5 077 62

Експерт: Нуждаем се от АЕЦ Белене. „Предплатени“ експерти говорят глупости

Поведението и политическите изказвания в България са половинчати, дори страхливи

Експерт: Нуждаем се от АЕЦ Белене. „Предплатени“ експерти говорят глупости
Снимка: БГНЕС
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

България има нужда от проекта АЕЦ Белене. Някои „предплатени“ експерти странно защо непрекъснато се показват по телевизията и говорят глупости. Това заяви в специално интервю за ФАКТИ проф. Янко Янев, един от най-големите български експерти в атомната енергетика.

Според проф. Янко Янев необходимостта от АЕЦ Белене вече даже не подлежи на дискусия, защото проектът очевидно ще е полезен за страната ни - не само, защото е важен като базова мощност, но и защото е нисковъглероден, и ще има определено влияние за възраждането на инженерния потенциал на България.

Проф. Янев, през 2019 година Оксфордският речник определи Climate emergency (климатична аварийна ситуация) за дума на годината. Темата и днес е изключително актуална и дори има политически партии, за които тя е основен фокус в програмата им. Според Вас наближава ли климатичен „апокалипсис”, или темата се политизира, за да се извлекат дивиденти?

Това, че климатът на планетата се променя и то доста по-бързо от това, което е наблюдавано поне в последните 100 години, е свършен научен факт. Защо това става е друг въпрос, който изисква много сериозен анализ на огромен брой параметри на климата. На атмосферата и околната среда и разбира се съпоставени с човешката дейност, ако смятаме, че ние сме причината. Мнението на огромната част от климатолози и учени от различни области на науката е еднозначно: нашата дейност и най-вече огромната употреба на изкопаеми горива, които връщат въглерода в атмосферата, са основната причина за изменението на климата. Дали да очакваме климатичен апокалипсис? Мисля не. Измененията много зависят от това как ще се отнесем към трансформацията на енергосистемата, транспорта и редица други области, които изискват голямо потребление на енергия и най-вече каква енергия ще използваме. Зависи и от това дали ще продължим с изкопаемите горива, въглища, нефт, газ, или ще трансформираме енергосистемата в нисковъглеродна.

И тук идва политиката. Различните страни, в зависимост от достъпните ресурси или участие в глобален бизнес с енергоресурси, определят политиката си най-вече в свой интерес. Това пречи на едно общо решение и като че ли ще определи и пътя, по който проблема „изменение на климата“ ще се развива. Аз не съм оптимист, че ще се вземат сериозни глобални решения, поне в близките няколко години. Всяка страна, най-вероятно в свой интерес ще интерпретира „климатичните изменения“ и ще предприема политически решения. Разбира се, някои политически формации ще продължат да доказват логиката на своето съществуване чрез „климатичен екстремизъм“, но това не влияе на решението на проблема.

За мнозина ядрената енергетика се свързва единствено с авариите Чернобил и Фукушима, но не е ли именно тя ключът към една по-чиста планета? Насажда ли се изкуствено мнението, че атомът носи само вреди, но не и стратегически ползи и кой има изгода от това?

Отговорът на Вашия въпрос е сложен и многовариантен. Първо, би следвало да си отговорим кои и колко са тези мнозина, за които атомната енергия се свързва само с аварии или с ядрено оръжие и колко са държавите, които сериозно разглеждат атомната енергия като потенциална част от своята енергийна стратегия. Негативно отношение ще срещнете само в някои страни в Европа, и донякъде в някои среди в Северна Америка. Донякъде сте прав, че има и известно насаждане на „някакво уж общоприето мнение“, че атомната енергетика е рискова и едва ли не вредна дейност, особено ако задавате този въпрос в Австрия, Дания, Италия и напоследък Германия. Жалко е наистина, че такива високоразвити държави са насадили определени догми в своето население и сега е трудно да се мисли, че в тези страни този енергиен източник има място. Но това е една много малка част от света. 33 държави използват атомни технологии за производство на електричество, а други поне 60 проявяват определен интерес и търсят възможност за разгръщане на инфраструктура, за да могат да използват в близкото или по-далечно бъдеще атомна енергия. Геополитически, големите държави, в това число притежателите на ядрено оръжие, внимателно следят за разпространението на ядрените технологии и тяхното приложение само за мирни цели. Един от стожерите на съвременния свят, такъв, какъвто го познаваме, е Договорът за неразпространение на ядреното оръжие и неговото стриктно спазване.

И докато повечето големи страни (Китай, Индия, Русия, Бразилия, Корея и др.) разглеждат ядрената енергия като един от мощните потенциални невъглеродни източници на енергия, то някои среди в Европа и в Европейската комисия са застанали в позата на щрауса, заровил глава в пясъка. Погледнете например страните от Вишеградската четворка. Всички открито и ясно заявяват, че ще използват АЕЦ за декарбонизиране на своето енергопроизводство. У нас като че ли намеренията са други, но поведението и политическите изказвания са половинчати, да не ги нарека страхливи. Та ние за последните 20 години няколко пъти тръгваме и спираме да строим нова ядрена мощност и винаги под външен натиск. За съжаление нямаме ясна стратегия в ядрената област - като една Англия например, Чехия, Словакия и др. Не говоря за страни като Китай и Индия. Но това не е единствената област, в която мисленето е краткосрочно... до следващите избори или до следващи „оперативни програми“, където може да се заробят някакви пари.

Къде е мястото на България в атомната енергетика и има ли инструментите нашата страна, за да определя сама стратегическото си и енергийно бъдеще? Виждате ли въобще някакво стратегическо мислене за следващите десетилетия от нашите политици по тази тема?

България е сред страните-пионери в ядрената енергетика, по-напред от редица други. Почти 50 години ние строим и експлоатираме ядрени електроцентрали, провеждаме научноизследователска дейност, в различни области на използването на атомната енергия за мирни цели. Малко страни могат да се похвалят с такава история в ядрената област.

Вече казах, че нямаме дългосрочна, обединяваща стратегия за използването на атомната енергия. По западен образец преобразувахме атомната си комисия, която отговаряше и за развитието в регулиращ (контролен) орган. Нищо лошо, но остана празнина, която и досега не е запълнена, а именно развитието на ядрената наука и технологии. Нито Министерството на науката и образованието, нито Министерството на енергетиката имат потенциал за подобна водеща роля. В сериозните държави това не е така и това състояние на нещата е една от причините да нямаме дългосрочно планиране и визия за използването на атомната енергия, а тя е сведена до експлоатация на АЕЦ Козлодуй и научна дейност, която в по-голямата си част се извършва от наши специалисти зад граница, в чужди лаборатории. Затова на въпроса има ли стратегическо мислене за по-близкото или далечно бъдеще, моят отговор е НЯМА, а и не може да има при това състояние на нещата.

Преди известно време имах възможността да разкажа на президента за това, че атомната енергетика е една от стратегическите области с огромно значение за сигурността на страната. Той като че ли се съгласи, но разговорът така и остана там, където беше проведен. Може би други проблеми излизат като по-голям приоритет, но рано или по-късно ще носим последствията от неглижирането на този проблем, най вече от парламента, защото там трябва да се мисли дългосрочно. На фона на ежедневните скандали кой е комунист и кой крадец, не се вижда и грам надежда за решаване на дългосрочни стратегически проблеми.

Не е ли именно липсата на политическа гаранция и стратегическа визия това, което може да блокира проекта АЕЦ Белене? И най-важният въпрос – нуждае ли се България от такъв проект и какви са плюсовете и минусите от него?

Строителството на атомна електроцентрала е сложен, скъп и труден за изпълнение проект. Ако през 70-те и 80-те години ние можахме да изпълним, управляваме и построим АЕЦ с 6 блока, да подготвим площадката за втора АЕЦ, то днес едва ли има страна от нашия калибър, която е в състояние да направи това. За това страните и компаниите, които имат този капацитет (Китай, Русия, Южна Корея, Франция) се ангажират при определени условия, най-важното от които е минимален политически риск или смяна на политиката на правителството и спиране на проекта със съответните загуби - за строителите, и за страната. Ние преминахме през подобна ситуация и естествено загубихме много - и време, и пари, и най-вече строителни кадри и специалисти. Проведеният през 2018 година анализ на риска за довършване на АЕЦ Белене показа, че най-същественият компонент от общият риск е политическият или с прости думи казано, нестабилно политическо решение. Дано да не съм прав, но цялостната декларирана политика, че държавата няма да участва и не дава никакви гаранции (били те и само по отношение на политическото решение) е най-меко казано странна. Иначе необходимостта от Белене вече даже не подлежи на дискусия, освен от някои „предплатени“ експерти, които странно защо непрекъснато се показват по телевизията и говорят глупости и псевдонаучни умозаключения. Белене е очевидно необходим и полезен проект - не само, защото е важен като базова мощност, а защото е нисковъглероден и полезен за климата, както и защото е висока технология, с която ние сме на „ти“ и която ще има определено влияние за възраждане на инженерното образование и потенциал на България.

Разполага ли България с необходимата инфраструктура и специалисти, които да гарантират безопасното експлоатиране на стратегически важен проект като ядрения?

След половин век строителство и експлоатация на 6 блока на АЕЦ Козлодуй, строителство на мокър и сух склад за съхранение на отработило гориво, складове за радиоактивни отпадъци и др., то очевидно България разполага с необходимия потенциал и инфраструктура. Разбира се, строителството на нова АЕЦ ще изисква нови кадри, специалисти в различни области на строителството и експлоатацията. Но затова е нужна дългосрочна стратегия и държавна политика. В това число и структурни реформи в управлението на Атомната енергия, които да гарантират безопасната и икономически полезна роля за държавата.

Смятате ли, че до 2050 година Европа може да се превърне в един зелен" континент, каквато е амбицията на Зеления пакт? Може ли България да се справи с предизвикателствата на тази сделка (включително отказ от въглищата)?

Знаете ли, в този момент е трудно да се предвижда бъдещето на Европа, защото последните събития с т.нар. „коронавирус“ и последвалите хаотични действия на държави, организации, и даже на самата брюкселска администрация, показа, че политиката в трудни моменти е „всяка коза за своя крак“. Ако се опитаме да пренесем подобно поведение в енергийната област, то ще се окаже трудно или даже невъзможно да предвидим до какво ще доведе „зелената“ идеология и дали Европа ще строи надежди на слънце и вятър, или ще подходи стратегически и ще запази всички надеждни и достъпни технологии в разумен баланс с необходимостта да пазим климата на планетата. Въглищата все още, а и още дълго, ще са гръбнакът на електропроизводството, поне докато не променим изцяло икономиката и политиката какво общество искаме и как да го постигнем. Сега светът е обхванат от паниката на вирусната опасност, но нищо от това какви последствия ще нанесе изменението на климата не е отменено и даже едва ли е отложено. Задачата, която ще трябва да решава светът, е многофакторна и изключително сложна. Необходим е прагматизъм, основан на солидна научна основа. Това трябва да замени догматичното и егоистично политическо мислене, а съвременните политици едва ли ще се променят и дано да дойдат нови, които да мислят по-добре.

Проф. Янко Любенов Янев е автор на повече от 150 научни публикации и доклади на конференции; чете лекции в известни университети в Италия, Япония, Русия и САЩ. Продължава активно да участва в обществения живот на страната с публикации, интервюта и конференции свързани с атомната енергетика на България и с въвеждането на природосъобразни и устойчиви източници на енергия.

През 1997 година е поканен на работа в Международната агенция за атомна енергия, в която заема редица важни длъжности. През 2002 година основава програмата на Агенцията за управление на ядрените знания и е неин ръководител до 2012 година. От 2012 година е директор на Института за управление на ядрените знания във Виена, а от 2019 година е изпълнителен директор на Международната академия за ядрена енергетика.

Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 36 гласа.

Още по темата

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 1 Рошко

  66 16 Отговор
  Шшшшт тихо, затворете и козлодуй, вече свикнахме да внасяме всичко, що не и ток
 • 2 Рубладжийче

  35 83 Отговор
  Нужна е единствено на платената путлерастка измет!

  Коментиран от #17

 • 3 Случаен

  28 74 Отговор
  Каква АЕЦ бе,хората няма да има какво да ядат след 2 месеца.......НАГЛЕЦИ ПРОСТИ.

  Коментиран от #11

 • 4 Всяко забавяне

  61 24 Отговор
  ще плащаме скъпо и прескъпо, когато се появи нуждата от мощности- атомната енергетика няма алтернатива ( забележете Русия , Англия и Австралия усилено разработват мобилни ядрени установки ...ще платим скъпо да ни докарат някоя на Варненското пристанище, но за много повече пари
 • 5 Nik

  68 17 Отговор
  Абсолютно, наложителна е.
 • 6 Този коментар е премахнат от модератор


 • 7 Независим

  59 12 Отговор
  Найстина през тези до сега 20 г.трябваше да е построена и да сме забравили този въпрос вече,но нали нашите управници един през друг си менят мнението,стават послушковци кой какво им казал от Европа или Америка и за това сме и на това дередже,като цяло в икономиката и все ще боксуваме.Никои не мисли за нас от вън.Те си гледат интереса и какво могат да прилапат от нас.Това не трябва да го забравяме,а да си гледаме изгодата.
 • 8 елийо

  55 13 Отговор
  инвеститорите в зелен ток, вятър, слънце, вода, трябва да си печелят на наш гръб, за какво им е източник на по евтин ток ? разни лобисти също лапат пари да мътят водата !!!!!
 • 9 Реалност на Територията

  37 9 Отговор
  От овчето стадо на тази територия нищо не зависи. Я там си пасете.
 • 10 ГрУЮ

  53 13 Отговор
  Ако не ни трябва на нас тока от Белене, ще го изнасяме. Стига със американски сценарии за разрушаване на икономиката и енергетиката ни
 • 11 Този коментар е премахнат от модератор

 • 12 888

  22 7 Отговор

  До коментар #11 от "666":

  след 2 месеца сам ще си го ядеш,че ще свьршат и тролските трохи,така че си го пази:)
 • 13 дедо йоцо гледа

  42 15 Отговор
  Не го искат АЕЦ-а, защото ако го има, ще трябва да затворят американските замърсяващи въздуха ТЕЦ-ове.
 • 14 Ю Кортес

  18 29 Отговор
  Имат нужда да откраднат още 20 милиарда

  Коментиран от #31

 • 15 Той

  38 9 Отговор
  Бедна България трябва да спонсорира богата Америка през американските централи! Само така големия брат разбира нашата енергетика днес...

  Коментиран от #18, #21

 • 16 вуйна

  6 14 Отговор
  Ima nijda ot oshte krajbi!! Ne vi li stigna be??
 • 17 Бабун

  25 8 Отговор

  До коментар #2 от "Рубладжийче":

  За съжаления има още доста глупаци като тебе.

  Коментиран от #20, #62

 • 18 Онзи

  12 4 Отговор

  До коментар #15 от "Той":

  Тецовете са за мъгла, основното са скъпоценните метали от мините ни. Виж в нета за колко трилиони става въпрос. За трилиони НЕ за милиарди. Ех, жалко че не сме като африканците.
 • 19 jorj

  10 19 Отговор
  Пак еднокилометрова хибридка!!!!! А въглищата ще ви ги завираме в крадливите ви и миризливи ЗАДНИЦИ!!!! Вижте какво направи Полша при същата ситуация!!!!!! Но ние не го постигахме, за да може с ватенките да доокрадете и заробите икономически България !!!!! Скрийте се предатели !!!
 • 20 Рубладжийче

  14 24 Отговор

  До коментар #17 от "Бабун":

  Защо бе путлераст, защото съм против икономически неизгоден за България проект ли? И като си толкова умен защо не пресметне колко ще струва още едно хранилище за ядрени отпадъци? Като имаш пред вид, че и това да АЕЦ Козлодуй все още не е направено? Руските отпадъци ще угробят България само и само руските интереси са бъдат защитени!

  Коментиран от #22, #30, #58

 • 21 Онзи

  1 1 Отговор

  До коментар #15 от "Той":

  Прочети го https://www.informiran.net/%d0%b1%d0%be%d0%bc%d0%b1%d0%b0-%d0%b5%d1%81-%d1%81%d0%b0%d1%89-%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%8f-%d1%81%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b8/ . Но ние сме на паша.
 • 22 Един от АЕЦ

  16 9 Отговор

  До коментар #20 от "Рубладжийче":

  Трол, нещо бъркаш. Отпадъците са от USA.

  Коментиран от #32, #41

 • 23 Госあ

  7 6 Отговор
  Демокрация баце, от най селския тип.
 • 24 ток и жици

  28 8 Отговор
  Брейй, гледам тука са се изказали и много разбирачи на атомната енергетика. Само да ви светна, че през последните 10-15 години в България, Румъния, Турция потреблението на ел.енергия се е увеличило с около 30%. Румъния и Турция строят нови и подновяват стари ядрени мощности, и за в бъдеще се гласят да продават на атомна България ток от АЕЦ-тъжно и плачевно. И някои от тези „предплатени“ експерти, които непрекъснато се показват по телевизията и говорят глупости са с хонорар в турски лири. Не случайно турското ДПС не подкрепя рестарта на АЕЦ "Белене"

  Коментиран от #60

 • 25 Специялно за ТРОЛА

  18 7 Отговор
  Европейският съюз, Съединените американски щати, Канада и Австралия са на издръжката на България от 25 години, това показва секретен доклад на финансовото ни министерство, според който през 2010 година само от златното находище в Челопеч е изнесено злато на стойност на над 1 трилион и 150 милиарда евро. Европейският съюз и Съединените американски щати, Канада и Австралия са на издръжката на България от 25 години, това показва секретен доклад на финансовото ни министерство, според който през 2010 година само от златното находище в Челопеч е изнесено злато на стойност над 1 трилион и 150 милиарда евро. Или от периода, в който златната мина в Челопеч е дадена на концесия на американско, Канадски австралийски и германски компании, от страната ни е изнесено злато на стойност над 30 трилиона 800 билиона и 500 милиарда евро. С въпросната сума от толкова много злато българите можем да живеем като императори на вселената 200 поколения на напред, но армията и икономиката ни беше унищожена умишлено като ни вкараха в НАТО и Европейския съюз именно затова за да могат съвсем законно да крадат природните ни ресурси. Ресурси, които , ако се вкарваха в бюджета на България нямаше нито един българин да е гладен жаден или да е на студено или още по-страшно без дом. Ако тази колосална сума влизаше в хазната на държавата ни хиляди години България щеше да определя каква да е геополитиката и икономиката в света. Милиони българи щяха да могат да обикалят навсякъде по света
 • 26 Госあ

  6 3 Отговор
  "Необходим е прагматизъм, основан на солидна научна основа. Това трябва да замени догматичното и егоистично политическо мислене, а съвременните политици едва ли ще се променят и дано да дойдат нови, които да мислят по-добре." Егоистично, предполагам е по мекият вариант на алчно и крадливо. Ми те политиците и без т'ва са си еднодневки,явно стратегията е да бъдат сменяни много по често докато се намерят подходящи и най важното, да им се търси отговорност.
 • 27 Инж Илич

  11 10 Отговор
  Защо трябва да се строи вЗеметръсната зона Белене като можеше в Козлодуй да се отворят нови мощности Нека кажат комундетата
 • 28 Иван

  12 14 Отговор
  Толкова му трябва на тъпия матреал в БГ. Едни професор атомен-ами много ясно, че ще е за. Не само, че му е платено, не само че това е платена статия, ами и нали той ако това нещо тръгне ще продължи да цоца все от някъде. Обаче матреяла разбира един Аец като все одно да си сложи нов гардероб вкъщи и толкова-въобще не мисли че има хранилища, горива, преносна мрежа, че пазара навън отдавна е на цена по-ниска от тази, на която ще стане този АЕЦ и че при 10 гвт мощност макс работят 6.5 и че не може да се балансира мрежата с такъв излишък от 2 гвт защото това не е гъвкава мощност и на е като да си натиснеш копчето за ламБата вкъщи. И че след текущата криза прогнозата за ел. потребление ще спадне още и ще се измести нарастването по кривата на нуждата от него с около 5-6 години в бъдеще минимум.

  Коментиран от #29, #34

 • 29 Госあ

  6 4 Отговор

  До коментар #28 от "Иван":

  А така,и то крушките ще светят само през деня,докато грее слънце. Вечер у леглото, за к'во ти е крушка 😂
 • 30 Този коментар е премахнат от модератор

 • 31 Този коментар е премахнат от модератор

 • 32 Този коментар е премахнат от модератор

 • 33 Госあ

  6 2 Отговор

  До коментар #30 от "kkk":

  Французите също! Предвид че 70% от енергията им е атомна,целия им ядрен отпадък се съхранява на площ по малка от баскетболно игрище !!!
 • 34 kkk

  10 5 Отговор

  До коментар #28 от "Иван":

  Отде се пръквате такива тълпи с идиоти бе? Кое му е трудното да балансираш производството на един АЕЦ? - имаш заредено (и е платено) гориво за едни 10г. напред - мощността се регулира общо взето със завъртане на едно копче - дори и на 60% да работи един АЕЦ пак е рентабилен и цената на тока от него ще е поне 3 пъти по-ниска от тази на ТЕЦ Как регулираш един ТЕЦ? Почти никак, щото слезеш ли под 90% натоварване тоя ТЕЦ става нерентабилен. Как регулираш ВЕИ (соларни и вятърни хуйни)- съвсем никак, там се регулират от "пече слънце, духа вятър" и ти нямаш думата. Как регулираш ВЕЦ- лесно, но нямаме достатъчно ВЕЦ-ове за да са изобщо някакъв фактор в системата. И накрая к'во излиза- трябва ни АЕЦ с 6 блока, да затворим централите на въглища и да си гледаме кефа после... Ама миньорите щели да умрат от глад- и аз к'во да направя? Времената се променят и едни професии умират, други се появяват...
 • 35 pbdan

  3 7 Отговор
  Ако АЕЦ "Белене" беше построена в срок сега щяхме да имаме 2 реактора като 5-ти и 6-ти в Козлодуй на почти тяхната възраст. В момента консумираната мощност през нощта спада до 2800МВт при мощност на реакторите само от 4000МВт. Каво ще првят Мариците и ВЕИ-тата? След 10-15г. ще трябва да затваряме и четирите и ще имаме обратния ефект. Една хубава идея е АЕЦ "Козлодуй" да направи 7-ми и 8-ми блок монтирайки вече закупените от Русия реактори. Там е и хранилището за средноопасни отпадъци. Имат кадри и ще демонтират спокойно 5-ти и 6-ти реактори.

  Коментиран от #39

 • 36 Сатаната

  5 2 Отговор
  Моето искрено уважение към професора / мой преподвател/. Когато и който и да предложи икономическа обосновка на какъвто и да е проект в енергетиката, едва тогава реално е възможно да се сбъскат различните експертни мнения и въз основа на тях да се вземе икономическо или политическо решение за осъществяване на въпростния проект. В идиалния случай е учени, икономисти и политици да теглят катуцата в една посока. Това в България КОГА?
 • 37 Р.радев

  5 13 Отговор
  Поредният,дърт прорусоробски педал...
 • 38 Свещилник

  5 10 Отговор
  Предплатен експерт от край време е господина Янко Янев!В енергийните кръгове периодичното "появяване" на Янев винаги е обословено от изостряне на интересите на Богомил Манчев!
 • 39 Този коментар е премахнат от модератор

 • 40 Този коментар е премахнат от модератор

 • 41 Този коментар е премахнат от модератор

 • 42 Пенсионер

  5 1 Отговор
  Проблема е, че ние вече една тръба до Перник не можем да направим, та АЕЦ ли? Специалистите вече ги няма.
 • 43 дедо

  2 3 Отговор
  Проф.Янев, това, което казвате е вярно, но защо толкова дълго време мълчахте, за да говорят "предплатените", както ги наричате. И друго още бих искал да ви кажа - забелязвате ли, че напоследък "предплатените" почнаха лека-полека да допускат строителството на нов атомен блок, но... на 7-ми блок в Козлодуй, а не на 1-и в Белене!!! Там е заровено кучето. Вътре в средите на самите вас, атомните енергетици на България се вихри от години, близо 30, люта битка, къде да се изгради следващият блок. И Козлодуйската група здраво пречи на проекта АЕЦ Белене.
 • 44 Този коментар е премахнат от модератор

 • 45 Този коментар е премахнат от модератор

 • 46 Иван

  2 7 Отговор
  Предплатен Е този "експерт" и говори глупости!
 • 47 Този коментар е премахнат от модератор

 • 48 Професор по Стоманобетон

  1 7 Отговор
  Аец белене е една касичка дето пълни джобовете на дсарите от край време Страхотен ход!!Безотчетна черна дупка!Никога няма да стане щото файда няма.Плебса да го ..плаща на него
 • 49 Този коментар е премахнат от модератор

 • 50 Този коментар е премахнат от модератор

 • 51 Този коментар е премахнат от модератор

 • 52 смею

  2 0 Отговор
  янку ва, кажи ,че следкато ни спрат тец ша купуваме от туркия и руманяскя!
 • 53 Този коментар е премахнат от модератор

 • 54 Този коментар е премахнат от модератор


 • 55 Този коментар е премахнат от модератор

 • 56 Този коментар е премахнат от модератор

 • 57 Щерев

  0 1 Отговор
  кат плащат в долари и евро що не?
 • 58 Бабун

  4 1 Отговор

  До коментар #20 от "Рубладжийче":

  Кога порасна, кога стана ядрен специалист бе дришльо? Ти въобще знаеш ли къде се намира Козлодуй, а Белене? Ей за няколко цента още малко и без гащи ще тръгнете пред хамериканците.
 • 59 ИМПЕРИАЛИСТ

  0 2 Отговор
  АЕЦ БЕЛЕНЕ Изследвания и становище на Българската академия на науките, Изд-во на БАН, 31. VIII. 1990 г. Този доклад на БАН казва точно обратното - ОПАСНА И БЕЗСМИСЛЕНА централа. Чудно какво се е променило в Белене за 30 години?
 • 60 ИМПЕРИАЛИСТ

  2 2 Отговор

  До коментар #24 от "ток и жици":

  Стъпките за изход от положението. 1. Колко голяма допълнителна електро-генерираща мощност е необходима на БЪЛГАРИЯ в дългосрочен план. 1.1. До 200 МВт 1.2. До 500 МВт 1.3. До 1000 МВт 1.4. До 2000 МВт 1.5. Над 2000 МВт 2. Какъв тип централа ще се строи. 2.1. ТЕЦ 2.2. ТФЕЦ /ко-генерация/ 2.3. АЕЦ 2.4. др. 3. Ако се избере АЕЦ, следва избор на реактор. 3.1. Забавител и топлоносител обикновена вода под налягане 3.2. Забавител и топлоносител кипяща вода 3.3. Забавител графит и топлоносител газ 3.4. Забавител графит и топлоносител обикновена вода 3.5. Забавител тежка вода 3.5.1. Забавител и топлоносител тежка вода 3.5.2. Забавител тежка вода и топлоносител обикновена вода 3.5.3. Забавител тежка вода и топлоносител газ 3.6. Реактори с бързи неутрони 4. АКО ВСИЧКО ДО ТУК Е ДОБРЕ, СЛЕДВА ИЗБОР НА МЯСТОТО, НО В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ ЗЕМЕТРЪСНАТА И НЕУСТОЙЧИВА ПЛОЩАДКА НА „АЕЦ БЕЛЕНЕ”.
 • 61 БРАТУШКИТЕ

  2 2 Отговор
  трябва да ги осъдим за грешката с избора с площадката Белене, проектантска грешка, но ако се признае тази грешка, руснаци трябва да се простят и с РЕПУТАЦИЯТА си. При направените сондажни проучвания на площадката, на не голяма дълбочина, се достига до базалтова скала, която се приема за скалната обвивка на земята. Това е идеална земна основа в сеизмично отношение. При следващите фази на проектиране, се правят допълнителни сондажи и се установява, че въпросната скала е само голяма морена, довлечена през ледниковия период. Предварителните сондажи случайно са попаднали върху нея. Всичко останало са льосови наслаги и наноси. За това са и всички маймунджулъци с АЕЦ „Белене” вече 40 г. Друга грешка на СЪЩИТЕ е линейната диаграма на неутронното стареене на заваръчния шев на опорния пръстен на капака на нашите ВВЭР-440, тази диаграма вместо линейна се оказала експонента. В този случай за да замажат гафа, нашите политици разиграха сценката "натиск от Брюксел" и спряха реакторите ВВЭР-440 в Козлодуй, а ДОСТА ХИТРО Кунева изврънка и пари за това от европейците.
 • 62 копи пейст

  2 2 Отговор

  До коментар #17 от "Бабун":

  Фирма Свързана форма АСТРА ООД виж ЯНКО ЛЮБЕНОВ ЯНЕВ - Съдружник ТЕХНОТЕК ООД виж ЯНКО ЛЮБЕНОВ ЯНЕВ - Управител София Град на Знание ООД виж ЯНКО ЛЮБЕНОВ ЯНЕВ - Съдружник ЯНКО ЛЮБЕНОВ ЯНЕВ - Управител Управление на Ядреното Знание Консулт ЕООД виж ЯНКО ЛЮБЕНОВ ЯНЕВ - Едноличен собственик на капитала ЯНКО ЛЮБЕНОВ ЯНЕВ - Управител ГАЗЕНЕРГОКОМПЛЕКТ ООД виж ЯНКО ЛЮБЕНОВ ЯНЕВ - Съдружник БЪЛГАРСКА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНИЯ АД виж ЯНКО ЛЮБЕНОВ ЯНЕВ - Съвет на директорите

Напиши коментар:


Публикувай
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки.