Факти.БГ

Вигенин при засегнати от пожара села в Кресненско

Светослава Ингилизова

Председателят на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
(КЕВКЕФ) Кристиан Вигенин посети община Кресна днес във връзка с мерките за преодоляване на
последиците от пожара, опустошил над 1000 декара общински гори през август.

Кристиан Вигенин подкрепи инициативата на кметовете на Кресна и Симитли да бъдат отворени целево за двете общини и за Югозападното държавно предприятие две подмерки от Програмата за
развитие на селските райони 2014-2020 - подмярка 8.4 "Възстановяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" и подмярка 8.3 "Предотвратяване на щети по
горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития".

Кметът на община Кресна Николай Георгиев подчерта, че по този начин с предложените за реализация проекти ще бъдат възстановени щетите от пожара и ще бъдат предприети мерки за предотвратяване на бъдещи събития от такъв характер. Той подчерта, че според условията на програмата община Кресна е класифицирана като община с нулев риск от пожари, което прави невъзможно нейни проекти да бъдат одобрени по общия ред.

"Ще запозная членовете на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове
с искането Ви още на първото заседание в сряда и вярвам, че ще получа подкрепата им да се
обърна към правителството от името на цялата комисия", заяви Вигенин.

Народният представител посети и две от засегнатите от пожара села - Стара Кресна и Ощава. Той
приветства намеренията на кмета да подпомогне с приоритет възстановяването на къщите на
постоянно живеещите в селата жители, които са загубили домовете си в пожара и се ангажира да се
включи в популяризирането на националната дарителска кампания, обявена от общината.

Паричните дарения могат да се правят по специално разкрита сметка на община Кресна,
Интернешънъл Асет Банк АД - клон Благоевград, IBAN BG08IABG74588401242700, основание:
ПОЖАР В СЕЛАТА ОЩАВА, СТАРА КРЕСНА И ВЛАХИ.

България