4 357 35

ЕК с тежка критика за България

Корупция, пране на пари, непрозрачност, липса на осъдени политици

ЕК с тежка критика за България
Снимка: БГНЕС
Епицентър
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

С остро критичен доклад за България излезе Европейската комисия, която на практика критикува всички сектори на управлението у нас.

- Институционалните недостатъци, регулаторната несигурност, корупцията и недостатъчното предлагане на работна ръка продължават да са сред основните пречки пред инвестициите, пише в документа.

- Държавните предприятия страдат от слабо корпоративно управление, което се отразява в голяма степен върху техните икономически показатели, се отчита в препоръката.

- На риска от корупция трябва да бъде обърнато по-сериозно внимание, тъй като тя представлява предикатно престъпление за изпирането на пари.

- Българските органи ще трябва да покажат конкретни и трайни резултати, демонстрирани чрез окончателни решения по дела за корупция по високите етажи на властта.

- Реформите в публичната администрация и електронното управление продължават да бъдат бавни и не водят до достатъчни подобрения, а бизнес средата остава слаба.

- Секторът на здравеопазването все още се характеризира с ниски публични разходи. Хората в България са изправени пред ограничен достъп до здравеопазване, причинен от неравномерното разпределение на ограничените ресурси и слабото покритие на здравното осигуряване.

- Образователните резултати са ниски и продължават да бъдат силно повлияни от социално-икономическия статус на родителите. Това отразява предизвикателствата, свързани с качеството и приобщаващия характер на системата на образование и обучение. България инвестира недостатъчно средства в образованието, особено в предучилищното и началното образование - две области, които са от решаващо значение за създаването на равни възможности от ранна възраст.

Това са част от изводите на ЕК, които фактически са тежка оценка за състоянието на държавата.

Европейската комисия препоръчва на България и още няколко страни-членки да засилят борбата си срещу прането на пари. Това обяви еврокомисарят за еврото и социалния диалог Валдис Домбровскис като част от специфичните препоръки при оповестяването на пролетния пакет от Европейския семестър за тази година.

„На няколко страни, по-точно България, Дания, Естония, Латвия, Малта и Швеция ние препоръчваме да предприемат специфични мерки в борбата срещу прането на пари. Ако те не се справят с недостатъците, то това би могло сериозно да подкопае доверието в европейския банков сектор. По тази причина това е европейски проблем и ние трябва да работим върху него като такъв“, каза Домбровскис, цитиран от БНР.

В тази връзка Комисията препоръчва да се засили ефективният надзор върху сектора, да се направи адекватна оценка на активите, в т.ч. да се дадат допълнителни банкови гаранции и да се задейства работещ вторичен пазар за необслужвани кредити. Комисията препоръчва също така да се вземат мерки срещу недекларирания труд и незаконната търговия с горива.

В препоръката на Съвета на Европейския съюз относно националната програма за реформи на България за 2019 г. се правят няколко констатации. В нея се подчертава, че Комисията може да поиска от дадена държава членка да преразгледа своето споразумение за партньорство и съответните програми и да предложи промени в тях. Като цяло, становището на Съвета е, че се очаква България да спази разпоредбите на Пакта за стабилност и растеж през 2019 и 2020 г.

Данъчните приходи и спазването на данъчното законодателство се подобряват и са въведени редица инициативи. Въпреки това събирането на данъци не изглежда да се подобрява навсякъде със същото темпо. Това се отнася особено за свързаните с труда данъци, вноските за социална сигурност и някои категории акцизи. Съществуват също така данни, че недекларираният труд и незаконната търговия с горива продължават да бъдат предизвикателство. Продължаването на усилията за подобряване на събирането на данъци и предприемането на допълнителни целенасочени мерки за справяне с предизвикателствата в специфични области на данъчната система е от първостепенно значение за допълнително намаляване на все още големия дял на сивата икономика, пише в документа.

Държавните предприятия страдат от слабо корпоративно управление, което се отразява в голяма степен върху техните икономически показатели, се отчита в препоръката.

България е приела законодателни изменения през 2018 г. и работи за пълното транспониране на Директива 2015/849 (Четвърта директива относно борбата с изпирането на пари). Следва да се обърне внимание на ефективното прилагане на тези мерки. Органите все още не са приключили и не са уведомили на националната оценка на риска, която е крайъгълен камък в разработването на адекватни национални политики за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Освен това последните събития в банковия сектор показват, че е необходимо да се засили националният надзор върху международните финансови сделки и да се гарантира ефективното прилагане на нормативната уредба за борба с изпирането на пари. На риска от корупция трябва да бъде обърнато по-сериозно внимание, тъй като тя представлява предикатно престъпление за изпирането на пари. Българските органи ще трябва да покажат конкретни и трайни резултати, демонстрирани чрез окончателни решения по дела за корупция по високите етажи на властта. Използването на финансовите разследвания и финансовото профилиране е ограничено, пише в препоръката.

Въпреки увеличението на държавния бюджет за научни изследвания през 2018 г. разходите за научноизследователска и развойна дейност остават много ниски както в частния, така и в публичния сектор. Частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност са монопол на големи мултинационални дружества и са концентрирани в региона на столицата, констатира Съветът на ЕС.

Реформите в публичната администрация и електронното управление продължават да бъдат бавни и не водят до достатъчни подобрения, а бизнес средата остава слаба. Бяха приети редица мерки за реформа, но тяхното прилагане на практика изостава. Институционалните недостатъци, регулаторната несигурност, корупцията и недостатъчното предлагане на работна ръка продължават да са сред основните пречки пред инвестициите, пише в документа.

Управлението в публичния сектор се нуждае от повече прозрачност, по-ясни правила и дългосрочна перспектива. Забелязват се недостатъци и в областта на изпитването и безопасността на продуктите, дължащи се на ограничени финансови и човешки ресурси. Честото използване на пряко възлагане на обществени поръчки и големият брой единични оферти представляват заплаха за прозрачността и ефективността на системата. Административният капацитет на сектора на обществените поръчки продължава да бъде предизвикателство. Значителното забавяне на въвеждането на електронни обществени поръчки не позволява по-нататъшно подобряване на прозрачността и ефикасността на процедурите за възлагане на обществени поръчки, отчита още Съветът на ЕС.

Съветът на Европейския съйз препоръчва на България да предприеме следните действия през 2019 и 2020 г.:

1. Да подобри събирането на данъците чрез целенасочени мерки в области като данъците върху горивата и труда. Да модернизира корпоративното управление на държавните предприятия чрез приемането и привеждането в действие на бъдещото законодателство.

2. Да гарантира стабилността на банковия сектор чрез засилване на надзора, насърчаване на адекватната оценка на активите, включително банковите обезпечения, и насърчаване на функциониращ вторичен пазар за необслужваните заеми. Да гарантира ефективен надзор и прилагане на нормативната уредба за борба с изпирането на пари. Да укрепи небанковия финансов сектор чрез ефективно прилагане на основан на риска надзор, изпълнение на приетите наскоро насоки за оценка и осъществяване на надзор на групово равнище. Да изпълни предстоящата пътна карта за справяне с установените пропуски в нормативната уредба за обявяване в несъстоятелност. Да насърчава стабилността на сектора на автомобилното застраховане чрез преодоляване на пазарните предизвикателства и оставащите структурни слабости.

3. Да насочи икономическата политика, свързана с инвестициите, към научните изследвания и иновациите, транспорта, по-специално към неговата устойчивост, водите, отпадъците и енергийната инфраструктура и енергийната ефективност, като отчита регионалните различия и подобрява бизнес средата.

4. Да подобри пригодността за заетост чрез засилване на уменията, включително на цифровите умения. Да повиши качеството, приложимостта на пазара на труда и приобщаващия характер на образованието и обучението, по-специално за ромите и другите групи в неравностойно положение. Да предприеме мерки за социално приобщаване чрез подобряване на достъпа до интегрирани социални услуги и услуги по заетостта и по-ефективно подпомагане на минималните доходи.

Да подобри достъпа до здравни услуги, включително чрез намаляване на преките плащания от страна на пациентите и справяне с недостига на медицински специалисти.

Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 11 гласа.

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 1 гост

  55 2 Отговор
  Ко?Не! Това не се отнася за България!
 • 2 Този коментар е премахнат от модератор

 • 3 Б Б

  33 8 Отговор
  Не е вярно изгони Ц ц. Построи магистрали. Ограда. Заводи.......... И.
 • 4 Ебаага

  35 1 Отговор
  След тоз доклад дали гуменката няма да се окаже подсъдим? Отново.
 • 5 гост

  3 44 Отговор

  До коментар #2 от "Хамдибулю":

  Марш в Раша.Там с Путин ще цъфнеш и вържеш.

  Коментиран от #8

 • 6 Byg

  8 44 Отговор
  Основния проблем е липсаата на работна ръка , другото са постояно повтаряни лакърдийки , постояно и на всички. Риск от корупция каде няма , пране на пари , тук е най малко като оборот може би , За здравеопазването ще се въздаржа , при големите в европа ако не си платил здравните , ще си умреш като куче , тук въпреки масовото неплащане на осигуровки , пак си лекуван . Всичко си върви по план , след година сме в щенген после и еврото ще дойде .....

  Коментиран от #15, #27


 • 7 По добре народа в бг

  33 1 Отговор
  Да съди всички наши политици в Страсбург. Дано има белезници и обновяването на нашия парламент почва.
 • 8 Боа

  11 0 Отговор

  До коментар #5 от "гост":

  И ти,и той ня х..й не сте нужни на Путин! Мадагаскар,хлебарка!
 • 9 Фактолог

  28 0 Отговор

  До коментар #2 от "Хамдибулю":

  Точно казано! като иде там нашия, целуват го, ръкопляскат му, пият шаппанско... То, както излиза, народа корумпира, пере пари и какви ли още не кривини, админастрацията не смогва да го изправи?!?
 • 10 Гошо

  43 2 Отговор
  Питайте Боко Тиквата! Според него цъфтим и вързваме, и сме на първо място по просперитет!
 • 11 Стамат

  51 3 Отговор
  ААА не така ЕК.Нашето божество каза друго а матриала го показа на изборите. Нещо сте в грешка Според божествения от заводи няма къде да се стъпи .Магистралите са с леки акустични забележки но за това са виновни автомобилите.Иначе гаранция за качество - 50 г. На всички асансьорите спират в дневните ни .Осъдихме за корупция най голямата кокошкарка на 20 години затвор.Ще си купим последно поколение самолети на цена за три от по стария модел Ф35 само 5-то поколение.Сега и компютър за прогнозиране на времето ще имаме - много мощен. А онези от Фолксваген могат само да съжаляват че предпочетоха Търкия. За болните има частни болници Е лекари не останаха ама на кой му пука щом има пари в здравната каса. Учителите от време ядът бой от добронамерени родители ,но това ние го приемаме като част от образованието ни.Има и още много доказателства против измислиците на ЕК.Останалото ще го обясни великият вожд и господар ББ

  Коментиран от #12

 • 12 хи хи

  29 3 Отговор

  До коментар #11 от "Стамат":

  Евалла бате.Много точно. В десетката.
 • 13 Мнение

  26 1 Отговор
  Всички препоръки показват , че държ. управление не функционира, а симулира .Има някакви опити , но те са плахи и силно закъсняли. Липсва цялостна визия и идеи как да се стигне целта. Като добавим и липса на капацитет , и нещата стават трагични. За нас това е очевадно, но чужденците са възпитани и дипломатични!!!
 • 14 Яжте цъфнал асфалт

  38 2 Отговор
  Няма друга държава, където цигани да изнасилват бабички за 2 лева, да бият лекари, полицаи и военни. И Боко Борисоф и лявото му мадо ГоранОФФ да ги хранят без да работят. Няма друга държава в мирно време по време на избори, американски контингент да прави Подготовки без да плаща и Бойко БорисОФФ и Праситу да им купуват старите самолети в ущърб на българския народ.
 • 15 Аууу

  2 7 Отговор

  До коментар #6 от "Byg":

  Как можа да го кажеш за здравеопазването.Да не си лекар.
 • 16 Госあ

  19 2 Отговор

  До коментар #2 от "Хамдибулю":

  И ти си прав, това са енп. И #9 е прав. Абе аз скоро се замислих за политиката на тия червеи от енп, какво става дефакто- събират се данъци от народа (целокупния европейски данъкоплатец) и се пренасочват в частни ръце 😂, като на всичкото отгоре данъците за тях не са ама никак,никак високи. Гениално нали, взимаме от всеки и даваме само на определени хора, че даже и не ги облагаме достатъчно. Това казват че било демокрация...тея ехинококи от енп...
 • 17 Западните Балкани

  18 1 Отговор
  Няма ли кой да му го прчете това на Борисов? Той може и да не иска, но това е истината за неги и ГЕРБ. Той не взел властта за да се справя с корупцията, кражбите и т.н. Не той е взел хитро властта (с Вальо Топлото начело) и симулира успешно, но не прави нищо за да напредне България. Все в един момент трябва да се плаща.
 • 18 Този коментар е премахнат от модератор

 • 19 Абе тия от ЕК не знаят ли, че

  12 1 Отговор
  Ганчо е представител на най-умнокрасивото племе на всички земни кълбета? Как може да пишат такива неща в доклада?!?!?! Ами Ганчо ще се разсърди сега...
 • 20 Васко Георгиев

  6 1 Отговор
  Полицаи ме склоняваха по насилствен начин да убивам чужденци по магистралите и да им нося обраното. Полицаи,военни,прокурори и съдии покровителстваха банди които извършваха грабежи с убииства на чужденци по магистралите убиваха тираджии и обираха тирове със скъпи стоки убиваха и ограбваха и чужденци които са декларирали големи суми валута на митниците митничари даваха информация на бандите.
 • 21 Лекар БГ

  18 2 Отговор
  Толкова ли слънце грее в Брюксел,че хората от ЕК да са тъй слънчасали?! Аз живея напълно щастливо и безгрижно,засипан от безбройните успехи и благоденствие,което Партията и Правителството ни осигуряват ежедневно!И....изведнаж-студен душ!Вражеска пропаганда ще да е това,другарЕ.Лидерът,Учителят и Пътеводителят на Народа е рекъл-"У нас нЕма корупция.Тя е в главата само на Президента!По 2 завода на ден откриваме,строимЕ,правимЕ,доходите растАт,българите богатеят".Е за тоз Бойко умирам,бееее.
 • 22 Колкото по-лошо доклад

  7 1 Отговор
  Толкова по-високи субсидии за "класата"
 • 23 Фактолог

  12 0 Отговор
  Когато ЕК критикува, никъде доклада не излиза. Когато ехвалене – и по прозорците на автобусите го лепят.
 • 24 Батман Боко

  11 1 Отговор
  Прочистване,отнемане на придобитото по престъпен начин,престъпниците по затворите,ВСИЧКИТЕ,ако може,а след това ще се види,че парите стигат за всичко и всички. Кой ще си сложи главата в торбата и ще ни отърве от злите сили и корумпираните политици,бизнесмени и другите провинени от 1944-2020 година,голямо чистене трябва да падне.НАРОДЕ ????
 • 25 Прост народ

  11 1 Отговор
  Пак да гласувате за боко лъжеца, обесняваше на простия народ колко сме добре и колко е велик и простия народ му се върза на лъжите
 • 26 Лудетина

  11 1 Отговор
  Къде са герберските тролчета? Оо днеска е софия прайд извинявайте тролчета

  Коментиран от #30

 • 27 Пешо

  3 1 Отговор

  До коментар #6 от "Byg":

  Ако вярваш в това, което си написал - бягай в Карлуково, много си зле.

 • 28 ТОЧКАТА

  2 1 Отговор
  Колко добре са описали до какво води ОСТЕРИТЕТЪТ И НЕОЛОБЕРАЛИЗМЪТ < КОЙТО ТЕ!!!ни натресоха...Пък как не отбелязаха ,че имаме прайд,пък и кучета ни ядат---СВОБОДА бе господа.....И сега ---сами сме си виновни.!!!!!..То посланиците се скъсаха да ни съветоват,пък ние...!!!!Добре ,че слушкаме и парите накуп ВЕДНАГА даваме,но явно това не стига....
 • 29 ТОЧКАТА

  3 1 Отговор
  Е , това става в страна, която е от заДник слънце озарена...
 • 30 Троловете

  7 1 Отговор

  До коментар #26 от "Лудетина":

  Троловете от гроб днес са на гей парада.
 • 31 Европата ше съжалява

  6 1 Отговор
  Че направи тиквата трилионер
 • 32 Боре

  2 0 Отговор
  България е организирана изцяло за пране на мръсни откраднати червени пари
 • 33 Най-най-най

  2 0 Отговор
  Ами хайде най-после да си признаем, че чипът ни наистина е сгрешен, да плеснем с ръце, да се прегърнем и да чакаме безславния си край!
 • 34 Някой

  2 0 Отговор
  И знаете ли защо стигнахме дотук? Защото политиците ни нямат абсолютно никакъв страх от народа си! Сигурни са, че и по 100 лева на избирателен глас да си определят, никой няма и пръста си да мръдне! Вижте чехи, румънци, поляци! А ние? Срам!
 • 35 Кольо

  1 0 Отговор
  Какво съдене на политици ? Тези не познават Българския модел в който "Оставка " е достатъчно наказание за престъпления. Ама иначе първо с данъците започват и тези . Това показва ,че изобщо не познават строежа на " Българската икономика " и хал хабер си нямат Народа на какво грабене в проценти е подложен срещу мизерните си доходи.

Напиши коментар:


Публикувай
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки.