55 257 122

Извън закона: Три министерства са работили заедно в полза на пристана на Доган

Подписът под одобрения Специализиран подробен устройствен план е на зам.-министъра на МРРБ Николай Нанков

Извън закона: Три министерства са работили заедно в полза на пристана на Доган
ФАКТИ огласява журналистически разследвания от различни медии, защото подкрепя свободата на словото.

Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на отбраната и Министерството на транспорта са обединили усилия, за да издадат специализиран подробен устройствен план на марината до #Догансарай през 2019 г. Това е станало въпреки факта, че съоръжението е изградено абсолютно незаконно в българската акваторията на Черно море и няма никакъв документ за собственост. Подписът под одобрения СПУП е на зам.-министъра на МРРБ Николай Нанков, пише "Биволъ".

Информацията се открива в сайта на МРРБ www.mrrb.bg, /раздел „За потребителя“/ Регистри/, Актове за одобряване на устройствени планове – № 52 от 2019 година, разясниха от МРРБ в отговор на второ заявление по ЗДОИ от страна на Биволъ, след като първото заявление от месец май беше оставено без отговор.

Междувременно край сарая на почетния председател на ДПС Ахмед Доган се случиха събития, довели до национални протести и искания за оставка на премиера Борисов и главния прокурор Гешев. Фокусът на общественото внимание принуди прокуратурата да започне проверка, която “откри” незаконната марина, построена без нито един строителен документ. За нея Биволъ писа преди три месеца и разясни технологията, с която тя е узаконена.

Новият кей на Доган, изпълнен като луксозна марина, се видя подробно на кадри, заснети от катамаран, опитващ да акостира на кея. Той беше отблъснат от активисти на ДПС, начело с партийния шеф Мустафа Карадайъ. Последният провъзгласи кея за частна собственост.

По документи се оказва, че това наистина е така, но процедурата по узаконяването и въвеждането в собственост на фирмата построила сараите е дълбоко опорочена и маркирана с престъпления на частни и служебни лица.

“То там си беше…”

За да узакони заграбената от морето територия фирмата “Хермес Солар” прави изключително нагла врътка. Тя обявява, че 230 м. новоизграден вълнолом е построен още през 80-те години на миналия век. Градежът е вписан като собственост с корекция на стар нотариален акт, претендирайки за фактическа грешка.

Извън закона: Три министерства са работили заедно в полза на пристана на Доган

Това се вижда в Констативен акт 57 том 9 дело 1759 на Служба по вписванията – Бургас, издаден на 18.03.2020 г., насред най-тежките карантинни мерки. В него се посочва, че съществува “специализиран пристанищен обект” – хидротехническо съоръжение от две основни части, като първата част от 50 линейни метра била изградена през 70-те години на XX-век. На втори етап през 80 години на XX век допълнително са изградени 125 линейни метра съоръжение за защита от север и 85 линейни метра за защита от запад с ядро от стоманобетонови касети, с оформен кейов фронт и стоманобетонова монолитна стена, разделяща вълнолома на две нива – пише в документа.

Всичко написано за втория етап е нагла измама. Сателитни снимки показват, че строителството на тези допълнителни 210 линейни метра е изцяло извършено след 2016 г.

Пристанището на Доган преди строителството. Снимка от Google Earth от февруари 2018 г.

Пристанището на Доган след строителството. Снимка от Google Earth ноември 2019 г.

Както признават от МРРБ, там “не е постъпвал и няма одобрен инвестиционен проект, както и документи за издаване на разрешение за строеж за специализиран пристанищен обект – пристан за яхти и лодки, намиращ се в местност „Отманли“, парк „Росенец“ в северната част на нос „Чукалята“, община Бургас.” От министерството уточняват, че “Акваторията на пристанищата е изключителна държавна собственост, а територията и инфраструктурата на пристанищата могат да бъдат собственост на държавата, на общините, на физически и юридически лица съгласно чл. 92а, ал. 1 и 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България /ЗМПВВППРБ/.”

Как се вади ПУП и се вписва имот без документи за собственост?

Узаконяването на незаконнопостроения обект на Догансарай минава през три етапа: 1. Заснемане и изработка на СПУП, 2. Нанасяне в Кадастъра, 3. Изваждане на документ за собственост.

Kогато “Хермес Солар” внася документи за изработка на Специализиран Подробен Устройствен План (СПУП) на пристанището през 2019 г., в тях няма никакъв документ за собственост. Строителството на кея и вълнолома е осъществено в морето, което (все още) е държавна собственост по Конституция. За да се стигне до такъв строеж се минава през тежка съгласувателна процедура, но такава липсва.

Въпреки това три министерства съгласуват проекта, а специален Национален съветпо устройство на територията го разглежда и одобрява. Хронологията на тази измама е предствена в отговора на МРРБ по ЗДОИ и става ясно, че тя е станала възможна защото всички въвлечени институции са си затворили очите.

С писмо от 02.09.2019 г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията е внесен проект на Специализиран подробен устройствен план – парцеларен план /СПУП-ПП/ за пристанищната акватория при нос „Чукалята“, по повод заявление на „Хермес Солар“ ООД, за издаване на удостоверение за експлоатационна годност на съществуващ специализиран пристанищен обект – пристан за яхти и лодки и за вписване в регистъра по чл. 92, ал. 4 от ЗМПВВППРБ. – пишат от МРРБ.

“Проектът за СПУП-ПП за пристанищната акватория на пристана за яхти и лодки – „Отманли, община Бургас, област Бургас отразява съществуващото разположение и параметри на стационарните хидротехнически съоръжения и не предвижда разширението им” – твърди регионалното министерство.

Извън закона: Три министерства са работили заедно в полза на пристана на Доган

Планът на новата марина, внесен в МРРБ през септември 2019 г.

Проверката дали “съществуващото разположение” е законно е елементарна, но в МРРБ не са направили такава. Там са приели, че новоизграденият 220-метров кей е о’кей.

Следва съгласуване и с Министерството на отбраната – Командване на Военноморските сили, което става само за седмица. С писмо рег. № 04-10-122/09.10.2019 г. на МО се дава зелена светлина за новото пристанище.

Тук възниква въпросът дали Командването на Военноморските сили знае въобще какво се случва в българската акватория, след като е възможно под носа му (базата “Атия” е в съседство), без никакви документи и разрешителни да се извърши строителство на вълнолом, мобилизирало тежка техника.  Все пак става дума за 220 метра кей, който може да приема дори малотонажни кораби под 500 Бруто тона. Той е допълнително укрепен с хидротехнически елементи, гасящи вълната, тип “Тетрапод”. За строителството, извършено от Главболгарстрой АД е привлечен дори плаващия кран “Антей”.

За сравнение северното пристанище на Несебър е с вълнолом 183 метра, Поморие – 410 м., пристанище Царево – 240 м., а двата кея на най-прочутата частна марина Диневи са с обща дължина около 500 м. Новият кей на Доган е сравним със съседния кей на нефтеното пристанище Росенец, който също е около 270 линейни метра.

Извън закона: Три министерства са работили заедно в полза на пристана на Доган

Плаващият кран “Антей”

На следващия етап проектът за СПУП-ПП е разгледан и приет от Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика (НЕСУТРП) при МРРБ с Протокол № УТАТУ-01-02-43/18.09.2019 г.

Биволъ поиска заповедта на министъра за назначаване на този съвет и протокола от неговото заседание, но те не бяха предоставени от МРРБ и не могат да бъдат открити в сайта на министерството.

От други решения на въпросния НЕСУТРП се вижда, че в него заседават експерти от  едва ли не всички институции в държавата: Басейнова дирекция за Черноморски район, Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по горите, Министерството на културата, Министерството на отбраната на Република България, Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация”, Камарата на архитектите в България, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, Министерството на околната среда и водите, Агенция „Пътна инфраструктура” (АПИ), Областна администрация, Общински съвет и дори  ГД „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Всички тези експерти не виждат никакъв проблем с новоизградения кей и неговата несъществуваща собственост!

Накрая зам.-министър Николай Нанков подписва Заповед № РД-02-15-186 10.10.2019 г., с която СПУП на пристанището е приет.

Извън закона: Три министерства са работили заедно в полза на пристана на Доган

Заповедта на Нанков за одобряване на СПУП на марината.

Следващият ход минава през началника на бургаския кадастър. Той коронясва измамата с вълнолома като намира, че “неотразяването на обекта на кадастъра представлява явна фактическа грешка по смисъла на ЗКИР” и нанася имота с нов кадастрален номер 07079.831.346 с площ площ 5838 кв. м. Това се случва със заповед 18-2034-24.02.2020 на шефа на СГКК – Бургас. Отново – няма документ за собствеността на съоръжението и отразяването му в Кадастралната карта няма как да се случи без нотариален акт, но някак си се случва.

Въоръжени с всички тези документи, от “Хермес Солар” правят заявка за издаване на посочения по-горе Констативен акт за собственост, което става при нотариус Гергана Чинева в Бургас на 18.03.2020 г.

В крайна сметка няколко ключови институции подпечатват узаконяването на нещо, което не е съществувало и не трябва да съществува. Те много добре виждат беззаконието и измамата, но си затварят очите.

Ще има ли наказани?

В сагата с узаконения кей без съмнение има данни за няколко престъпления както от страна на управителите и пълномощниците на “Хермес Солар”, така и от страна на институциите.

В Наказателния кодекс има изрични текстове какво следва ако някой се самоуправи с държавни имоти и извърши върху тях строителство. Парадоксът е, че се наказва само самоуправството с “обработваема земя, земеделска земя или пасище”.  Акваторията на Черно море, която също е със статут на публична държавна собственост, не попада в обхвата на инкриминиращия Чл. 323а. от Наказателния кодекс, който предвижда лишаване от свобода до две години и глоба от хиляда до три хиляди лева.

Но в случая с незаконния кей има престъпление по друг член от НК за деклариране на неверни данни и обстоятелства. Това е декларацията, че кеят е съществувал още през 80-те години на миналия век, което не е вярно. Управител на “Хермес Солар” е Снежана Карова, а собственици са тя самата с 95% и руснакът Георгий Серопян с 5% от дяловете. Архитект и проектант на сарая е арх. Калин Тихолов, който е считан за особено близък до ДПС и почетния му лидер Доган. Карова е внесла документите за оформянето на собственост на кея с констативен акт, така че отговорност за неверните обстоятелства трябва да бъде търсена от нея на първо място.

Прокуратурата може и трябва да изследва също така цялата съгласувателна процедура между МТИТС, МРРБ и МО, която е опорочена от липсващия акт за собственост.

Конкретно за строежа, извръшен в акваторията на държавата без документи трябва да отговаря и областният управител на Бургас Вълчо Чолаков.

Дали това ще се случи или ще станем свидетели на поредното замазване и завоалиране на престъпленията предстои да узнаем. Засега са налице само констатациите на Върховна административна прокуратура за незаконния кей и заканите на Валери Симеонов той да бъде разрушен.

Водеща снимка: Жандармерия и активисти на ДПС на незаконната марина на 11 юли. Стопкадър от видео заснето от Лъчезар Братоев.

Разследване: "Биволъ"

Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 156 гласа.

Коментари

Коментарите са сортирани от стари към нови
 • 1 ГешеФ

  240 13 Отговор
  Е нали дУган е премиера в 👤 вие ко искате?Ние сме неговите бухалки.
 • 2 о т и в к а

  330 16 Отговор
  очакваме утре медиите да са залети с дежурните тролове на ГРОБ - Харизан Харалан Антоанети и ония бръснатия да ни обясняват как ГРОБ нямали нищо общо с ДъПъС :)

  Коментиран от #9

 • 3 Топтан

  302 9 Отговор
  сите в ареста , първи Нанковия мазник !
 • 4 Този коментар е премахнат от модератор

 • 5 Васил Левски

  327 7 Отговор
  Докато цялата шайка не бъде опандизена няма оправия
 • 6 Бою

  217 8 Отговор
  Не управлява с ДПС, Медю лично го е назначил 😂

 • 7 цецо апартамента

  215 8 Отговор
  Има ли още някой който да вярва на 🎃 ?

  Коментиран от #50

 • 8 Нали

  202 6 Отговор
  Нанков с покровителя си , в Асеновград гледа булченски рокли , да надява една и към затвора !
 • 9 Датаритничката

  108 5 Отговор

  До коментар #2 от "о т и в к а":

  Я чакаме в телевизията също 😂
 • 10 Иво Андонов

  237 9 Отговор
  ГешеФ ко ще кажеш по въпроса?Мазник!Адвокат на мафията.
 • 11 Парадокса

  202 3 Отговор
  Пишат се куп неща, а наказания няма, само приказки. Полза 0 %.
 • 12 Бибитко

  229 8 Отговор
  КАКВИ ИНСТИТУЦИИ ? КОРУПЦИЯ НА ВСИЧКИ НИВА!!! И ТРЯБВАЛО ДА БЪДА ЩАСТЛИВ, ЧЕ СВЕТИНЯ МУ НИ УПРАВЛЯВА. ГОЛЯМ КЪСМЕТЛИЯ СЪМ БИЛ, ЧАК СЕГА ГО РАЗБРАХ. ХАЙДЕ СТИГА ТОЛКОВА КЪСМЕТ! И ПОНЕЖЕ ГЕШЕВ НЯМА ДА СВЪРШИ НИЩО ПО ВЪПРОСА, КАКТО И ЦАЦАРОВ НЕ Е СВЪРШИЛ, ИЗХОДЪТ Е ЕДИН: О С Т А В К А !!!
 • 13 карамфила

  189 11 Отговор
  Напълно нормално е да си имаме султан ахмет за 500 години турско присъствие.Ненормално е българи да го предлагат и издигат и да са му слугинаж.Мисля че са мили краката на доган и са пили чорбата му в знак на подчинение.Българските мъже(плвню) и жени(кърджалииската патка) нямат грам достоинство и себе уважение.

  Коментиран от #74

 • 14 кратун кратунов🎃

  164 5 Отговор
  Аз съм си просто слуга на дпс,стига сте ме тормозили,забраниха ми да подам оставка...В крайна сметка те са управляващите.
 • 15 дядо курти от село пиперково

  178 7 Отговор
  Каскета както винаги,нито е чул нито е видял нещо..Пълен смешник,адвокат на мафията.
 • 16 Този коментар е премахнат от модератор

 • 17 СТАЛИН

  113 4 Отговор
  Доган е манипулатор и предател, но има отривки кпто Хасан, които го поддържат !!

  Коментиран от #111

 • 18 2loop

  140 5 Отговор
  Каракочанов също бил съгласен

  Коментиран от #27, #82

 • 19 ПееФски

  122 6 Отговор
  Има си премиер има си главен прокурор.Защо мълчат,ние не сме искали разрешение,само ги уведомихме,че сме си построили сараите..
 • 20 Герберасткото кралство на Падишаха

  123 5 Отговор
  И всичкия този герберастки труд за да може Шефа им и почетен преЦедател да лови сафрид и зарган от кея, щот някой му казал, че "рибата е малко по-нааътре" ? Ама, като сте казли А, кажете и за двете мега скъпи и бързи моторници ?
 • 21 реалности

  135 6 Отговор
  Неслучайно им викат лъжепатриоти - същински подлоги на Султан Доган.
 • 22 войводата

  128 6 Отговор
  ГЕРБ И ДПС МАФИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ВЪН ВЪН

  Коментиран от #105

 • 23 вили

  128 5 Отговор
  БОРИСОВ ДОГАН И ПЕЕВСКИ ВЪН ОТ БЪЛГАРИЯ
 • 24 1111

  43 42 Отговор
  Моля някой да ми каже кой е собственик на ФАКТИ

  Коментиран от #30, #113

 • 25 БГ681

  100 3 Отговор
  Безобразие, нямам думи! Добре че има кой да ги съобщава тези мизерии, малко са свободните.
 • 26 qwe

  99 3 Отговор
  Къде са онези герберастични паразити да вряскат сега пак как не били комбина с Джолан???
 • 27 Кон

  50 41 Отговор

  До коментар #18 от "2loop":

  И ДПС и Патриотите са купени с руски пари

  Коментиран от #38

 • 28 дявола

  85 5 Отговор
  Този сарай плачи само за цунами
 • 29 Този коментар е премахнат от модератор

 • 30 невярващия

  73 4 Отговор

  До коментар #24 от "1111":

  Нищо чудно да е Пеевски. Щом кажа нещо малко по-пиперливо / отбелязвам без псувни и т.н. / бива изтрито от модератора. Така, че вече се съмнявам кой е собственика. А НИЩО ЧУДНО И ТОВА ДА ИЗТРИЯТ. АКО Е ТАКА МИ СТАВА ЯСНО ЧИЯ СОБСТВЕНОСТ СА. ЗАБЕЛЕЖЕТЕ НЯМА НИЩО НЕЦЕНЗУРИРАНО ИЛИ ПСУВНИ / МЕЖДУ ДРУГОТА ПСУВАМ САМО КАТО ШОФИРАМ, А В МОМЕНТА НЕ ШОФИРАМ /.
 • 31 Патроит

  67 2 Отговор
  Бързо сваляма гащи нали Каракачанов ,евала!
 • 32 Тъпчо Балкански

  82 3 Отговор
  Багерите да идват

  Коментиран от #110

 • 33 Я ...Я

  76 3 Отговор
  На това се вика МАФИЯ. ВЪН МАФИЯТА ОТ УПРАВЛЕНИЕТО.. ОСТАВКА.

  Коментиран от #35

 • 34 Не са за затвор

  72 4 Отговор
  ЗА БЕСИЛОТО СА!
 • 35 A така ли

  24 85 Отговор

  До коментар #33 от "Я ...Я":

  А я кажи кой идва след тях? Гладния Христо и кученцето на Прокопиев ли? Или Бспарките? Я кажи де? 17 дни виете на умряло сякъш преди 17 дни не бяхте в БГ. Елементарно бе брат един пазач или общак се движи с единствена мисъл, кво да гепна след работа, материала ни е такъв. Манталитет, това е

  Коментиран от #70, #84

 • 36 Ооо

  58 7 Отговор
  То всичко е строено там с държавни пари... от де да знаят, че ще го подарят на дуганя после :) ората са мислили, че държавно ще става
 • 37 Консултант

  91 5 Отговор
  Ужасена съм.Как е възможно това?И то не е само то.Участниците в този административен произеол веднага вън от съответните институции и на прокурора.Ало ГЕРБ не ви ли е срам?Измитайте се!Вие нямате капацитет,чест ,отгиворност ,колкото и да сте нахални да седите по тези места и да харчите парите от моите данъци.Вие трябва да бъдете съдени за държавна изняна,базата АТИЯ е до това пуристанище.Ние в НАТО ли сме или ни управкяват малоумници?Как е възможно да впрегнете всички институции в полза на Доган?Спрете, да губите времето на нашите деца,за притестират!
 • 38 Тъпо тролче

  30 2 Отговор

  До коментар #27 от "Кон":

  Абе, ако си "кон" защо "търсиш под вола теле"!
 • 39 Това са фълшиви новини

  9 60 Отговор
  Стига сте се връзвали на приказките дубайския Аладин и др.
 • 40 е как

  55 4 Отговор
  С чуждата мъка не пристан не росенец а остров и на него 100 замъка ще има този пиандурник доган
 • 41 Този коментар е премахнат от модератор

 • 42 падналия ангел 👿

  62 2 Отговор
  Значи, нямало министри на Доган, Пеевски и ДПС в правителството на ГЕРБ! Просто има министри и зам такива, които правят каквото иска Сокола! Вярно, с голямо не удоволствие и против тяхната воля, абееее катарзис, направо душевно изнасилване! То са мъки и страдания, борба на единството и противоположностите в техния душевен мир! Мислите ли, че им е лесно? Мъка, мъкаааа....

  Коментиран от #99

 • 43 рада дълбоката

  61 4 Отговор
  А Валерката пак ще го играе патриот !!!Усеща хиената накъде духа вятъра и се стяга за следващия парламент !!!
 • 44 Коста Доро

  63 2 Отговор
  Герб и ДПС са икономически пирамиди за частно облагодетелстване . Нямат нищо общо с политическите партии. Идеологията и на двете е трупане на капитали на върха на пирамидата.
 • 45 Само питам

  10 45 Отговор
  Някой срещал ли е в сайта Афера една истинска новина. Уви,там всичко е фейк,гарниран с измислици и псувни. Такова е нивото на Афера

  Коментиран от #71

 • 46 Анти-фатмак

  11 38 Отговор
  Кой подкрепи вота на недоверие на рубладжиите в парламента...САМО ПИТАМ..

  Коментиран от #47

 • 47 цецо апартамента

  45 2 Отговор

  До коментар #46 от "Анти-фатмак":

  Дпс го подкрепи с ясното съзнание че няма да мине,пък и нали за пред овцете са опозиция,а пък всъщност са управляваща хунта.
 • 48 4рррр

  42 1 Отговор
  Цялата гербаджийска шайка от Бургас в сливенския затвор,барабар с шайката ДПС наче6 с почетния
 • 49 чекмедже 2

  35 3 Отговор
  МУТРИ И МАФИЯ..ОСТАВКА! А ДуПеСе да се забрани ,защото бандитска партия.
 • 50 жоро

  45 2 Отговор

  До коментар #7 от "цецо апартамента":

  Има,една тъпа кърджалийска путк@...Тя вярва безрезервно на 🎃 за да не стане чистачка.
 • 51 в името на вимето

  44 1 Отговор
  Старата римска стратегия - РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАДЕЙ , а виждаме приложена от Бойко и Доган ! България е разделена на зони на влияние от тях и хората им и никой не пречи на другия , за да дои народа , които те третират като крепостни поданици !

  Коментиран от #85

 • 52 kayzer

  36 3 Отговор
  Меди е един от големите мафиози с обръчи от фирми от новата история на България
 • 53 898

  49 3 Отговор
  Всички знаем,че Баце и "кабинета" му са долни подлоги, но как се чувстват гербаджиите които сляпо му вярваха?!Горките тролове , защитават банда крадци и измамници!Къде е Гешев! Николай Нанков ,Каракачанов и Аврамова трябва да бъдат оковани с вериги и в Белене!
 • 54 Трикстер

  40 2 Отговор
  Патриотарите в личността на ония с жълтата торбичка, който е министър на МО, какво ще кажат? Оставка на цялата крадлива хунта!

  Коментиран от #87

 • 55 az #МУТРИ, ВЪН!

  46 3 Отговор
  Е, кажете ми сега не са ли за затвор??? Ако питате мен и затвор им е малко!
 • 56 Страничен

  20 2 Отговор
  Широка коалицийка!
 • 57 Този коментар е премахнат от модератор

 • 58 Този коментар е премахнат от модератор

 • 59 Този коментар е премахнат от модератор

 • 60 Гост

  25 1 Отговор
  Както се казва : Сееш ветрове жънеш бури.
 • 61 Иван

  41 2 Отговор
  Герб и ДПС са организирана престъпна група това е истината колкото и да триете коментари

  Коментиран от #66

 • 62 Расим Плевнелиев

  26 3 Отговор
  Бойко ага,миллета е с тебе.Доган акбар,Бойко акбар!
 • 63 Винету Борисов

  34 1 Отговор
  Надявам се, че сега на Тиквата и на Винкела ще им стане кристално ясно защо стачкуват хората.
 • 64 Изумен

  34 2 Отговор
  Г-н Борисов, незабавно отговорете на тези страшни обвинения! Ако не можете да го сторите за мен ще е ясно, че е истина. Това значи, че ще стана един от протестите. Дано да докажете, че всичко е фейк! Дано!

  Коментиран от #77

 • 65 Този коментар е премахнат от модератор

 • 66 Родолюбец

  15 1 Отговор

  До коментар #61 от "Иван":

  И моите коментари постоянно ги трият.Пиша истини който вече ги виждат болшинството от нас.Ще дойде и тяхното време.
 • 67 SDS

  30 2 Отговор
  Идеално,още двама министри за оставки.Гешев да се самосезира.А да видим кой сега има топки
 • 68 Велин

  11 1 Отговор
  Гайтански го построи сарая на морето и след това остра всичко документално, сега Доган страда.

  Коментиран от #79

 • 69 цвцв

  27 1 Отговор
  оставка и затвор за борисов герб е позор за България,с какви очи тиквата гледа европейците в очите и ги нарича полицай хайдутина
 • 70 Ама тая песен

  29 3 Отговор

  До коментар #35 от "A така ли":

  няма ли да спрете да я пеете? Който и да дойде, ще е по-добре за България от доказалите се калинки, некадърници и алчни посредственици.
 • 71 Пак ли на челното бяло

  24 2 Отговор

  До коментар #45 от "Само питам":

  - типично по гербаджийски. Впрочем - в кой сайт беше записът, за който се кълняхте, че е манипулация? Оказа се автентичен , и то според америсанска лаборатория. Сега има приложени документи - пак ли ще обявявате, че са фалшификат? Ами като няма друго, поне си затваряйте устите...
 • 72 даааааааа

  19 1 Отговор
  Общото между трите министерства и Първия Държавен и Партиен Ръководител и остатъците на мутрите....
 • 73 muzis

  27 0 Отговор
  Стига с тези оставки ,откраднали милиярди ,оставка . В ЗАТВОРА ,както другите хора, вие да не сте богове
 • 74 Този коментар е премахнат от модератор

 • 75 Doni Brasko

  11 2 Отговор
  Тези не са българи. Те са онези гИаури
 • 76 Рълув рякъв

  9 0 Отговор

  До коментар #4 от "БойкУ БурисоФ":

  Наши ние с дпс управлявахме българия и пеевски направихме шеф на данс
 • 77 Валери е турчин с фес -агент на турция

  18 1 Отговор

  До коментар #64 от "Изумен":

  Къв фейк бе,🎃 от 10 години е слуга на дУган ,ограбиха ктб,и обвиниха орешарски..Това е долна хунта ограбила народа с милиарди-видов ден идва.
 • 78 Край

  8 4 Отговор
  Братя българи като разконспирирате проруската партия на мюсюлманите в България - ДПС в скоро време ще получите ПРОТУРСКА партия на мюсюлманите в България. Опитът на Местан беше неуспешен.Следващия ще е успешен защото свалихме гащите на Доган. Добре ли ще ни е? Първо се мисли. И то няколко хода напред. Постигаме нещо дето Ердоган отдавно го иска.
 • 79 Антон

  6 0 Отговор

  До коментар #68 от "Велин":

  Прав си
 • 80 swordfish

  15 0 Отговор
  Раз стрел на всички
 • 81 Кой68

  14 0 Отговор
  Това което е сторено от командването-ВМФ не ме изненада но ме изуми.Нека Доган им купи подводници/нали искат да имаме/.Но тая военноморска база я използват и флота на САЩ,а те защо мълчат ? Командващия на военния ни флот/ако изобщо има флот/ той си е за военен съд и после военния министър/по това време/.....
 • 82 чуеш ли патриот разбирай продажник

  23 2 Отговор

  До коментар #18 от "2loop":

  Шкеме Войвода е най -големия предател от всички. Тоя се оказа много алчна и продажна муцуна. Играе и с роми и с турци и заблуждава всички , че е най -големия патриот в държавата. Симпатизантите му наистина ще да са от най-простия матрЯл щом му вярват. Валери Симеонов е същата въртиопашка.
 • 83 Гост

  22 1 Отговор
  Никоя медия никой журналист не говори за измамите и кражбите на Пеевски и Доган. Пълно затъмнение навсякъде на медиите в България по случая разбунил българския дух. Събуди се народе. Не се оставяйте да ви въвлекат в сагата на ДПС ( ЕТНИЧЕСКА ВОИНА). Дори мюсюлманите видяха как живее вожда им на техен гръб. Трябва да се търси истината там от тия двамата забравили се негодника и техните върли защитници. Всички умни хора пред парламента на протест.
 • 84 прост гербаджийски трол

  15 2 Отговор

  До коментар #35 от "A така ли":

  Да ,точно такива като Христо Иванов трябва да управляват. Дали е гладен или не, въпроса е че не пожела да им влезе в мръсните мафиотски игри. Дано да има повече хора като Христо Иванов , та да се отлепим от това последно място бедност и първо място по корупция
 • 85 НАЛИ

  14 1 Отговор

  До коментар #51 от "в името на вимето":

  мафията точно така си разпределя териториите.
 • 86 Някой

  16 1 Отговор
  Съд и комфискация в ползва на държавата САМО така ще се оправим.Затова ги е страх хората на ДС от Христо Иванов и компания.Но времето им идва всяко начало има край.
 • 87 костя до копейкин

  0 3 Отговор

  До коментар #54 от "Трикстер":

  Първо ти куче, крадлив и лъжлив п.е д.ал !
 • 88 нанков не нанка

  16 0 Отговор
  Точно тоя Нанков е истински господар на фондовете в строителството. Бойко го "свали" заради онази катастрофа при Своге, ама си го вози в джипа непрекъснато. Защо ли? И Горанов возеше, ама се наложи да го "извози", защото сам щеше да се наложи да ходи пеша!
 • 89 Мда

  15 0 Отговор
  Три министерства, но с един министър председател, който трябва да си понесе отговорността, а не да се крие зад министрите си, които правят каквото им каже!
 • 90 Един от Народа

  12 1 Отговор
  Нанков...влажен отвор такъв за 💰💰💰,както и разни други про-министърчета с големи отвори за 💰💰💰...късметлии сте ,че не само това а разни други пе...ски неща правите в България...понеже ако бяхте в друга държава,при най-малкия опит за такива въртележки по между си...щяхте да сте в железния квадрат...и там да употребяват влажните ви места,помияри такива...може да има и свестни сред вас...но системата която сте изградили от годините ги изкушава и тях,да добавят някоя 6-т или 7-м цифрена сума към капитала си...незнае човек,как да ви нарече вече...съмнявам се,но силно се надявам някой от вас да се оттегли на по-продължителна отпуска в Бобов дол,Самураново,Белене или някои от другите ваканционни места...та там вече да разбере и да си задавате въпроса " къде сбърках" хомо-тръби такива...МАРШ НА МОМЕНТА...ОСТАВКА !!!
 • 91 Гост

  4 11 Отговор
  за какво ли точно му е на доган тоя кей, ,страх ме е да предположа, но той е руски агент, а русия открай време си има мераци за черно море, дане говорим за руската паплач дето е плъзнала навсякъде из черноморието и се познава по обидената физиономия когато им заговориш на български

  Коментиран от #92

 • 92 Гейберист

  2 3 Отговор

  До коментар #91 от "Гост":

  За да могат премиер, главен прокурор и целия слугинаж даа идват и си отиват незабелязани. Руснаците изобщо нямат пречка да считат морето за тяхно. Нали виждаш, че в България не ти трябва документ за собственост
 • 93 Парадорн Сришафан

  5 0 Отговор
  Това ТИКВЕНИТЕ министри ли са го подписали ? Както обича да казва техния тиквен БОГ - МАГАРЕ ДА ВЪРЖА и то ще е ! Това за възможностите и способностите им. А на ББ са му нужни хора , които да пожертва , когато стане напечено. Напълно по тиквения начин за оцеляване.
 • 94 112

  5 1 Отговор
  Преди герб (2009) да дойде на власт, то не, бе, затвори, то не бе същото, което четем във фейса. Дойдоха, избрахме ги мажоритарно и кво стана, и тук излъгаха българи и турци. Назначиха го за министър, а следващата в листата назад влезе от герб. И се започна с назначаването. На зет приятвл в горското(нищо лично и против младото, но не е коректно..), а зетя класната щерка й в банка(нищо лично.. Готина класната...), на пожарникар пенсия николчо, синчето, на баба мара, първа братовчвдка внучето от нап в митница и т. н. И т. н. Те си устроиха живота, нищо лично, но не е етично. Доган и той назначи от турци, помаци и смесени бракове на топли платени държавни.. Може да е крал, но неговите турци го слушкат и му работиха, къде ли не, строяха и още са пратени майстори строители.. А деца мм назначи.. В общини.. И тати им купи в сентър ап, имат, жени, деца, а вие отвън вийте. Всички са навързани, комунисти. Купуват земи и продават или ще продават тройно, бизнес е хохо, от вън пари ще им секнат, на тях герб разчита, а и бсп, те са заедно бкпбспдпсгерб. Не се заблуждавайте. Замъци построиха. Ела и снимай. Много приближени се възползваха, всичко е късмет. Замъци не искаме, но някои работи ни измъчват, за кокошка няма прошка, а за.. Крадат, кои, тяхното обкръжение, я си взел нещо дребно(което не одобрявам, и малко да е не пипай). Много е насъбрано, то не бе безработица, то не бе болни, тежко болни подслушвания по телефони, то не бе либерали или.. Ало измами, то не бе връз
 • 95 Каракачанов брус

  12 0 Отговор
  ТУМБАК ВОЙВОДА от името на МО е подписал документа за строежа на кея. Патриот, та дрънка! Оставка, боклук!
 • 96 Държавата ни е пълен Х..й

  8 0 Отговор
  Зандана само ще ги излекува.
 • 97 Васил

  10 1 Отговор
  България най бедната и най корумпирана та страна в ЕС!! За това народа иска да свали Корумпираното правителство на Борисов!!!! Всичко друго еза Отвличане на вниманието, за опит да бъде стопиран и размит Протеста!!!! Лавина не може да бъде спряна, Идва края, съд и Затвор, конфискация на заграбеното!!!!
 • 98 Този коментар е премахнат от модератор

 • 99 Този коментар е премахнат от модератор

 • 100 1122

  7 1 Отговор
  Е за това никакви партии по вече,и ВСИЧКИ КОИТО СА БИЛИ В НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ ОТ 1986 И ДО СЕГА ДА НЕ СЕ ДОПУСКАТ НА НИКАКВА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА ДОКАТО СА ЖИВИ,И ДА БЪДАТ РАЗСЛЕДВАНИ ОТ МЕЖДУНАРОДЕН СЪД.
 • 101 Българин

  5 0 Отговор
  Като е построено незаконно, да се събори, длъжностните лице подписали документи с невярно съдържание , да бъдат съдени, Нанков Манков и други злоупотребили със служебното си полрожение да станат клиенти на Прокуратурата и да отидат в затвора, където им е мястото.Що за държава сме, като навсякъде се вижда търговия с влияние и надупване пред олигарси. Протестиращите млади хора са абсолютно прави в исканията си да се промени тази гнилоч в България.
 • 102 съдия Плазмодий Стъпчизаконов

  4 0 Отговор
  О ,биволе, мой биволе.... Да сте чували за термина "Левият завой на Доган" и какво стана тогава по отношение на поземлените имоти на много българи. В тогавашните поземлени комисии, когато следваше в началото на 90-те да се върнат на собствениците от ТКЗС-та, изискаха от хората да си представят на партийните комунета секретари оригиналите на поземлените имоти под преддтекст да се възстановят в границите техните имоти. В основната си част около половината от доистинските-оригинали на документите бяха унищожени именно от т.н българи бкп- бесеписти и ли там други какво искате ги наречете политически червеи. После, като нямаш документ и даваш копия нищо не може да се докаже.Някои от новосъздадената ДПС, тогава на места където турчин не е имало се сдобиха с имоти по свидетелски показания.Намираш двам пишман-свидетели, които са си едни други свидетели и се заграбват имоти. Това си е на село, докато в града се правеше и по-шумно по други схеми
 • 103 Баце Каталонски

  4 0 Отговор
  Гешефтаров разследва само незаконни неща, тва ни е таквоз
 • 104 Бай Манчо

  6 2 Отговор
  Ужас - ОСТАВКА , СЪД И ЗАТВОР , всички за това мекере и предател доган ли работим ?
 • 105 Стига!

  4 0 Отговор

  До коментар #22 от "войводата":

  Съд и затвор!

  Коментиран от #107

 • 106 Ррр

  2 0 Отговор
  А бе Бивол ли си или какво. Защо публикуваш снимка на Атлас, а пишеш Антей.
 • 107 chi

  2 0 Отговор

  До коментар #105 от "Стига!":

  Като гледам какво са направили съд и затвор малко ще им дойде...
 • 108 ПРОФЕСОР ВУЧКОВ

  7 3 Отговор
  ЖИВА ДА НЕ БЯХ,ЗАСПАЛИЯ БАЛКАНСКИ ЛЕВ СЕ РАЗМЪРДА . ДЕМЕК ПОЧНА ДА СЕ СЪБУЖДА . А БЕ ТАРАНКООЛУ ,КЪДЕ БЯХТЕ КОГАТО ЛУКАНОВ НАКИСНА ДЪРЖАВАТА С МИЛИАРДИ ? АМИ КОГАТО ФИЛИП ДИМИТРОВ РАЗСИПА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО ? ЗАЩО НЕ ВИ ЧУХ ДА БЛЕЕТЕ , КОГАТО ИВАН КОСТОВ ИЗВЪРШИ НАЙ-ВЕЛИКИЯТ ГРАБЕЖ ТАКА НАРЕЧЕНАТА ПРИВАТИЗАЦИЯ , ИЛИ ПЪК КОГАТО МЕГЛЕНА КУНЕВА ЗАГРОБИ БЛОКОВЕТЕ НА АЕЦ КОЗЛОДУЙ . ЗАЩО НЕ ПОДСКАЧАХТЕ , КОГАТО ЦАРЯТ ВИ ОПРАВИ ЗА 800 ДНИ . ЗНАЧИ ВСИЧКО ИЗБРОЕНО ДО ТУК ВИ Е ХАРЕСАЛО . АМИ ТЕ ТОВА , КОЕТО ВИ Е ХАРЕСАЛО Е ОСНОВАТА НА СЛЕДВАЩОТО УПРАВЛЕНИЕ И СЕ НАРИЧА РАЗРУХА .ТАКА ЧЕ , АКО НЕ БЯХТЕ ПРОСПАЛИ ПЪРВИТЕ 20 ГОДИНИ ОТ ПРЕХОДА , СЕГА НЯМАШЕ ДА ВИ СЕ НАЛАГА ДА СЕ ПРАВИТЕ НА КЛОУНИ ПО ПЛОЩАДИТЕ , ТОВА СЕ ОТНАСЯ ЗА ВЪЗРАСТНИТЕ . КОЛКОТО ДО МЛАДИТЕ , СЪРДЕТЕ СЕ НА РОДИТЕ ЛИ ТЕ СИ ЗАЩОТО СА ПРОСПАЛИ ВСИЧКО ТОВА . И НА КРАЯ ЕДИН СЪВЕТ , НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ НА РАЗНИ КОРНЕЛИИ , ХРИСТОВЦИ , ОТРОВНИ ТРИА , РАДЕВЦИ И ВСЯКАКВА ДРУГА ГМЕЖ ДА ВИ ЯХАТ , ЗАЩОТО НАКРАЯ ПАК ЩЕ СЕ ОКАЖЕТЕ ОТ СТРАНАТА НА БУЛКАТА , АКО МЕ РАЗБИРАТЕ .
 • 109 НАШИТЕ И ВАШИТЕ

  1 0 Отговор
  КАТ ПИШЕШ ПЕНКЕ ЛЕ - КОЙ ГИ ЧЕТЕ ? ДА НЕ Е ПЪРВИ ПЪТ И НЕ Е ПОСЛЕДЕН.. СЕГА НА ЯСНО ЛИ СТЕ ЗАЩО ДОРИ " ЦИГ.." .ПАРДОН "РОМИТЕ" ЕЧИГРИРАТ
 • 110 Българин

  3 0 Отговор

  До коментар #32 от "Тъпчо Балкански":

  требе наистина един- два багера и всичко долу,да си знаят местото и да разберат ,че тук е България-не Турция ,но и това ще стане-скоро
 • 111 Алеко КАН

  2 1 Отговор

  До коментар #17 от "СТАЛИН":

  Не хвърляй вината тайничко към турците в България , твоят Хасан дето пише тука е агент на ДС комунисти , какъвто си и ти ! Разбра ви народа и българи и турци - мръсната ви същност да живеете в беззаконие на гърба и на двата етноса !!! Троловете на ДС комунисти - в затвора там един друг да се оправяте и България да поеме по нормалното си развитие на Европейска и старинна държава!
 • 112 Телевизора на Елвис

  0 0 Отговор
  Нанковия чисто визуално ми е адски неприятен. В лице е нещо средно между костенурка и анус.
 • 113 ke da

  1 0 Отговор

  До коментар #24 от "1111":

  Или е Пеевски или е ДС комунисти - то е едно и също , НО най-голяма вероятност има Факти да е собственост директно на КГБ и Путин!!! Така или иначе са принудени да играят с подобни сайтове ПО ПРАВИЛАТА на най-умните , интелигентни , смели и хитри хора в света - които го водят по неведомите пътища на божествения земен живот!!!
 • 114 дане забрайте

  0 0 Отговор
  неграмотния нотариус и кмет?

 • 115 Преди 20 години

  1 0 Отговор
  Журналистката В.Дърева в интервю,засягащо подобен проблем изрече една гениална според мен мисъл.Цитирам по памет:- Кой крал- крал! Който не е- да е! От тук нататък- все така ще е!" Тук ние си драскотиме,на тях им дреме на дедов! Има ли наивник,да вярва,че някой от " ТЯХ" ,дори един чете драсканиците ни?
 • 116 Гост(нерегистриран)

  1 0 Отговор
  Да ви имам проблемите. Навизате в много дълбоки води. Нека си искара старините спикойно. Меди направи много за България. Идва голяма криза. Казвам ви го. Тук и навън са хората под стрес. Страшно ще става. Много хора ще останат без работа. И тук и навън. На запад безработните англичани напират. ББ ви го каза. Партии, България не ни интересува, а. Защо стачкувате. Кажете на народа. Имате ли си на идея, че отвън не искат тук, а на запад?.! Кой има пари ок, а кой няма, кво правим. Поне ББ е уважаван навън, но вече неата са тръгнали с безработица, короновирус. Оставка, но кажи след това. А ББви казва.. Има семейства с деца, уеници, родители помагат, на запад голяма безработица. А къщи на изплащане. Дано Меркел, Борис и сие нещо направят с безработицата, Доган го оставете. Той е на възраст, а и гладен няма да остане той и децата му. Всеки да помисли за себе си, че сигурността ви не е гарантирана по света. 30 години за либерали, и 0 за останалите. Една бутилка не я ли доливал, тя се изпразва. Приятна нощ.
 • 117 Този коментар е премахнат от модератор

 • 118 Този коментар е премахнат от модератор

 • 119 Този коментар е премахнат от модератор

 • 120 Антон

  0 0 Отговор
  Едно и също, вече 30 години!!! С една оставка абсолютно нищо няма да се промени - трябва ЗАТВОР! Всичко друго е пустословие, кракоклатене и ръкомахане.
 • 121 1122

  0 0 Отговор
  Заедно работили,заедно в затвора.Така следващите ще се научат всеки да си гледа работата СЪВЕСТНО!
 • 122 ммммммм дддаааааа

  1 0 Отговор
  СЕГА СЕ СЕТИ МАРА ДА СЕ ПОБАРА, МНОГО ОТДАВНА СЕ ЗНАЕШЕ ЗА ТОВА И НИКОЙ НЕ Е ПОТЪРСИЛ СМЕТКА- БРАВО НА ГЕШЕВ ВСЕ ПАК, ЧЕ ГО НАПРАВИ НАЙ ПОСЛЕ ПУБЛИЧНО ДОСТОЯНИЕ ЗА НАРОДА, ЗАЩОТО НАРОДА Е СЛЯП - А ТОВА Е ОЩЕ ПО ВРЕМЕТО НА КОСОВ И КОАЛИЦИИ ТРОЙНИ ЧЕТВОРНИ ПЕТОРНИ....................................?!?!?!у!

Напиши коментар:


Публикувай
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa или ca нaпиcaни изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки.