2 720 66

Съветско-българското бойно братство в годините на Великата отечествена война

Една от темите, които раздели българския народ по време на т.нар. Преход е Втората световна война

Съветско-българското бойно братство в годините на Великата отечествена война
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Живеем във време на силна обществена конфронтация, в която борбата е не само за настоящето и бъдещето, но и за миналото, което някои се стремят да пренапишат и представят в напълно изкривена светлина в името на своите користни политически цели. Една от темите, които раздели българския народ по време на т.нар. Преход е Втората световна война. В изминалите 30 години многократно бяха направени опити да се оправдаят действията на режима преди 9 септември 1944 г., да се омаловажи ролята на героите от антифашистката съпротива, да се отрекат заслугите на българската армия, която взе дейно участие във войната с хитлеризма и допринесе за победата на Съюзниците.

Искам да подчертая колко важно е да пазим в сърцата си подвига на българските и на съветските воини, които рамо до рамо воюваха с чумата на XX век. Колко важно е да отдадем дължимото на тези, които се жертваха не само за своите отечества, но и за бъдещето на човечеството.

Участието на България във Втората световна война може да се раздели на три периода. Първият е периодът на неутралитет, който продължава до 1 март 1941 г., вторият е периодът, през който българското правителство, но не и българският народ, е съюзник на страните от Оста, той завършва на 9 септември 1944 г. Третият период е свързан с присъединяването на страната към Съюзниците и той продължава до края на войната – 9 май 1945 г.

Неутралитетът на България в началото на конфликта е следствие от резултатите от Първата световна война, фиксирани във Версайската система от мирни договори, сключени през 1919–1920 г. След двете национални катастрофи България е териториално разкъсана, икономически разорена и лишена от собствена армия. Ръководителите ѝ осъзнават, че страната не е в състояние по военен път да коригира Ньойския диктат и да осъществи идеала си за национално обединение. Затова се провежда политика за преразглеждане на наложените ѝ тежки условия по дипломатически път, независимо че държавата е в международната изолация, а това усложнява постигането на голямата цел.

Първата успешна стъпка в това направление е анулирането на репарационните задължения, което е постигнато в началото на 30-те години. Втората е т.н. Солунска спогодба от 31 юли 1938 г., подписана със страните от Балканския пакт. Тя премахва ограничителните военни клаузи за България, без да се наруши неутралитетът ѝ и без да се поемат допълнителни ангажименти в замяна на възвърнатото ѝ право на собствена армия. Третата стъпка е т.н. Крайовска спогодба, подписана на 7 септември 1940 г., по силата на която Южна Добруджа е върната на България. Решаваща роля за това споразумение с Румъния изиграва категоричната и недвусмислена подкрепа на Съветския съюз.

На 27 септември 1940 г. в Берлин е подписан Тристранният пакт между Германия, Япония и Италия. След това тези страни настояват и България да се присъедини към него. На 16 октомври 1940 г. германският външен министър Фон Рибентроп иска от страната в двудневен срок да определи политиката си спрямо Пакта, а на същия ден Мусолини заявява на българския посланик, че Италия очаква от България да се включи в бъдещата война срещу Гърция. България отклонява и двете искания. От друга страна, английският крал предупреждава, че ако България се присъедини към Пакта, тя ще се превърне в театър на бойни действия. Подобни заплахи се чуват и от САЩ. Съветският Съюз също се противопоставя на влизането на България в коалицията, оглавявана от Германия, Италия и Япония. В София е изпратен главният секретар на Съветското външно министерство Аркадий Соболев. Той предлага сключване на договор за приятелство и взаимна помощ, с който се признават териториалните претенции на страната и е обещано съдействието на СССР за тяхното постигане. В подкрепа на съветското предложение Българската работническа партия организира т.н. Соболева акция. Провеждат се събрания и сбирки по фабрики, учреждения, читалища и казарми. Изпратени са множество резолюции, писма и телеграми до Министерския съвет и Народното събрание. По този повод Никола Вапцаров пише едно от най-известните си стихотворения „Селска хроника“. Постигнатият резултат е внушителен – събрани са милион и половина подписа в подкрепа на съветското предложение, като са изпратени и над 340 000 писма и телеграми до Народното събрание на България в подкрепа на съюза със СССР. Независимо от народното недоволство министър-председателят Богдан Филов подписва присъединяването на България към Тристранния пакт на 1 март 1941 г. във Виена. Днес ние справедливо осъждаме този ход, но трябва да помним, че преди България, към Хитлеристката коалиция се присъединяват редица държави от Източна Европа – на 20 ноември 1940 г. това направи Унгария, на 23 ноември – Румъния, на 24 ноември – Словакия, а на 25 март 1941 г. и Югославия.

С този акт започва вторият период от участието на България във Втората световна война, в който тя е съюзник на държавите от Оста, а българската икономика е превърната в суровинен придатък на германската. В страната е приет дискриминационният Закон за защита на нацията. Въпреки силният германски натиск и желанието на премиера Богдан Филов да изпрати поне един батальон на Източния фронт, българската общественост оказва силна съпротива и не позволява това да се случи. Нито един български войник не воюва срещу Русия. България не участва и в агресиите срещу Гърция и Югославия. Но на 14 декември 1941 г. тя обявява война на САЩ и Великобритания. Страната ни успя да спаси българските евреи, ала не и да опази македонските. Политиката на правителството помогна на България да получи Македония и Беломорието за временно административно управление, но при условие, че окончателният им статут ще се реши след края на войната.

Всичко това предопределя и спецификата на антифашистката съпротива. Ако в окупираните държави от Европа партизанското движение е насочено срещу външен враг, а в България то е срещу собственото правителство, това ограничава размаха и целите му в началния период от неговото разгръщане.

Дори и в тази обстановка България не скъсва дипломатическите си отношения със Съветския съюз, но агресията на Третия райх, започнала на 22 юни 1941 година, ускорява въоръжената съпротива срещу режима в София. Тя започва още през есента на 1941 г., а през юли 1942 г. БКП създава Отечествения фронт (ОФ) заедно с кръга „Звено“ и БЗНС „Пладне”. По-късно към ОФ се присъединява и БРСДП (широки социалисти). През пролетта на 1943 г. е сформирана Народноосвободителна въстаническа армия, която към 1944 г. наброява 9 бригади, 35 батальона и отряда, 2 самостоятелни чети и стотици бойни групи. В началото на септември 1944 г. е създадена и една дивизия. Страната е разделена на 13 въстанически оперативни зони, а общият брой на партизаните варира между 5 000 и 18 000 души. Броят на ятаците доближава 200 000.

Приведените данни показват не само ненавистта на българския народ към профашисткия режим, но и колко дълбоки са връзките му с Русия, колко силно е обвързан той със своите руски братя по кръв и съдба.

Прогерманското правителство в София създава жандармерия с неограничени правомощия и използва армията в борбата с антифашистите. Но всичките му опити да ликвидира партизанското движение през 1943–1944 г. са неуспешни, а главната причина за това е подкрепата на българския народ за съпротивителното движение. В хода на гражданската война той дава хиляди жертви.

Правителството на Константин Муравиев обявява война на хитлеристка Германия на 8 септември 1944, а след народната революция на 9 септември България започва активни военни действия срещу Третия райх. Първоначално участието на страната във войната е ограничено в нейните граници и в областите, които тя бе получила от Германия за административно управление. Хитлеристите спешно се изтеглят от тези райони. България все още е в международна изолация, която новата власт бърза да преодолее. Българска делегация в състав: Димитър Ганев, проф. Димитър Михалчев, Кирил Станчев и Райчо Славков, се среща с командването на Трети украински фронт през септември 1944 г. и прави предложение за прекратяване на юридическото състояние на войната със СССР. Поставен е и въпросът за активното включване на България в бойните действия на страната на антихитлеристката коалиция, оглавявана от СССР, Великобритания и САЩ. В тази посока са усилията и на лидера на комунистите Георги Димитров. „…Ние трябва твърдо да знаем, че бъдещето на нашата страна ще зависи преди всичко от реалния принос, който сега като народ и държава ще прибавим към общите военни усилия за час по-скорошно разгромяване на фашистка Германия”, заявява той в Москва.

От 16 септември 1944 г. българските въоръжени сили са поставени в подчинение на Трети украински фронт, командван от маршала на Съветския съюз Фьодор Толбухин. Съглашението за примирие между правителствата на Великобритания, САЩ и СССР, от една страна, и правителството на България, от друга, е подписано на 28 октомври 1944 година.

След 9 септември се провежда целенасочена политическа работа сред населението, а това създава благоприятна обстановка за набиране на доброволци и за кратък период е мобилизирана почти 300 хилядна армия. В Народната гвардия доброволно се включват над 40 хиляди желаещи да воюват, но без мобилизационни назначения. Скоро след това българските воини се включват активно в борбата срещу нацизма – в освобождението на Югославия участват три български армии с обща численост 271 977 човека. Там те провеждат четири успешни настъпателни операции – Нишката; Косовската, Страцино-Кумановската и Брегалишко-Струмската. През този период загиват 5 692 войници и офицери, а 12 501 са ранени.

След изпълнението на поставените задачи, в края на ноември 1944 г., българското правителство изразява готовност да участва в по-нататъшните военни действия до пълния разгром на хитлеристка Германия. След проведените преговори е решено за целта да се формира Първа българска армия, която ще бъде в състав от 130 000 души. Тя има шест дивизии. За командващ е назначен генерал Владимир Стойчев, за помощник командир – полковник Щерю Атанасов, за началник щаб – полковник Петър Ханджиев. Армията преминава в подчинение на командващия Трети украински фронт маршал Толбухин и се разполага западно от Белград, като получава необходимата помощ – по решение на военния съвет, тя е третирана като съставна част на Съветската армия.

Първата голяма операция, организирана от армията под ръководството на Трети украински фронт и с взаимодействие на части на Югославската народна армия, е Сремската операция – преминаване на река Дунав в края на 1944 г. и началото на 1945 г. Въпреки сложните метеорологични условия, задачата е изпълнена успешно.

Апогеят на участието на България в заключителния етап от войната е Дравската отбранителна операция през март 1945 г. По това време Хитлер все още таи надежди за обрат. Той замисля операция „Пролетно пробуждане”, която включва внезапен удар по съветската групировка между езерата Веленцейто и Балатон. Целта на хитлеристите е да разгромят целия южен фланг на Червената армия и съюзниците им и така да възстановят контрола си над петролните находища в Плоещ. Немските войски са подсилени от елитната Шеста СС танкова армия, командвана от генерал-полковник Йозеф Дитрих. На българския участък на фронта хитлеристите действат под ръководството на генерал-полковник Александър фон Льор. Бойните действия при Драва започват в нощта на 5 срещу 6 март. Немските сили настъпват в три направления, но срещат ожесточената съпротива на българите, които на 8 март спират настъплението на врага. Хитлеристите подновяват атаките си на 10 март, но със съвместните усилия на Първа българска армия и 57-а Съветска армия, немското настъпление е спряно окончателно на 19 март. Плановете на Генералния щаб на Вермахта са провалени, нацистите отстъпват. Със своите героични действия в боевете се прославят 31-и пехотен полк, 44-и пехотен полк, 11-и пехотен полк, 24-и пехотен полк и други. Победата създава предпоставки за настъпление на Трети украински фронт и Първа българска армия към Австрия. То се развива успешно в края на март и началото на април.

Приносът на българските герои е оценен в Съветският съюз. „… Днес 30 март, в 23.00 часа, столицата на нашата родина Москва ще приветства с 20 залпа на 224 оръдия доблестните бойци от Трети украински фронт, в това число и българската армия на генерал-лейтенант Стойчев, разбили отбраната на немците и овладели назованите градове!”, гласи заповедта на Върховния главнокомандващ маршал на Съветския съюз Й. В. Сталин, прочетена по радио „Москва”. На 2 април Сталин отново издава заповед за салют в чест на българските бойци, които посрещат края на войната в Австрия.

България успява да смени няколко позиции, но не толкова заради дипломатическите си сметки, а благодарение на активността на българското общество, което се противопоставя мирно и с оръжие в ръка на пагубния съюз с Третия райх. Накрая от септември 1944г. до май 1945г., страната ни подпомага силите на антихитлеристката коалиция, като внася своя принос за победата.

България носи своята вина за подкрепата си за Германия преди 9 септември 1944 г. Страната ни можеше да бъде наказана с отнемане на територии и население, както и чрез огромни репарации. С включването си в заключителния етап на войната, България излезе от международната изолация, в която се намираше, защити своята териториална цялост и предотврати надвисналата национална катастрофа. Тя не само съхрани довоенните си граници, но и запази Южна Добруджа. Това позволи на България да нормализира отношенията си с балканските държави и другите страни от Европа и света. До голяма степен бе изчистен позора от участието в окупацията на Югославия и Гърция.

Историята категорично оправда тези действия. Българската армия изигра важна роля за освобождението на Югославия, Унгария и Австрия, така тя даде и своя принос за победата над Третия райх.

За тези постижения бе платена жестока цена – българските сили губят над 32 000 души в хода на военните операции, но причиняват тежки щети на врага. Унищожени са 60 000 вражески войници и офицери. Повече от 200 000 германци са извадени от строя от действията на Първа армия, а това спомага за капитулацията на Третия райх.

Както Съветският съюз, така и Съединените щати и Великобритания уважават военните усилия и героизма на българите. Огромно признание за подвига на българския войн е и участието на командващия Първа българска армия – генерал-лейтенант Владимир Стойчев – в Парада на победата в Москва на 24 юни 1945 година.

Ние никога няма да забравим героите, дали живота си във войната срещу хитлеризма. Те заслужават вечна признателност от българския народ!

Коментарът на Николай Малинов е публикуван в 24may.bg

Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 29 гласа.

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 1 Братски народ

  57 23 Отговор
  Слава!

  Коментиран от #63

 • 2 Този коментар е премахнат от модератор

 • 3 Този коментар е премахнат от модератор

 • 4 Този коментар е премахнат от модератор

 • 5 Путинофил

  20 54 Отговор
  Кремъл ще им извади душите на българите с памук. Майстори са. Уж за добро.

  Коментиран от #10

 • 6 Последния софиянец

  65 11 Отговор
  При Драва българите разбиват мита за Великата немска армия. Хитлер е мислел че ние сме слабото място, както са го изработили румънците при Сталинград. Но са му излезли криви сметките. 60 000 убити немци срещу 10 000 българи. Едно към шест.

  Коментиран от #13, #38, #51


 • 7 Бесен Язовец

  48 13 Отговор
  Горе написаното отговаря на истината за събитията преди по време и след 1944 г!

  Коментиран от #15, #66

 • 8 Българка

  61 16 Отговор
  Баба ми е една от последните живи партизани в България, работя в срарчески дом в Германия и се грижа за бившите фаши.. ти, има такива, които са били военнопленници в Русия..., те говорят с уважение за Русия. Каква ирония на съдбата... Можете сега да започвате да ме плюете тук.., защото това, което виждам от коментарите ви е... Тъжно

  Коментиран от #12, #14, #23

 • 9 Ден на Победата!

  42 18 Отговор
  Честит празник, другарки и другари!!!
 • 10 Емил

  27 55 Отговор

  До коментар #5 от "Путинофил":

  Иска му се! Ама следващото поколение е с имунитет срещу русофилистизъм! Болните от тази болест постепенно изчезват, защото е неизлечима, а заразата се предава чрез копейки (те пък са на изчезване)! ;)
 • 11 Хисторик

  46 34 Отговор
  Благодарение на Георги и Стнке Димитрови, Добри Джуров, Всил Коларов, Вълко Червенков и хилядите партизани и ятаци България се отсрами пред Европа и Света за срамното сътрудничество на пакта с нацистите!

  Коментиран от #18, #57

 • 12 Последния софиянец

  19 28 Отговор

  До коментар #8 от "Българка":

  Работиш за Четвъртия Райх на Меркел. Жалко за българския героизъм при Драва.
 • 13 Този коментар е премахнат от модератор

 • 14 Гост

  50 8 Отговор

  До коментар #8 от "Българка":

  Повечето "автори" тук са на по 20 г. и идея нямат за какво говорят или платени / знаем от къде/ Поклон на баба Ви.

  Коментиран от #27

 • 15 Емил

  17 35 Отговор

  До коментар #7 от "Бесен Язовец":

  Истина на бесните язовци е истина на миризливата дупка, заразена с бяс! Истината на нормалните българи е друга! А бе, русофилистизмът и до бяс ли води? Сигурно, щото и бясът се загнездва в мозъка!

  Коментиран от #21, #41, #46

 • 16 Слънчоглед

  42 4 Отговор
  Българската армия винаги е била много високо, в сравнение с политиците, които са я командвали. Политиците са най-големите вредители за България. И сега е така - в момента ролята на армията е поета от българските медици. Същите, които политиците ни през последните години ги третират като ненужни досадници. Политиците са за народен съд.
 • 17 В.В.

  27 20 Отговор
  България и Р.Ф.,,,завинаги приятели,партньори,,..НАТО вън от БГ...Ний нямаме врагове,, никога не сме имали...Ал.Ио.и Соломона дет ги фана ,там ще се .асерат ..Свобода за България...Вън фашизма!!

  Коментиран от #30

 • 18 Емил

  11 21 Отговор

  До коментар #11 от "Хисторик":

  Сбъркал си си ник-нейма! Пише се "хистерик"! Тая болест е женска. а ма сега е модермо да си с обратна резба! В Москва плащали добре за такива постове, а?!
 • 19 Нужна е още една такава война

  7 11 Отговор
  Вече сме 8 милиарда! Които се оказват много за горката планета Земя! Нужно е 5-6 милиарда от нас да наторят земята за да се възстанови кръговрата на планетата!

  Коментиран от #31, #52

 • 20 Borislav Popov

  18 33 Отговор
  По-големи глупости не бях чел. Само много промит от русофилска гной мозък може да повярва на тия смешки,

  Коментиран от #22, #53

 • 21 Бесен Язовец

  19 9 Отговор

  До коментар #15 от "Емил":

  Твоята истина е извадена от немски WC!
 • 22 Неук

  25 5 Отговор

  До коментар #20 от "Borislav Popov":

  Ти изибщо нещо чел ли си?
 • 23 Емил

  6 16 Отговор

  До коментар #8 от "Българка":

  Хубава работа имаш - трябва да поправяш грешките на баба ти!

  Коментиран от #29

 • 24 Муя

  2 1 Отговор
  Поздрав! https://m.youtube.com/watch?v=jj1MTTArzPI
 • 25 Не съм компетентен като повечето тук

  29 7 Отговор
  ...за да правя анализ на ситуацията! Само знам. че по комунистко нямаше страхове, нямаше безртаботица. от 30г. всичко се разнебитва. Капитализмът поражда корупция, а корупцията убива. В момента все още кретаме благодарение на обучените от комунизма учители, лекари и изградените тогава морал и ценностна система. Е...след като постепенно си заминават все повече от тези хора, то падението на обществото е очевадно. Чалга, далавери, крадливи простаци - "политици". Какво излиза? Излиза, че сме живяли по-добър стойностен, спокоен и човечен живот от "как ще ги стигнем...". Така ли е?
 • 26 Последния софиянец

  32 10 Отговор

  До коментар #13 от "Емил":

  Хитлер пращал деца, старци и затворници на фронта, а нашата силна армия не. Нямал ни е доверие. Знаел е че българите няма да вдигнат оръжие срещу руснаци. Сега е същото. Разоръжиха ни армията, щото ни нямат доверие. И с основание.
 • 27 Българка

  27 6 Отговор

  До коментар #14 от "Гост":

  Благодаря ви, командир и е бил Чочолу, знаете ли, тя вече няма желание да гласува... За никога, казва... Ние имахме ИДЕИ... ВЯРВАХМЕ... Рсзбирахте ли, идеалисте са били, млади... Не ми се говори.... А имам тук, един Мафред, пленник при Сталинград, все иска да си говорим за Русия, ирония на съдбата
 • 28 Истината

  21 3 Отговор
  Истината в НПОто на сороснята зависи от количеството шекели варира от изкривена, жлъчно изкривена, хипер изкривена!!
 • 29 Последния софиянец

  13 4 Отговор

  До коментар #23 от "Емил":

  Не на баба и, а на баща и дето е скачал по площадите.
 • 30 Емил

  10 17 Отговор

  До коментар #17 от "В.В.":

  Какво е това Р.Ф.? Реален Фашизъм, Румънска Фъшкия...
 • 31 Последния софиянец

  9 2 Отговор

  До коментар #19 от "Нужна е още една такава война":

  С вирус е по лесно.

  Коментиран от #44

 • 32 Русороб

  10 21 Отговор
  Неграмотна статия от елементарен майцепродавец
 • 33 Ръмпези

  10 4 Отговор
  ЮЖНА ДОБРУДЖА И СЪВЕТСКИЯ СЪЮЗ...КАК ЩЕ СТАНАТ МЛАДИТЕ ПО УМНИ КАТО ГИ ЛЪНГОТИТЕ ПО ЦЯЛ ДЕН...
 • 34 Мдааа

  28 7 Отговор
  За мен, и за моите близки, за моя род днес е СПЕЦИЯЛЕН ПРАЗНИК. Дядо ми и неговите 2 братя се бият във ВСВ, от тях 3 само той оцелява. При Драва-Соболч е ранен тежко, но оцелява. За него, В НЕГОВА ПАМЕТ И ЗА МОЙТЕ БЛИЗКИ които са останали там Днес е ДЕНЯТ НА ПОБЕДАТА. Почивайте в Мир, НИЕ ПОМНИМ. С Днем Победы.
 • 35 В .В.

  18 7 Отговор
  Когато Р.Ф. освободи Крим /без да гръмне пушка/ от полските имитатори, Бг ,храбрите генерали и войници се ...раха от страх да не ги пратят да го преосвобождават...Чак смениха и палячото дет заемаше поста на главнокомандващ...Седесарски трагедия...Дядо ми форсира Драва и дра фашистите...Да живее БНА.. Победата е Наша!!

  Коментиран от #36

 • 36 Последния софиянец

  8 6 Отговор

  До коментар #35 от "В .В.":

  Дядо ти се обръща в гроба като гледа как ни управлява Четвъртия Райх на Меркел. А Бойко Луков и вика Хайл!
 • 37 Шекспир

  21 3 Отговор
  Пак се почна с политическите лакърдии.Когато Бг влиза в съюз с Пакта Германия и СССР са също съюзници.Не знам защо на никого не му е удобно да каже тази истина

  Коментиран от #54

 • 38 Историк

  10 5 Отговор

  До коментар #6 от "Последния софиянец":

  Операция пролетно пробуждане в края на войната е една от лишените напълно от военна логика операции под давлението на хитлер, срещу която трезвомислещия немски гениралитет не смее да се противопостви Главния удар е срещу съветските части, който е отразен. Срещу югославяните италианците и българите ударът е по второстепенно направление. Жертвите дадени от германците конкретно срещу българите са между 4-5 000 като в това число влизат и дадените срещу съветските части в помощ на българите, изпратени да ликвидират плацдарма
 • 39 Този коментар е премахнат от модератор

 • 40 Мим

  18 4 Отговор
  Трябва наистина да сме много благодарни на Съветския съюз ,само дори за южна Добруджа,която ни възстановяват.Но вижда се,че на нас не може да се разчита и че сме предатели в момента за руснаците,а без тях сме едни подлоги на американците и англичани,които за нас не са си мръднали и пръста,а напротив управяли са на с бомби и загуби на територии..

  Коментиран от #62

 • 41 Гост

  14 2 Отговор

  До коментар #15 от "Емил":

  Истината ли искаш, чвор? Ами има достатъчно снимков и филмов материали, които показват как българския народ посреща ч. армия и партизаните м. септември 1944 г. Приятно гледане или не ти изнася, а? Ти си имаш твоя "истина", изсмукана от НПО-то, нали?
 • 42 Docenta

  5 16 Отговор
  Няма никакво братство с педеРусия.Те са наши основни врагове още от създаването на псевдодържавата им.Всеки триумф за България е траур за педеРусия,казва Аксаков
 • 43 Избор

  9 6 Отговор
  От всички участници във втората световна воина ролята на България е най- интересна,все е с победителяЦар Борис поне имаше топки,за да откаже на Хитлер войска,за разлика от комунистите
 • 44 По лесно е

  4 0 Отговор

  До коментар #31 от "Последния софиянец":

  Но вируса не трепе магаретата и кучетата дето раждат по 13 чавета! Там е големия проблем!
 • 45 Nikos

  4 3 Отговор
  S DEN POBEDA. .SLAVA. .NA RUSIA
 • 46 А бе

  5 2 Отговор

  До коментар #15 от "Емил":

  Ти да не си лай.но на ротшилд, че така смърдиш?
 • 47 Българка

  11 2 Отговор
  Много граждани на бившия СССР имат немски произход и работят в ГЕРМАНИЯ и казват, тук е... друго, ТАМ У НАС.. ИМАТ ПРЕДВИД РОДНИТЕ СИ МЕСТА, и тези хора със смесени гени ми казеат, на мен, с теб се разбираме така, защото сме СЛаВЯНИ. Не знам вече какви сме по произход, исторически сме оме омешени, българите и руснаците в чужбина се чувстваме РОДСТВЕНИЦИ. ТОВА Е... ..
 • 48 Русия е само лъжи и престъпления

  5 15 Отговор
  Руският шпионин малинов се отчел за рубличките под масата.
 • 49 Неутрален

  10 14 Отговор
  Колко жалко е честването на една явна окупация като празник. Войната на Русия беше отечествена до Полша. След туй, завоевателна. "Освободена" България с кукла правителство. Това е реалната история.

  Коментиран от #55, #56

 • 50 Усмивката

  5 0 Отговор
  Абе цар Симеон с кой е бил.? Вие , личи си че само паплач сте останали тука. Никой не преследва вашите интереси. Разбрали са го българите чак при Симеон. Затова сега се наричате българи . А не византийци или франки
 • 51 Съгласен

  9 1 Отговор

  До коментар #6 от "Последния софиянец":

  Все пак ние сме една от трите нации , доказано родени войници.
 • 52 Има се на предвид с наторяването

  3 0 Отговор

  До коментар #19 от "Нужна е още една такава война":

  Кво ши кажеш - ти да си първи.
 • 53 Когато фактите

  4 1 Отговор

  До коментар #20 от "Borislav Popov":

  говорят... А квалификациите, които се опитваш да отправиш, говорят за неспособност да им опонираш. Аз съм на възраст, на която все още имам живи роднини -участници или преки наследници на участници във Втората световна война - и НИКОЙ НИКОГА не е говорил с неуважение към руските воити. Ще ивпреваря опитите ти за квалифисация по мой адрес и ще прибавя, че баща ми е завършил Военното на НВ.училище и никога някой от семейството ми не е бил комунист. Нека да уважаваме загиналите млади хора по фронтовете.
 • 54 Не са съюзници

  2 1 Отговор

  До коментар #37 от "Шекспир":

  не бъркай нещата. Един Пакт все оше не е съюзничество, има такива документи и днес. Вероятно този жест е била единствената възможност да се забави хитлеристката инвазия на изток, която по това време е очевидна за цял свят. Прочети мемоарите на Чърчил, има ги и на български.
 • 55 Окупация

  4 4 Отговор

  До коментар #49 от "Неутрален":

  на България от съветски войски просто не е имало - съветска военна база в България не е имало никога. Виж -американска, при това на територията и и извън нея за американските войници не важи българската юрисдикция - това не е ли окупация?
 • 56 Gost

  2 0 Отговор

  До коментар #49 от "Неутрален":

  На страната на хитлеристка Германия на съветска територия участват с свои армий Унгария Румъния Франция. Щом. не си искал да бъдеш завладяван защо си тръгнал да завладяваш.защо тогава на онези които тръгнаха не им мина през умът им, че ако не могат да го направят ще им се случи това което са изкали а не са го постигнали. Като неизкаж неканени гости редно е и ти да не ходиш неканен.
 • 57 Бай Ху

  3 0 Отговор

  До коментар #11 от "Хисторик":

  Защо забрави другаря Янко?
 • 58 Hdp

  3 0 Отговор
  Истината е че преди битката при "Драва" половината офицери и войници не искат да се бият срещу немската армия. След войната много от тях са избити без присъда и заточени в "Белене"

  Коментиран от #59


 • 59 Този коментар е премахнат от модератор

 • 60 Това е руско-еврейски комунистически сайт

  2 1 Отговор
  финансиран на първо място от Турция и изпълняващ най-различни политически поръчки! Въпросът ми е с кого точно си мислите че комуникирате тук и "провеждате конструктивен спор"??
 • 61 Кузя

  5 1 Отговор
  Абе, ФАКТИ, тая статия от" разбойнически дело" ли я препечатахте. 😂😂😂😂. Върнах те ме 33 год. Назад.блсгодарим....
 • 62 Кузя

  9 2 Отговор

  До коментар #40 от "Мим":

  Южна Добруджа, ни я връща Хитлер и граф ЧАНО, през 40год.бе,проста болшевишка кратно чети повече, вашата мама проста тролска.....
 • 63 .Д.Кънев

  1 0 Отговор

  До коментар #1 от "Братски народ":

  От социализма аз само загубих.Та не страдам от носталгия по него както много от моето поколение. Та какво става няма оттърване от соца.Кой ни управства.Какъв е бил Бойко Борисов при соца.
 • 64 Този коментар е премахнат от модератор

 • 65 123

  2 0 Отговор
  До месец май 1944 в българия има 1800 партизани, ятаците са повече от юни до септември стават над 4000 партизани, на 9 септември стават десетки хилади партизани.около 2000 са убитите партизани и то глано заради мандраджийските им операции срещу хитлеризма (основно грабежи на по заможните Българи тогава).Русия иска от Германия да им предаде България в която да изпрати окупационна войска преди 21 юни 1944. Фюрера откзва и казва че ако Русия изпрати войска да окупира България то Руската окупационна армия ще бъде посрещната от германскте въоръжени сили. Преди започване на войната България има възможност да откаже или да се присъедини към Германия, същата възможност има и Югославия.Югославия се присъединява и на втория ден правят преврат срещу правителството и обявявят война на Германия, след по-малко от 2 седмици Югославия не съществува. Ако България е отказала да се присъедини е щяла да бъде смазана и половината от пишещите сега няма да са имали тази възможност да пишат,политиката на Германия по това време за унищожение на славянската раса, не на евреите.Български воиски официално анексират северна Гърция и Македония без един истрел.България е най жестокия от трите оупатора на Гърция с най много избите гръцки граждани 40000, и прогонени от домовете им със заграбено имущество над 100000 човека.Всички страни участвали във войната са платили цена.
 • 66 Абе

  1 0 Отговор

  До коментар #7 от "Бесен Язовец":

  Като цяло съм съгласен с написаното в статията, както и с настроенията които тя иска да внуши! Имам обаче една забележка, връщането на Южна Добруджа от РУМЪНИЯ става под натиска на Хитлер, а не с помощта на СССР, както е написал автора. Германците са имали силни военни и дипломатически позиции в Източна и централна Европа и за да спечелят България на своя страна са натиснали румънците да ни върнат територията. Както и са принудили Гърция да ни отстъпи беломорието, а сме получили и Македония. В следствие на въпросните подаръци и благоразположение на Хитлер към България, до известна степен породени от това че и в първата световна война сме били на една страна, а после заедно с тях сме наказани прекалено тежко и несправедливо, а също и поради факта че цар Борис реално е с немски произход. Както и да е, по това време България не е можела повече да отказва присъединяването си във войната, а предвид голямата мощ и силни позиции на Германия към този момент, както и огорчението което винаги са ни причинявали Англия и Франция е било нормално да се присъединим към тристранния пакт. По това време Германия и СССР още не са във война, така че не бива да имаме угризения за включването си в този момент, а и по-късно българската армия не е воювала с руснаците! Факт е, че благодарение на СССР след войната се запазваме като държава и с тяхна помощ постепенно успяваме да дръпнем доста напред във всяко отношение!

Напиши коментар:


Публикувай
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки.