3 607 50

Тръмп ликвидира неолибералния евроатлантически световен ред

Разрушава се ускорено системата на международна сигурност, създадена срещу опасността от ядрена война. Дали войната може да реши губещите позиции на САЩ на световната арена?

Тръмп ликвидира неолибералния евроатлантически световен ред
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

През 1985 г., идвайки на власт, Горбачов започна ликвидацията на съветския  социализъм и биполярния световен ред. Постави началото на реставрацията на капитализма в страните от Източна Европа, на гигантски грабеж, олигархизация на обществата в тях и превръщането им в бедна и корумпирана периферия на богатите капиталистически страни. Това създаде нагласата за монополярен глобален порядък под контрола на Съединените щати, които преди 30 години решиха, че ще бъдат негови активисти и защитници. Куп американски анализатори обявиха, че „ХХI век ще бъде американски век“.

Светът на съветския държавен социализъм бе унищожен чрез перестроечната политика на лидера на КПСС Михаил Горбачов.  На мястото на отделите „Пропаганда и агитация“ на комунистическата партия дойдоха пропагандните структури на купища финансирани от САЩ и глобалния капитал НПО-та, заклеймяващи държавата като „лош стопанин“, славещи неолибералния капитализъм под американско господство,  „евроатлантическите ценности“, свободния пазар, мултикултурализма, джендър идеологията. Вместо Маркс, Енгелс и Ленин водещи имена в политиката и идеологията станаха Рейгън, Тачър и Сорос. Това продължи обаче малко повече от четвърт век.

Основна характеристики на неолибералния световен ред под американски контрол с неговите „евроатлантически ценности“ през последните десетилетия бе

подчинението на националните държави на глобалния пазар

На този пазар сред 200-те най-големи икономики 157 са на корпорации. За да се налагат интересите на САЩ и да се блокират противоречията, бяха създадени множество международни организации и споразумения, както и стратегии за директна намеса на САЩ с военни средства или с „цветни революции“ в един или друг регион.

Този евроатлантически глобален неолиберален порядък обаче през последните години е в криза и постепенно залязва. Започна неговата ликвидация. И главен участник в тази ликвидация е не кой да е, а лидерът на водещия евроатлантически субект Доналд Тръмп, дошъл на власт през 2016 г.

През 2016 г. по време на изборите за президент на САЩ световноизвестният философ Славой Жижек ядоса част от почитателите си, като написа, че ако бе американски гражданин,  би гласувал за Тръмп. Жижек, който първоначално подкрепяше Бърни Сандърс, направи това изказване след като демократите наложиха като кандидат Хилъри Клинтън.  Той смяташе, че Тръмп би действал така, че да разтърси статуквото, да засили противоречията на САЩ и да ускори техния провал, и това би дало шанс на силите, които се борят за един алтернативен и по-добър свят.

И Жижек май се оказа прав. Тръмп дойде на власт в резултат на противоречията, свързани с невиждано неравенство, гигантска олигархизация и експлоатация, резултат на неолибералния капитализъм, наложен и на наша територия от „големите началници“ на родните политици.  Дойде на власт в една страна, в която равнището на експлоатация и нарушаване на правата на работниците е между най-високите в развитите капиталистически държави. Наскоро Международната организация на профсъюзите публикува своя Глобален индекс на правата. В него САЩ са получили оценка 4 за „системно нарушаване на правата“. Всички други страни от групата на Г-7 се грижат много повече за правата на работещите. При това се подчертава, че нарушенията на тези права е най-високо от седем години насам.

В тези условия Тръмп започна да клати допълнително и да разрушава евроатлантическия глобализиран неолиберален свят на Рейгън, Тачър и Сорос. Върху неговите развалини днес възхождат различни версии на консервативни  и антикапиталистически сили. Противоречията на този неолиберализиран капитализъм тресат в момента света и началото на неговия край идва от мястото, откъдето тръгна той по времето на Роналд Рейгън. Отражение на част от тези противоречия днес са и разрушителните протести из цяла Америка, за които убийството на един криминално проявен черен американец беше само

случаен пусков механизъм

Американските аналитици говорят за това, че противоречията и кризата на капитализма в САЩ през 1930-те години се преодоляват чрез реформирането му след идването на президента Рузвелт. Цикълът на политиките на президента Рузвелт се изчерпва през 70-те години и от новата криза се излиза чрез цикъла на неолибералния капитализъм на Рейгън. Сега и рейгъновият неолиберален капитализъм се разпада и водеща роля в процесите на този разпад заема сегашният президент Тръмп.

Три са главните измерения на този глобален евроатлантически неолиберален капитализъм, които методично са разрушавани от Тръмп. Първото от тях е

системата от международни правила, организации, споразумения

Както отбеляза тези дни списание „Форин полиси“, още „преди пандемията Тръмп редовно критикуваше ценността на съюзи и институции от рода на НАТО, подкрепяше разпада на Европейския съюз, оттегли се от  множество международни споразумения и организации…Той постави под въпрос основанията да се слагат либерални ценности като демокрацията и човешките права в центъра на външната политика.“

Тръмп и неговите приближени постоянно критикуват международните организации и споразумения като накърняващи американския суверенитет и измъкващи пари от американския бюджет. Едно от първите неща, които направи като дойде на власт, бе да изтегли САЩ от Парижкото споразумение за климата. Оттегли страната си и от ЮНЕСКО, водещата световна културна институция.

Ако не беше съпротивата на американския Конгрес, вероятно би спрял финансирането дори и на ООН, която е в много отношения обезсилена. Още през 2003 г., когато САЩ нахлуха в Ирак без разрешение на Съвета за сигурност, световната организация започна да губи значението си, а сега в битката с Русия и Китай възможностите за единство и успешно вземане на решения там така рязко намаляха, че Съветът за сигурност се оказа неспособен да приеме резолюция дори във връзка с Сovid-19.

Тръмп се отказа от предходната ангажираност с човешките права и обяви война на Международния наказателен съд. Вместо многостранните договори предпочита двустранните съглашения. Пандемията и свързаното с нея затваряне на държавите засилиха тези процеси, а Тръмп обвини Световната здравна организация, че е зависима от Китай, отказа да плаща вноски в нея и обяви, че прекъсва отношенията си с нея, точно когато светът се нуждаеше от единство в отговор на глобалното предизвикателство  Covid-19.

Отказа участие в глобалния договор на ООН по миграцията и започна да строи стена между САЩ и Мексико. Наложи ограничаване на движението на хора, противно на едно от водещите неолиберални разбирания за свободата. В САЩ това е свързано и със страховете, че миграцията ще промени етническия и расовия състав на страната, превръщайки така нар. WASP (бели американци с ангосаксонски произход и протестантско вероизповедание) в малцинство. От това панически се бе уплашил в края на живота си и консерваторът Самюел Хънтингтън, когато написа „Кои сме ние? Предизвикателствата пред националната идентичност на Америка“.

Втората основна посока на разрушаване на неолибералния глобализиран капитализъм  е свързана с

неолибералния глобализиран пазар

Либералните идеологеми след 1989 г., провъзгласяващи как влизаме в царството на „демокрацията“ и „свободата“, всъщност имаха за базисна основа „свободата“ на глобално движение на стоки, хора, капитали. Свобода, от която печели главно капиталът, докато шестващите по нашите телевизионни екрани неолиберални идеолози ни обясняваха как от нея печелят всички. Това доведе обаче до такива противоречия, при които разрушаването на глобализирания пазар от Тръмп стана неизбежно.

Да си спомним, че и Горбачов някога започна разрушаването на съветския държавен социализъм чрез удари по системата на икономически взаимодействия СИВ, обединяваща СССР и страните от бившия социалистически блок. Това означаваше отказ от предходните правила и практики на „социалистическо сътрудничество“, преминаване към търговия по международни цени и оттегляне от ангажиментите за помощ на други страни. Тръмп действа сега така по разрушаването пък на икономическия порядък на рейгънисткия свободен пазар, установен през изминалите десетилетия именно под ръководството на САЩ.

Още с идването си на власт той ликвидира  резултатите от преговорите за Трансатлантическо споразумение за търговия и инвестиции между САЩ и ЕС. Нанесе саблени удари по договора за Транстихоокеанско търговско партньорство.  А основната евроатлантическа ценност, с която родените в перестроечните развалини наши „демократи“ громяха всичко останало, заклеймявано като „тоталитаризъм“, бе свободата на движение на капитали, стоки и хора, т.е. неолибералният пазар. Този пазар, който рязко увеличава световното неравенство, обслужва глобалния капитал, бягството от данъчно облагане, кражбата на човешки капитал, представяно от главатарите на този капитализъм у нас като „свободата“ и „демокрацията“. Именно този тип неолиберална свобода ликвидира Тръмп, затваряйки Америка и водейки в нарастваща степен протекционистка политика на търговски и всякакви други войни. В момента САЩ са най-протекционистката страна с развита икономика в света. Тръмп води търговски войни не само с Китай, но и с Европейския съюз, водещия съюзник на САЩ в досегашната евроатлантическа реалност. Битката му с Германия за „Северен поток 2“ става все по-яростна, а германците са все по-антиамерикански настроени.

Сегашната система на глобална търговия бе създадена от САЩ, обслужваше САЩ и се крепеше от САЩ. Сега тя методично е разрушавана. Тръмп обвини Световната търговска организация, че нарушава суверенитета на САЩ и им налага несправедливи договори. Заплаши, че САЩ ще напуснат СТО. Блокиран бе досегашният процес на разрешаване на търговски спорове. В момента Световната търговска организация, основната глобална институция на глобализирания неолиберален пазар е обезсилена и нейното съществуване е все по-формално. Затова и нейният генерален директор Роберто Азевадо обяви, че ще се оттегли от ръководството ѝ с година по-рано от времето, когато изтича мандатът му. Пандемията допълнително рязко намали потоците от международна търговия, а много правителства, включително и това на САЩ наложиха ограничения върху износа на медицинско оборудване, лекарства, дори храни. Във водеща тема на Тръмп се превръща икономическото разделяне на САЩ от Китай и връщането на американските компании на американска земя.

Третата основна посока на разрушаване от Тръмп на глобализирания евроатлантически неолиберален капитализъм, създаден преди това под ръководството на САЩ, е свързан със

системата на сигурност и войни

Тръмп редовно критикува НАТО, основната евроатлантическа военна организация – най-голямата в историята. Недоволства, че страната му дава много пари за нея, особено в сегашната ситуация, когато американският дълг расте ежемесечно с един трилион. Това накара френския президент Макрон да обяви, че „НАТО е в мозъчна смърт“ и да търси пътища за създаване на отделна военна организация на ЕС. Засилват се противоречията между различните страни в НАТО, особено свързани с политиката на Турция. В Близкия Изток различните натовски страни имат различия в политиката. Разминават се в политиките си по отношение на Иран, Сирия, Либия. Край бреговете на Либия наскоро имаше даже военен инцидент, свързан с военни кораби на Турция и Франция, а турски военни непрекъснато нарушават границите с Гърция, която даже се закани да воюва с Турция.

Говори се за засилваща се нова студена война на САЩ с Русия и Китай. Вървят хибридни, информационни, протекционистки, енергийни и какви още не войни. Разрушава се ускорено системата на международна сигурност, създадена срещу опасността от ядрена война. Тръмп инициира прекратяването на  Договора за премахване на ракетите със среден и по-малък обсег на действие, сключен през 1987 г. между Роналд Рейгън и Михаил Горбачов. Преди това САЩ се бяха вече оттеглили от Договора за противоракетна отбрана. На 22 май САЩ официално съобщиха, че ще се оттеглят от Договора за открито небе, а се очаква в началото на следващата година да се оттеглят и от Договора за стратегическите настъпателни оръжия (START-3). Растат разходите за въоръжаване, а „Часовникът на апокалипсиса“ на учените от Чикагския университет е само на 2 минути от 12-тия час  на ядрената война.

Дали войната може да реши губещите позиции на САЩ на световната арена? По този повод тези дни не кой да е, а световно известното американско списание „Форин ъфеърс“ написа: „Колкото и големи да са военните разходи не може да се преобърне процесът, водещ до упадъка на американската хегемония. Дори ако Джо Байдън, предполагаемият кандидат за демократи, нокаутира Тръмп на президентските избори по-късно тази година, или ако Републиканската партия отхвърли тръмпизма, разпадането ще продължи… За да успее, Вашингтон трябва да признае, че светът вече не е в състоянието на исторически анормалния период от 1990-те години и първото десетилетие на този век. Еднополярният свят си е отишъл и няма да се завърне.“

Автор: проф. Васил Проданов

Източник: "24 май"

Поставете оценка:
Оценка 4.5 от 33 гласа.

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 1 ннн

  16 67 Отговор
  На този мустак, Бай Тошо му е давал професорска титла.Ето защо висшето ни образование е на това ниво.
 • 2 Мислещ

  8 45 Отговор
  Глупости. В момента дори има "автономни" либерастки зони. Нищо не е разрушил - либерастията никога не е вилняла с по-голяма сила и това е с любезното съгласие и на Тръмп. Неслучайно първото нещо, което направи като "спечели" (Му дадоха) изборите, беше да нацелува задника на Клинтън. И по-късно е казвал колко "добри" хора са.

  Коментиран от #7, #20

 • 3 Честит юбилей

  59 3 Отговор
  30 години невиждан грабеж на територията.
 • 4 явввв

  10 47 Отговор
  Тръмп ще си ходи. Видя се че царят е гол. Просто все още има хора, които нямат нищо против.
 • 5 Проданов

  52 2 Отговор
  Тезите ти са вярни, но обяснението ти куца! Защо поставяш равенство между глобалистите и САЩ!? Това, че глобалистите използват САЩ като личен жандарм и превърнаха света в глобална кочина, която ползват за тоалетна не ти дава право да ги защитаваш, освен ако не си просто един платен соросоид! Факт е, че идва края на глобалистите и тяхното световно господство и това, което се случва в момента- лъжливата пандемия, краха на световната икономика и организираните бунтове това е яростната съпротива на плъха, сврян в ъгъла, който е готов да хапе до смърт, разбирайки че смъртта му е близка и неизбежна!

  Коментиран от #10

 • 6 Тито

  27 14 Отговор
  Разпада на Америка се вижда много скоро.ПУТИН много скоро ще закопае Америка на три метра под земята.

 • 7 Калпака мисли че мисли

  2 6 Отговор

  До коментар #2 от "Мислещ":

  Твоя коментар щеше да ми е професорска дисертация.
 • 8 Еее

  8 4 Отговор
  Само БКП 👍
 • 9 Подготвят световна война

  34 4 Отговор
  Сценарият по създаване на 2рата световна война се повтаря почти 1 към 1. Европа се пълни изкуствено с етноси, създава се етническо напрежение, дава се път на националисти, пускат се вируси, създава се паразитираща политическа и бизнес класа, обществото го държат на ръба, настройват държави една срещу друга и правят цветни революции, като това всичкото се изчаква да избухне в една мащабна война

  Коментиран от #36, #48

 • 10 Как ще реагират отделните народи

  3 0 Отговор

  До коментар #5 от "Проданов":

  Потърси "Рестарт на света" нещо от скоро, най добре в тубата.
 • 11 Госあ

  6 20 Отговор
  Много дървено. Почти като другия "професор" с процентите в които самият той несъмнено попада. В Шарли имаше много по добра статия с карикатура "Нов световен ред със същите паразити" . Това прави и Тръмп. А пък този и той не знае къде се намира,при положение че като тръмпист се пише и държавник, след като Тръмп унищожи държавната си агенция за космически изследвания като наля парите в някакъв измислен герой. Затворените системи да идеализиран случай и не могат да съществуват. А корпорации е имало и винаги ще има. Въпросът е в контрола. Данъците и стандартите са добър пример. Какво направи Тръмп за това ? Пълно с противоречия и бой с вятърни мелници. Абе от къде ги намират такива....
 • 12 az #Победа75

  27 2 Отговор
  Фактически нищо ново, което не знаем! От 4 г. твърдя, че основната цел на елитите стоящи зад Тръмп е погребването на действащия глобален либерален икономически модел. Т.е. предстои унищожението на основите, на които се крепи този модел - МВФ, СБ, СТО, ЕС, НАТО, СЗО, МОК... всички тези структури подлежат на пълна ликвидация. Унищожяване на долара като единствена световна валута. Смърт на Pax Americana. Пропуснал е да спомене, че умиращият ред ще бъде заменен от нов ред, а за неговата легитимация ще трябва да се организира нова конференция, на която ще се определят новите правила на играта, ще бъдат определени новите сфери на влияние след краха на американската световна хегемония, условно казано трябва да се проведе нова Ялта с основни действащи фигури - Си, Путин и Тръмп. Първите двама учасници са сигурни, третият трябва да спечели втори мандат, въпреки войната, която свързаните със стария ред елити водят срещу него със всички сили и средства!
 • 13 Този коментар е премахнат от модератор

 • 14 Този коментар е премахнат от модератор

 • 15 В.В.П.

  8 1 Отговор
  Бог да благослови.....Алилуя...На на кой Няма да липсват...
 • 16 Йордан

  21 3 Отговор
  Външната политика и посолствата на САЩ са изцяло под соросистки неолиберален контрол,нищо не е променено от Тръмп.
 • 17 az #Победа75

  26 0 Отговор
  Интересното в случая е не всъщност съдържанието, а факта, че за това което се случва и има да се случва, а именно смъртта на либералния икономически модел вече се говори открито. Защото съвсем доскоро тази тема беше табуирана и с всеки, който повдигаше въпроса жестоко се разправяха доскоро доминиращите в света либерални мейнстрийм медии, създадени изцяло в услуга на стария умиращ модел.
 • 18 Wasp

  5 12 Отговор
  Wasp - wealthy anglo saxon protestants. Бял англосаксонец е като бял славянин. Естествено вие другарю няма как да се усетите или поне да прочетете кои хора се самоназовават с тази абревиатура. И глобалисткия неолиберализъм заедно с хилари, Сорос и Меркел са 1:1 с Маркс, Енгелс и ленин. Нали знаем какви Джендър движения са се развихря ли в Лениновия СССР? И не на последно място: от кога консервативната национална държава стана любимата форма на обществен договор сред бившите идеолози и копои на интернационалния комунизъм?

  Коментиран от #22, #23, #24, #27, #45

 • 19 Чичо Сам

  31 2 Отговор
  Общо взето, професора е прав, но греши за Тръмпизма.... Америка не желае вече да е световен полицай, Тръмп не е започнал нито един нов конфликт... Просто иска да си подреди къщичката и да си гледа бизнеса (интереса)
 • 20 Атина Палада

  19 0 Отговор

  До коментар #2 от "Мислещ":

  В момента Г-н мислещ, няма либераски зони, а напротив- повечето от върхушката им в САЩ са подсъдими, някои и под домашен арест. В момента задачата им е как да се спасят от електрическия стол, а не дали ще просъществува неолибералния модел. Той е видно, че отиде в историята, благодарение на Тръмп и сие.
 • 21 Хасан

  1 15 Отговор
  Много правилни неща ..за един нов световен ред ..за многополюсен свят в който и Турция да заеме своето място
 • 22 Ти си истрещял

  12 1 Отговор

  До коментар #18 от "Wasp":

  Какъв джендър каква либерална икономика. Калпак, да не си в последна фаза в някой хоремаг.
 • 23 Невеж джендър

  9 2 Отговор

  До коментар #18 от "Wasp":

  Прочети поне що е джендър, не си мисли че ще те образовам.
 • 24 Тъпчо

  0 5 Отговор

  До коментар #18 от "Wasp":

  Аз съм цисджендър знаеш ли какво значи?
 • 25 Wasp

  3 13 Отговор
  И в 5 хоремага да съм пил никога не мога да достигна състоянието ти на червена латентна хомосексуална еуглена!

  Коментиран от #26, #42

 • 26 Явно трансджендър

  7 0 Отговор

  До коментар #25 от "Wasp":

  Продължавай но това си е твое умопомрачение.
 • 27 Любопитен

  5 0 Отговор

  До коментар #18 от "Wasp":

  Ти какъв джендър си?
 • 28 Този коментар е премахнат от модератор

 • 29 Wasp

  3 8 Отговор
  Да съветски Джендър нося ви армаган от сифилистика Ленин и неговата латентна дружинка!

  Коментиран от #30

 • 30 Сифилистикана

  6 2 Отговор

  До коментар #29 от "Wasp":

  Почети медецина, тряснал те е в мозъка, следващото е масиран МИ
 • 31 no name no face no number

  8 2 Отговор
  Капитализма си отива бавно но сигурно
 • 32 Wasp

  7 4 Отговор
  Хайде господа дрогари! Глупавите ви лафове с хапчетата, кръвното и т.н. ви докараха до това 30 годи на ви управлява един неграмотен каскет и дай боже още 30 години неговия ибрикчия. За вас дори хапчета няма открити, както казваше вашия поет българомразец!

  Коментиран от #34

 • 33 бебо

  17 3 Отговор
  Това , че ТРЪМП не се харесва на неолибералната , лишена от мисъл паплач , не означава , че логиката и РАЦИОТО в подхода и действията МУ са лишени от реализация!!! И явно , за да спасиш икономиката на една страна е необходимо да я ОЦЕНЯВАШ И УПРАВЛЯВАШ КАТО ФИРМА!!! А точно ТОВА ТРЪМП го умее прекалено добре!!! „Човек може да се научи да бъди президент за по - малко от една трета от мандата си , но да управляваш успешно корпорация десетилетия наред се учи още от дете , слушайки разговорите след НЕДЕЛНИТЕ ОБЯДИ“, казва МАРК ЕДУЪРДС в интервю малко след избора на ПРЕЗИДЕНТ ТРЪМП и абсолютно прав!!!

  Коментиран от #35

 • 34 Почивай в мир

  4 1 Отговор

  До коментар #32 от "Wasp":

  Ти си глуповат човек. Господин, дрогар.
 • 35 Този коментар е премахнат от модератор

 • 36 Абориген БГ

  8 0 Отговор

  До коментар #9 от "Подготвят световна война":

  Според някои анализи, в момента сме във 5-та световна. Само да си помислим какво означават икономическите санкции към 3 страни продаващи лекарства. В санкционираната държава умират деца-милиони от лечими болести. А концесиите с мини и добиви - хора умират но по-бавно. Горенето на боклук. Изсичане на дървета. Източване на язовири - и то в богати на вода региони - Перник БГ. Малко повече симпатизирам на Тръмп, Клинтън са известният клан на "кървавите ръце". Лошото е, че за БГ няма изход, който и да е на власт в САЩ. САЩ изтеглят войска от Германия, за да я разположат в Полша.

  Коментиран от #38

 • 37 Ся ко стана?

  10 1 Отговор
  Тръмп ви виновен за нахлуването на САЩ в Ирак през 2003?Туй е нящо като Иван Костов да ви е виновен за фалита на банките(БСП), грабежа на Милен Велчев(НДСВ) за външния дълг,Доган за разпределението на порциите(Тройната коалиция),фалита на КТБ(БСП),якото задлъжняване на държавата(ГЕРБ),най-якото крадене в абсолютни стойности(ГЕРБ),„якото” измиране от ковид и т.н.
 • 38 До 36

  8 2 Отговор

  До коментар #36 от "Абориген БГ":

  Вярно е, че Клинтън са представители на дяволопоклонническата секта. Иначе Тръмп и Клинтън са подставени лица. Това е разиграване на цирк, в който стадото да се включи и да изгуби разсъдък. Който и да дойде на власт в САЩ, си има една дълбока държава - съставена от професори, агенти и дългогодишни държавни служители, които работят по един и същ сценарий. Техният сценарий е заробване и ограбване на планетата, както и садистична гавра с населението, за да си избият комплексите и да се почувстват като богове. Човечеството е в изключително, ама изключително лошите ръце на разглезените наследници на бизнесмени, политици, чиновници и агенти
 • 39 Матей

  7 1 Отговор
  Тръмп се опитва да пренареди играта на щатите,може би далновидно,но на либералстващите демократи не им допадна този подход и се възпротивиха.А те могат,както се видя от последните събития там,това,което се случва е тяхно дело,вътрешна дестабилизация,вследствие на планирано предателство и разрушаване на вътрешния ред,създаване на хаос и безпорядък.Тръмп ги знае кои са,защо не ги арестува,макар да са милиардери,дори Хитлъри Клинтън,защо им цепи басма,това ли е великата му Америка?

  Коментиран от #50

 • 40 Не знам с какво

  5 1 Отговор
  точно са пострадали ”Голдмън Сакс”, останалите големи банки и корпорации, Blackrock като представители на неолибералния капитализъм или техните говорители от CNN. Мога уверено да уверя авторът на статията, че те разполагат с финансов ресурс, който ще им позволи още дълго време да налагат неолибералния капиталистически модел. Съгласна съм само, че прави част от бедните в много страни по-бедни.
 • 41 Клик

  7 1 Отговор
  Американеците не познават Старият свят.Когато стъпят в него те се питат,нали ние САЩ сме най—добре?А защо работниците имат над 4 седмици платена отпуска,защо има безплатно здравеопазване,защо ,защо,защоооооооооооо.А ние им се чудим на странният Английски език?Добродушни са,един ми вика :Аз съм от US —а аз му викам уелкъм ту Юнайтед кингдъм,сър!Хахахаха
 • 42 Този коментар е премахнат от модератор


 • 43 !!!!!!!!

  1 0 Отговор
  Много калпаци и всички тъпи.
 • 44 1111

  0 4 Отговор
  Какъв тъп професор. Горбачов нищо не направи. Горбачов се опитваше да спаси СССР, но го сгази Рейгън. непрекъснато изкарват губещия като инициатор.
 • 45 ira

  0 1 Отговор

  До коментар #18 от "Wasp":

  White, perhaps wealthy. И, това е така отдавна, това е интернационализъм. Не глобално поведение.
 • 46 Орел рак и щука

  5 0 Отговор
  Хегемонията на САЩ е застрашена най-вече поради вътрешни причини. В САЩ, подбие на нация имаше докато работеше англосаксонският топящ котел,тоест всички прииждащи и местни етноси да приемат и усвоят англосаксонската култура и манталитет. Топящият котел угасна преди 40-50 години и днес имат за модел на политическа нация така наречената мешана салата от етноси и деноминации,което много прилича на късния Рим. Ефективните икономически граждани на САЩ относително намаляват,а се увуличават хрантутниците. Икономическите възможности за хранене на вътрешните хрантутници в съчетание с издържането на външните им проксита са на изчерпване. Отделно САЩ са предавани от свръхбогатите,които си изнасят производствата навън заради по-големите печалби. Както и СССР ,така и САЩ се срутват поради изчерпване на икономиката и никакъв външен враг не им е виновен.СССР търчаха да изнасят революция,а вътрешно бяха с мизерни условия. Либерастите търчат да изнасят демокрация,а вътрешно средната им класа се е свила на половината,лумпените растат,а свръхбогатите изнасят производствата навън.
 • 47 4ти Юли

  4 5 Отговор
  Избирам и предпочитам американската неосвобода и неолиберална система , пред консервативния руски неокомунизъм и неореваншизъм...
 • 48 Ха ха

  4 0 Отговор

  До коментар #9 от "Подготвят световна война":

  Важно е ,че F-ките ни гарантират безоблачно небе.Сега чакаме и подводница за да имаме и Черно-бяло море .
 • 49 САЩ открай време

  4 0 Отговор
  правят грешки във външната политика. Примери много - махнаха Мосадък от Иран и сега Иран им е гоУем проблем. По-точно на Израел, но е все тая. Подкрепипха муджахидините и създадоха Ал-Каеда и ония им взривиха сградите. Изнесоха всичкото производство в Китай и сега Китай никое не моа ги запре. Опитаха се да прецакат Русия и сега Русия е в съюз с Китай. Да им имам мислителите и стратезите.
 • 50 чакала

  0 0 Отговор

  До коментар #39 от "Матей":

  Това с арестуването може да стане ако е Китай или Русия..даже и тук се случва, арестуват те по поръчка и после ти мислят обвинение, а който се е усетил навреме бега в чужбина

Напиши коментар:


Публикувай
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки.