3 450 126

Ако „робство“ не е научно издържано, предлагам геноцид

Заради всички, проливали кръвта си и дали живота си за освобождението на България от онова, което го е нямало

Ако „робство“ не е научно издържано, предлагам геноцид
24 май
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Метафората „турско робство“ и до днес обслужва интересите на руския империализъм, за много българи този мит е по-важен от историческата истина, казва културният антрополог Харалан Александров в свое интервю за „Дойче Веле“ на 15 април 2019 г.

Този научно-публицистичен бисер циркулира от вчера в мрежата. Не че е нещо ново. Тази манджа ни я сервират периодично – порядъчно пресъхнала и претоплена в микровълнова печка, без никакви адитиви или подправки, но с етикет „Здрава храна“ (био).

Това коментира за сайта "24 май" дипломатът Георги Димитров.

Както мнозина други, коментирах с полагащата се доза пренебрежение. Да отмина тотално, не можех заради прадядо ми, войводата от Преображенското въстание Стоян Камилски, заради прадядо ми Димитър, загинал в Балканската война, заради други мои предшественици – тракийски бежанци. Заради всички, проливали кръвта си и дали живота си за освобождението на България от онова, което го е нямало – от метафората „турско робство“.

Посъветван бях да си „оправя понятията“ и да „преспя“, преди да коментирам. Препращаха ме вероятно към понятийния апарат от статията: „Роб означава индивид, лишен от елементарни човешки свободи като право на придвижване, собственост и стопанска инициатива и заставен пожизнено да работи без възнаграждение за господарите си. Българските поданици на Османската империя определено не попадат в тази категория. …Високата Порта обаче гарантира икономическата, културната и верската свобода на християните…“. Сега внимание, идва кулминацията: „Що се отнася до същинското робство, тоест продаването и купуването на хора като стока, то е съществувало както в Руската, така и в Османската империя, но българите са били по-скоро от страната на купувачите“. Следва фактологична обосновка във вид на забавна семейна легенда.

Но аз на професионалните „опиниънмейкъри“, които с толкова ментални усилия изкарват насъщния, не им се дразня особено. Съвсем не е лесно да завъртиш така нещата, че от „Под игото“ да стигнеш до: „Разпространено е мнението, че привържениците на метафората за „турското робство“ често пъти са представители на онези „патриотични“ среди в България, които са не само проруски настроени, но и подкрепят сегашната власт в Москва“.

Списъка, който публикувам по-долу (дълъг е, но не изчерпателен), те няма да погледнат. Дано скришом го прегледат на лягане под завивката онези другите – поспаланковците. Там ще намерят и отвеждане в робство, и отвличания, и изнасилвания, и потурчвания, и кланета, и много други прояви на респект към правата и свободите на раята.

А пък ако „робство“ им се стори научно неиздържано, им предлагам думата „ГЕНОЦИД“. В интернет могат да намерят съответната конвенция на ООН и да се запознаят с понятието.

В 1344 – 1421 г. турците поробват българските земи като извършват кланета и опустошения в невиждан мащаб довели до пълно обезлюдяване на цели райони. Исая Серски пише за това: „Тогава живите облажаваха умрелите по-рано“.

В 1352 г. турски нашественици извършват масови кланета в Айтос, Ямбол и Пловдив

В 1359 – 1364 турски нашественици извършват масови кланета в Стара Загора, Пловдив и Сливен. Тогава е избито и отвлечено в робство цялото население на градовете Венец и Сотирград и те престават да съществуват.

В 1372 турците избиват и отвличат в робство цялото население на Бактун и града престава да съществува.

На 17 юли 1393 г. Баязид превзема Велико Търново и извършва масово клане на населението. След няколко дена в една от църквите са събрани и изклани още 110 оцелели търновски първенци.

В 1598 г. турците извършват клане във Велико Търново при подавянето на Първото търновско въстание; за да спасят живота си, най-малко 16 000 българи забягват във Влашко.

В 1600 г. Мехмед паша изколва българите в Чепинската долина, отказали да се потурчат и останали в селата си, а потурчилите се „за кашмер“ са накарани да разрушат 218 църкви и 33 манастира в района.

На 18 октомври 1688 г. турската войска на софийския бейлербей извършва клане над българите от град Чипровци и селата Копиловци, Железна и Клисура, изклани са над 1000 мъже и стари жени, а селищата са изгорени и сринати до основи. Не са изклани само към 2000 млади момчета, жени и момичета, които са отвлечени в робство. Оцелелите след подавянето на Чипровското въстание едва 3000 българи от района, за да се спасят, забягват през Влашко в Банат.

През юни 1689 г. от татарите на Герай хан са извършени масови погроми и потурчвания на българите от Добруджа до Тетевенско. Те принуждават многобройно българско население да избяга през Дунава във Влашко.

В края на ноември 1689 г. турските войски на Халил паша, еничарите на Махмуд паша и татарският хан Герай изгарят град Крива Паланка и извършват клане на българите там и в Куманово при подавянето на въстанието на Карпош. При повторното завладяване на освободените от въстанието и австрийските войски западни български земи в Поморавието, Видинско и Македония турците извършват такива кланета и палежи, които принуждават многохилядно българско население да избяга в Банат.

В края на юли и началото на август 1737 г. по заповед на Али паша Кюпрюлюоглу, при подавянето на Въстанието на архиереите в Софийско и Самоковско, от турците са избити над 350 софийски граждани, свещеници, монаси и хора от околните села, включително митрополита Свети Симеон Самоковски, обесен в София на 21 август 1737 г. зад църквата „Света София“, много българи от Западните български земи бягат в Банат.

В периода от 1773 г. до 1822 г. кърджалийски отреди и регулярни турски войски извършват многократни кланета на българи, опожаряват и ограбват десетки български села и градчета от Дунав до Бяло море и от Ниш до Цариград. Такава е съдбата на Трявна, Тетевен, Сопот, Габрово, Калофер, Арбанаси, Велико Търново, Троян, Севлиево, Еркеч, Копривщица, Казанлък, Шипка, Тулово, Мъглиж, Елена, Панагюрище, Сопот, Карлово, Чирпан, Ямбол, Жеравна, c. Тича, Градец, с. Пролом, Карловско, с. Сакарци, Тополовградско (след погрома оцелелите за десетки години изоставят селото), с. Раково, Котелско, Ловеч, Айтос, с. Бов, Хасково, Харманли, Асеновград, с. Урумкьой, Созополско (днес Индже войвода), Караеврен (дн. Близнак ), Делиево, Граматиково, Гьоктепе (дн. Звездец), Ахтопол, с. Едига, Ениджия, Пейчова махала, Сазара, Крушево, Чеглаик, Селиолу, с. Карабунар и с. Вайсал, Лозенградско, с. Куру дере, Одринско, с. Азара и Софлар, Бунархисарско, Лозенград, Виза и много други. Някои от тях, като Делиево, Карабунар, Пастелево и др., след като са изгорени, не са заселени повече. Разорени са десетки манастири. Сериозно пострадват Гюмюрджинско, Димотишко, Чирменско. Горна и Одринска Тракия и Подунавието са почти обезлюдени. Много от оцелелите бягат в Бесарабия и във Влашко.

В 1797 г. отредите на Осман Пазвантооглу извършват кланета при завземането на Врачанско, Ловчанско, Плевенско, Севлиевско и Търновско. Особено голямо е кръвопролитието в Никопол и околността. Тук е събрана голяма група жени и деца, българи от раята, натъпкани са в една кошара и са запалени живи да изгорят.

В 1804 г. Осман Пазвантооглу извършва кланета в опита си да пoдави бунтовете на българите в Ниш, Пирот, Белоградчикско и Видинско.

В 1806 г. Осман Пазвантооглу извършва клане над българите във Видин. Пред олтара на църквата св. Петка са изклани няколкостотин миряни и свещеници от града и околността во главе с владиката Калиник.

През октомври 1829 г. турците извършват кланета над българите в Странджа и Сакар. Само в едно донесение до щаба на руската армия от 14.Х.1829 г. са посочени избити 400 български първенци в района на границите на Одрински и Старозагорски пашалъци. Над 140 000 българи от Тракия са прогонени и бягат в Бесарабия.

През април 1841 г., на Великден, в църквата в село Каменица, Нишко, от турците са изклани мъже от селото, а много жени са изнасилени, това става повод за Нишкото въстание, при потушаването на което от албански башибозук, командван от Сабри Мустафа Паша, са избити хиляди българи, изгорени и разграбени са 225 български села и 16 манастира и църкви в Нишко, Пиротско и Лeсковeцко, 10 000 души спасяват живота си, като забягват в Сърбия.

