18 826 190

Груба фалшификация на българската история

Грубата фалшификация на българската история се състои в това, че избитите фашисти се представят като невинни жертви

Груба фалшификация на българската история
Мемориала на жертвите от Девети септември Снимка: БГНЕС
Поглед.инфо
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на д-р Анко Иванов

Една недоказана исторически невярна цифра от 25 – 30 хиляди убити без съд и присъда в първите дни след Девети септември 1944 г. се налага на обществото. Това се прави чрез пресата, телевизиите, учебните програми и учебниците по История и цивилизация. Представя се на обществото и предимно на децата едва ли не като окончателна историческа истина, като истина от последна инстанция. И в началото на август 2019 г. отново се представи по една от ефирните български телевизии.

Вярно е, че след Девети септември 1944 г. на някои места в страната, главно по селата се е допуснала пряка и незаконна разправа с лица, които преди това са участвали в наказателни акции срещу партизани, ятаци и помагачи и са преки извършители на убийства. Вярно е, че в някои по-големи градове, и главно в София през октомври 1944 г. са допуснати незаконни убийства на полицейски началници, отявлени фашисти от държавния апарат, полицията, жандармерията, кметове, помагачи на Гестапо.

Грубата фалшификация на българската история се състои в това, че избитите фашисти се представят като невинни жертви. Дават се фантастични цифри на убитите без съд и присъда. Оправдават се всички виновни за участието на България във войната на страната на Тристранния пакт, за бомбардирането на София и за загиването на хиляди невинни български граждани, за гражданската война в България, за престъпленията на армейски офицери и подофицери в Сърбия и при потушаване на Драмското въстание, на партизани и ятаци и най-вече на малолетни българи, на невинни дечица и т. н. Тази невярна цифра тръгва от изявленията на Марк Етридж, американски журналист – сътрудник на държавния секретар на САЩ Д. Бърнс, изпратен в България за да покаже, че в нея цари „жесток терор“.

Във всички използвани от комунистофобите материали няма документ, в който да се посочват убийства на 25-30 хил. души, няма задълбочено историческо професионално изследване. По тази болезнена тема в българската история няма преки доказателства. Има измислени цифри, хвърлени в публичното пространство псевдонаучни обяснения, как в България имало „кървава вълна“ след Девети септември 1944 г., и страната била осеяна с „масови гробове“. Може би най-активният в това „научно“ обосноваване на гигантската за мащабите на България цифра прави проф. Д. Шарланов в неговите книги „История на комунизма“ (2 т.) и „Българската гилотина“ (заедно с Мешкова).

Няма лошо, всеки може да пише всичко. Това е демокрацията. Историческата истина е нещо по-друго – всичко се доказва чрез верига от взаимосвързани достоверни факти. Това основополагащо положение в историята би трябвало да е познато на всички професори по история, включително и на тези преподавали в миналото по История на БКП, а сега превърнали се в „първи демократи“ и отрицатели и ругатели на комунизма (върли антикомунисти). Историк, подържал в продължение на около 30 г. вярност към БКП, събудил се на 11 ноември 1989 г. като „демократ“, изведнъж сменя униформата и от комунист се превръща в антикомунист, вероятно със желание да се хареса на новата власт и до припечели някой и друг по-внушителен хонорар. Проблемът е не в личностните предпочитания и тяхната рязка промяна, а в налагането в обществото на неверни тези, твърдения и разпространяване на исторически неистини.

Във всички публични изказвания, в писани материали, книги, статии и други източници за информация няма документ, който да потвърждава по някакъв начин убийството на 25-30 хил. души. Независимо от голямото ровене из архива на БКП, на телефонограмите за връзка с Москва, на Държавния архив няма документ, който да посочва, че БКП има решение не само за масови, но и единични убийства без съд и присъда. Има манипулативни съждения и произволна интерпретация на данни и факти. Ето някои от тези примери, използвани от проф. Шарланов.

Първи пример. В доклад на министъра на вътрешните работи от 16 ноември 1944 г., се съобщава , че до тази дата са арестувани 28 630 души. След като изважда от нея броя на осъдените от Народния съд около 10 000, той прави извода, че останалите 18 630 са с неизвестна съдба и са убити без съд и присъда. А доказано е, че на три пъти от арестуваните са освобождавани големи групи хора поради липса на доказателства за вина. Според спомените на Руси Христозов, когато той става директор на милицията, по настояване на Георги Димитров делата на арестуваните са преглеждани още веднъж и са освободени 6 800 души.

Втори пример. Като аргумент за „масови убийства“ се използва понятието „безследно изчезнали“ като равнозначно на убити без съд и присъда. И нещо повече – хипотетични предположения. Използва се „научното доказателство“, че след като в България е имало 4419 села и 237 града (а дали са толкова?), и като „вземем средно по трима безследно изчезнали, то бройката им достига 13 257, а при четирима 17257 без градовете“. В историческите документи няма посочени в колко и в кои селища е имало убийства без съд и присъда. Откъде дойде средноаритметичното от три или четири убити без съд средно на селище? Няма данни по селища, които чрез методите на статистиката да се обобщат. Учудващо е как хора с научни степен и звания използват подобна „научно“ доказана цифра и я налагат с помощта на соросоидни журналисти на общественото мнение като абсолютна истина от последна инстанция.

Трети пример. Безпочвеното твърдение, че с решение на Министерския съвет се искало обявяване в гражданска смърт на 24 890 души. И авторът прави извод, че това са избитите без съд и присъда след Девети септември. Но в течението на държавен вестник от ноември и декември 1944 г. няма посочено подобно решение на Министерския съвет. Според действащите тогава закони не може убитите през септември и октомври 1944 г. да се обявяват в гражданска смърт през ноември същата година. За обявяването в гражданска смърт е необходимо продължително издирване, публикуване данните на изчезналите (имената на изчезналия, на селището от което е и датата на изчезване).

След подобни „изследвания“ се тиражира една невярна и грубо фалшифицирана цифра. Тя се използва безкритично от телевизионни предавания, авторски материали в Интернет, в Уикипедия, в статии т.н., както и от министъра на образованието и науката, от издателствата и някои авторски колективи на учебниците по История и цивилизация. Явна манипулация и фалшификация на историческата истина, поднасяна с научен апломб и поза, както и със соросоидно старание и възнаграждение.

А каква е истината за убийствата без съд и присъда?

Тези убийства, както и въобще всички убийства без съд и присъда са твърде болезнен въпрос за общественото мнение и за обществената оценка. Такива има във всички периоди на крупни исторически промени. Имало ги е в почти всички държави, в които е имало гражданска война. А такава според акад. Г. Марков в България се води от 1923 до 1944 година. Трябва ясно да се каже, че досега няма цялостно подробно и всеобхватно историческо обективно изследване, основано на проучването на всякакъв род документи и информация за убитите без съд и присъда след Девети септември.

В публичното пространство има два основни документа, които могат да дадат отговор за историческата истина за този период от българската история. Първият документе отчетът от 3 юли 1945 г. на Главния обвинител на Народния съд Георги Петров. От него става ясно, че са произнесени 2618 смъртни присъди, а са изпълнени 1046. Разликата е 1572. Повечето убити без съд и присъда са включени в съдебните процеси и за тях са произнесени смъртни присъди. По такъв начин са узаконени тези убийства и самоубийства и е станало възможно да се изземат придобитите от тях по незаконен начин имоти и богатства.

Следователно, разликата между произнесените смъртни присъди и изпълнените такива (1572) съдържа част от убийствата без съд и присъда. Това е максимално възможната цифра. Трябва да припомним, че в тази цифра се включват и лица, които са избягали с германците и са участвали във формирането на Българския доброволчески корпус, част от немската фашистка армия, организиран от Ал. Цанков. Самият Ал. Цанков е осъден задочно на смърт, но присъдата му не е изпълнена.

Подобна е картината с идеолога на българския национал-социализъм проф. Л. Владикин, проф. Асен Кантарджиев, Асен Цанков, Христо Статев, Славчо Загоров, Иван Дочев и др. видни политически фигури. По първия полицейски процес на смърт са осъдени 38 души, а са изпълнени само 9 присъди. Останалите 27 висши полицаи или са избягали в чужбина или са убити без съд и присъда. Никой не си е направил труда да установи кои са избягали и кои са убити без съд и присъда. Подобна е картината по Гестаповския процес, при който са издадени 20 смъртни присъди, а са изпълнени само 2. И тук е неясно колко от тях са избягали в чужбина и колко са убити без съд и присъда. По военния процес са издадени 30 смъртни присъди, но не е ясно колко от осъдените с неизпълнени присъди са убити от войнишките комитети при отстъплението на българските военни корпуси от Сърбия, Македония и Западна Тракия. И колко са убити от сръбските, гръцките и македонските партизани.

В тази група от 1572 попадат и някои самоубили се политици като Васил Радославов, Славейко Василев, Иван Попов, военни и полицейски началници. Така че, реално цифрата на убитите без съд и присъда е значително по-малка от тази разлика от 1572 души. А от тази цифра трябва да се извадят и помилваните лица. Само с едно от решенията са отменени 40 смъртни присъди.

Вторият документ са тетрадките и поименните списъци на полк. Ангел Топкарев, изготвени по архива на МВР през 1982 г. Той прави поименен списък на всички безследно изчезнали и с изпълнени присъди от Народния съд по области за цялата страната. Това са 1904 имена. Ако от този брой се извадят изпълнените 1046 смъртни присъди, то останалите 858 са т.нар. „безследно изчезнали“, по-голямата част от които са убити без съд и присъда непосредствено след Девети септември. Това е единственото и най-точно изследване на броя на убитите без съд и присъда, понеже се основава на архивни документи и е чрез поименен списък.

Освен тези два източника документи можем да се позовем и на статистическата информация на Националния статистически институт. В статистически годишник на България (1943-1946 г.) има подробни данни за умиранията включително по болест и от старост. В спомените на т.нар. „репресирани“ никъде не се посочва, че след Девети септември са убивани без съд и присъда жени и деца. Във възрастта до навършени 59 г. умрелите през септември 1944 г. са 6608, като в тях се включват умрелите по болест, нещастни случаи, криминални престъпления, загинали в сражения, убити по политически причини, починали от старост и др.. През октомври 1944 г. картината е подобна – 7 937 починали. Като се направи редукция чрез изваждане на броя на починалите до 19 г. и на умрелите на 60 и повече години (средногодишно 32%), то умрелите в трудоспособната възраст 20-60 г. през месеците септември и октомври са 4653 души. В тази цифра са включени и всички починали от различни болести (от които средномесечно само от туберкулоза около 320 души за двата месеца, около 210 от рак и т.н.). Тези данни НСИ е обобщил чрез отчетите от всяко едно населено място, където са регистрите с подробните данни за жителите на градовете и селата. Следователно няма как за два месеца в страната да са „убити“ 25-30 хил. души при общо починали 4653 души. А в архива на НСИ има първичните отчетни данни по селища и общини, но никой не ги е проучил. Следователно има комунистофобско съчинение без картинка, без истинска и достоверна информация.

Установеният от полк. Топкарев брой на убитите без съд и присъда не е малък. Това е една трагична страница в новата история на България. Тя е подобна на трагичните страници и в другите страни след Втората световна война като Франция, Югославия и др.. Убитите без съд и присъда са заслужавали справедливо съдебно разглеждане на техните престъпления срещу мира, човечеството и преднамерените убийства на хиляди хора, включително на младежи и девойки и дори на непълнолетни и малолетни деца. Става дума за юридическа отговорност.

Но има и морална отговорност. И почти 75 години след тези събития новите антикомунисти (фашистите са старите антикомунисти) забравят за моралната отговорност на българските фашисти и ги възвеличават като „жертви на комунизма“. А те са най-вече „жертви“ на своите фашистки престъпления. Ребром стоят въпросите: „Невинни ли са хората, включили България във война срещу САЩ и Великобритания, в резултат от която са загинали хиляди хора и са унищожени хиляди сгради в София и други селища?“; „Невинни ли са хората, които убиват без съд и присъда дори малолетни, режат и разнасят глави на партизани, получават награди в пари за убити антифашисти?“; „Невинни ли са хората създали концлагерите в България, включително и еврейските концлагери в Сомовит и Плевен?“. И си представете как е реагирал един от роднините на убитите в Ястребино деца, когато среща на улицата фашиста-детеубиец. Дали възможността за някаква правна отговорност или чувството за възмездие е взело връх? Проявената мъст е разбираема, но тя не е правно издържана и оправдана. Тя е просто разбираема от човешка гледна точка, но противоречаща на правните изисквания.

Отговорността за убийствата без съд и присъда сега се предписва само и единствено на членовете на БРП (к), партизаните и активистите на партията. Забравя се, че в партизанското движение комунистите са само около една четвърт. Забравя се, че в акциите за задържане на бивши политически началници, полицаи и т.н. вземат активно участие и земеделци, социалдемократи, звенари. Забравя се, че в редица села убийствата без съд и присъда носят елементи и на лично и родово отмъщение особено спрямо кметове, секретар-бирници и др. местни служители на фашистката власт. Забравя се, че войнишките комитети също са убивали без решения на военен съд. Една част от убитите без съд и присада са в сражения при тяхното арестуване, съпротива и опити за бягство. А убийствата на фашисти от гръцките, сръбските и македонските партизани при изтеглянето на българските войски?

Този период от българската история трябва да престане на бъде предмет на фалшификация и да се използва чрез антикомунизъм за възникване и развитие на неофашизъм.

България
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 80 гласа.

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 1 Този коментар е премахнат от модератор

 • 2 И днес

  110 18 Отговор
  Народният Съд има Работа....

  Коментиран от #3, #118

 • 3 Този коментар е премахнат от модератор

 • 4 Този коментар е премахнат от модератор

 • 5 Българин

  152 12 Отговор
  С народен съд за 30 годишния преход кога?
 • 6 А трябваше

  117 113 Отговор
  И комунистите да бъдат избити , както в Румъния ,и щяхме да сме по добре !

  Коментиран от #80, #120, #152


 • 7 М26

  77 99 Отговор
  Не подкрепям изводите. За мен основните цели на комунистите от 44-та са : да се пуснат всички престъпници; да се ликвидира всяка опозиция; да се ликвидират най-добрите българи/каймака на населениято. Въпреки това, статията е задълбочена и с доста аргументи. Поздравления за самата статия.

  Коментиран от #30

 • 8 111

  169 89 Отговор
  Най-после статия ралична от общоприетата пропаганда. Браво на автора

  Коментиран от #183

 • 9 Сесесере

  124 156 Отговор
  Дърт комунист, никой не ти иска фалшивите доводи! Всички, които искат знаят какво е ставало. Аман от комунисти нямат измиране!

  Коментиран от #184

 • 10 Алекс

  140 17 Отговор
  Обективния и безпристрастен прочит на историята ще ни направи свободни!
 • 11 Този коментар е премахнат от модератор

 • 12 Съвременик

  164 62 Отговор
  Най-трудно се доказват истините!!! Това е първа статия с опит за обективност! Няма да се хареса на ястребите в новото ни време... Поздравления и уважение за положения труд!!!
 • 13 Русуфил

  87 113 Отговор
  Грубите фалшификации поддържат лафа "При бае Тошо беше по-добре" все още жив, дори 30 години след смъртта на терористичния диктаторски режим на тъпунгерите, мързелите и некадърниците.

  Коментиран от #20

 • 14 Голям прос

  73 4 Отговор
  Колкото е по-дебела пачката, толкова е по-дебела лъжата.
 • 15 1234

  63 28 Отговор
  При нов 9 септември ще ги изтребим до 109 коляно.

  Коментиран от #18, #160

 • 16 Този коментар е премахнат от модератор

 • 17 СссереМ

  94 113 Отговор
  Не,не са били 25-30 хиляди, много повече са били жертвите на комунизма, от развита индустриална държава ни направиха коптор пълен със дебили и с някакъв шанс да избягаш.
 • 18 СссереМ

  42 52 Отговор

  До коментар #15 от "1234":

  Няма я вече червената армия.
 • 19 Този коментар е премахнат от модератор

 • 20 Име

  91 30 Отговор

  До коментар #13 от "Русуфил":

  30-години след края на режима България погива под "вещото" ръководство на "развитите западни демокраций".

  Коментиран от #70

 • 21 Порно

  102 20 Отговор
  Терора е факг , и преди 1944 , и след това. Но сега соросоидните лайнопитеци се опитват да ни вкарат във филм по Оруел-да владеят миналото , за ни владеят в настоящето.
 • 22 Айде бе

  62 4 Отговор
  Историята се пише от който е на власт. В Македония как им промиха мозъците за кратко време и да си съвременник и да виждаш, че не е така написаното остава и на него се вярва.
 • 23 vvvv

  82 46 Отговор
  в България не е имало фашизъм..имало е в Италия...ако фашизма автора на статията го свързва с Германия..много жалко за него..и от тук следва че статията е фалшива...Германия е била национал Социалистическа по времето на Хитлер..така се казва партията му..и затова са наричани на кратко нацисти...русия започва да налага измамата че германците са фашисти тъй като и русия е социалистическа и ги е срам от другарите им социалисти от германия..та където видите думата фашисти просто подминавайте...следва измама..след като ги е срам да кажат социалисти
 • 24 Демагог

  47 31 Отговор
  В авторът! Не знае що е фашизъм и гражданска война!
 • 25 жамбо

  67 3 Отговор
  Това се очаква от вас. Да се мразите и да сте разделени. Всички в кочината. Историята се повтаря, но като фарс. Докога?????
 • 26 не се пускат мнения

  36 18 Отговор
  а се пускат жалби, точно както американските одгъзници на грантове пускат, за да мътят главите на децата ни!
 • 27 прометей

  73 19 Отговор
  Точно,кратко и ясно.И сега необходимоста от народния съд е крещяща,при геноцида над народа от 240 палачи седящи удобно в коптора наречен "народно събрание" в което няма нищо народно ще дойде и време за разплата "втория народен съд".
 • 28 Българин

  54 51 Отговор
  Въпрос на морална хигиена е да не се побликуват материали от руският хибриден сайт Поглед инфо. Комунизмът е обявен за престъпен и всеки опит за оневиняване също е престъпление.
 • 29 САП

  52 20 Отговор
  Дали са извършени убийства без съд и присъда твърдо да. Дали са толкова много 20 000 - 30 000 както твърдят твърдо не. Стою Неделчев-Чочоолу е от така наречените парашутисти пратени от СССР преди 1944 г. в България. На практика е осъден конекрадец преди да влезе в БКП 1934 г. След 9.9.1944г. са убити свидетелите по делото за конекрадство и кмета на селото, където е извършено престъплението(казват лично от него). Дали делото и следствието по, които е осъден са били изрядни или това е потулване на нещата, не знам. Друг пример в село председателя на местната организация на БКП е заможен човек по време на 9 септември е на фронта, като войник. Дават му отпуска и завръщайки се заварва опит семейството да бъде отведено в уж в затвора(целта е да бъдат избити по пътя), който той спира. Причината е опит за заграбване на имуществото му(защото се е чуло че той е загинал) и някой други лични интереси на извършителите. Инициаторите са пратени на фронта и загиват при сраженията край Балатон. За мен много от безследно изчезналите не са дело и поръчение на правителството, БКП или някой друг. Чисто и просто това са опити на хора за забогатяване, разчистване на сметки(в годините 1923-1944 са извършени и останали ненаказани много престъпления). Използвали са времето на слаба държавна власт.
 • 30 аха...

  68 12 Отговор

  До коментар #7 от "М26":

  Все едно сега"каймака" на обществото да са Цвинокио,Домусчиев,Ганчев,Черепа,Прасчо, Меди,Паси,Тимаджиите,Перуката,бат Сали,Първанов,Костов........абееее какво да ти изброявам допълни си ги сам.

  Коментиран от #33

 • 31 Реалност

  56 17 Отговор
  Лъжа е, че фашистите са избити от Народния съд. Само отделни доказани фашисти са избити. Останалата част фашисти нагаждачите се присъединяват към БРП, заедно с БЗНС и образуват всички заедно БКП в 1948г. Точно тези фашисти се нагаждат по руската КПСС и се наричат комунисти и дават новото общо име на БРП - БКП. Днес техни наследници са всички Сини партии - Сдс, ДПС, Герб, Иванчева, Слави Трифонов, може и др. създадат до изборите. ББ да каже, кой точно негов дядо е убит от комунистите и за какво, нещо не се връзват нещата в тези негови приказки.
 • 32 Bingo

  63 49 Отговор
  Добрият комунист е мъртвия комунист. 75 г. след събитията все още ще се намери някой червен боклук който да оправдава убийствата на невинни граждани. Но за простия мързелив партизанин (терорист), слязъл от балкана където се е криел и от време на време е отскачъл да обере някоя мандра, всички образовани и предприемчиви и успели българи са били врагове на народа, и разбира се много по-лесно е да го затриеш и да му вземеш бизнеса и имотите отколкото да си ги заработиш сам. Колкото и статии да бълвате с вашите измишльотини моите деца ще знаят, че през 1944 е унищожен цветът на нацията, дали физически или е прогонен няма значение. 45 г. и още 30 след това България се управлява от ефин овчар и от банда прости номенклатурчици. Отнеха земите на хората и ги набутаха в панелки за да бачкат в идиотските заводи от тежката промишленост. Само прост овчар може да построи металургичен комбинат на стотици километри от пристанище и при липса на достатъчно суровини.

  Коментиран от #36, #98

 • 33 vvvv

  42 20 Отговор

  До коментар #30 от "аха...":

  освен хора на държавни длъжности са убити безпричинно много умни хора нямащи нищо общо с политиците тогава...подобни масови убийства стават навсякъде където налагат социализъм..комунизъм само че с милиони..справка..Китай..Камбоджа..Русия..
 • 34 СССР

  37 13 Отговор
  Народен съд за шайката ГЕРБ !

  Коментиран от #37, #168

 • 35 Reinchard Heidrig

  50 16 Отговор
  не е унищожаван никакъв "елит". Тогавашния "елит" е бил досущ като сегашния. Вижте случаите на бащата на Стефан Савов и Богдана Карадочева. Савов заради липса на доверие не искат да го включат в последния Мин. съвет преди 9 септември 44 година. Савов - баща преживява "избиванията" на елита, а министъра, който се е противопоставял на включването му в буржоазния кабинет е убит. И това е най-гадното в тези лъжи. А лично зная от дядовците си, че преди 9 септември не е било по-добре от след него - според първия. Вторият пък е арестуван и държан без присъда в затвора, защото е бил полицейски стражар, но е стоял там, за да не го убият заради лична мъст и той е знаел това и е бил благодарен на тези, които са продължили задържането му. Кой да помни такива неща? И защо са му те? На днешния "елит" му трябват предани слуги и за това се тиражират подобни слугински писания. И дано не ме изтрият. Няма те представа колко потомци на видни земеделци и търговци по градове и села (въпреки реституцията) днешния "елит" прогони в чужбина и тези хора не искат да се връщат тук, не заради убийствата без съд и присъда от 1944, а заради онези, които живков назначи. Него трябваше да убием 1989 година. Защо демократите нищо не говорят за този гений? Не сте виждали истински убеден комунист, за да разберете, че тези хора не са живков и борисов, и нинова. Даже е жалко, че са малко и не могат да започнат това, което е било преди 44 година. Май точно това е нужно.
 • 36 Този коментар е премахнат от модератор

 • 37 3996

  13 6 Отговор

  До коментар #34 от "СССР":

  Без помилвания и амнистии. Бързо изпълнение на висшата мярка на наказание.
 • 38 жоро уудстока

  31 8 Отговор
  Всеки може да пише-казва на едно място авторът...та и той така.Нямало официални документи за избиването на т.нар.фашисти-да плачеш ли,да се смееш ли?!Кой е луд да си вкара автогол с такъв документ?!И да е имало,вече го няма.Комунисти,фашисти-все същите убийци.Работата е там,че сме лоши хора,не признаваме правото на различност-няма еднакви хора и еднакво/огледално/мислене.Трябва да се избиваме заради това ли.Хора,да бъдем толерантни-и като пишем тука,и на пътя.Нека силата на любовта надделее над любовта към силата!
 • 39 Одътртял комсомолец

  43 7 Отговор
  И 5 човека да са убити без съд и присъда пак е много! Друг е въпроса, че няма тамън никаква разлика в психо профила на онези след 9- ти, които крещяха "Враг на народа" и онези след десети, които вдигаха двата пръста и крещяха "мръсни комунисти"! Партизанщина винаги е имало и уви пак ще има. Както казах вече проблема въобще не е в цифрите.Проблема е в принципно манипулативното интерпретиране на историята. Говори се и се ругае по "Народният съд", но се пропуска, че зад неговото конституиране освен СССР, стоят също САЩ и Великобритания! Неудобно някак си! Периодично се повдига темата за комунистическите лагери. Газдов и Ръжгева бяха буквално "митологизирани", но някак си удобно се пропуска факта, че у нас концлагери са създавани и функционирали и преди 09.09.1944-та! За тези лагери няма "спомени" по медиите, практически нищо не се знае от младото поколение. Разликата е, че в примерно в концлагера в с. Левуново, светиврачко, 100$ са били политически, докато в Белене 90% са били криминални. Преди 9-ти концлагеристите от Левуново не ги признаваха за "активни борци", щото не били хванали горите да обират мандри и овчарници, но за сметка на това наследниците на криминалните от Белене, през 1992-93г, получиха обезщетения наравно с политическите!!! Въобще....
 • 40 Този коментар е премахнат от модератор

 • 41 3333

  38 17 Отговор
  Нямало документи. Само да проверят през Белене и Скравена колко политзатворници са минали и колко са избити. Цифрата ще му излезе даже може и да надхвърли бройката. Също от полицейските участъци навсякъде имат документация. Второ във всички бивши соц. държави осъдиха комунизма и изкараха броя на потърпевшите само тука се правим още на луди, дали да не ги пишем като герои в историята.
 • 42 Този коментар е премахнат от модератор

 • 43 Истината

  30 17 Отговор
  Автора до отиде в село Дтряма и село Равногор и там да прочете писанията си в защита на комунизма.

  Коментиран от #47, #50

 • 44 Истината

  32 17 Отговор
  Доктора е морален урод, който защитава един престъпен режим.
 • 45 Студент

  35 13 Отговор
  Мале тия нафталинени гноми тотално изпляскаха. Фашисти говорят за други фашисти, това е смехотворно. Даже фашисти знам, че е имало в Италия, Испания и Португалия, къде тука е имало фашисти не ми е ясно
 • 46 Woldemars

  16 14 Отговор
  На фашистите ме им разправяй, те само от куршум разбират.
 • 47 Този коментар е премахнат от модератор

 • 48 Комуниста

  26 36 Отговор
  Малко избиха комунистите на 9 Септември трябваше повече! Сега семето фашиско нямаше отново да трови България.

  Коментиран от #141, #155

 • 49 Панов

  30 13 Отговор
  30 000 са само непосредствено в първата гадина след съветската окупация.до1955 убитите са още над 20000.преминалите през лагери и осакатени са над 200000.убийствата продължават до 1994-95,едно от последните е убийството на възрастната концлагеристка Надя Дункин

  Коментиран от #51

 • 50 Отряд,, Чавдар "

  8 10 Отговор

  До коментар #43 от "Истината":

  Що там ли сте фашистите?

  Коментиран от #54

 • 51 Хисторик

  18 25 Отговор

  До коментар #49 от "Панов":

  Навсякъде в Европа е имало раздаване на правда само в България обаче го правят на проблем! Всички избити сле девети септември са шпиони на нацистите и преки участници в убийствата на антифашисти.
 • 52 Кирил

  33 17 Отговор
  Кой е вършил терор може да разберете като идете до село Равногор пазарджишко.там има паметник на 31 убити жители от бандата терористи партизани Антон Иванов и.в това число са две бременни изнасилени и изкормени жени и четири деца.за комунистическия терор никой не е писал и няма да ви го каже.все още ни управляват техните потомци
 • 53 Ю Кортес

  32 16 Отговор
  Фашизма е цвете пред комунизма

  Коментиран от #62

 • 54 Този коментар е премахнат от модератор

 • 55 Borislav Popov

  28 18 Отговор
  До кога службите ще си затварят очите, че във фейкти.бг денонощно се публикува гнусна рушка пропаганда?

  Коментиран от #59, #94, #95

 • 56 Истината

  11 11 Отговор
  Сигурно дядо ти е избива съселяните си в Равногор, на като наследник на убиец е естествено да си на това мнение.
 • 57 Тръмп

  40 21 Отговор
  Авторът е изключително нагъл нихилист!!!:):):)Комунистите са избили най-видните българи,генерали-герои от войните,фабриканти,банкери и т.н.,Цвета и Интелекта на нацията!!!:):):) Комунистите са работили на заплащане от Коминтерна и реално са антибългари и предатели!!!:):):)Гражданска война не е имало,а терор подклаждан от СССР!!!:):):)

  Коментиран от #71, #96

 • 58 Правило 1

  11 8 Отговор
  Бито и еб@но не се връщат. Който бит - бит. Който еб@н - еб@ан. За едни чиста истина, за други, долнопробна лъжа - правило 2!
 • 59 ха ха ха

  18 11 Отговор

  До коментар #55 от "Borislav Popov":

  Ей го фашиста... дразни се от свободата на словото :D после седнали да приказват, ама никой им не вярва!
 • 60 Истината

  37 11 Отговор
  Пловдивското село Стряма носи тежката карма да е национален първенец по най-много избити без съд и присъда от комунистите - „народни синове” в първите дни и седмици след 1944. Червените главорези на БКП затриват 63 души от селото, което статистически представлява 3% от цялото население. Но автора явно не е чувал за това, защото няма документи.
 • 61 ха ха ха

  16 6 Отговор
  Ако сега избием боковата мафия, след време пак така ще викате, ма като гледам българите колко са миролюбиви, бая зор са видели от тоя прословут цвят щи кажа ;)
 • 62 Питагор

  20 13 Отговор

  До коментар #53 от "Ю Кортес":

  Какво говориш комунизъм в България не е имало, даже БКП казваха, че сме развит социализъм, а не комунизъм. Истината е, че хората около Тато запазиха много от агентите на Гестапо, Жандармерия, и с времето методите на Гестапо станаха и на БКП елита. ГЕРБ са фашисти, сама Цецка го призна, че са станали партийци, за да подкопаят БКП. ЧЗатова и окрадоха България и бесеоари, депессарите, гербери, седесари, монархисти...,защото не са комунисти. Комунистите са били идеалисти. А повечето партийци в БКП са кариеристи,. а не идеалисти. А кариеристка винаги е те предаде и прецака за келепир.
 • 63 Този коментар е премахнат от модератор

 • 64 Тръмп

  34 24 Отговор
  Комунистическия режим е обявен за Престъпен и всеки който го защитава е Престъпник!!!:):):)Анко е типичния русофилски дебил и антихрист!!!:):):)Комунягите са терористи и за това са били избивани!!!:):):)
 • 65 Отряд,, Чавдар "

  13 6 Отговор

  До коментар #54 от "Истината":

  Значи е било фашиско сборище!
 • 66 комунизмът се завръща

  11 9 Отговор
  Откровени лъжи.
 • 67 запознат с действителността

  20 8 Отговор
  Във всеки брой на държавен вестник от 1946г. са побликували имена на беследно изчезнали. Има над 2500 имена. Това е може би 1/3 от всички. По този начин мръсниците са узаконявали убийствата, без да търсят вина на извършителите.......
 • 68 Тръмп

  26 11 Отговор
  Чукундура си е намерил призванието,да брои трупове и да търси оправдание за комуноидните терористи от БКП,които изцяло и до днес слугуват на СССР и КГБ,а не на България!!!:):):)
 • 69 Българина знае, защото чувства и мисли

  26 11 Отговор
  На всеки българин му ясно вече, какво се е случило около 1944г. ДС на Никола Гешев е служила на фашизма и Гестапо. Когато виждат на къде задухва вятъра, унищожават документите които ги свързват с фашистите и Гестапо и отиват в гората, като Шумкари, така тези неофициални фашисти прикриват фашисткото си минало. Присъеденяват се с БЗНС към спечелилата партия тогава изборите БРП. Убиват няколко околийски обвинявайки ги в фашистка дейност, те не са могли да се измъкнат по документи, така ги правят КУРБАН за народа и вземат отново властта пречистени и пребоядисани, назовават се Комунисти-Червени. В 1989г. тези фашисти-комунисти-червени, виждайки, че вятъра тоз път духа отново от Запад правят обратния процес, нагаждат се и се пребоядисват в СИНИ и формират сините партии. Това го знае и чувства вече всеки Българин, не са му необходими документи и други доказателства. "По делата ще ги познаете" от Светото писание.
 • 70 Комбина

  26 18 Отговор

  До коментар #20 от "Име":

  Комунизма е най-голямата напаст за човечеството! Унищожава всичко човешко в човека!
 • 71 Комуниста

  23 11 Отговор

  До коментар #57 от "Тръмп":

  Кой цвят кафяви ли? И ВАПЦАРОВ и Гео Милев бяха цвят на нацията обаче това не пречеше убийците им. Генералите убийци превратаджиите и банкерите народни ИЗЕДНИЦИ са виновни за смърта на поне 200 000 българи земеделци и комунисти! Цанков Кръволока и цялото му обкръжение.
 • 72 Приятел

  28 20 Отговор
  Комунистите са били терористи финансирани и въоръжавани от чужда държава срещу законната власт.Фашизъм в България не е имало.Фашизъм дори не е имало и в Германия,имало е национал-социализъм.Фашизъм е имало единствено в Италия.Малоумна статия за малоумници

  Коментиран от #77

 • 73 Русороб

  22 25 Отговор
  Да ви пикая в устата русоробска, ако бяхме ви светнали 89-а сега България щеше да е нормална държава. Никога не е късно!
 • 74 someone

  24 21 Отговор
  Браво на автора като историк го подкрепям напълно ,крайно време е някой да се нагърби и да разбива митовете на пропагандата ,която ни набиват. А тя се прави от страх да не би сегашната им мръсна и тъмна власт ( всички помним как след 90те тя се градеше) и да не би народа да си поиска своето ,което мутри и продажници са му заграбили.
 • 75 Комуниста

  25 10 Отговор
  Инджев произлиза от стар партизански род сега плюе по маметта на дедите си! Инджев е бивле ДС сега пръв анти- комунист безсрамник!

  Коментиран от #92

 • 76 БАРС

  17 3 Отговор
  И клаха народа си както турчин не го е клал ......
 • 77 Приятелче

  16 9 Отговор

  До коментар #72 от "Приятел":

  В Германия фашизма е с другото си име Нацизъм - висш фашизъм. Демокрация, Диктатура, Фашизъм, Нацизъм - така се степенуват демократичните капиталистически форми на управление

  Коментиран от #83

 • 78 Фридман

  21 13 Отговор
  Само през Септемврийското възстание от 1923г са избити 6000 замеделци и комунисти 3 месеца по - рано по време на преврата през 1923г.още 2000 земеделци и комунисти до 1927г са избити без съд и присъда оше 30 000 човека не удобни на превратаджиите.
 • 79 Казуар

  15 11 Отговор
  Трябва ли да бъдат избити българи сега, които имат участие в хибридната война на Русия срещу България, и развяват руски знамена в страната.
 • 80 пешо

  7 2 Отговор

  До коментар #6 от "А трябваше":

  и теб също да те гръмна, и всичко ще е още по добре
 • 81 КОНТРАТА

  16 24 Отговор
  НАРОДА В ДНИТЕ СЛЕД 9 СЕПТЕМВРИ РАЗДАДЕ БЛЕСТЯЩО ПРАВОСЪДИЕ КАКВОТО ПРЕЗ 1300 ГОДИШНАТА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ НЕ Е РАЗДАВАНО!!!
 • 82 Браво

  18 24 Отговор
  Браво на автора, статията е абсолютно вярна.
 • 83 Приятел

  27 16 Отговор

  До коментар #77 от "Приятелче":

  В България не е имало фашизъм.Степенувай както искаш.Само глупакът иска комунизъм,защото не умее нищо,а иска да е равен с хората ,които са продуктивни и креативни.Няма равенство в живота,един е умен,друг е глупав и те не могат да са равни.Има лъвове,има и мишки.Комунизмът е зараза за малоумници .
 • 84 Българин

  26 13 Отговор
  Нищо ново под слънцето. Отново тези които не са комунисти са представени като фашисти. Не се говори за същината на въпроса че комунистите и фашистите са от едно нечовешко котило - котилото на репресиите, лагерите и масовите убийства, котилото на Хитлер, Сталин, Мао и Пол Пот.

  Коментиран от #89

 • 85 agabaga

  16 7 Отговор
  Кога пак ще правим народен съд?
 • 86 Българан Историк

  26 20 Отговор
  Изписалият тази гнусна историческа лъжа е точно копие на убиеца от Сотиря, от Русе или Г. Боков - убиецът на Райко Алексиев. Явно за неутрализиране на него комунистически престъпници не е достатъчно БКП да е обявена за мафия с решение на Парламента. Явно всяка връзка с Москва трябва да бъде по сечена, като антибългарска. Като начало - паметникът на окупатор СССР трябва да бъде унищожен. Незабавно.
 • 87 БРП=БСП, различни от комунисти=ГЕРБ

  2 9 Отговор
  Това е истината.
 • 88 Този коментар е премахнат от модератор

 • 89 Истина

  4 8 Отговор

  До коментар #84 от "Българин":

  Точно така, БРП=БСП, различни от фашисти=комунисти=Сдс, ДПС, ГЕРБ
 • 90 Приятел

  0 2 Отговор
  https://youtu.be/842hZPAn79c Искате документи? Ето...
 • 91 Фридман

  19 13 Отговор
  Фашистите защо не си признаят как караха на сила приода 1939- 1944 г. 40 000 евреи да работя робски хранени само с хляб и вода? Колко евреи умряха от този труд? Защо новите,, историци " крият тези факти?
 • 92 Този коментар е премахнат от модератор

 • 93 Кой68

  19 13 Отговор
  Интересна статия.....С тези опити за подмяна на историята се получава голям миш-маш.Немога и няма да приема комунисти станали сега "демократи"да ми казват кое как е било.Автора е изчерпателен и посочва факти които могат да се проверят-стига да имаш време.И сега се наблюдава едно омешване на доносниците със разузнавачите като така всичко се очерня по-лесно и бързо.Слава богу има все още малко но качествени хора със морал.Някои забравят че сега пътуваме в чужбина,интернет и погледа отвън навътре е друг...Браво на автора👍👍.
 • 94 Питам

  14 4 Отговор

  До коментар #55 от "Borislav Popov":

  До кога докторите от психодиспансера ще си затварят очите , че във Факти бг денонощно виси пациента им Попов?
 • 95 Academeg

  6 5 Отговор

  До коментар #55 от "Borislav Popov":

  К стенке тебя надо поставить.
 • 96 Този коментар е премахнат от модератор

 • 97 ЕПИЛОГ

  12 10 Отговор
  ФАШИСТ = КОМУНИСТ

  Коментиран от #129

 • 98 ТАС

  25 5 Отговор

  До коментар #32 от "Bingo":

  Великото и справедливо време преди 9.9.1944г, ама друг път. Свали си розовите очилата и се замисли, кое е породило такава реакция, че да има народен съд. В село в периода 1923-1944 има няколко човека на практика убити от царската полиция нито са съдени нито нищо. Само са привикни за това, което са приказвали и са пребити жестоко и пуснати и умират в рамките на седмица две след това от побоя, ама според такива, като теб не са убити от полицията. Още по времето преди 10 ноември, се казваше, че партизаните са измрели в, а са останали партийците. Истинските комунисти са били идеалисти, а партийците те не са слизали от власт. И сега парламента е пълен само с такива партийци безгръбначни, и няма нито един идеалист борещ се за нещо. А по въпроса за кримиковци имало е икономически съвет(комисия) в, която е влизал точно такъв един истински комунист с две висши образования(икономика и юрист) завършени по царско време(като се явял на изпит царската полиция го е хващала и пращала в лагери) и две задочни смъртни присъди за политическа дейност. Комисия е казала, че мястото на металургичния комбинат кримиковци не там, но партийците са решили, че те не разбират и са го построили. Ако кажеш добрия партиец(независимо от цвета му) е мъртвия партиец съм напълно съгласен
 • 99 Гост

  21 10 Отговор
  България е християнска държава. Какъв трябва да си за да заложиш бомба в църквата света Неделя, най - големия терористичен акт в историята на България? И колко църкви после построи властта за 45 години?

  Коментиран от #143

 • 100 Бесен Язовец

  10 7 Отговор

  До коментар #92 от "Кочината на Злото издъхва в зловоние":

  Аааа показали се мишко рижава продажна!!! Тебе ще хвърли е на прасетата че кучетата се гнусят от такива като тебе!!! Седи ти картотека та в ДС.
 • 101 Borislav Popov

  16 13 Отговор
  Най-големите фалшификации в българската история са извършени точно от рушките изруди. Така че, поглед.инфо що не си ЕПМ?

  Коментиран от #103, #105

 • 102 Психиатър

  10 4 Отговор

  До коментар #92 от "Кочината на Злото издъхва в зловоние":

  Ти ли ще стоиш в родилното и ще преценяш кое новородено е комунист , за да го хвърлиш на уличните кучета ?

  Коментиран от #109

 • 103 Popovo prase

  5 3 Отговор

  До коментар #101 от "Borislav Popov":

  Много те харесвам как редовно си ЕПМ !
 • 104 Този коментар е премахнат от модератор

 • 105 Отряд,, Чавдар "

  9 6 Отговор

  До коментар #101 от "Borislav Popov":

  А ти що не си ЕПБабина геронтофил гнусен или вече не ставаш за тая работа и се пускаш на арабчета манафчета..
 • 106 Комуниста

  13 17 Отговор
  Виждате ли фашисти, народа на бг. не забравя върна ви се на 9 Септември за времето от 1923 до 1944г.за всичките злини. Сега се усеща отново страх във вашите коментари!
 • 107 Димитров

  10 16 Отговор
  Чудесна статия. Смърт на фашизма.
 • 108 Поручик Балканец

  20 16 Отговор
  Изключително безочлив, нахален и злобен коментар, плюещ върху фактите и разчитащ на липсата на историческа памет. Докторе, внимавай да те не набарат потомците на избитите след 9-и септември в Белене, Ловеч и другите, общо 22 концентрационни комунистически лагери, че от "доктор" ще ми станеш на "докторка", ако въобще оцелееш!!!!!

  Коментиран от #111

 • 109 Цецо

  10 2 Отговор

  До коментар #102 от "Психиатър":

  На промит мозък не отговаряй. То знае много за Азис и Мария, но не и историята. На такива се крепи днешната власт - хора, които не мислят сами.
 • 110 Лекар БГ

  20 13 Отговор
  Авторът силно страда от чисто коминтерновска риторика.И изобщо нв е в час с основни понятия.Като"фашизъм",напр.Това е италиянско изобретение,приложено от Бенито Мусолини там.В Германия е национал-социализъм,прилаган от Хитлер.И двата режима,плюс този на Сталин,са тоталитарни.В Царство България,фашизъм или нацизъм,никога не е имало в пълният им смисъл.Да,в периода 1923-1944 е имало избити,изчезнали/по политически причини/.Имало е развилняли се жандармерийски и полицейски офицери.Запалени къщи и отрязани глави.Типично по нашенски,предвид факта,че типично по нашенски,убиваме и Никола Вапцаров. Избити без съд и присъда е имало.Колко-според мен,никой не знае.Същото важи за нацистка Германия или комунистическия СССР. А нима"присъдата"от Народния съд,е истинска и законна!?Политически трибунал,оправдаващ наложеният отвън,червен терор. Авторът пише с типичен партизански апломб,една силно фалшива статия.Оправдавайки наложен от Москва,режим и действията му.С едно съм съгласен-прекалено много станаха наследниците на репресираните.Както и бяха активните борци,по времето на соца. От едната крайност-в другата.Числата/авторът е и неграмотен,употребявайки терминът"цифра/цифри/,може да са преувеличени.Ако се опитва да ме убеди,че тогавшната Власт е имала перфектна и точна статистика за убитите.....дълбока сорка. Умело използва бомбардировките,най-вече над София,за да прокарва обвинителни тези.Царство България на практика не е воювало във ВСВ.Така че,варварските америка
 • 111 Комуниста

  6 14 Отговор

  До коментар #108 от "Поручик Балканец":

  Ти плашиш ли бе фашист?

  Коментиран от #113

 • 112 Patriot

  10 0 Отговор
  Без история няма бъдеще!
 • 113 Поручик Балканец

  11 7 Отговор

  До коментар #111 от "Комуниста":

  Предупреждавам, уроде! Толкова сте си заели, а нищо не ви е върнато! Ще се върне, заем тъпкано се връща! "С какъвто аршин премериш, а такъв и тебе ще премерят", безбожнико и безроднико! Господ на всички връща! Всички си плащаме още тука, в този живот! Като ти се изтресе лошото си задай въпрос "Каква мръсотия съм направил?".
 • 114 Независим

  9 13 Отговор
  Браво на автора!
 • 115 Бесен Язовец

  8 6 Отговор
  На Инджо това му е работата, седи пред компа скрил се зад 5 ника и по цял ден обикаля нет пространството и обхожда новинарските сайтове и търси новини свързани със соца и Русия и почва да излива от помията си от долу.после му плащат заплата от НПОто.
 • 116 Много точен и

  9 13 Отговор
  навременен материал. Поздравления за избора на редакцията и автора. Посочни са факти, които поставят тежки въпроси: Кога историческата наука казва истината- преди 89 г. или след това? Каква е задачата, която държавата е поставила пред историческата наука, изпълнена ли е тази задача и какво струва това на данъкоплатеца? Въобще има ли историческа наука у нас или всеки си пише безотговорно каквото си иска или каквото му поръчат? Ако няма ясен отговор на тези въпроси от такава "наука" няма нужда да се финансира от държавни източници. Да отиват в самиздата и който иска да ги чете.
 • 117 копи пейст

  28 7 Отговор
  А ето един разказ, който е твърде показателен: Ти фашист ли си, бай Димитре? Изправяйки се и гледайки Кръстю Андонов право в очите, той каза високо и ясно: – Да. Щом всички тук, които съдите са фашисти, значи и аз съм такъв. Гордея се, че в този момент се намирам между тях, а не между вас! Всички те са добри и честни хора! В залата настъпи оживление, а съдиите свъсиха вежди. Неговият съселянин Иван Гулев, в качеството си на съдия го запита: – Ти, бай Димитре, какво разбираш под думата фашист? – До момента на моето арестуване аз не я знаех тая дума и никога не бях я чувал. Преди да дойдете вие на власт, никой на никого не викаше фашист. Но когато дойде на власт вашата партия, разбрах, че аз и много други хора сме фашисти. Така ни именуваха онези, които казваха за себе си, че са комунисти. Вие, откакто взехте властта, започнахте да делите хората на фашисти и комунисти, а след както не съм комунист – значи съм фашист. Според вашите разбирания, фашисти са тези, които са добри стопани, не пиянстват, не крадат, не закачат чуждите жени, а работят от тъмно до тъмно. А комунисти са тия, дето не им се работи, които крадат и пребиват имотните, за да им вземат имота. Те нямат нищо, защото никога през живота си не са работили. Те са тези, които псуват, бият, пиянстват и викат „Смърт на фашистите!“ С тези думи бай Димитър си подписа присъдата. Неговото прочувствено слово предизвика такава ярост в състава на съда, че всички започнаха да жестикулират с

  Коментиран от #121, #166

 • 118 Тито

  11 8 Отговор

  До коментар #2 от "И днес":

  Пак май трябва Народен съд.
 • 119 стоян георгиев

  19 7 Отговор
  за съжаление не е направен исторически анализ на убитите след девети спетември .през комунизма цифрата не се коментираше ,а след падането му не се намери историческа организация която да извади поименни списъци на загиналите.убитите обаче хич не са малко.реаално такива има на територията на цялата страна.като се почне от видин и се стигне до малко търново и от петрич до шабла.убиват се хора по няколко основни направления.първото е отмъщение,второто е грабежи ,третото е избиване на политически противници и четвъртото е заличаване на следи и елеминиране на свидетели.по всяко от тези направления подхода е различен и тва дето го е писал въпросния доктор може да си го навре в г..а ако не познава детаилно ситуацията.руси христозов пък може да бъде достоверен източник колкото берия въпреки опитите на сина му да го изкара едва ли не невинен.убииствата по места се вършат стихиино ,често са прикрити ,а статистика никои не им води особено в онзи момент.да излиза христозов с някакви списъци е пълен смях като никои не му се е отчитал ,а реално мвр не съществува като структура в този период.освен това доктора така мимоходом обяснява че било лошо избиването и нормално за всички страни .смях!!!що не провери доктора колко човека са избили хърватите ,унгарците или немците след паадането на хитлер в собствените си страни ?щото доктора трябва да знае че при хитлер ние бяхме съюзна страна и немските успехи водеха до български просперитет.жалкото бе че българи трепепаха българ
 • 120 В Румъния

  11 3 Отговор

  До коментар #6 от "А трябваше":

  бившите комунисти са на власт и са много по-добре от нас.

  Коментиран от #122

 • 121 Шопо

  25 13 Отговор

  До коментар #117 от "копи пейст":

  Браво! Обаче тия тука добитъци това не ги интересува. Понеже те си искат старото, при което не работеха, взимаха големи пари, имаха големи привилегии и мачкаха обикновените хора. За тая паплач тогава немаше закони! Това са банда безродници, крадци, лицемери, мошеници, некадърници и мързеливци, за които вкусът на облизания руски задник е висш оргазъм и манна небесна. А сега живеят пак на наш гръб с "инвалидна" пенсия, клопат по цел ден на компа гнусотии и си мечтаят да дойде руският Господар, да ни набие и да им даде.
 • 122 Вярно е комунистите са на власт

  10 12 Отговор

  До коментар #120 от "В Румъния":

  В Румъния, само Чаушеску и жена му са убити за заблуда на САЩ. И ги търсят със свещ в Румъния и им се молят да възкръснат.
 • 123 Нео

  24 6 Отговор
  Тази статия е поредното доказателство, че историята е най-субективната наука. Възползвайки се от това авторът произволно слага етикет "фашист" на всеки който е бил във властта по онова време. Същото са го правили и комунистите и е факт, че са убивали хора, само заради това че са били във властта, пък макар и на най-ниско нива - например селски стражар, който не е навредил никому! Поради тези и други причини аз причислявам комунизма към фашизма - две много подобни античовешки идеологии!

  Коментиран от #126

 • 124 нервен ( разбивача на тролове )

  23 11 Отговор
  Тази статия е 120%-ова пропаганда на закрилниците на социалистическото/руско поробване !!
 • 125 Този коментар е премахнат от модератор

 • 126 Този коментар е премахнат от модератор

 • 127 Този коментар е премахнат от модератор

 • 128 Отвратен

  24 7 Отговор
  Мечтата на безброй българи е комунизмът да падне в България и всички болшевишки партии, организации и тн. да се забранят. 75 години комунизъм! После хората бягали-какво да правят тук след 45 години робство и сега още 30 години анархия, пак докарана от БКП? Цялото ми семейство сме в чужбина.
 • 129 Истината е това

  17 5 Отговор

  До коментар #97 от "ЕПИЛОГ":

  ФАШИСТ = Комунист = Син партиец след 1989г.

  Коментиран от #134

 • 130 булгаристан

  15 11 Отговор
  Булгаристанеца е нагло и просто животно и хич не обича да му се казва истината, или пък да вземе сам да си признае греховете. Булгаристанеца е готов да фалшифицира цялата си история, така както му изнася само и само той да се измъкне сух и да хвърли вината на някой друг. Истината е че преди 1944г са избити няколко пъти повече хора по политически причини включително жени и деца. Тук въпросът не е толкова до идеология фашизъм-комунизъм, колкото до типичната за булгаристанеца злоба и простотия. Същата злоба и простотия се наблюдава и при отмъщенията след 1944г , която не идва от "комунистическият манифест", а от злобната душица на булгаристанеца. Същата злоба и простотия при. булгаристанеца наблюдаваме и днес. Като просто животно булгаристанеца не се сети, че поне на убийци на деца не трябва да прави паметник пред НДК и да ги превръща в "герои". Но какво да се прави като същият "герой"-булгаристанец убиваше зверски преди 1944г. Отмъщаваше зверски след 1944г, а сега същият този булгаристанец почита убийците и фалшифицира историята.
 • 131 Арим

  8 1 Отговор
  Излиза,че всички са умрели по живо,по здраво и с мерак!
 • 132 Този коментар е премахнат от модератор

 • 133 ТАСС

  11 17 Отговор
  Най-после нещо смислено!Крайно време беше да се каже истината.Браво на автора на статията!
 • 134 булгаристан

  9 3 Отговор

  До коментар #129 от "Истината е това":

  Не уважаеми макар, че ти поставих +. Булгаристанеца никога не е вярвал в идеологий, както и в Бога. Идеологийте са му спускани винаги от вън, а той само им се е кланял и гледал да се приспособи за да живурка. Булгаристанеца от преди 1944г, е същият този след 1944г, който е същата булгаристанска мутра след 1989г.
 • 135 чичо

  13 10 Отговор
  Статията и да е добра и вярна/с което не съм съгласен/ е прекалено дълга и противоречива.Ще спомена само едно-фашизма възниква в Италия някъде около първата световна.Хитлер е национал социалист,но понеже това е много близко до социалист,някои решиха да го направят фашист. В България никога не е имало фашизъм,но така беше удобно на тогавашните /ръководни/ комунисти,сега социалисти.

  Коментиран от #136

 • 136 булгаристан

  10 7 Отговор

  До коментар #135 от "чичо":

  Вие кога сте вярвали в идеологий и Бога бре булгаристанец прост? Тези убийства преди и след 1944г. Това което се случва сега, не идва от идеологийте, както и да ги наричаш- фашизъм, комунизъм, демокрация, а идва от булгаристанската ви злоба и простотия.

  Коментиран от #182

 • 137 Триацетат

  17 8 Отговор
  Ей, комунистическата сган, опре ли до гражданска война ще ви избиеме като мръсни дръгливи бесни песове и нема да гледаме, че сте с "инвалидни"пенсии!!!!

  Коментиран от #138

 • 138 булгаристан

  7 11 Отговор

  До коментар #137 от "Триацетат":

  Браво булгаристанец! Я кажи, как ще им режеш главите на "комунистите"? Ти си типичният булгаристански талибан от преди 1944г, комунягата след 1944г и булгаристанската мутра в наши дни.

  Коментиран от #171

 • 139 за съжаление на нещастниците

  10 10 Отговор
  има още живи от това време около 44 г. и хората които не са нито комунисти нито фашисти са в възторг били от това как България само за 10г. до 1954г. е изградила толкива много и жувотът на българите е станал в пъти по добър . Но това вече никой няма да го разбере защото исвен да бачка на 2 работи от сутрин ди полунощ за друго не му остава време.Сега бил живеел по добре от соца но след като е теглил кредити и няма свободно време за нищода му пикам на живота

  Коментиран от #140, #150

 • 140 Стефан

  20 5 Отговор

  До коментар #139 от "за съжаление на нещастниците":

  Хабер си нямаш за какво става въпрос. За този период хората бяха закрепостени в селата и работеха за 2 стотинки на 'трудоден". Това беше РОБИЯ, какавато и по турско не е имало - убийства, побоища, интерниране, мизерия, купони и за храна, и за дрехи. През 1939 година стандартът на България е бил съизмерим с този на Кралство Белгия. Този стандарт България след 9 септември НИКОГА не е достигала. Ти, глупако, прочети колко е била членската маса на БКП към 9 септември 1944, сравни я с тази през 1954 и защо руското мекере, пияницата Георги Димитров е трябвало да прави силово Отечествен Фронт! Лумпен неграмотен!

  Коментиран от #142

 • 141 Чвк вагнер

  14 7 Отговор

  До коментар #48 от "Комуниста":

  Е, куче комунистическо и вас трябваше 91ва да ви под караме до девето коляно, ама нейсе, още не е късно, вашата мама болшевишка проста..... 🚾🚾🚾🚾🚾
 • 142 Този коментар е премахнат от модератор

 • 143 7696

  7 8 Отговор

  До коментар #99 от "Гост":

  Български боен офицер от първата линия на трите български войни - 1912-1918. Май точно такъв е Антон Попов или нещо бъркам. И е сложил бомбата, защото му е дотегнало от предатели и убийци. А Гео Милев какъв е - не е ли и той боеви офицер от първата линия, където губи окото си. Кои са убийците му, сигурно такива, които и не са помирисвали първа бойна линия. Предателството не се ли наказваше според християнството? Май има точно такива постулати. и какво излиза тогава, кой е по - християнин?
 • 144 Историк

  18 6 Отговор
  Не подкрепям болшевишката статия на комуниста Анко Иванов. Да вземе да сравни смъртните присъди на Нюрнбергския процес на идеолозите и истинските фашисти с избитите от народния съд. Задачата на БКП е вила да убие без съд и присъда интелектуалния елит на Бългатия: учители, лекари, адвокати, свещеници. Лично познавам семеиството на един безпартиен зъболекар, убит без съд и присъда, защото е завършил в Германия. И хиляди кати него...
 • 145 Усмивката

  15 2 Отговор
  Току що беше излъчен филмът,,Горяни".преразказани са истински събитията за антикомунистическата съпротива от политзатворници горяни ,техни деца ,свидетели.Това ,че имало ,,тук таме" извършени убийства по селата на фашисти и полицейски сатрапи, хич не е е вярно.Отново се прави опит за изкривяване историята и прикриване злодеянията на комунистическата власт.Болшинството дейци на движениети ,,Горяни" са били млади хора на по 17 ...20 години.И са убивани и затваряни без съд .И не само.Всеки изрекъл дори дума в шеговит смисъл по новата власт е пращан за година.
 • 146 Иван

  11 0 Отговор
  Всичко това е вярно, но... По заповед на Сталин в СССР са избити милиони хора, да има документ с подписа на Сталин "убийте този и онзи"? Няма нито един, да ви успокоя. Вторият момент, не били само комунистически тези партизани, имало звенари, имало земеделци... Другари, беше ли "Отечествена фронт" доминиран от комунисти или не? Бяха ли партиите при комунистическия преврат вече доминирани от комунисти и не бяха ли земеделците казионна партия?! Именно вашият преврат направи възможна разправата с учители, полицаи, бирници и т.н., които просто са си вършели работата, а сега отхвърлят вината - "Не бяхме само ние!". Не, но да сте потърсили сметка на извършителите?! Следователно, всичко това е с мълчаливото ви съгласие?! Още един въпрос, има ли документи, които свидетелстват, че обвинените и държаните по затвори и арести са били освобождаване? Защото сега се твърди, че някой задържан е освободен, но после безследно изчезнал. А пише ли някъде "освободен поради липса на доказателства", а?! Впрочем нещо интересно - при наказанията над германците Франция, Великобритания и САЩ след ВСВ осъждат на смърт 12, на доживотен затвор 7 и оправдават 3.
 • 147 Безпартиен

  19 1 Отговор
  И жуналистът-художник Райко Алексиев е бил фашист? За неговите карикатури в печата без съд и присъда е бил убит в Дирекция на народаната милиция .Лично Радой Ралин много пъти е споменавал, че един от физическите му убийци е Георги Боков, бъдещ главен редактор на Раб.дели и член на ЦК на БКП. Баща на политика и дипломата Филип Боков и на Ирина Бокова. И комунистите я предлагаха за Ген.секретар на ООН. ПОЗОР, все едно дъщерята на Гьобелс да стане ген.секретар на ООН
 • 148 висок

  19 3 Отговор
  По-долна червена лъжа и манипулация от тази статия не съм срещал. Позор е публикуването на този пасквил!!! Червената проказа е нелечима!

  Коментиран от #151

 • 149 Усмивката

  11 1 Отговор

  До коментар #142 от "булгаристан":

  Братчет.Не се дърви така.Годината не е 1950.От речовата ти култура издава че не стоиш далеч от политкомисар на селски намес-ник през 50 те.Напомняш ми съшо така на речовия опростен филологичен българси на Бойко Борисов.За когото миналото и всичко свързано с личността му говори с обръщалото към опонентите му и причислени към несъгласни с политиката ми ......ГАДОВЕ. С този само израз ,,гадове " ,подсказва от кои среди на комунистическата власт произхожда.По умерен .Не казвам разумен ,щото виждам как си ощетен ,от природата.
 • 150 Усмивката

  7 1 Отговор

  До коментар #139 от "за съжаление на нещастниците":

  Братчед .Говорим ьа бесчинствата и убийствата непобликувани и прикривани до сега от болшевиките в първите години след 9 септември.Въпросът за по добрият живот ,индустриализацията е друга тема.
 • 151 Усмивката

  10 1 Отговор

  До коментар #148 от "висок":

  Лъжи и манипулации ще има докато българския народ се държи в в това състояние на невидение.С орязана памет.Че тридесет години вече този въпрос не се повдига говори много кои са на власт и сега.Вълци в овчи кожи.
 • 152 Грух

  0 0 Отговор

  До коментар #6 от "А трябваше":

  И ти също трябваше !
 • 153 художника

  9 2 Отговор
  Автора твърди, че комунизъм в БГ не е имало, а в същото време пише че е имало фашизъм. Ще Ви отговоря с две думи д-р Иванов: В България никога не са присъствали Гестапо и СС, за разлика от ДС и КГБ. Това, че в лекцията си, си вкарал сред лъжите и малко истина не означава, че си прав.
 • 154 SNN

  10 4 Отговор
  Каквото и да си говорим все още има живи хора от онова време.Много повече от 30000 са убити без съд и присъда.За нищо на света не трябва да се допуска комунистите да се върнат на власт. И днес виждате всички ,подаваш оставка и на утрето се отмяташ.Истински пример за комунистите след 9 септември 1944 как са действали и още действат.
 • 155 Този коментар е премахнат от модератор

 • 156 Мирослав

  16 4 Отговор
  Статията изглежда буквално като преписана от учебник по история на БКП от преди 50 години. Авторе, няма вече кой да вярва на лъжите и глупостите Ви. Може да има още някои останали над седемдесетгодишни хора, които не познават други източници на информация освен партийните издания и които да ви се вържат на лъжите. Хората вече четат и разбират каква ужасна чума е дошла в България на 09.09.1944 г. А вие продължавайте да лъжете, така, както го правите непрекъснато вече 75 години. Скоро историята ще забрави Вас и всички като вас. В спомеите на хората и в историята ще остане само едно грозно миризливо петно, наречено комунистическо управление в България.

  Коментиран от #157

 • 157 Усмивката

  11 1 Отговор

  До коментар #156 от "Мирослав":

  Онзи ден ставаше въпрос за това.Сестра от женски манастир до Казанлък подготвя да издаде 12 тома материал свътзан с събитията от онзи период ,главно за семейства ,близки на духовници и почтени във вярата .Едно ме порази.Колко непознати светци имаме ние, българите .Случило се, че млад енорийски свещеник бил набеден за противник на новата власт.Привикан и пребит тъй ка турчин не го е правил.Издъхва сред близки ,и очевидци стават свидетели на стрнно явление.В мига на разлъката виждат светлина която преминава през стаята.Къде е този светец комунистическата власт и техните наследници ,наште сегашни антикомунисти не ще и да знаят.И защо ли
 • 158 Този коментар е премахнат от модератор

 • 159 Мартин

  19 5 Отговор
  Груба грешка е, че след 11-ти не навряхме комунистите в кучи г-с. Сега щяха да са по-тихи от водата. Дядо ми ми е разказвал какво е било "вълчи билет" след 9.09.1944 г и какво е бил Народния съд. А той - дядо ми, беше обикновен стругар - фрезист в завод "6-ти септември" На него вярвам, а не на някакъв пършив комунистически доктор. Достатъчно съм живял активно в това, което наричаха развит социализъм, за да имам рефлекса и да не вярвам на комунист , дори ако ми казва ..Добро утро.
 • 160 До 1234

  7 1 Отговор

  До коментар #15 от "1234":

  ...При нов 9 септември ще ги изтребим до 109 коляно... Истина е, много като теб мечтаят отново да убиват и мачкат хората, а преди това да им вземат имотите !!!
 • 161 Ама не си много сигурен

  2 0 Отговор
  Шеф на Гестапо бил Фритолино Грас, като службата се командвала лично от Химлер. Праматаров обяснява, че останалите три германски разузнавателни служби (КЛАД, службата на Ритер и службата на Фабер) имали предимно връзка с Щаба на войската и с разузнавателния отдел (РО) на Министерството на войната.
 • 162 стоян георгиев

  13 4 Отговор

  До коментар #142 от "булгаристан":

  другар, успяхте с дружни усиля от вас и другарите от ссср да намалите българските деца в семеиство от 5-6 на 1 вкрая на комунизма.евалата!!!успяхте да направите българина от работлив патриот ,мързелив мранкалник.евалата.успяхте да съсипете морала на българина ,да изтрепате и подмените елита му с разни селски пияндурници или откровени тъпаци като баи ви тошко или гошо тарабата .пак евалата.и другар я виж къде в европа е нямало комунизъм кво се е случило с народа,икономиката,културата на народите и там където е имало.
 • 163 Хахаха

  13 2 Отговор
  1.Какъв документ търсиш за незаконни убийство!!! 2. Все едно да искаш документ за парите от корупция!!! :)))))) 3. А защо са избити толкова духовници???!!!!
 • 164 чичо Гошо

  14 5 Отговор
  По-промит комунистически мозък от автора на материала, едва ли има. А кой и как доказа вината на избитите? Кой съд ги осъди? Адски комунистически изчадия, със закон от 2000 г. , комунистическият режим в България беше признат за престъпен и сатрапски. Подобни опити, да се оневинят комунистическите палачи, също е престъпление!
 • 165 Дядо ви господ

  9 2 Отговор
  Господин авторе, в България не е имало фашизъм. Ако ти е криво ще те успокоя, че и комунизъм не е имало.
 • 166 стоян

  4 1 Отговор

  До коментар #117 от "копи пейст":

  До 117 =Браво за коментара -колко точно описание за комунягите
 • 167 Димо Димов

  8 0 Отговор
  В България никога фашистка или национал-социалистическа партия не е била на власт. България никога не е участвала във ВСВ на страната на Оста срещу СССР. Това са две написани в статията лъжи, опорни точки на комунистическата пропаганда, които ни пробутват до днес. Статията е пълен боклук.
 • 168 Мария

  3 0 Отговор

  До коментар #34 от "СССР":

  До колко може да се вярва на медиите?Аз не вярвам в тях.В България няма няма обективни новини.Всички качествени журналисти са в немилост.
 • 169 Пълна необективност

  10 4 Отговор
  В първата половина на статията авторът ни убеждава как липсват достоверни източници за голямата численост на жертвите, а във втората ни убеждава колко са малко чрез статистика и цифри давани от самата власт инспирирала убийствата. Комунизмът в автора няма как да му позволи да бъде обективен.
 • 170 Գեւորգ Գ.

  3 0 Отговор
  Аз такива "доктори", които не правят разлика между число и цифра – не ги чета и не ги приемам за грамотни!
 • 171 El Torro

  6 1 Отговор

  До коментар #138 от "булгаристан":

  Пич, що не вземеш да се охладиш малко. Като не си българин що чиниш из български сайтове и се интересуваш от булгаристанската история?.

  Коментиран от #172

 • 172 булгаристан

  1 5 Отговор

  До коментар #171 от "El Torro":

  не бре овцо тъпа! аз съм българин, а ти си булгаристанец! Виждаш ли огромната разлика между мен и теб?

  Коментиран от #173

 • 173 El Torro

  6 0 Отговор

  До коментар #172 от "булгаристан":

  Това което виждам в тебе е нисък интелект. Една сериозна разлика между мен и теб.
 • 174 deadman1488

  1 0 Отговор
  САМО РАЗСТРЕЛ НА ТЕЯ МИЗИТУРКИ
 • 175 Този коментар е премахнат от модератор

 • 176 Той

  8 1 Отговор
  Иска се всичко да бъде забравено, за да могат да лъжат както си искат.
 • 177 Ако доида на власт ше избия

  2 3 Отговор
  2 милиона минимум
 • 178 Този коментар е премахнат от модератор

 • 179 Палячовци

  4 1 Отговор
  гледам тука има комунисти, само че те не са такива. не сте никакви комунисти, вие сте самозвани лицемери. комунизма се бори за толерантност, равноправие, солидарност, а тука дето сте се събрали имате мозък колкото да измислите как да режете глави, вие сте срам и позор за комунизма
 • 180 РИЛОПИРНСКОЯ ОТРЯД

  4 7 Отговор
  Истинските КОМУНИСТИТЕ още сме живи и сме много ФАШИСТИ БЪЛГАРСКИ треперете да не дойде ден за разплата!!!

  Коментиран от #181

 • 181 Велко

  3 4 Отговор

  До коментар #180 от "РИЛОПИРНСКОЯ ОТРЯД":

  Смърт на фашизма , свобода на народа !!!
 • 182 чичо

  2 0 Отговор

  До коментар #136 от "булгаристан":

  Да,аз съм БЪЛГАРИН и се гордея с това което съм,а ти с какво се гордееш!?И колкото и да съм прост не помня да съм те обиждал.В написаното споменах само факти,нищо повече.И е добре вече да се разбере, по лесния начин,че всички останали които живеят по нашите земи е заради това,че ние, простите БЪЛГАРИ, им го позволяваме,за което, най-малкото ни дължат уважение.И, не съди за другите по себе си,че бързо се разбира кой е простия.

 • 183 Сирил

  2 4 Отговор

  До коментар #8 от "111":

  Избиването на свещеници ,учители,професори и почти цялата интелигенция не може бъде оправдано.Насажда се идеята ,че всяка нова власт трябва да избива старата......"комунистически "постулати от 15 век.Да сравняваш арестите и убийства на нелегални екстремисти служещи на СССР и учени и духовници ,които са цвета на нацията ..........това е манипулация и подмяна на историята.

  Коментиран от #185

 • 184 Този коментар е премахнат от модератор

 • 185 С 400

  1 1 Отговор

  До коментар #183 от "Сирил":

  А ЗНАЧИ ЖИВОТА НА ПРОФЕСОРА . УЧИТЕЛЯ.ДОКТОРА И ИНЕЛЕГЕНТА Е СКЪП - АНА СЕЛЯНИНА НЕСТРУВА И СТОТИНКА.-ЗНАЕШ ЛИ ЧЕ ТЕЗИ ГОРЕ ОСВЕН ПРОФЕСИЯТА .СА БИЛИ И ЗАПАСНИ ОФИЦЕРИ -И СА УЧАСТВАЛИ В ПОТУШАВАНЕТО НА ВЪСТАНИЕТО 23 Г . АРМИЯТА НЕ Е УЧАСТВАЛА .А ГОРЕПОСОЧЕНИТЕ СА КЛАЛИ И БЕСЕЛИ -КАК ЛИ -НА СЕМЕИСТВО 4 РИ БРАТЯ .ДВАМА РАСТРЕЛ НА 2ВАМА ПО 30 ТОЯГИ -ОТ ТИЯ С ТОЯГИТЕ 30 ПРОЦЕНТА НЕОЦЕЛЯВАТ.А И ТРЕБЕ ДА ОСТАНЕ НЕКОЙ ДА РАБОТИ ЗА СОФИАНЦИ.ОСТАВАМЕ С ПОДМЕНЕНА ИСТОРИЯ -СЛЕД НЕКОЯ ГОДИНА ЩЕ ИЗЛЕЗЕ ЧЕ НА ШИПКА СА СЕ БИЛИ КРАВАРИТЕ ДЖОН- ДОНАЛД.ЧАРЛЗ С ИВАН .ПЕТКАН И ДРАГАН СРЕЩУ ТУРЦИТЕ А СТАЛИН Е БОМБИЛ СОФЕТО 44 ТА ГОДИНА .
 • 186 С 400

  2 0 Отговор
  АБЕ МОДЕРА ЩО МИ МАХНА КОМЕНТАРА 184 -КАКВА НЕИСТИНА НАПИСАХ .ЕГАСИ И СВОБОДАТА НА СЛОВОТО . ЗАДМИНААТЕ И КОМУНИЗЕТЕ И КАПИТАЛИЗЕТЕ.
 • 187 С 400

  0 0 Отговор
  НЕМА ДА ОТВОРЯ ВЕЧЕ ТОЗИ ЦЕНЗОРИЗАН САИТ - СЛУГИНАЖ НА ВЛАСТА.
 • 188 Стефо Шопа

  2 0 Отговор
  Публикувано във факти.бг: Питали радио Ереван. Каква е разликата между бесепар и дърт циганин. Радиото отговорило: Разлика няма , само ,че дъртият циганин лъже по-малко.
 • 189 Тодоров

  2 0 Отговор
  Публикувано във факти.бг: Може би най-активният в това „научно“ обосноваване на гигантската за мащабите на България цифра (кървава вълна след 9.IX.1944 г.) прави проф. Д. Шарланов в неговите книги........ Ако това е същият проф. Димитър Шарланов, който преподаваше "История на БКП" във ВХТИ през 70-80 те години, и беше несменяем председател на Комисиите по време на Държавните изпити, то работата е ясна - всичко е пълна измислица. А и професурата МУ е административна длъжност, а не научна. Явно по време на "ДЕМОКРАЦИЯТА" е обърнал палачинката и е решил да става известен или просто е изпълнявал поръчки (вероятно не безкористно). Благодарение на такива "големи" историци като Шарланов, а и започвайки още от К. Иречек след Освобождението, БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ е напълно изопачена и поругана.
 • 190 несъгласен

  1 0 Отговор
  Другарю д-р Анко Иванов, Имам един прост въпрос към вас. Защо са били избивани без съд и присъда лекари, учители, свещеници? Те също ли са били фашисти и врагове на народа? Отговорът е, че мръсната, непросветена, примитивна шумкарска паплач е искала да премахне всички мислещи и интелигентни хора, които са можели да им се опълчат, за да може да промива мозъците на останалото стадо и да управлява безнаказано! И също, за да заграби изработеното и натрупано с труд имущество и богатство на достойните предприемчиви и трудолюбиви българи!! А какво да кажем за десетките хиляди интелектуалци (за един виц!) и земеделци (които не са искали да си дават земята в ТКЗС), избити в концентрационните лагери? Нима Сашо Сладура (цигулар) е бил нах-големият враг на народа, за да заслужи жестока и мъчителна смърт в лагера в Ловеч?? Накрая, ще дам пример с моя дядо-бил е арестуван и е лежал в Софийския затвор (за щастие, не в лагер, защото е предал всичкото си имущество на комунистите) като враг на народа, защото... е имал магазинче за резервни части за германски радиоапарати (моля ви се, как така германски, а не руски?). Така че не говорете глупости и не драскайте небивалици, ДРУГАРЮ!

Напиши коментар:


Публикувай
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки.