тоя адвокат дето се опитва да прехвърли проблема от болната на здравата глава.
 • 9876
  Отговор
  9 12:41  25.02.18
  Нямам думи да изразя възмущението си от написаното от този нагъл нещастник. Веднъж парламенттаа да свърши нещо полезно, правилно и навреме и веднага ще се намери някой смотаняк да защитава боклуците. После защо бият адвокатите по улиците.
 • реалист
  Отговор
  10 12:50  25.02.18

  До коментар #3 от "българин":

  това трябваше да се молиш преди 30г сега вече е късно те от много отдавна са на власт!!!
 • Гост
  Отговор
  11 14:24  25.02.18
  Реваншистити вземат връх в това управление и тоталното отричане на направеното между 1944-1990г.от хората които са на власт вече 8 години ни загробват още повече.

  Коментиран от #13

 • onq s konq
  Отговор
  12 16:22  25.02.18
  По "неофициална информация която върви"/любимата фраза на Нинова/ ЩЕ ИМА И БОРИСОВ МАРШ.
 • Справедлив
  Отговор
  13 17:16  25.02.18

  До коментар #11 от "Гост":

  Ако периодът 1944- 1990 беше свестен, нямаше да има нужда от преход.Не забравяйте, че Живков беше сменен и унизен от своите , заради икономическата катастрофа. Така Петър Младенов определи управлението от самите комунисти, в което и той участваше.

  Коментиран от #16, #20

 • Али Бабата
  Отговор
  14 17:47  25.02.18

  До коментар #7 от "Мирослав":

  И какъв бе този "елит на страната"?? “елит" който докара България до 2 национални катастрофи, загуби на територии, и население?! Не бе ли този“елит”, които взеха властта с кървав преврат на 09.06.1923? “елит”, които избиха селското въстание през септември 1923?! – 1923 г. – без съд и присъда са убити над 5000 комунисти и земеделци. – 1924-1925 . – около 10 000 души са осъдени на различни срокове затвор. – По нареждане лично на Иван Велков в софийските казарми са разстреляни и удушени над 500 души. – 1941 г. – 474 души са осъдени на различни срокове затвор. – 1941-1944 г. в България са арестувани 64354 души. На 12461 е поискано смъртно наказание, а 7324 са осъдени на строг тъмничен затвор. Само военните съдии са осъдили на смърт 1570 войници и офицери, а на строг тъмничен затвор – 1133. Убити са 9140 партизани с награда на глава за палачите. Убити ятаци и близки на партизаните 10 930. 31 250 интернирани.

  Коментиран от #23

 • Али Бабата
  Отговор
  15 17:50  25.02.18
  Така ли не разбрахте, че т.н. "Народен" съд не е наша местна измишльотина,нито комунистическа. След войната такива съдилища е имало в много държави. целта е била да се осъдят извършените престъпления срещу човечеството от националсоциалистите на Хитлер и техните местни привърженици и действуващи лица. И доколкото знам, тази идея идва от Чърчил. Ако по време на народният съд са избили хиляди,то това е било в следствие от предходните събития.Ама за тези неща се чудите, как да си кълчите езика. И се връзвате на всяка сороска партенка,защото западният комунизъм се свързва с Русия,а Русия е смъртен враг на днешните ни "партньори".

  Коментиран от #24

 • само питам
  Отговор
  16 17:55  25.02.18

  До коментар #13 от "Справедлив":

  1. Кой беше бодигард на Живков?! 2. Кой каза, че не можем само да боядисаме това, което е било построено при Живков?! Трудно е да си справедлив, ако паметта ти е толкова къса.

  Коментиран от #18

 • БСП фракция ЛЯВА РЕЗБА
  Отговор
  17 18:25  25.02.18
  БСПедерите на раздумка. Иде гейпарад значи!!
 • Справедлив
  Отговор
  18 19:01  25.02.18

  До коментар #16 от "само питам":

  Напишете в Гугъл:"Как Петър Младенов оцени управлението на Живков и състоянието на държавата". И тогава кой крив, кой прав...Този доклад е публикуван в "Работническо дело" на 12.12.1989г.Така че нека да черпим информация от извора, а не само общи приказки. 28 години губене на време.
 • Айсел
  Отговор
  19 19:41  25.02.18
  Изключително компетентно написана статия. Но, както един се е изразил, твърде дълга е за не четящите. И парламентът е пълен с такива, които са имали лоши учители по история, затова и нищо извън уроците не са прочели. А загиналите между 1923 и 1944 година отдавна са станали прах и на кого му пука за тях. Важно е днес да сме добре, да върви далаверата (гешефта) с новите господари.
 • Айсел
  Отговор
  20 19:50  25.02.18

  До коментар #13 от "Справедлив":

  Когато се говори за преход, редно е да се каже към какво. Иначе вървим към нищо, без цел и посока. Управниците упорито пропускат да ни кажат накъде сме се запътили като общество. Който е запознат с общата история, знае, че на това му се казва не преход, а Реставрация. Пак от историята се знае, че Реставрацията е връщане назад, но новият обществен строй все пак настъпва.

  Коментиран от #22

 • куку руку ку
  Отговор
  21 20:25  25.02.18

  До коментар #7 от "Мирослав":

  Само за сведение. Адвокат Владимир Шейтанов е защитникът на медиците ни в Либия. Де всички да бяха като него...
 • Справедлив
  Отговор
  22 21:46  25.02.18

  До коментар #20 от "Айсел":

  През 1990г. Андрей Луканов обяви, че не можем да плащаме външния си дълг. Това ,драги беше обявяване на фалит.Но тогава ни се представи като мораториум по външния дълг. Никой от червените управници не го обясни на обикновените хора. Не му се казваше преход тогава. По- късно почна да се казва така. Иначе е банкрут.Още ли има слепи и глухи? Това са лесно проверим и факти.
 • стоян георгиев
  Отговор
  23 00:08  26.02.18

  До коментар #14 от "Али Бабата":

  и пак почна с лъжите а?5000 убити в селското въстание 1923 година!!!!лъжа!виновен за това бил елита дето попаднал под народния съд,друга лъжа.само за тия две да спомена.виновните за преврата 1923 година са обвинители в народния съд и после смели и пламенни комунисти.тва са велчев и кимон георгиев организаторите и ръководителите на военния съюз.групата убиици от военните казарми също са почетни партизански лидери като генерал стоичев ,крум лекарски ,както и вмро убииците квито са лев главинчев и пецо траиков.та убииците от 1923-25 година са убиици и при съда или поне основните играчи.смяхххх!кво да речем е бил виновен принц кирил,убит като виновник.голяма част от осъдените са убити преди процеса,демек осъдени предварително.част от тях журналисти като даниел крапчев,сериозен престъпник е тоя радетел за обединението на българия.убитите партизани са далеч от 9000 ,щото просто в българия партизаните са били под 7000 човека дори в края на периода.та статистиката я има и тя е безспорна,щото е установеноа още през соца,макар и да не се афишраше.та общо убитите партизани както и осъдените на смърт са 3000 човека.за сравнение комунистите избиват като адекватна за тях мярка 3000 човека само при народния съд.няма да вкарваме в броиката убитите преди това без съд и присъда както и репресираните по политически причини ,които надвишават десетократно всичките репресирани като комунисти.интернираните и съдените във фашиска българия са живеели като на курорт спрямо интерни
 • стоян георгиев
  Отговор
  24 00:25  26.02.18

  До коментар #15 от "Али Бабата":

  интернираните и осъдените във фашиска българия са на курорт спрямо тези на комунистическа.огромна част от осъдените на различни срокове затвор са убити в затвора или са им увеличавани многократно присъдите.има огромна група репресирани лица напълно невинни и неадекватно осъдени само защото са били антикомунисти или просто са били богати.правителството на муравиев са съдени напълно невинни ,журналисти и общественици също и то немалко.с народния съд комунистите разгромиха реално своите противници използваики мотивите на следвоенна европа че трябва да се търси справедливо наказание за виновниците в прокарването на нациската политика.именно тва е причината нормалните хора да не приемат народния съд като справедлив процес на виновниците за нациските практики у нас.примерите дето дадох са показателни,особено е цинично отношението към лидерте на военния съюз организация с нациски симпатии до момента на минаването и на комунистическа страна,а атаката към хора като спасителя на евреите пешев,които въпросния съд осъжда за антисимитизъм.та партенките са твоя специалност нали другарю с избитите 9000 партизанина при налични едва 7000 смях!!!!

  Коментиран от #26

 • SDEЧЕВ
  Отговор
  25 13:51  26.02.18
  НЕУМОРНИ СА ЧЕРВЕНИТЕ ХМЕРИ ОТ faketi.bg МИР НА ПРАХТА ИМ НА ИЗБИТИТЕ ХОРА. ТОЗИ ПАНДУР ШЕЙТАНОВ ДА ХОДИ ДА БРАНИ ЧЕРВЕНАТА ЖАБА В НЯКОЙ СЪД В КАМБОДЖА.
 • Али Бабата
  Отговор
  26 14:02  26.02.18

  До коментар #24 от "стоян георгиев":

  Партизанското движение в България обхваща периода от 1941 до края на 1944 г. Няма постоянна и точна бройка на партизаните, има ориентировъчна,защото са воювали, избивани и постоянно са постъпвали нови.7000 бр. са данни отнасящи се за и около периода на преброяването. Например, ако за един месец избият 100 партизани в страната, на следващият месец може да постъпят нови 100,бройката-7000 остава същата,но броят на убитите не,увеличава се.Затова, за по-точен брой може да се говори за избити партизани,отколкото за брой на действащи партизани, просто защото избитите са налични- трупове.

  Коментиран от #28

 • Шаран БГ
  Отговор
  27 14:23  26.02.18
  Написаното от адвокат В.Шейтанов се отнася за Луков Марш и казаното от В.Жаблянов за Народния съд. Не е необходимо да се отплесваме от същността на написаното и да осъзнаем, че ни управляват олигофрени!! Жалко за висшите им образования и университети, язък им за дипломите и високопарните слова, които изричат от трибуната на Парламента!! Особено пък ония ,които имат юридическо образование ! Колкото и да де дърлим тук и пишем врели-некипели В.Жаблянов ще заведе съдебно дело в Страсбург срещу милата ни Родина /поради тъпотията на 110 депутати/ и ще го спечели!!! И ще му се изплати компенсация от НАШИТЕ ДЖОБОВЕ !! Защото сме много умни и дори не искаме да прочетем, какво по-горе е написал един знаещ човек ! Колкото ми е мил и драг Богдан Филов, толкова и Георги Димитров, колкото Шейтанов, толкова и Жаблянов........Събития преди 70 години не се знаят и осмислят от родните парламентаристи и те буквално се осират пред целия свят - това казва адвокатът !!! А тука умници са започнали да вадят вода от девет кладеница и да ми обесняват,какво означава в превод част от фамилното име на юриста !?!?
 • стоян георгиев
  Отговор
  28 02:20  27.02.18

  До коментар #26 от "Али Бабата":

  я сега като толкова добре си си направил сметката как от 7000 паризани в края на периода чрез текучество са убити 10000!!!!обясни как е станало,особено като се знае, че през първата година от 22юни 1941 до 22 юни 1942 те са били под 100 ,а до началото на 1944 под 1000.та как така са ги убивали толкова много, че с тия броики са убили 10000.друг е въпроса че българските партизани и техните ятаци бяха основно пропагандно знаме на комунизма и 45 години ги дъвкахме поименно.демек всичките са поименно издирени ,описани и украсени в деиствията си.та загиналите според поименната им статистика са около 3000 човека и няма как да са повече щото дори за един пропуснат статистиците от преди 90 година биха платили с работата си.поименно издирените убити 1923 година през септеврииското въстание са 840 човека ,а преди това в земеделския бунт 35.тва е статистиката на твоите лъжи има издадена монография която е безспорна поне за статистиката .има я в нета и ако те интерасува лесно може да я намериш,но теб те интерасува друго нали!!!!хората организирали преврата 1923 година и кланетата 1925 година управляват българия по време на народния съд.единия е министър председател другия външен министър,а техните лъвчета са ръководители на новата армия.тва също е безспорна статистика.убитите от народния съд в огромната си част са невинни и никои не го е интерасувало от техните убиици .българския народен съд избива много повече хора от да речем унгарския или югославския,което кара бълг
 • стоян георгиев
  Отговор
  29 02:23  27.02.18
  хората организирали преврата 1923 година и кланетата 1925 година управляват българия по време на народния съд.единия е министър председател другия външен министър,а техните лъвчета са ръководители на новата армия.тва също е безспорна статистика.убитите от народния съд в огромната си част са невинни и никои не го е интерасувало от техните убиици .българския народен съд избива много повече хора от да речем унгарския или югославския,което кара българските комунисти да се гордеят с тва че са избили 70% от депутатите у нас както и 90% от висшите ни военни.като нито едните нито другите са били за трепане в огромната си част.та така слъжецо!

  Коментиран от #31

 • гларус кръстоносец
  Отговор
  30 09:15  27.02.18
  Адмирации г-н Шейтанов. Някой трябва да каже обосновано и с факти истината на народа. Друг въпрос е колко ще дочетат статията до край, особено привърженици с по една прочетена книга "Винету" и колко ще я разберат след повсеместната девалвация в образованието. Нещата вървят към следващ Народен съд....закономерно.
 • Али Бабата
  Отговор
  31 11:25  27.02.18

  До коментар #29 от "стоян георгиев":

  "Народният съд" във Франция осъжда за профашистка дейност са 90 000, в Белгия - 53 000, в Холандия - 45 000, в Дания - 15 000" Франция,за разлика от нас не е била в съюз с хитлеристка Германия , но са изпълнени 8775 екзекуции.В Белгия - 242 екзекуции... Там, в западна Европа, кого трябва да обвинят за осъдените и избитите?!!

  Коментиран от #33

 • гост
  Отговор
  32 11:52  27.02.18
  образован, тъп комунофил...какви военнопрестъпници, к'ви 5 лева...това са го писали както се вижда на 06.10. 1944г. комунисти-безродници по нареждане на Москва и пияницата Г.Димитров, а това което светът е решил ...да бъдат наказани, а не избити и с издадени постфактум присъди....идиоти комунисти-безродници и боклуци с руско =пиянско съзнание
 • стоян георгиев
  Отговор
  33 14:56  27.02.18

  До коментар #31 от "Али Бабата":

  франция не била в съюз с германия????хаххаахаха!!!и ти се правиш на историк????франция не само е немски съюзник,а и праща французи на източния фронт.други френски граждани от немски произход са основните попълнения в елитната немска дивизия дас раих ,които воюват във франция срещу съюзниците след десанта в нормандия.я чети тук за да не се излагаш. https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC_%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%B8%D1%88%D0%B8 в статията са посочени и упоменатите от теб французи.ето ти и френски дивизии били се в немската армия:https://en.wikipedia.org/wiki/33rd_Waffen_Grenadier_Division_of_the_SS_Charlemagne_(1st_French)
 • Али Бабата
  Отговор
  34 18:16  27.02.18
  Франция не е съюзник, запознай се с "Тристранен пакт" Вече от нямане какво да кажеш пишеш пълни глупости. цитат от твоя линк: "33-та дивизия на Waffen Grenadier на SS Charlemagne ( немски : 33. Waffen-Grenadier-Division от SS "Charlemagne" (französische Nr.1)) [1] и " Charlemagne Regiment" са колективни имена, използвани за единици на френски доброволци във Вермахта и по - късно във Вафен-СС по време на Втората световна война" ФРЕНСКИ ДОБРОВОЛЦИ Ми,то и хиляди еврейски добровилци/и доброволци от др. националности/са били във Вермахта и воювали на страната на Германия, но френската държава не е подписвала договора за присъединяване към Тристранния пакт,за разлика от България. Постоянно увърташ и не ми отговори въпроса. В западна Европа, кого трябва да обвинят за осъдените и избитите?!!

  Коментиран от #35, #37, #38


 • mediator37
  Отговор
  35 11:03  28.02.18

  До коментар #34 от "Али Бабата":

  Нито във Вермахта, нито в SS е имало евреи на служба. Всякакви други, но не и евреи. От 10 млн. Вермахт и 1,4млн. SS ако е имало един двама промъкнали се евреи и след войната пишат и разказват глупости, недей да правиш капитал. Като за SS съм сигурен , че и четвърт евреин не се е промъкнал.

  Коментиран от #36

 • Али Бабата
  Отговор
  36 16:43  28.02.18

  До коментар #35 от "mediator37":

  Виж това: https://anaga.ru/plennye-nemcy.html "По време на ВСВ Червената армия е взела в плен 4 126 964 затворници Национален състав на затворниците: Германците-2 389 560 ,Японците-639 635, унгарците-513 767, румънците-187 370, Австрийците-156 682,чехи-69 977, Поляците-60 280, Италианците-48 957, Френският-23 136, югославяни-21 822, Евреите-10 173 ... " Виж и това: https://anaga.ru/evrei-v-vermahte.html
 • стоян георгиев
  Отговор
  37 03:38  02.03.18

  До коментар #34 от "Али Бабата":

  ти прочете ли за правителството във виши?правителството във виши е правителство на френска държа марионетна към третия раих.именно срещу участниците в тази държава е насочен френския народен съд.представителите на тази държава са воювали на източния фронт както и на западния за разлика от българската армия и именно те са били наказвани на въпросните процеси.въпросните дивизии са създадени от френски доброволци ,които впоследствие са избити от сънародниците си като предатели и тва е съвсем очаквано.българия няма такива демек отпада възможността да бъдат наказани като такива.френската държава с правителство във виши е подписала тристранния пакт.справка викито.демек още една твоя лъжа или по-скоро незнание.в западна европа обвиняват за избитите виновниците ,но тва не са огромна част от загиналите при българския народен съд.такива не са офицерите от армията.справка немската армия участвала във воината в ссср и на запад.нито един от висшите офицери не е убит.ни гудриян ни фон бог,ни маинщаин...в българия са убити всички до един.същото е с депутатите в народното събрание които са гласували законите в ония времена.в българия са избити 70% от тях ,което е неадекватно предвид отговорностите им.правителството на к.муравиев изважда българия от воината и се готви да обяви воина на германия ,управлява само 6 дни.въпреки това всички министри получават тежки присъди.същото е и с регента принц кирил убит въпреки че не е участвал във вземането на съдбоносни решения,а е ста
 • стоян георгиев
  Отговор
  38 03:39  02.03.18

  До коментар #34 от "Али Бабата":

  същото е и с регента принц кирил убит въпреки че не е участвал във вземането на съдбоносни решения,а е станал регент по стечение на обстоятелствата .реално народния съд трябваше да атакува богдан филов както и специализираните звена като жандармерия и държавна сигурност,както и групата отговорна за депортацията на македонските евреи.тва би било достатъчно,а и реално ,но се разгроми целия български елит.като четеш убитите при народния съд,основно генерали,професори ,журналисти ,хора с поняколко медала за храброст демек все качествения материал селектиран за 60 години българска държава.

Напиши коментар:


Публикувай