Факти.БГ

Безшумният револвер на КГБ за "мокри поръчки"

Радослав Славчев

Името му е ОЦ-38, а револверът е специална поръчка на КГБ. Руските спец.части, които имат нужда от безшумен пистолет за "мокри поръчки" влагат много ресурс в разработката на този револвер. По информация на security.bg, това оръжие се произвежда в изключително малък брой и не се продава на свободния пазар.

Револверът не използва заглушител, а стреля с така наречените "безшумни патрони", работещи на принципа на отсичането на газовете. Пистолетът е разработен от Игор Стечкин и има доволно необичайна конструкция. Цевта на оръжието е разположена отдолу, което намалява отката.

Револверът притежава и ръчен предпазител, намиращ се от двете страни на корпуса, такъв предпазител осигурява безопасното носене на оръжието с взведено петле. Над цевта е монтиран лазерен целеуказател, бутонът, за чието управление е монтиран над скобата на спусъка и се командва с десния палец.

Безшумните патрони СП-4, с които стреля револверът, не се изстрелват непосредствено от изгорелите газове, а посредством специални бутала, които изстрелват куршума, а след това се прибират обратно в гилзата като не позволяват на изгорелите газове да я напуснат, като по този начин обезпечават безшумността на изстрела. Празните гилзи всъщност не са празни, защото изгорелите газове в тях се намират под високо налягане.