На 10 юни 1850 г. турците от Видинския гарнизон изколват всички българи в Белоградчик и няколко хиляди души във Видинско, след подавяне на Видинското въстание.

На 26 април 1876 г. турски башибозук, воден от Тосун бей, извършва клане и опожарява Клисура при подавяне на Априлското въстание.

На 30 април 1876 г. редовна турска войска и башибозук, командвани от Хафъз паша, извършва клане и опожарява Панагюрище.

На 1 май 1876 г. редовна турска войска, башибозук и черкези, командвани от Хасан паша, извършват клане на българите, събрани в лагера „Еледжик“. Над 1000 мъже, жени, деца и старци са избити, единици успяват да се спасят в Балкана.

• На 2 май 1876 г. турците извършват клане в Перущица, при подавяне на Априлското въстание от войските, командвани от Решид паша. В църквата и извън нея са изклани към 1850 мъже, жени и деца. Оцеляват само 7,5% от населението на града.

На 3 май 1876 г. башибозукът, предвождан от Ахмед ага Барутанлията, извършва клане в Батак. В църквата са изклани към 1900 мъже, жени и деца, още няколко хиляди българи са изклани, разстреляни или живи изгорени извън храма. Общо жертвите са към 5000 души, предимно жени, деца и старци, или към 3/4 от населението на града.

На 6 май 1876 г. турците извършват клане и опожаряват село Батошево и близкия Батошевски манастир. Малка част от населението се спасява, като избягва в Балкана.

На 9 май 1876 г. башибозук и черкезка конница извършват клане в село Кръвеник. Голяма част от населението е избито, малцина се спасяват, като бягат в планината.

На 9 май 1876 г. башибозукът извършва клане и запалва Ново село. Първоначално голяма част от населението успява да се спаси, като бяга в планината. Бежанците се добират до м. Табите, една част от тях тръгват към Калофер, но са нападнати от башибозук при Пенчов чучур и Русалийските гробища. Само малка част успяват да се спасят в Калофер. Друга част се спуска по течението на р. Тъжа. Тях башибозука ги пресреща в Пожар дере и в м. Смесите. Тук всички мъже и момчетата са изклани, а жените поругани.

На 17 май 1876 г. село Бояджик е ограбено, подложено на клане и изгорено по заповед на Шефкет паша от командваната от него редовна турска войска с артилерия, без да е участвало в Априлското въстание. Избити са повечето селяни – 200 българи, младежите са накарани да играят „кърваво хоро“ преди да ги убият, девойките и жените, които не са избити, са озлочестени и отвлечени. Дядото на създателя на компютъра Джон Атанасов по чудо избягва смъртта.

От края на април до средата на май 1876 г. частите на турската териториална отбрана, известни като башибозук, редовната войска – низам, свиканите запасни части – редиф и черкезки отряди извършват кланета, в които загиват над 30 000 българи, опожаряват 80 и разграбват 200 селища с над 75 000 българско население. Това кара Уйлям Гладстон да издаде през 1876 г. брошурата „Българските ужаси и Източният въпрос“.

На 14 юли 1877 г. е изклано село Любенова махала до гр. Раднево, Новозагорско, от турската редовна войска с артилерия, башибозук и черкези, водена от Реуф паша, командващ турския гарнизон в Нова Загора. Само в църквата са заклани 1013 българи, още толкова са убити извън нея. Общо жертвите са над 2000. Погребани са в двора на църквата. Селото е известно като втори Батак.

На 15 юли 1877 г. е извършено клане и е разграбен Ловеч от турска редовна армия под командването на Рифат паша. Избити са над 1500 мирни българи.

На 15 юли 1877 г. от турците e извършено голямо клане и е опожарена до основи Нова Загора.

На 16 юли 1877 г. е изклано и опожарено село Дълбоки, Старозагорско, от черкези от турската армия на Сюлейман паша.

Старозагорско клане. От 19 до 21 юли 1877 г. e изклана и опожарена Стара Загора от турската редовна армия на Сюлейман паша, с участието на албански башибозук, черкези, командвани от Дай Ахмед, и чирпански цигани, при логистичната подкрепа на старозагорски евреи. Актовете на садизъм са ужасяващи. Бременните жени са разпаряни и от коремите им са вадени неродени деца. Хора са нанизвани на шиш и печени като човешко чеверме. Българи са одирани живи, а кожите им са напълвани със слама и са окачвани по дърветата. Много са изгорени живи, някои първом полети с газ. Други са горени на жертвеници, имало разпънати на кръст, приковани, пален е огън на гърдите на трети и е варено кафе. Млади жени са карани голи да играят „кърваво хоро“, озлочестявани са и после изклани. В църквата „Св. Троица“ са изклани 2500 души, много тела на избитите остават прави, защото няма къде да падат труповете. Изклани са и укрилите се в храмовете „Св. Богородица“ и „Св. Николай“, които са обстрелвани с артилерия и запалени. Избити са между 14 000 и 15 000 българи, още към 1200 умират от глад и преживените ужаси. В Турция са отвлечени към 10 000 млади момчета, момичета и жени, малко от тях се връщат. Околните села имат същата съдба. Това е може би най-голямото документирано клане в българската история. Градът е напълно изпепелен и след Освобождението е изцяло изграден наново.

На 21 юли 1877 г. (9 юли по стар стил) започва клане и е подпалена Каварна от 3000 башибозук с артилерия и черкези. Едновременно са нападнати, клани и палени околните Шабла, Крапец, Горичане, Българево, Божурец, Смин, Ваклино и др. Докато по настояване на чужди консули населението е евакуирано с параходи към Варна, загиват убити, умрели жени и девойки след изнасилвания и удавени общо към 1000 души. Един старец е клан с трион, а едно момче е горено живо.

На 4 август 1877 г. в Казанлък турците изколват 200 българи пред храма „Св. Пророк Илия“.

През август 1877 г. в Карлово от редовни турски войски и башибозук, командван от Исмаил, палача на Батак, брат на Ахмед ага Тъмръшлията, са избити не по-малко от 600 българи (според доклад на френския вицеконсул в Пловдив от 6 август 1877 г.), но турците най-вероятно успяват да прикрият много от убийствата и в действителност жертвите са значително повече.

В 1877 г. от турците е изгорено и обезлюдено карловското село Пролом. Пет години са необходими селището да се засели отново.

В 1877 г. турците извършват клане, изгарят и разрушават Калофер. Избити са поголовно всички мъже и младежи. Десетилетия градът е наричан град на вдовиците.

В 1877 – 1878г., през Руско-турската освободителна война, турците извършват погроми и кланета и в Златарица, Елена, Котел, в Новозагорско, Стремската (Карловската) долина, Панагюрище, Самоков, Белово, Брезник (тогава Караагач), Чепеларе, Златоград, Симеоновград (тогава Търново Сиймен), Свиленград (тогава Мустафа паша), Любимец, Харманли и по-навътре в Одринска Тракия, в Македония и на много други места. В Пловдив само в края на август са екзекутирани 116 българи. Стотици българи са убити и в Сопот, в селата в Пирдопско, Казанлък, София, Айтос, Карнобат, Одрин, Пазарджик, Асеновград (тогава Станимака), Чирпан, Варна, Фере, Димотика, в други тракийски градове и т.н. В Сливен и околностите му за няколко месеца дo началото на 1878 г. турските власти са убили, изпратили на заточение и интернирали около 1000 души българи. Турската власт извършва жестокости и големи насилия в селата Красново, Аджари Розовец (тогава Рахманли) и Меричлери. Разоренията са огромни. Избитото и безследно изчезнало мирно население е общо около 180 000 българи.

След 5 октомври 1878 г. в Кресненско-Разложкото въстание от турската войска са изклани 600 българи в Разложко, не по малко са жертвите и в Кресненско. Изгорени, ограбени и разсипани са десетки села в цяла Югозападна България: Баня (напълно унищожено от Тефик бей), Банско, Добринище, Горно Драглище, Долно Драглище, Добърско, Бачево, Якоруда, 12 села от Кресненското дефиле (Кресна е изгорена на 11 ноември 1878 г.), Ощава, Мечкул, Сенокос, Осиково, Врабча, унищожено е село Черешница, Мелнишко (изклани от хаджи Юсуф Ефенди 360 българи), в Мориевско село Буф и други 12 села, в Демир Капийско селата Дрен, Коприщница, Чемерево, Горна Драчевица, Долна Драчевица, Ръжаня, Конопища, изгорена е българската църква „Св. Димитър“ в Битоля, изнасилени са стотици девойки и жени, в България се спасяват над 25 000 бежанци. Репресиите се разпространяват във Вардарска и Егейска Македония.

В 1902 г., от 22 септември до началото на ноември, в Горноджумайското въстание са убити от турската войска над 150 българи, изгорени са 15 села, изтезавани са 438 мъже и жени, изнасилени са 111 девойки и жени, ограбени са 807 къщи, в България се спасяват над 2000 бежанци.

В 1903 г., от 2 август до октомври, в Илинденско-Преображенското въстание в Македония и Тракия са убити от турската войска над 5680 българи, изгорени са 201 села с 12 440 къщи и 70 000 души остават без покрив, поругани са 3122 девойки и жени, в България се спасяват 30 000 бежанци.

От 21 февруари до 1 август 1905 година турска редовна войска избива във Воденско 61 мирни селяни.

На 9 май 1907 г. е извършено клане в една къшла до Виница при Кочани. Международна анкета от австрийският консул в Македония Алфред Рапопорт, военния адютант на Австро-Унгария полковник Гойгингер и руският консул Орлов стига до извода, че това е дело на турски войници от редифския батальон и местни турци от Калиманци.

На 21 ноември 1911 година турски полицаи и жандарми, ведно с местни турци, босненски изселници (мухаджири), цигани и евреи, извършват клане и погром над българите в Щип, граждани и селяни дошли на пазар в града. Убити са 20 българи и 282 са ранени. Клането ускорява избухването на Балканската война.

На 11 януари 1912 г. е извършено клане и погром над българи в Гюрешкия манастир „Св. Богородица“, край Скопие.

На 1 август 1912 година турците извършват клане в Кочани, Македония. Mестни турци убиват най-малко 34 българи, много са ранени. Клането е един от поводите за избухването на Балканската война.

От 7 юли 1913 г. редовната турска армия започва кланета над българите в Одринска Тракия. Същият и следващите дни е опожарено и унищожено голямото българско село Булгаркьой, недалеч от Кешан. Там са изклани 1100 души. Отвлечени и съпровождани с войници са 1030 човека, с цел да бъдат изведени в Анадола. След много безчинства, изнасилвания и смърт, една част от тази група (предимно жени и деца) е достигнала до Варна и Дедеагач. Останалите заробени и отвлечени, предимно млади жени и деца, са потурчени. Такава участ имат и останалите по-малки български села около Кешан и Малгара.

На 9 юли в Одрин са избити още 521 българи, в Узункюпрю и Хайребол са изгорени всички български села – Чопкьой, Търново, Ерменкьой, Османли, Ново село, Залъф (изклани 687 българи), Татарлар (населението бяга, застигнатите няколко десетки са изклани) и т.н.

На 10 юли са подпалени източните квартали на Свиленград. Когато се разбира, че градът ще остане в България, турците го подпалват отново и го изгарят до основи. Населението бяга навътре в България, но турците залавят над 30 възрастни българи и зверски ги изколват в скотобойната, заклани жени са хвърляни в дълбоките кладенци. От къщите няма помен, също и от големите масивни и обществени здания – черквите, училищата, болницата, казармата, джамиите, големите магазини – всички са изравнени със земята. Разорени и изгорени са всичките над 60 български села. Изклани или превърнати в бежанци са българите и от градовете в Одринска Тракия: Одрин, Лозенград, Малък Самоков, Бунархисар, Деркос, Кешан, Малгара, Хайребол, Мидия, Енос, Родосто и т.н. Общо според Карнегиевата анкета, в Одринска Тракия турците са изклали между 50 000 и 60 000 българи, други 200 000 българи християни са превърнати в бежанци.

България
Поставете оценка:
Оценка 0 от 0 гласа.

Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 1 аз не съм бил роб

  35 157 Отговор
  Тоя дипломат доста се е постарал с факти ... за масови убийство и кланета - типични примери за жестокости, извършвани от всички завоеватели по света. Но щом толкова държим да се наричаме роби, само и само за да мразим турците и да обичаме руснаците ... добре, горди българи - били сте роби! Сега по-добре ли се чувствате???

  Коментиран от #2, #30, #94

 • 2 българин

  23 77 Отговор

  До коментар #1 от "аз не съм бил роб":

  Българинът обича Русия, и това е нормално заради свободата и възстановяването на България на картата на света, но също не приемам наложената след Освобождението теза, че българинът е бил роб - собственост, без никакви права!

  Коментиран от #35

 • 3 Циганин

  34 11 Отговор
  Ако духът е свободен тялото никой не ще го пороби.
 • 4 ИВАН

  97 12 Отговор
  Какво приемат и какво не приемат сегашните "умници" - не е важно, важно е, че е било потъпквано достойнството, живота, имота, безчинства ... Аз слушам тогавашните съвременници, писатели и поети - Ботев, Вазов - те затова и ги забраниха да се изучават в училише
 • 5 това е истината

  53 15 Отговор
  Няма робство и то Турско след като Турция не е съществувала като държава Има Османско владичество и геноцид и то срещу всички държави и племена в Империята включително и за Мюсюлманските общности но те са имали малко повече права от Християнската общност които са смятани за втора ръка хора
 • 6 Перър

  67 1 Отговор
  Кога ще се появят политици и учени и изобщо хора които да мислят за България и да гледат нейния интерес не да са някво лоби!

 • 7 123

  15 59 Отговор
  Пак агенти на ДС ръсят мозък...
 • 8 Клюкар

  101 11 Отговор
  Вярно не е било робство,било е ИЗТРЕБЛЕНИЕ. Само като чета и настръхвам.
 • 9 Войвода

  79 8 Отговор
  Стига вече някои са изпадали в буквализъм, ясно е, че терминът "робство" не е използван в най-директния си смисъл, а е просто метафора за описване на реалното положение в което са се намирали българите, че то е било толкова дискриминиращо, че само с робството би могло да се сравни. Никога не се е наблягало на това, че някой е продаван и т.н. макар че в отделни случаи в началото на периода се е случвало и това. Стига с това фалшиво разбиране за толерантност и коректност, нещата трябва да се наричат с истинските им имена, още повече и доста съвременници също са използвали въпросното название.
 • 10 Хасан

  19 56 Отговор
  Автора трябва да знае че тогава няма ”турска войска” а османлии ..
 • 11 Хасан

  15 53 Отговор
  Тоя е само за Стивън Кинг ...такива ужаси ! Все едно че вчера се изеършило ...
 • 12 Хасан

  13 70 Отговор
  ”Благодарение ”на такива автори с преувеличени митове и разкази се извърши геноцида в Босна в Европа и то само преди 20 г ...някои искаше да се реваншира и изби жени и деца ,изнасили млади момичета на своите братя славяни само защото са от друга вяра

  Коментиран от #27, #49

 • 13 Д'мин

  62 8 Отговор
  Не ме интересува как ще наричат този период от историята ни. В някои научни форуми четох, че през 14 век населението на България и Англия са били около 1.5- 2 млн. Разликата между тях в периода на Освобождението ни, е била в пъти, 4 или 5, не помня точно цифрите. Това ми е достатъчно за да знам аз как да го наричам! И ще предам моята истина на децата и внуците си!
 • 14 Усмивката

  16 31 Отговор
  България за сто и косур години и две войни на страната на Германия и враг русия ,била проруско настроена .По висша тъпотия скоро не бях чел.Как нашите деди веднъж ,писмено някъде не споменават за „ владичество ”,а на всякъде се прокламира робство и иго.Тоя дет ги пише тези глупости да покаже доказателство .Не да филосоства
 • 15 Госあ

  56 13 Отговор
  Абе смешници, геноцида и зверствата ще отречете и с гаджалите ще се заобичате,само и само да не покажете признателност на Русия. За чорбите ясно,тях свободата ги е попарила малко или много,ама другите ?!?
 • 16 Щайнер

  31 8 Отговор
  Сега тия българи дето защитават тая сган само защото купува оръжие от Русия да четат и да се срамуват от себе си и да се извинят на дедите си защото да защитаваш такава твар е истинско падение
 • 17 Хасан

  13 54 Отговор
  Руснаците винаги са били врагове ..на два пъти с армия влязоха на Балканите ...насила наложиха тяхната съветска идеология ..всеки петък беше руски ден ..с техните омразни пропагандни филми

  Коментиран от #92

 • 18 Иван

  41 4 Отговор
  „Под игото“ на И.Вазов е много добър пример за разясняване на положението на българите под османска власт.Те не са били роби,но робство в империята е съществувало и човек лесно е можел да загуби свободата си.Правата на християните са били ограничени.Почти през целият период с някои изключения на българите им е било забранено да носят оръжие и т.н.Терминът иго идва от гръцки-става дума за хегемония(кой държи ножа и хляба,в кого е властта).Факт е че в целият период на гнет в управлението на Осм.империя е имало само един българин ХРИСТИЯНИН -Стефан Богориди, внук на Софроний Врачански.....
 • 19 Yavuz

  19 61 Отговор
  След толкова много зулуми над българите от страна на тогавашната османска власт, как така са били собственици на къщи с по два етажа с дворове, как българите са имали свои училища и много от тях са продължавали образованието си в Цариград( Истанбул ).Българи са били собственици на фабрики чиято продукция се изкупувала от Османската държава. Съдебната система също е в ръцете на българите.Много често хайдути които са представени като герои в днешно време тогава са ограбвали и вършели зулуми над местното население. Вярно е че християните са били облагани с по високи данъци, но за сметка на това не са служели в армията точно затова приказките за насилствено потурчване и ислямизиране са пълни измислици ,никой не се отказва от повече пари. Преди да дойдат турците албанци са отвличали българи и ги карали на пазара за роби в Рим. С присъединяването на България към Османската империя българите получават сигурност и точно това ги опазва като нация.

  Коментиран от #20, #22

 • 20 Говнуз

  49 15 Отговор

  До коментар #19 от "Yavuz":

  Самия факт, че са дошли тук неканени и са убили и 1 човек е достатъчен аргумент да смятам, че са били робовладелци и въобще никой не го интересува дали българите са правили бизнес с приматите, ясно ли ти е ?

  Коментиран от #24, #26

 • 21 ангария

  29 6 Отговор
  Я някой еничар да обясни какно е ангария и рая.

  Коментиран от #25, #125

 • 22 Иван

  48 5 Отговор

  До коментар #19 от "Yavuz":

  Ще ми обясниш ли как тъй съдебната система е била в наши ръце,като християните са нямали право да участват в управлението? И къде го чете това за албанците,какъв е този пазар за роби в Рим?Много съм любопитен!А училища сме имали в края на осм.власт.Явно не знаеш,но когато Гутенберг измисля книгопечатането „прогресивните“ султани го забраняват за 300 години на своята територия.Затова и сме изостанали в развитието си.Да ми кажеш къде са нашите университети тогава,както ги е имало в Западна Европа.......

  Коментиран от #43

 • 23 Радо

  24 5 Отговор
  А сега как е?...не ни колят буквално, ами леко така с чатала на врата, и ако някой не слуша, като сърбите - няколко умни бомби/ракети с обеднен уран....имало е кланета безспорно, където е имало бунтове срещу Империята - така е било....а по същото време Вартоломеевата нощ - 6000 изклани, после гилотината по 1000 французи на ден и е стигнала производителносста, докато тук по нашите земи не е имало 500 години войни в рамките на Империята - гледайте напред, стига сме се ровили в миналото, което не е никак розово, за съжаление.

  Коментиран от #29

 • 24 Хасан

  10 30 Отговор

  До коментар #20 от "Говнуз":

  Можеш ли да обвиниш Ал Македонски че е имал амбицията да завладее света ?!и по същия начин всеки султан е искал да завладее света ...същото прави и Сащ в наши дни

  Коментиран от #55

 • 25 Иван

  20 4 Отговор

  До коментар #21 от "ангария":

  Аз не съм еничар,но ще ти обясня.Лесно можеш да прочетеш в нета какво е.А ангария е имало и в западна Европа,това е част от феодалната система.
 • 26 Yavuz

  10 30 Отговор

  До коментар #20 от "Говнуз":

  Така или иначе щяхте да бъдете присъединени към някоя империя, но за разлика едва ли щеше да си запазиш езика и националността,по вероятно щеше да пееш или веселиш на английски или френски. Така или иначе пак на там отиват нещата.
 • 27 СТОП

  32 4 Отговор

  До коментар #12 от "Хасан":

  Какъв мит като всеки в семейството си особенно бежанци от Тракия има изтребени роднини в тези времена.Още рзказват подробности как са били клани а оцелелите как са бягали .Това е била официална политика на Оманската империя.На МИТ чрез Хасан тези факти не са им удобни.Такива са във всички държави част от Османската империя, а Турция се отъждествява с нея.Факт е че бежанците после са живяли с турци заедно и са се разбирали, но това е в България не в Турция
 • 28 Радо

  7 22 Отговор
  Имало е закон - никой не може да убива данъкоплатец на империята, който и е той по националност - наказанието е било едно - смърт!....всички са плащали данъци, и турското население също, то е било освободено от някои данъци, но е било подложено на най-жестокия данък - военната повинност.

  Коментиран от #32

 • 29 Иван

  23 3 Отговор

  До коментар #23 от "Радо":

  Като не сме водили войни и прочее благини ще ми отговориш ли защо сме толкова малко като население като се освобождаваме в сравнение с други народи .Примерно Румъния,пък и Англия през 14 век не е била много населена......

  Коментиран от #34

 • 30 Иван

  29 4 Отговор

  До коментар #1 от "аз не съм бил роб":

  Не си бил роб, ясно е, че не си бил роден по време на турското робство, за сметка на това си педал.
 • 31 Българите доста ще се лутате

  8 35 Отговор
  Между робство, геноцид, унищожение и тем подобни глупости докато не приемете фактите. Турците просто са ни колонизирали както се колонизират общности намиращи се на по-ниско цивилизационно стъпало от колонизаторите си.

  Коментиран от #40

 • 32 Иван

  23 3 Отговор

  До коментар #28 от "Радо":

  Ами по времето на кърджалиите?! Закони няма тогава.Или въстанията?Пак ли няма убити „данъкоплатци“Ами войните,които се водят на територията на империята не ни ли се отразяват?
 • 33 Този коментар е премахнат от модератор

 • 34 А ти ще ми отговориш ли защо

  2 18 Отговор

  До коментар #29 от "Иван":

  Сме били повече след т.н.освобождаване?

  Коментиран от #39

 • 35 Българин

  9 27 Отговор

  До коментар #2 от "българин":

  От Съединението до днес русия е най-големият враг на Бългаиря бе българофоб!
 • 36 Радо

  17 17 Отговор
  Самият факт, че сме се съхранили като народ 500 години под шапката на Империята, а сега, свободни, сме вече под 7 милиона и се топим с по 50 000 на година, и след 30-40г. циганите ще са вече мнозинство - айде някой да ми отговори защо така става, аджеба?
 • 37 ИСТИНАТА

  7 28 Отговор
  Историческата истина е , че единствено в България под диктовката Русия и със сервилната помощ на русофили-безродници се налага тезата за "петвековното османско робство". Нито в Сърбия, нито в Румъния, нито в Македония, нито в Гърция или в някоя друго от близо 30-те страни , които са били в рамките на Османска империя не се използва термина РОБСТВО. Единствено тук!
 • 38 Всички слаби нации

  9 20 Отговор
  Реват срещу силните. Нормално в онези времена по-силният да завладее по-слабия. Просто исторически реалности. Обикновен хленч на победен.
 • 39 Иван

  11 2 Отговор

  До коментар #34 от "А ти ще ми отговориш ли защо":

  Ако пишеш по разбираемо,може и да ти отговоря.

  Коментиран от #44

 • 40 Иван

  33 4 Отговор

  До коментар #31 от "Българите доста ще се лутате":

  Ти явно не си българин и не си учил и чел достатъчно затова ще ти обясня.През 14 век ние сме били далеч по цивилизовани от ордите които идват от Азия.По тогавашното време почти цяла Европа е била феодална и раздробена на малки държави лесни за превземане.Защо по времето на хан Тервел арабското нашествие се проваля?Защото среща силен отпор от силни държави........

  Коментиран от #41

 • 41 Да да

  8 22 Отговор

  До коментар #40 от "Иван":

  Те и индианците са били доста по цивилизовани от испанците. Зарежи ги тези мантри, отвори си очите и приеми историческият ход.

  Коментиран от #109

 • 42 777

  11 18 Отговор
  Абе я бегай от там бе , ти ли ще ни учиш кво да праим и кви сме . Ние сме си роби и обичаме да сме си роби ! Гордееме се с това даже и празници имаме за робството . Гордоста не е присъща и е чужда за нас . Ние сме и ще си останем злобни,завистливи,интересчии , те тва сме ние и заради това се топим като нация!
 • 43 Yavuz

  9 11 Отговор

  До коментар #22 от "Иван":

  Покойният вече Божидар Димитров има много материали на тази тема вземи поразрови се по интернет.

  Коментиран от #51

 • 44 Какво ти е

  5 20 Отговор

  До коментар #39 от "Иван":

  Неясно? Питам те защо българите от четвърт милион при завладяването стават близо 4 млн при освобождението? Прираст невиждан сред другите нации.

  Коментиран от #50

 • 45 Тттттт

  26 4 Отговор
  Дали е имало робство- ами левски ,ботев, петлешков ,батак,перущица .... колко да изброявам поздрави на хараран ,на майка му,на леля му и на цялата рода
 • 46 Генерал

  41 5 Отговор
  Не е само геноцид и робство, има и друго по-важно: Османското иго е било ПРОКЛЯТИЕ за България и поради други причини.Заради турското владичество България пропуска европейското развитие. Цялото. Пропуска основни, решителни, съдбоносни достижения на европейската и човешка цивилизация. Пропуска Възраждането, пропуска Великите географски открития и отварянето към света, пропуска научните открития- Коперник, Бруно, Нютон, пропуска реформацията /църковните преобразувания/, пропуска забележителни достиженията на музиката, живописта, литературата, театъра и философията. Пропуска печата, книгоиздаването и книгогразпространението. Пропуска готиката, барока и класицизма. Пропуска века на разума и века на просвещението. Пропуска индустриализацията. Пропуска големите обществените борби и преобразувания, пропуска великите идеи за правата на човека, за гражданските /не селските/ свободи и равенството пред закона... И да, наистина такава обща история е трудно да се напише, защото е трудно да се прости причината за този застой. А тя има име: Османска империя, която днес се нарича Турция. Има исторически събития, които за един народ е трудно да преглътне. Вероятно е нужно да минат не само 100, а 500 години, за да се случи. Днес ислямския фундаментализъм и тероризъм са факт, който пречи за толерантността към един народ към който имаме и исторически наслагвания.

  Коментиран от #47, #48, #52, #53

 • 47 С две думи

  3 16 Отговор

  До коментар #46 от "Генерал":

  Пропуска католицизма
 • 48 Доста си заблуден

  7 40 Отговор

  До коментар #46 от "Генерал":

  Където видиш турчин трябва да му целуваш ръка, че те е хванал за ушите и те е измъкнал от блатото на ранното средновековие където обикновеният българин е бил закрепостеният към местния феодал, имал е само една риза на гърба си и е бил смазван от ангария и непосилен труд на нивите на господаря си. На всичкото отгоре е трябвало да води и булката си за бързата брачна нощ при феодала. Турците са прекратили всичко това, изтупали са българина от калта, и са му дали собствена земя и свободата да я предава на синовете си, казва се бащиния. Дали са му тескере с което да обикаля империята и отвъд нея като имперски поданик. На по-необразованите племенни групи са вземали будните момчета и след като ги обичат са ги връщали да управляват изостаналите си събратя. Имало е закон и ред.

  Коментиран от #54

 • 49 Този коментар е премахнат от модератор

 • 50 Иван

  15 2 Отговор

  До коментар #44 от "Какво ти е":

  Ти нормален ли си!?Знаеш ли колко е четвърт милион? 250000 двеста и петдесет хиляди!Къде го чете това?
 • 51 Иван

  16 3 Отговор

  До коментар #43 от "Yavuz":

  Хайде да ме улесниш,дай линк?
 • 52 Хасан

  6 33 Отговор

  До коментар #46 от "Генерал":

  Ако не бяха османците сега нямаше да има православен българин ..латинци,католици,протестанти щяха да сменят генотипа ..благодарение на османците има това разнообразие от етноси на Балканите ..
 • 53 Хасан

  7 20 Отговор

  До коментар #46 от "Генерал":

  Защо кръстоносците ограбиха и опустошиха Филипополис и Константинополис ..нали уж са християни ..
 • 54 Иван

  27 5 Отговор

  До коментар #48 от "Доста си заблуден":

  Доста заблуден си ти.Ангария в Осм.империя е имало до средата на 19 век.На запад ангарията приключва векове по рано.Сигурно ако не беше шибаната осм.империя ние нямаше да имаме търговци и занаяти!?Индустриалната революция на запад започва около 100-150 год. по рано.Явно не знаеш,но земята по турско време е била собственост на султана.Бащиния е къщата с двора и градината до селото.За другото са плащали аренда.Явно от вашата племенна група трябва да вземем някои и да ги образоваме като те гледам колко знаеш по темата.....

  Коментиран от #61, #78

 • 55 ...

  28 7 Отговор

  До коментар #24 от "Хасан":

  Испанците, създали една от най-големите колониални империи, покрай всичко друго оставят след себе си и най-старите действащи и днес университети в ТРИ континента - Азия (този в Манила) и в двете Америки..Вие, следовниците на лъжепророка-педофил, оставяте след вас само пролята ”,неверническа” кръв...Асане, колкото и да се напъваш - не можеш я скри! Асане, единственият ти полезен ход е евтаназията!

  Коментиран от #58, #59

 • 56 Мюслим и срам!

  13 4 Отговор

  До коментар #49 от "Стамат":

  Ти сериозно ли???
 • 57 Жена

  30 3 Отговор
  Не знам в сърцето си какво имате всички затънали в някаква бясна полемика ..... политическа, празни думи и камъни вместо сърца . Какво ви става бе , хора ???? Това е историята , това са фактите , майки нямате ли , бе , да ви научат какво е да ти отнемат близките , че геноцида си е гиноцид и да се сетите как се проливат сълзи за изколяни , тормозени , унищожавани наши хора Как не се разчуствах те , не се смирихте , не благодарихте на човек , отделил време да извади факти , за да не забравяме какво е било . Толкова сте жалки

  Коментиран от #60, #67

 • 58 Хасан

  7 20 Отговор

  До коментар #55 от "...":

  Испанците/конкаскидорите избиха коренното население на Латинска Америка ...каравели пълни със злато и богатсва са в основата на европейския Ренесанс ..разрушиха им културата ,смениха им вяра и език ...ако бяха дошли на Балканите сега щеше да бъдеш католик и да говориш испански и португалски

  Коментиран от #65

 • 59 Хасан

  8 23 Отговор

  До коментар #55 от "...":

  След 500 г нито един българин,сърбин,грък ,арабин не знае турски ...но само за 45 г съветско влияние почти всички знаят руски ,знаят руска история,поезия,литерстура и куктура....нито един руснак не знае Вазов ,но почти всички българи са чели Пушкин и Толстой

  Коментиран от #63

 • 60 За 500 години

  1 6 Отговор

  До коментар #57 от "Жена":

  Само това ли изрови този?
 • 61 Чети повечко иване

  5 13 Отговор

  До коментар #54 от "Иван":

  За да не изглеждаш смешен.

  Коментиран от #62

 • 62 Иван

  12 3 Отговор

  До коментар #61 от "Чети повечко иване":

  То си личи кой е чел.

  Коментиран от #79

 • 63 Иван

  23 3 Отговор

  До коментар #59 от "Хасан":

  Асане,по старото поколение знаеше турски,но то измря.А на нас турски не ни трябва.Относно руския.Руснаците взимат от нас четмо и писмо.Те първоначално са чели и писали на старобългарски,който впоследствие доразвиват.Все едно да ни трябва преводач от македонски........

  Коментиран от #66, #72, #77

 • 64 хаа сега

  18 3 Отговор
  Ей тупани такива всички много лаете, обаче как така един човек не спомена как и защо османците влизат по тези земи тук, с чия помощ? Кои хора стоят зад тях и им помагат в действията си! ЕДНО е СИГУРНО, без помощта на определени ВЕЛИКИ СИЛИ от запада и от близкия ИЗТОК, ОСМАНЛИИТЕ само можеха да си мечтаят за всичко това, което уж те са извършили, има доста известни ПАШИ, които всъщност не са турци и са клали българи наред, ама понеже вие сте абсолютни дебили, няма как да ги знаете тея неща, новото чалга поколение знае само как да яде и да сИре, и да клати пърдялници в чалготеките, за нищо не ставате! Предполагам поне знаете, как е паднало Търново, след като една камара време турчолята не успяват да превземат града......ако и това не го знаете, значи не сте дебили , това би било комплимент, просто се жалки отрепки, които в интерес на истината не заслужават милост!
 • 65 Ееех, асане, асанеее ...

  19 5 Отговор

  До коментар #58 от "Хасан":

  Никога и не съм предполагал, че под чалмата ти има нещо , годно за мислене...Благодаря ти, че ПАК го доказа!!!Не случайно започнах # 55 с ”покрай всичко друго”! ”Другото” го знаем...само дето що и вие, невежите и ретроградни поклонници на сектата на лъжепророка-педофил, не сте основли ПОНЕ ЕДИН (1) университет в колонизираните територии?!?!?

  Коментиран от #70, #75

 • 66 ...

  22 5 Отговор

  До коментар #63 от "Иван":

  Мюслимчето поне да беше посочило турските Толстой, Пушкин или Достоевски, заради които да си струва малко от малко да му учим езика...
 • 67 Логика

  19 4 Отговор

  До коментар #57 от "Жена":

  Във факти.бг има един турчеещ се българин - провокатор, който пише под различни имена. По този начин генерират стотици кликове чрез коментари, а сайта им печели пари за сметка на изкривената история и негодуващите българи.
 • 68 Логика

  28 3 Отговор
  Народното събрание в България трябва да осъди геноцида над българите в Османската империя /1396-1913/ и депутатите да обявят 17 май (Баташкото клане) за ден на поклонение на унищожените българи.Трябва да се внесе декларация в ООН за този петвековен геноцид, и да го признаят както арменския геноцид. Турция трябва да плати компенсации стотици милиарди на България за геноцид, робство, пропуснати ползи и отнети земи, така както Германия плати на Израел над 100 милиарда за Холокоста.

  Коментиран от #69

 • 69 Хасан

  3 22 Отговор

  До коментар #68 от "Логика":

  Хахахаха...гладна кокошка просо сънува ..гладен българин пари

  Коментиран от #71

 • 70 Хасан

  7 22 Отговор

  До коментар #65 от "Ееех, асане, асанеее ...":

  Османлията не колонизира ,а управляваше ..хората си живееха мирно и тихо векове наред ..имало е насилие ,убийства,жестокости все пак е Средновековие ..да не забравим че робството в демократичен Сащ беше отменено през 1965г..негрите не можаха да се качват в автобус с бели,да влязат в ресторснт с бели

  Коментиран от #74

 • 71 Рефер

  14 4 Отговор

  До коментар #69 от "Хасан":

  А кьор асан си набива автогол след автогол...хихихихихи...
 • 72 Хасан

  4 11 Отговор

  До коментар #63 от "Иван":

  Аз имах предвид като бразилците и португалския ...
 • 73 Диамантената ръка

  23 4 Отговор
  Било е повече от робство. При робството в Рим е имало накакви правила все пак. А тук просто е било абсолютно своеволие и азиатщина.
 • 74 Еееех, адане. асанеее

  16 4 Отговор

  До коментар #70 от "Хасан":

  Честит пореден автогол;-)!Та, викаш, средновековието по Турско е продължило поне до 1913..;-)? Ти си красноречивото доказателство, че то там никога .НЕ е свършвало! Аферим, асанейиии, мащалла!!!

  Коментиран от #76, #81

 • 75 Хахаха

  6 14 Отговор

  До коментар #65 от "Ееех, асане, асанеее ...":

  Все едно да основеш университет у Факултето(каква ирония с името на квартала). Още ли не можеш да проумееш какво си надраскало? Той не може да чете и пише, иска османците университет да му отворят...

  Коментиран от #80

 • 76 Хасан

  3 21 Отговор

  До коментар #74 от "Еееех, адане. асанеее":

  ако почна въоръжена борба ,разбира се че властта ще дойде ,ще потуши и ще ме скъси с една глава ..ако мирно бяха седяли ,не се бяха в чудо видели....примерно ромските квартали ..ония младежи пребиха командоса (заптието) и властта им изравни с земята къщите им,остави децата и жените на улицата през зимата и ги прокуди (депортира) от родните им места ....разликата отпреди 200г че циганките не бяха продадени в робство ...
 • 77 Хахаха

  4 19 Отговор

  До коментар #63 от "Иван":

  Руснаците взели четмо и писмо от вас. А вие от къде го взехте? От византийците. И какъв е бил този старобългарски език на който са говорели Аспарух, Кубрат, Крум и другите поне знаеш ли? Хахаха

  Коментиран от #115

 • 78 322

  4 14 Отговор

  До коментар #54 от "Иван":

  Във Великобритания и в момента земята е собственост на монарха, но това никой не го притеснява. От всички робства, най-мило и идилично е било - това в Руската империя. Най-възвишеният геноцид - този по времето на Сталин. Точка по въпроса.!
 • 79 Личи си да

  2 13 Отговор

  До коментар #62 от "Иван":

  Затова ти казвам да четеш повечко за да ти проличи и на тебе.
 • 80 "Умньо" мюслимски,

  19 4 Отговор

  До коментар #75 от "Хахаха":

  да се основе университет от османците? Че те и в Багдат, и в Кайро - при тия, от които сте при хванали ислямофашистката зараза - Н Е са основали!!! А с КАКВО да го "основат" - с вакуума под чалмите си ли??? Честит ПОРЕДЕН АВТОГОЛ, МЮСЛИМ! ТАКА ТЕ ИСКАМ!!!

  Коментиран от #82, #83

 • 81 Средновековие по турско

  6 27 Отговор

  До коментар #74 от "Еееех, адане. асанеее":

  В българските земи няма. Поне не типичното за Европа с крепостните селяни закрепостени към феодала. Българинът е извадил голям късмет с идването на османците. В империята се е живеело много по-добре и е имало много повече свободи отколкото в Европа в която са изгаряли на клада инакомислещите. Ако беше чело повечко щеше да знаеш какво изтребление е било тогава по Европа докато българинът е можел да се плоди мирно и кротко в продължение на векове. От изчезващо племе разделено между четирима петима жадни за власт феодала директно сте попаднали в османската червена книга на изчезващите видове. Това ви е спасило. За съжаление османците само отложиха изчезването ви. Сега без тях ви сполетяват нац.катастрофа след нац катастрофа, войни, глад и мизерия. Молете се ЕС да не се разпадне, та поне да се размиете в него бавно и постепенно.
 • 82 Ганчо ганчо

  2 12 Отговор

  До коментар #80 от ""Умньо" мюслимски,":

  Защо да основаваш нещо което вече го има.

  Коментиран от #84

 • 83 Ганчо, хан Аспарух

  2 11 Отговор

  До коментар #80 от ""Умньо" мюслимски,":

  Колко университета е основал? Хахахахахс

  Коментиран от #86, #118

 • 84 Този коментар е премахнат от модератор

 • 85 Този коментар е премахнат от модератор

 • 86 "Умньо" мюслимски,

  12 2 Отговор

  До коментар #83 от "Ганчо, хан Аспарух":

  сега остава и да пишеш, че испанците с техните първи университети в три континента, са били мюслими;-)??? Хихихи...

  Коментиран от #89

 • 87 Този коментар е премахнат от модератор

 • 88 Я ти първо изброй

  3 15 Отговор

  До коментар #87 от "И какво е медресе,":

  Какво са открили българите в конюшните

  Коментиран от #106

 • 89 Испанците

  3 18 Отговор

  До коментар #86 от ""Умньо" мюслимски,":

  Са почерпили всичко което е довело по-късно до европейският ренесанс от мюслимите в андалусия ама то се иска малко четене както ти казах. Всичко това на което се пъчиш без да имаш никаква заслуга за него идва от мюслимите като почнеш от химия, медицина, поезия, алгебра и т.н.

  Коментиран от #107

 • 90 Гост

  4 13 Отговор
  Всичко е игра!!! След като мине известно време, появява се някой и казва, че е нямало робство. Народа се пени, плюе го, псува го и вечерта си ляга гладен мразейки дадения човек, че българина не е бил роб. След като се опеним хубаво появява се добрия, този, който казва, че сме роби. Целуваме му мислено, ръце, крака... радваме се, че сме били наистина роби, и си лягаме пак гладни в леглото. Не ме интересува вече миналото, интересува ме настоящето. История се учи в училище, който иска да спори, да се пени... Трябва да се трудим за насъщния, трябва да дадем вниманието си на близките ни, да не си губим времето за да наблюдаваме игрите им

  Коментиран от #105

 • 91 Петър

  11 2 Отговор
  Харалан тралалан
 • 92 Този коментар е премахнат от модератор

 • 93 Хасан

  5 15 Отговор

  До коментар #92 от "Goiko Mitich doide":

  Мустафа Кемал е велик пълководец и стратег ..умело използва Съветска Русия срещу западната коалиция ...ама това с ВМРО не съм чувал..те не са ли мутри ,крадци ,рекетьори ..вопвали са с Османската империя като са ограбвали кервани,банки,чорбаджии

  Коментиран от #102

 • 94 Този коментар е премахнат от модератор

 • 95 Goiko Mitich doide

  4 5 Отговор
  Ей мекере долно асенчо от къде бре ескиуруспу кемал получава злато заем и оръжие я му прочети на памака Солунски писмата до Ленин и Руските политически дейци Младотурския преврат се извършва с златни заеми и оръжие от Съветска Русия и с дейното участие на комити и четници от ВМОРО КОИТО ИЗТРЪШКАХА И ОБЪРНАХА С ХАСТАРА НАВЪН ЕДНИ РАБОТИ НА БАБИТЕ ВИ В ИСТНПОЛИ ПАК ПО МОЛБА И ПОКАНА ОТ ПАМАК КЕМАЛ

  Коментиран от #96

 • 96 Хасан

  4 15 Отговор

  До коментар #95 от "Goiko Mitich doide":

  ВМРО са си най обикновени хайдуци ...обирали са кервани,банки,конаци ...в днешно време е същото ..за пари продават българско гражданство на иранци,пакистанци,негри

  Коментиран от #97

 • 97 Този коментар е премахнат от модератор

 • 98 Goiko Mitich doide

  8 3 Отговор
  И затова памак кемал на който майчиния език е български използва ВМОРО ТИ ПРОСТ ЛИ СИ КЙОРМУСУН АПТАЛ ПИША ТИ БАВНО ЗАЩОТО СЕ УБЕЖДАВАМ ЧЕ ЧЕТЕШ ТРУДНО В М О Р О бият се срещу турски аскер и башибозукчии абе манФуги демек за разлика от тур сики я аскер и в миналото и сега само с жени и деца .Никой и тогава и сеха не ни обявява за разбойници и не ни обвинява в геноцид за разлика от османци и тур сики от 1924 насамОще навремето арабите са каьали Османците са наи долните и ктадците на Анатолия ,те не да никакви мюсулмани....туркопули фа турки йок.Втория по значимост и трети по големина архив на османлиите е ...????къде ???там няма нито една дума нито един ферман написан на турски или османски а само атабско писмо вар.Мидхад пашата какво казва за произхода на баба ти и дядо ти .Гарибалди и той ли е хайдук??.А Реджепя къв е ??зет му по банки сина му по петрола тутската нова лира стана съарата от 90те и беъер ще дтане бъди рахат а вий агаряни си перрте кючека.Честито пак за новия кмет на Истинполи поздрави от Трабзон и понта честит кюрдистан бели са ви кахърите .
 • 99 Айде стига сте плямпали врели некипели

  6 16 Отговор
  Много неща не разбирам, А СЕГА МИ КАЖЕТЕ НЕЩО ЗА ЧОРБАДЖИИТЕ БЪЛГАРИ, ХАДЖИИТЕ БЪЛГАРИ, ФАБРИКАНТИ БЪЛГАРИ. Все са роби, само че в моя род нямало роби а са били земеделци . Не са били големи богаташи , но не са били и роби. Най добре са били около филибето , не само българи и турци, а гърци сърби и арменци плюс албанците. От де са биле тези албанци но ги е имало, дядо ми помни много добе камилите и камиларите съвсем до скоро. Само си представете до скоро камили в българия? Но е факт , аз не мога да си представим , но е било така. Нищо че никой не пише за тези подробности транспорт с камили. В онова време каквото е било за бай Хасан таково е било и за бай Иван , всичките са били свободни хора. Пътували си кой където си иска. Но през комунизма си бяхме чисти роби е вярно , без права и не свободни. Това са фактите.

  Коментиран от #100, #103

 • 100 Хасан

  3 12 Отговор

  До коментар #99 от "Айде стига сте плямпали врели некипели":

  Браво ..едно обективно мнение ..
 • 101 Радо

  4 12 Отговор
  Освен това в Империята всеки труд се е заплащал - никой не е работил без пари на никого!...за разлика от робите....единствено се е работило ангария, като са се строили пътища, железници, но това се е отнасяло за абсолютно всички...иначе всичкия останал труд се е заплащал с пари.

  Коментиран от #110

 • 102 солунски евреин

  10 4 Отговор

  До коментар #93 от "Хасан":

  А това чувал ли си за кемал, че е солунски евреин, а ти си мисли че е турчин, болшевиките- юдеи единствени му помагат с оръжие, боеприпаси и мн.др. Гръко-турската война, 1918- 1922 г., гърците щяха да превземат Цариград, ако ленин не беше помогнал на кемалчо, разбра ли асанчо?
 • 103 Goiko Mitich doide

  6 1 Отговор

  До коментар #99 от "Айде стига сте плямпали врели некипели":

  Еееее Сърбия до Константинопол ??????у филибарско сърби ??????майна ти къде видя жив сърбин у филибето бте.Албанци има бол християни българско говорящи у нас са арнаути у албанско българи.Само не разбрах дядо ти с костенурките и орлите ли е живял ???по 500 години????В Ивайловградско има села с албанци бяга ли са и те от хубаво като македонците а камиларството е било до към 50 те последно в Родопите .Абе нрзнам какви земеделци са били рофата ти и от кога /цяла Тракия е била опустошена и както пишат стедновековните летописци е превърната в пустиня/ама се налага със султански ферман да се преселят непокорни БЪЛГАРИ ОТ БЕЛГРАДСКАТА ОБЛАСТ И ДА СЕ ЗАСЕЛЯТ В ТРАКИЯ И ОДРИНСКО ЗА ДА РАБОТЯТ И ИЗХРАНВАТ ОСМАНЛИИТЕ.И ФРУГ СУЛТАНСКИ ФЕРМАН ИМА СПОРЕД КОЙТО ОСМАНЛИЯ Е МОЖЕЛ ДА ВЛЕЗНЕ В КЪЩАТА НА ХРИСТИЯНИН КОГАТО СИ ПОИСКА И ТОЙ Е БИЛ ФЛЪЖЕН ДА ГО НАХРАНИ И НАПОИ И МОАБЕТИ Е БИЛ ДЛЪЖЕН ФА ИМ ПРАВИ .ТИ АКО В 2ч посред нощ ти почукат на вратичката що не отваряшшшшшшш??Кръвния данък какво е бе земеделецо бесен чудесен ??? Има султански фермани за пазарите за роби колко сътува млад стар жена мъж дете и тези закони не са били отменени до края на османската империя.Не си бил никой ако ще и 100свидетели християни да си имал в дело с агаряни сяко тяхно твътдение и дума са били считани за верни дята т е бил 00две нули кръгли .Произвеждаш и ти се взема за това са те ползвали .Няма народ и христиански и мюсулмански който след като се е освободил от османлиите да не е благод
 • 104 Goiko Mitich doide

  9 1 Отговор
  благодентствал и просперирал НЯМА.А ти ми приказваш как дядо ти работил на полето във филибето заобиколен от Сърби и арнаути .ти да видиш просперитет??? Краставичар с краставици за таратор да не стават за друго.
 • 105 Ей, "незаинтересувания",

  11 1 Отговор

  До коментар #90 от "Гост":

  на когото принадлежи следното "умо"творение: "Не ме интересува вече миналото, интересува ме настоящето. История се учи в училище, който иска да спори, да се пени..." ! Набий си ей това в подобието на глава:“ Народ, който не познава историята, е обречен да я повтаря.”. Освен ако ти вече си се самоизключил от общността на българския народ???
 • 106 Изброител

  9 1 Отговор

  До коментар #88 от "Я ти първо изброй":

  Що, вие мюслимчетата в средноазиатските юрти повече ли сте открили? Айде стига си скромничил, събери ни очите , като изброиш най-"епохалните" приноси на прадедите ти в световната наука и световното изкуство;-)!!!
 • 107 Брей, мюслимски "писателю",

  10 1 Отговор

  До коментар #89 от "Испанците":

  При целият този мюслимски принос в световната наука и за разцвета на ренесанса в Eвропа в частност, очаквах веднъж завинаги да ми затвориш устата с дълъг-предъъъъълъг списък на "випускниците" на най-"реномираните" ислмофашистки медресета барабар с най-"бляскавите" им открития в областта на, както ти сам се изцепи "като почнеш от химия, медицина, поезия, алгебра"...Я дай името на ПОНЕ ЕДИН МЮСЛИМ, открил химичен елемент!!! Я посочи ПОНЕ ЕДИН ФИЗИЧЕН ЗАКОН, носещ името на мюслим!!! Я дай ПОНЕ ЕДНА МАТЕМАТИЧЕСКА ТЕОРЕМА, носеща името на някой мюслим!!! Ще дадеш, ма кога цъфнат налъмите ...в ТУРСКАТА баня, нал'тъй:-)))??? Все пак в едно нещо мога да ти призная неоспоримата мюслимска "доминация" откакто свят светува: в ТЕПЕГьОЗЛЪКА сте Н Е С Р А В Н И М И !!! Там НИКОЙ "неверник" НЕ може да ви се опре, нито някога да ви стигне!!! Спокойно можеш да се обърнеш на другата кълка и да продължиш непробудната си ориенталска дрямка!
 • 108 Лееееек

  1 0 Отговор
  Ей, ние сме като хлебаркитв, баце! Трепят ни с ятагани, обработват ни с чалгари - Слави Трифоновци, Азис, Софка, Кондьо, рекетират ни с ТИМ-Варна, СИК, ВИС, обаче ние си знаем нашето = последно ниво мазохисти сме!!!
 • 109 He не

  8 1 Отговор

  До коментар #41 от "Да да":

  Има си хас да не са били индианците по-"такива";-) от испанците...и желязото са познавали;-), и колелото;-) ...пък в кулинарията, особено в манджите от човешко, са ги превъзхождали одма!!!
 • 110 Ей, РАмаДанчО бре,

  11 2 Отговор

  До коментар #101 от "Радо":

  ма мнооого сте скромни т'ва мюслимчетата бре! С присъщата ви "деликатност" мюслимска си пропуснал един пре"неблагодарен" труд, който със "себеотрицание" сте вършели само вие, мюслимчетата: "дегустацията" на "невернически" кокошки и други "вредни" за "деликатното" ви здравенце мазни манджи... и то само срещу "мизерния " диш-хакъ... Ма бива ли такъв "висококвалифициран" " труд" да е получавал такова "нищожно" овъзмездяване?!?!? Я осъдете всичкото " неверник" за пет века назад за изтритите чейнета и разширените шкембета "достолепни" мюслимски ;-) !!!
 • 111 Даниела

  6 15 Отговор
  Чета статията на г-н Димитров и се чудя, при завладяването ни от Османската империя сме били 1,2 - 2 млн. души. При освобождението ни след 500 г сме 4-5 пъти повече. През времето на "геноцида"масово са избивани българи. Добре се е справил човека с фактологията - по години, по селища, по брой избити българи. Четейки това, човек остава с впечатление, че цялото българско население е избито, или изклано. Как тогава при освобождението се оказваме в пъти повече, след системния 500 годишен геноцид? Не ме разбирайте погрешно - не оправдавам никого, но е крайно време да приемем, че в онова време такива са били методите за защита на властта! Днес по-добре ли се чувствате? Нямате ли чувството че отново сте роби, този път ня САЩ и Европейския съюз? Отново някой чужд Ви налага своите правила как да живеете, какво да мислите, как да се чувствате Ако сега някой дръзне да се опълчи на официалната власт за нещо, никой няма да му резне главата, но ще иде в затвора задълго, а там не се знае от какво ще се спомене скоропостижно. Как Ви се струва? И сегашните прийоми на властта не са по-различни от предишните, само са по-изтънчени, но крайния резултат е еднакъв. Просто живеем в друго време и методите се променят с времето. Така че историята е добре да се знае, но не е редно да се използва за насаждане на омраза в днешно време!

  Коментиран от #112, #114, #117, #122, #123

 • 112 Хасан

  5 13 Отговор

  До коментар #111 от "Даниела":

  Браво ..едно много добро обективно мнение...вие сте истински българин ,а не байганьо като много други...

  Коментиран от #116

 • 113 Слави

  12 0 Отговор
  Най после някой достатъчно смел! Браво
 • 114 Логика

  12 2 Отговор

  До коментар #111 от "Даниела":

  Явно изибщо не си на ясно кокво е, и какво целят плановете "Йозал” и доктрината „Дълес” – народ без историческа памет‚ без добро образование‚ с ниска култура‚ народ на слуги‚ черноработници‚ проститутки и безотечественици… Анкара плаща щедро на наши кириакстефчовци от всички партии и от НС‚ за да й слугуват и да работят за противобългарската и противоконституционната партия- ДПС и за имперските цели на Анкара. Сред тях има и третокласни „писатели” и „писателки‚ вече продали перото си на Турция. Пресен пример-Харалан Александров и Дойче Веле. С една дума – унищожението на българите и България‚ което цели и съвременната доктрина на Република Турция „Планът Йозал”- Една опасност‚ пред които продажните ни политици, някои жалки интелектуалци и купени журналисти у нас сега си затварят очите. Експанзията на Анкара в България не е секнала още от времето на Ататюрк. Сега там искат възраждането на „Османската империя”.
 • 115 Yavuz

  5 13 Отговор

  До коментар #77 от "Хахаха":

  Този Старо-български език е бил ТЮРКСКИ. Прабългарите са тюрки и езикът им е бил ТЮРКСКИ.
 • 116 Goiko Mitich doide

  10 1 Отговор

  До коментар #112 от "Хасан":

  Асенчо памако Бай Ганйо КАКТО И ДА СЕ СРАВНЯВА С ИДЕАЛА ЗА ТУР СИКИ МЪЖ РЕДЖЕП ИВЕДИК Е КАТО ТИТАН ПРЕД НАЦИОНАЛНИЯ ГЕРОЙ НА АНАВАТАНА ТИ .Ганя ПОСИЩАВА ОПЕРА ПРОДАВА ГЮЛ ВЪВ ВИЕНА А РЕДЖЕПА се ре зад трънките и магарето му удря един език вместо и брик.Е ТОВА Е СЪВРЕМЕНИЯ ТУР СИКИ мана фуго мен.Бай Ганйо не може да е обида памак иведико.
 • 117 Този коментар е премахнат от модератор

 • 118 Мюслимченце,

  11 1 Отговор

  До коментар #83 от "Ганчо, хан Аспарух":

  После да не се пишманиш, че си питал;-)? Ние поне ЗНАЕМ през периода 681-701 КОЙ ни е уоравлявал, и заради факта, че е основал ДЪРЖАВАТА ни, която -ВЪПРЕКИ ВАС - ПАК Я ИМА,можем да му ”простим” неосноваването на университет...Ами айде сега ти. отворко ”правоверен”, ни ”просветли” ,КОЙ по същото време (681-701) е ”ханствал” над предците ти в средноазиатските степи и пустини и по колко ”факултета” са имали основаните от него ”университети”;-)??? Айде, мюслимченце, юрюшшшш;-)!!!

 • 119 Приетто Бъдете роби щом искате

  4 8 Отговор
  Нека бъде по ваше воля , останете си роби. Никой не може да ви забрани желанието ви
 • 120 Националист

  11 1 Отговор
  На антрополога Харалан Александров да му се отнеме Българското гражданство за предателство на народа.
 • 121 Националист

  12 0 Отговор
  Браво на автора на статията! Не се оставяйте предатели и джендъри да ни налагат кривите си разбирания!
 • 122 856

  0 0 Отговор

  До коментар #111 от "Даниела":

  Ти такова чувство ли имаш,че си роб на Европейският съюз и САЩ?
 • 123 Националист

  4 1 Отговор

  До коментар #111 от "Даниела":

  Даниела ти кога смяташ да поумнееш? Кога ще имаш възможност да вземеш уроци по математика за 4-5 клас? Имам в предвид големите глупости, които си написала. Такова малоумно изказване, че не ми се губи времето да го оборвам. Лампата ти в ума е "слаба". ".... Добре се е справил човека с фактологията - по години, по селища, по брой избити българи. Четейки това, човек остава с впечатление, че цялото българско население е избито, или изклано. Как тогава при освобождението се оказваме в пъти повече, след системния 500 годишен геноцид?.... "
 • 124 Националист

  4 0 Отговор
  Глобалистите и гейовете не искат различни държави и култури. Атаката им е срещу белия Християнин. Хора неразумни винаги ще се намерят да им се водят по "хуманистичните" идеали на отворете си границите са всички негри, афганистанци, пакистанци, мароканци и всякакви други хора и култури, които освен да се множенето си и престъпността си като циганите не са известни. Тия глобалисти и джендъри никога не биха се преместили да живеят в Конго или Пакистан. Сега искат от нас да се откажем от историята си, от културата си от националните си герои, т.е. да станем една пионка в техните джендърски ръце на унищожението. Това се пропагандира отново, и отново, и отново. Путин ги одряза със закон против Гей пропагандата та затова тази бясна Русофобия от запада. Гей пропагандата в руските училища е престъпление! За гейовете това е непростим акт. Те се мислят за най-чудесните хора на света а в Русия им забраняват хомо-пропаганда в училищата! Нападението срещу белия човек Християнин идва този път не от Изток, а от запад.
 • 125 Yavuz

  1 2 Отговор

  До коментар #21 от "ангария":

  Ангария е сегашното положение на българите,а рая са самите българи.
 • 126 Фатих Мехмед

  0 0 Отговор
  Лъвове и тигри на герба😂😂😂😂

Напиши коментар:


Публикувай
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки.