Факти.БГ

Над 1 млн. лв. изплатени заради забавено правосъдие за 2 години

Мария Атанасова

Парламентът прие Годишните доклади за дейността на Висшия съдебен съвет през 2016 и 2017 година, съобщи „Фокус“.

Депутатите приеха и докладите за дейността на Инспектората към ВСС. Министерството на правосъдието е изплатило 1 млн. 155 хил. лева на потърпевши от забавено правосъдие, на база на констатациите на Инспектората.

Министерството е сключило 481 споразумения за компенсиране. От ВСС отчитат подобряване на координацията и комуникацията с органите на съдебната власт, както и повишаване на правната култура на гражданите.

Основните проблеми, очертани в докладите за дейността на ВСС, са свързани с измерването на натовареността на магистратите. Набелязани са мерки, с които да се регулира подсъдността по брой вид дела, така че да се натоварват съдилищата и прокуратурите с по-ниска натовареност. Предвижда се това да се реализира чрез въвеждането на електронно правосъдие.

През 2016 и 2017 година Инспекторатът към ВСС е проверил 152 органа на съдебната власт. Наблюдава се тенденция на увеличаване на висящността на делата. Проверките в прокуратурите констатират най-често забавено разследване на досъдебни производства и недостатъчен контрол на спрените такива.

За 2 години Инспекторатът е разгледал 3975 сигнала на граждани, при 189 от тях има наличие на твърдените нарушения. Разгледани са 1072 заявления за установяване на нарушения на правото на разглеждане на делата в разумен срок.

Изготвени са 729 констативни протокола и становища. 4292 са съдиите, прокурорите и магистратите, които през 2017 година са били задължени да подадат имуществена декларация. 25 от тях са подали декларациите си извън установените срокове и са били санкционирани.

България